Peste 50% din bătrâni din RM primesc pensii mai mici decât minimul de existență

publicat în Actualitate pe 10 Noiembrie 2019, 11:17

La începutul lunii octombrie 2019, numărul total al beneficiarilor de pensii stabilite conform legislației naționale, a căror cuantum este de până la 1.500 lei inclusiv, constituia 334.171 persoane, arată date ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Cifra reprezintă aproape jumătate din numărul total de 700.467 beneficiari de pensii, anunţat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Totodată datele denotă că majoritatea pensionarilor continuă să primească pensii mai mici decât minimul de existenţă. care în prima jumătate a anului 2019 a fost de 1.726,5 lei pentru pensionari.

Suportul social energetic de 50 de lei pe lună

Pentru a ajuta persoanele cu pensii mici, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect ce prevede acordarea suportului social energetic în mărime de 50 lei lunar.

De acest suport ar urma să beneficieze circa 400.000 de persoane: 334.171 de persoane, beneficiari de pensii stabilite conform legislației naționale, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 1.500 lei inclusiv; 65.755 persoane, beneficiari de toate tipurile de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, stabilite conform Legii nr.

499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

Suportul social energetic se va stabili pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020. Astfel, prevederile legii se vor aplica pentru anul 2020.

Dreptul la suport social energetic categoriilor specificate se stabileşte lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor despre beneficiarii de pensii sau de alocaţii sociale de stat deținute și se achită prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat.

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, din Bugetul de Stat vor fi necesare circa 240 milioane lei în anul 2020 (399.926 persoane x 50 lei x 12 luni = 239.955.600 lei).

Potrivit MSMPS, mijloacele financiare necesare au fost planificate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2020-2022 și proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Însă, niciunul dintre proiectele acestor documente încă nu este finalizat şi publicat pentru discuţii publice.

Doi ani în urmă, pe 1 iulie 2017, intra în vigoare aşa-zisa reforma a sistemului de pensionare promovată de Guvernul Filip şi care prevedea atât o majorare mai semnificativă a mărimii pensiilor, dar şi majorarea treptată a vârstei de pensionare și majorarea stagiului de cotizare atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Ulterior fostul premier susţinea că chiar din primul an de implementare s-ar fi înregistrat o creştere cu circa 35% a mărimii medii a pensiilor. În realitatea creşterea a fost mult mai mică, iar diferenţele între pensia primită de diverse categorii de beneficiari se menţin.