Astăzi 25 Septembrie 2020, Vineri - Ultima actualizare la 24 Septembrie 2020
Abonamente

Cultură 4 Aprilie 2020, ora 14:14

analizăPoliticienii socialiști din Chișinău și „eliberatorii” din Transnistria – continuatori consecvenți ai aberațiilor identitare și lingvistice sovietice

Marime Font

Foto: simbol

 

Vreo câteva zile în urmă, ex-președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, mi-a expediat un material virtual semnat de Lev Rosenberg și intitulat „Republica Sheriff” – 7. Agonia limbii moldovenești” (A se vedea: https://ava.md/) și mi-a recomandat să redactez un material pentru a explica situația.

Nutrind un deosebit respect pentru dl acad. Gheorghe Duca, am încercat să mă execut și în continuare vă prezint opinia mea în această problemă.
Evident, nimic deosebit, ieșit din comun în acest material. Unica calitate a acestuia ar fi, în opinia noastră, faptul că autorul prezintă corect, în linii generale, situația limbii române din Transnistria, deși continuă a o numi „moldovenească” (probabil, din cauza că astfel o numesc autoritățile de la Tiraspol). Desigur, din considerente de autoconservare, autorul nu își pune ca scop identificarea motivelor care au condus la instaurarea acestei situații deplorabile a limbii române în stânga Nistrului.

Loading...


1. Așadar, constatările dlui Lev Rosenberg se reduc la următoarele:

A) Deși „limba moldovenească” e recunoscută ca fiind una din cele trei limbi de stat în Transnistria (împreună cu limbile rusă și ucraineană), în realitate ea cunoaște o arie foarte limitată de utilizare, care absolutamente nu corespunde componenței naționale a regiuni respective, întrucât, practic, toate activitățile oficiale și neoficiale din Transnistria se desfășoară în limba rusă. Aproximativ o treime a populației transnistrene are origini etnice moldovenești, motiv pentru care denumirea nerecunoscutei republici transnistrene include cuvântul „moldovenească”. Oficialii de la Tiraspol au refuzat în mod categoric trecerea scrisului de la alfabetul chirilic la cel latin, așa cum s-a procedat în toate instituțiile de stat din Republica Moldova. În paralel, s-a încercat să se creeze obstacole ca să lichideze acele școli din regiune în care predarea limbii moldovenești (române) se realiza în baza grafiei latine conform programelor Ministerului Educației al Republicii Moldova. În cele din urmă s-a ajuns la un acord între Chișinău și Tiraspol, școlile respective continuând să activeze în conformitate cu programele generale din Republica Moldova.

B) În acest context, oficialii din Tiraspol s-a declarat unicii depozitari (fără să cunoască limba, fie numită „moldovenească”) și salvatori ai limbii moldovenești în forma grafică inițială, adică chirilică. Pentru a salva limba moldovenească a fost anunțat un program de stat. Relativ recent, în cadrul Ministerului Educației din Transnistria s-a desfășurat o consfătuire în această problemă, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai organizațiilor sociale, inclusiv ai „Uniunii moldovenilor din Transnistria”. În urma discuțiilor s-a constatat că rezultatele „salvării limbii moldovenești” sunt catastrofale. Astfel, pe parcursul a 10 ani, numărul școlilor moldovenești a scăzut de la 34 la 25 de școli. Numărul de clase cu predare în limba moldovenească a scăzut de la 505 la 244, s-a micșorat de 2 ori numărul de elevi. De asemenea, s-a redus numărul de grădinițe pentru copiii moldoveni. Părinții refuză ca copiii lor să frecventeze aceste grădinițe, dat fiind că din cauza numărului redus de copii sunt formate grupe de copii în care se educă împreună copii de diferite vârste. S-a constatat o mare insuficiență de cadre didactice și de manuale pentru școlile moldovenești, în special pentru clasele primare. Totodată, s-a subliniat că programul de stat „Manualul” referitor la editarea manualelor în limba moldovenească a fost suprimat. În același timp, la universitatea din Tiraspol descrește în mod alarmant numărul de studenți din grupele moldovenești, iar pentru unele specialități astfel de grupe lipsesc în general și pentru a nu lichida facultatea de limbă și literatură moldovenească, studenții sunt înscriși fără a susține examene de admitere.
Câteva grupe mici cu predare în limba moldovenească mai există doar în unele instituții de învățământ mediu de specialitate (colegii, școli de meserii).

C) Totodată, la consfătuirea respectivă nu au fost examinate cauzele reale de reducere cantitativă bruscă a învățământului în limba moldovenească: din care motiv părinții preferă ca majoritatea copiilor lor să nu frecventeze școlile moldovenești, ci școlile ruse? Răspunsul e la suprafață. Astfel, limba moldovenească este declarată drept una din cele trei limbi de stat din Transnistria în mod formal. În realitate, aria de utilizare a ei este foarte redusă și absolut nu corespunde componenței naționale a regiunii. Practic, toate manifestările oficiale și neoficiale din Transnistria se desfășoară în limba rusă. Majoritatea absolută a funcționarilor de stat nu cunoaște limba moldovenească, din care motiv toate lucrările de secretariat, adunările și consfătuirile se desfășoară în limba rusă. Pentru ca etnicii moldoveni să se angajeze în câmpul muncii, este suficient să cunoască bine limba rusă.

D) În regiunea respectivă se tipărește numai o gazetă cu popularitate redusă „Adevărul Nistrean”. De asemenea, există un număr foarte redus de programe moldovenești de radio și TV. Programele canalelor TV din Chișinău nu sunt retransmise de rețele de cablu din Transnistria.
Ca urmare, o astfel de „apărare” a limbii moldovenești” poate conduce, cu timpul, la dispariția ei din uzul activității sociale, mai ales în comunitățile urbane. Și până la urmă, comunicarea în limba moldovenească se va produce numai la nivel existențial în familiile moldovenești.

E) În fine, autorul susține, într-o notă finală, că ar dori să afle poziția oficialilor din Chișinău în această problemă și se întreabă dacă acestea au de gând să realizeze ceva pentru a salva limba de stat din Transnistria.
Articolul se încheie cu mențiunea că dorința pozitivă a redacției de stopa temporar proiectul „Republica Sheriff” în Transnistria se interpretează drept refuz al ambasadei SUA de a finanța acest proiect”.
Autorul lansează opinia conform căreia continuarea acestui proiect va fi interpretată în calitate de reluare a finanțării.

2. Nu culpabilizăm în nici un fel autorul acestui material, întrucât admitem că Lev Rosenberg nu a urmărit să identifice cauzele situației lamentabile sau mizerabile (etichetați-o cum doriți), ci a urmărit să prezinte doar situația din prezent (de parcă în anii puterii sovietice ar fi fost mai bună).

În primul rând, ținem să constatăm cu mult regret că, în probleme de lingvistică, regimul din Tiraspol este un continuator și un promotor fidel și consecvent al politicii lingvistice oficiale sovietice. Liderii de la Tiraspol (de altfel, ca și mulți nostalgici de la Chișinău) nu pot înțelege că edificarea unui stat modern se poate realiza numai bazându-ne pe adevărul științific în toate domeniile vieții sociale (politic, economic, cultural, spiritual și științific). În caz contrar, edificiul se va autodistruge mai devreme sau mai târziu (exemplul URSS este cel mai edificator în această ordine de idei).

Examinând însă situația politică și economică (în special nivelul de trai al populației de pe ambele maluri ale Nistrului), nu remarcăm nici un progres, unicul progres fiind atestat în domeniul delapidării proprietății și banului public. Această tristă realitate este proprie atât conducerii de la Chișinău, cât și celei de la Tiraspol. Și pentru a se menține la putere și pentru a-și realiza scopurile lor de înavuțire ilicită, acești pseudoconducători, fără a fi capabili să elaboreze politici economice performante, caută să supraviețuiască la putere făcând uz de unele moaște teoretice false din trecutul sovietic, De altfel, ei nu numai că nu pot, dar nici nu doresc să elaboreze politici economice eficiente, dat fiind că numai o populație săracă, agramată și lipsită de conștiință națională și istorică poate fi mânuită cu facilitate în direcția dorită de cârmaci. Cârmacii noștri, fericiți că stau în capul mesei, scot de la urna de gunoaie ale istoriei variate falsuri teoretice despre limba și poporul român din Basarabia și din Transnistria.

3. Pentru a edifica eventualul cititor în problemele discutate aici, este absolut necesar să facem o succintă incursiune în istoria noastră relativ recentă,
Se știe că Imperiul Țarist nu-și făcea probleme deosebite despre apartenența națională a basarabenilor și a transnistrenilor. Mai mult, când imperiul Rus s-a extins până la Nistru, la ordinea de zi a politicii țariste s-a impus necesitatea denumirii teritoriilor ocupate. Deoarece, la finele secolului al XVIII-lea, majoritatea populației de pe litoralul Mării Negre, de la Bug și până la Nistru, era românească, inițial a fost lansată ideea ca acest teritoriu să fie numit Novo-Vlahia, adică Valahia Nouă. Fiind conștienți de eventualele consecințe ale acestei denumiri, s-a propus o altă denumire – Novo-Serbia, Serbia Nouă, ca urmare a faptului că aici se stabiliseră mai mulți sârbi refugiați din Balcani de ororile practicate de turci. Și de această dată s-a renunțat la ideea Noii Serbii și s-a acceptat denumirea Novo-Rossia – Rusia Nouă.

Menționam anterior că Rusia țaristă nu s-a interesat în mod special de originea etnică a basarabenilor și a transnistrenilor, oficialii ei fiind conștienți că aceștia sunt români, numindu-i de cele mai multe ori valahi – vlahi – volohi, dat fiind că intenția ei era să cucerească teritorii străine cât mai întinse. În acest context este concludentă discuția împăratului Rusiei Aleksandru I cu Napoleon, împăratul Franței, înainte sau după bătălia de la Austerlitz, în cadrul căreia împăratul Rusiei își expuse intențiile sale de „a elibera popoarele creștine din Balcani” de sub asuprirea otomană. Napoleon i-a replicat împăratului rus că acesta dispune de cea mai puternică armată din Europa, așa că nu mai are nevoie să-și camufleze adevăratele intenții cu fraze de tipul „eliberarea creștinilor”, din care cauză s-ar cere ca împăratul rus să-și exprime direct dorințele – ocuparea Balcanilor, fără a face uz de manipulări verbale.

4. Majoritatea oamenilor politici și a savanților din Imperiul Rus erau conștienți de faptul că basarabenii și transnistrenii sunt români și vorbesc românește, unicul scop al Imperiului fiind rusificarea acestora, prin interzicerea școlilor cu predare în română (1828). De altfel, chiar idolul nostalgicilor de azi, V. I. Ulianov-Lenin, discutând problema populațiilor de la periferia imperiului, recunoaște că acestea sunt de aceeași origine etnică ca și popoarele din statele din imediata vecinătate. Astfel, el vorbește despre românii din Basarabia și Transnistria.

Imperiul sovietic însă, autoetichetat Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, s-a manifestat prin falsuri etnice și lingvistice fără precedent în istoria universală, inclusiv în istoria științei. Toate acestea erau mascate sub falsa doctrină a internaționalismului proletar. Astfel, pentru a-și justifica pretențiile teritoriale asupra Basarabiei, URSS inventează o pseudoteorie despre existența unui popor „moldovenesc” și a unei limbi „moldovenești” distincte în raport cu poporul român și limba română. Evident, inițial această „teorie” se extindea asupra Basarabiei și asupra Transnistriei, deși ulterior au renunțat, pentru puțin timp (1932-1938), la această poziție, procedându-se astfel tot din motive geopolitice - transformarea Basarabiei în cap de pod pentru „eliberarea” României și a Balcanilor în general de sub dominația burgheză.

De la 1938 încoace, s-a revenit în forță teoria celor două popoare și a celor două limbi, iar în 1940 tancurile sovietice au oferit-o cadou basarabenilor, care, după încheierea celui de-al doilea război mondial, au fost forțați s-o accepte. Desigur, majoritatea savanților lingviști, istorici și etnologi erau conștienți de aberațiile acestei false teorii, dar tăceau și se exprimau așa cum le cerea regimul sovietic, probă concludentă servind faptul că nici un basarabean treaz la minte nu a încercat să demonstreze etnicitatea distinctă a basarabenilor și nici un lingvist nu a promovat ideea existenței unei limbi distincte – limba moldovenească, chiar dacă o numeau conform politicii oficiale, Mai mult, cei care au elaborat tratate științifice despre „poporul moldovenesc” și „limba moldovenească” fie că nu erau etnici români (N. Mohov), fie că erau politruci originari din Transnistria.

Nu voi insista asupra acestei probleme, întrucât ea a fost studiată în detaliu și documentat de istoricii și lingviștii noștri și nu numai și susținută de mulți savanți sovietici onești (Gh. Stepanov, V. Karaulov, A. Domașnev, S. Semcinski etc.)

5. În prezent, interpretarea aberantă a problemei este reluată și promovată cu insistența asinală de socialiștii de la Chișinău și de cardașlâcul politic de la Tiraspol. Acești autoproclamați politicieni își motivează poziția aberantă prin necesitatea impunerii „stalității” moldovenești și a însemnelor statale ale acesteia (steagul roșu, boul cu capul liderului de partid și „limba moldovenească”), fără să fie capabili să demonstreze un lucru elementar: posibilitatea edificării unui stat modern bazat pe adevăr, istoric și științific, dar nu pe minciuni supte din deget. Dar vorba veche: unde nu-i nici Dumnezeu nu dă. Cu alte cuvinte, ei nu doresc altceva decât să se mențină la putere, la troaca banului și a proprietății publice cât mai mult posibil, fără a-și da seama că toate regimurile totalitare, impuse cu forța și bazate pe minciună au avut durate de existență reduse (a se vedea Italia fascistă, Germania nazistă, Uniunea Sovietică totalitaristă) și până la urmă au ajuns la fosa septică, de vechituri și de zdrențe ale istoriei.

Sunt de acord să consolidăm „statalitatea” Republicii Moldova numai și numai pe baza adevărului istoric și științific. Vă îndemn, dragi politicieni, faceți din Republica Moldova o Austrie a Estului, fără să inventăm un nou popor și o nouă limbă. Știți voi oare că în Austria nu se face nici cea mai mică modificare în ortografia limbii germane fără a consulta savanții de la Berlin? Dragii mei! Nu furați, lucrați pentru colectivitate și veți fi răsplătiți după merit!

5. NB pentru politicieni! Vă informez că ideea despre existența unei limbi moldovenești și a unui popor moldovenesc demult este respinsă de mai mulți oameni politici, de cultură și de știință din Rusia (a se vedea opiniile avangardistului politician de orientare neopanslavistă Vladimir Jirinovski etc.). Dar să excludem din discuție politicienii, întrucât aceștia, chiar dacă recunosc adevărul, o fac din interes fie politic, fie material. Amintim în acest sens butada marelui mic V. Ulianov (alias Lenin): dacă teoremele și axiomele matematice ar contraveni intereselor de partid, liderii partidului respectiv le-ar declara nule și neavenite.
Totuși, pentru savanții corecți, indiferent de apartenența lor națională și confesională, primează adevărul. Astfel, pe lângă multiplele adeziuni la ideea recunoașterii identitare și lingvistice moldo-române din trecut (am în vedere anii ʼ80-ʼ90 ai secolului trecut), această realitate a fost recunoscută și în cadrul unei conferințe care a avut loc la Rostov pe Don (Federația Rusă) în perioada de 19-23 septembrie 2015, conferință organizată de Centrul științific de Sud al Academiei de Științe a Rusiei, centrul în cauză fiind componentă a Agenției federale a organizațiilor științifice. Conferința și-a desfășurat lucrările sub genericul Probleme de dezvoltare a microregiunilor multietnice: procese geopolitice, economice și social-culturale. Grație amabilității extraordinare a bunului meu amic Dumitru Maxim, am ajuns și eu în posesiunea variantei virtuale a culegerii de articole care a fost editată în baza comunicărilor prezentate la această conferință. O importanță deosebită prezintă articolul lui O. A. Grom „Moldoveni sau români? Războiul identitar din Moldova/Basarabia. sec.XX - începutul secolului al XXI-lea”, articol inclus în culegerea amintită mai sus la paginile 89-108. Merită să informăm potențialul nostru cititor că O.A. Grom este cercetător științific în cadrul Institutului de cercetări social-economice și umaniste din componența Centrulului științific de Sud al Academiei de Științe a Rusiei, centrul respectiv fiind parte componentă a Agenției federale de organizații științifice. Autorul este rus de naționalitate și un cercetător științific onest, fără a fi adeptul vreunei geopolitici sovietice sau moderne rusești. În acest sens, autorul, în urma examinării unui număr impunător de documente oficiale, publicistice și științifice ajunge la următoarea concluzie: inventarea unui popor moldovenesc și a unei limbi moldovenești s-a realizat în timpul dominației sovietice în Transnistria și în Basarabia de după 1940, scopul acestei invenții a fost crearea artificială a unei noi mentalități pentru a distruge, odată și pentru totdeauna, intenția moldovenilor de a se reuni cu Țara. Autorul etichetează acest proces de „moldovenizare” drept manipulare a conștiinței naționale a basarabenilor. Vorbind despre existența în Republica Moldova a două tendințe diametral opuse în problema identitară – românofilia și românofobia/moldovenismul, O. A. Grom susține că ar fi greu să intuim care din aceste direcții va ajunge să fie dominantă, dar evoluția generală este orientată în direcția românofiliei (p. 105).

De o valoare istorică și științifică aparte este opinia autorului despre perioada 1918-1940, perioadă numită de ideologii sovietici și neomoldoveniștii din Basaraia și din Transnstria – „ocupație româno-burgheză”. Citez în acest context pentru a nu fi culpabilizat de falsificare intenționată: „Procesul de incorporare a Basarabiei era frânat de asemenea de relațiile complicate dintre populația locală și funcționarii români veniți aici, militari etc. Administrația românească s-a manifestat în mod glorios prin atitudinea lipsită de respect față de basarabeni. Aceste cazuri (atât cele reale, cât și cele inventate de agitatorii antiromâni) au devenit repede o componentă a memoriei colective și au creat ulterior un sol fertil suplimentar pentru acceptarea versiunii sovietice a moldovenismului, bazat în mare parte pe sentimente antiromânești. De altfel, nu putem afirma că proiectul românesc în Basarabia ar fi fost predestinat eșecului din capul locului, dar în condițiile unor instituții sociale fragile din Basarabia, inclusiv în România întreagă, realizarea acestuia ar fi necesitat timp, comparabil mai mult decât cele două decenii interbelice” (p. 94-95).

Dar să revenim la talibanii noștri din politica moldovenească. Eram tentat să le recomand pentru lectură materialele acestei conferințe. Dar se știe: ei nu citesc, lectura le provoacă dureri de cap și alergie. Din aceste considerente ei și-au clarificat poziția în societate: a da indicații în toate domeniile, inclusiv în știință, dar mai ales în lingvistică și în istorie, întrucât în aceste domenii se poate pronunța oricine, mai ales cei care nu au citit o carte în această problemă. Politicienii de azi îmi amintesc elevii de la școlile de artă și meserii, numite în perioada sovietică „școli profesionale”, în care se pregăteau cadre de larg profil și cu cunoștințe limitate. Am spus, au spus și alții că nu are ce căuta politicul în știință, întrucât imixtiunea oamenilor politici în știință provoacă daune colosale nu numai științei, ci și conștiinței sociale și naționale. Mai mult, insistența cu care se vehiculează ideea limbii moldovenești și cea identitară este determinată numai și numai de interese politice, mai corect egoiste – a se ține cât mai mult la putere, în timp ce ReUnirea cu Țara le-ar tăia apa de la moară și cea mai mare parte a politicienilor de pe malul Bâcului ar avea șansa să ajungă operatori de curte, ca să nu-i numim măturători de stradă. Sigur, ei, politicienii de la Chișinău și de la Tiraspol, au un mare susținător – Federația Rusă. Dară să nu se uite că nici acolo nu există unitate de vederi: savanții susțin adevărul științific, iar lichelele circumpolitice – ideile politice aberante.

Oare oamenii noștri politici nu au alte probleme a rezolva, decât denumirea limbii, identitatea și istoria noastră? Poate, fără să știm, Republica Moldova a atins culmi fantastice în economie, depășind toate statele europene și, ca rezultat, nivelul de trai al basarabenilor (fie ei români, ucraineni, ruși, bulgari, găgăuzi, fie, în fine, moldoveni sau romi – mai să-i numesc țigani – etc.) este cel mai înalt din Europa. Asta e! Satul arde, dar baba se piaptănă!

7. Așa cum am menționat mai sus, la finele materialului său, Lev Rosenberg susține, într-o notă finală, că ar dori să afle poziția oficialilor din Chișinău în problema funcționării limbii române în Transnistria și se întreabă dacă aceștia au de gând să realizeze ceva pentru a salva limba de stat din Transnistria. Nu pot avea certitudinea că autoritățile din Chișinău vor întreprinde vreo acțiune concretă în acest sens. Mai mult decât atât, am toată siguranța că nici conducerea din prezent a Academiei de Științe nu va lua atitudine în această problemă, tot așa cum a tăcut „chitic” când șeful statului s-a pronunțat pentru revenirea la glotonimul „limbă moldovenească”. Acest comportament al actualei conduceri a Academiei de azi urmează să-l etichetăm drept o renunțare la deciziile anterioare ale Academiei (din 1994 și 1996), în care se afirma public, categoric și fără echivoc că „denumirea corectă a limbii noastre este limba română”. Este un lucru firesc să se schimbe conducerea Academiei și deloc nu este normal ca poziția ei în probleme principiale să se schimba subit. Mă bucură faptul că cea mai mare parte a specialiștilor în domeniu, inclusiv a comunității științifice și culturale (lingviști, literați, istorici, scriitori, oameni de cultură și de știință) nu susține aberațiile lingvistice ale socialiștilor și ale altor cozi de topor de la noi. Mai mult, este demnă de toată lauda Declarația Institutului de Filologie Română „Bogdan P. Hasdeu”, în care savanții instituției au condamnat cu vehemență încercarea politicienilor de a revizui denumirea limbii din considerente politice, permițându-și această imixtiune în probleme care nu țin de competența lor, mai ales că niciunul din ei nu are pregătire filologică. De asemenea, beneficiem și de declarația Academiei Române în problema denumirii limbii din Basarabia. Toate acestea ne inspiră certitudinea că interesele politice ale conducerii de la Chișinău și tăcerea semnificativă a conducerii Academiei de Științe vor suferi eșec, ca și alte rătăciri care se manifestă în spațiul mioritic basarabean, unde totul este posibil, mai ales prostia și incompetența, căci STULTITIAM SIMULARE PRUDENTIA SUMMA EST (lat.), sau pe „moldovenște” pentru a înțelege și atoatecunoscătorii socialiști: a simula prostia este cea mai bună măsură de prevedere în anumite situații . Evident, mai puțin contează dacă prostia e simulată sau nu, important este că prezența ei e un semnal serios de trecere iminentă a rătăciților în infernul ce-i așteaptă demult.

8. P.S: Știre trăsnet! Agențiile de informații internaționale ne anunță: Coronavirusul în Republica Moldova a fost adus de LIMBA ROMÂNĂ.
Apropos de coronavirus. Un ziar rusesc avertiza, încă în 2015, comunitatea internațională că, în conformitate cu informația difuzată de www. nature.com., biologii americani au inventat un coronavirus ucigaș pentru om experimentându-l asupra liliecilor. În spațiul nostru virtual, informația a fost făcută publică de amicul meu virtual Vitalie Lisnic, care mi-a pus la dispoziție și articolul „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence” publicat în revista Letters la rubrica „Nature, medicine”.

Acum mă întreb: A citit măcar un om politic aceste materiale? Ei care cu atâta ipocrizie se autodeclară apărători și susținători ai neamurilor conduse de ei cu „atâta înțelepciune”. Iar dacă le-a citit cineva, a acționat cumva, a luat o poziție civică? Nu întreb minipoliticienii de mahala de la Chișinău, căci ei, în afară de a delapida statul și a spune minciuni, nu știu să facă nimic, ci întreb politicienii lumii dacă citesc și altceva în afară de ditiramblele care li se aduc lor în presa obedientă lor?

Menționez acest lucru, în scopul de a avertiza scumpii noștri politicieni fățarnici, ipocriți, perfizi, șireți, vicleni (numiți-i cum vă place!) că tăcerea și minciuna, mai deverme sau mai târziu, vor fi pedepsite. Adică nu promovați minciuna în privința denumirii limbii noastre și în problema noastră identitară! Exprim aceste constatări deprimante din teamă ca problema identitară a românilor basarabeni și a denumirii corecte a limbii lor să se transforme într-un coronavirus general. În acest caz: Păzea, dragi politicieni (fie că sunteți din Chișinău, fie din Transnistria)! Vă vine sfârșitul!

Vasile BAHNARU, dr. hab. în filologie, prof. univ., cercetător consultant al Institutului de Filologie Română „Bogdan P. Hasdeu”  

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 15:02

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

Incendiul de la Filarmonica Națională ia amploare. Potrivit informațiilor, a căzut tavanul de la sala principală a Filarmonicii, iar pompierii au fost retraşi de pe acoperişul clădirii, fiind pericol pentru viaţa lor. Deocamdată, incendiul nu a fost localizat, intervenţia este...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 24 Septembrie 2020, ora: 14:12

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

 Pasta de roșii este aproape nelipsită din gastronomia românească. Însă, dacă vrei să te bucuri de aroma curată, nemodificată de ingrediente adăugate în timpul fabricării în masă, trebuie să renunți la varianta din magazine. Cea mai sănătoasă rețetă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 09:33

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși pe care procurorii îi suspectează că au fost implicați în acțiuni de spionaj. Cei doi diplomați ruși au fost somați să părăsească Bulgaria în 72 de ore, a declarat miercuri ministerul de externe, conform Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 08:59

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

( ) Citeşte tot articolul

Externe 24 Septembrie 2020, ora: 08:38

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

 O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în favoarea libertăţii de expresie în sprijinul săptămânalului Charlie Hebdo, care a fost ameninţat din nou de Al Qaida după retipărirea...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Septembrie 2020, ora: 08:03

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 07:50

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

După ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în stradă. De această dată forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 07:48

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Potrivit meteorologilor, astăzi, aerul se va încălzi până 23..26 de grade Celsius în nord, 24..27 de grade în centru și 25..28 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 2-7 metri pe secundă....

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 24 Septembrie 2020, ora: 07:04

Ce spune cafeaua preferată despre tine

Ce spune cafeaua preferată despre tine

 Chiar daca nu exista cifre oficiale, cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din intreaga lume. Cafeaua nu doar ca le ofera oamenilor plusul de energie necesar inceperii unei noi zile de munca, insa dezvaluie o multime de lucruri despre personalitatea celor care o consuma,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 06:13

investigație CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 05:00

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

De la înfiinţarea statului naţional suveran şi independent România, Armata Română nu s-a implicat în multe conflicte regionale sau internaţionale. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Septembrie 2020, ora: 04:54

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

 Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 04:29

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Istoricul botoşănean Nicolae Iorga a fost considerat un titan al culturii româneşti interbelice. Cu toate acestea, şi-a găsit sfârşitul la marginea unei păduri, batjocorit şi apoi ucis cu bestialitate. Vă prezintăm radiografia asasinatului celebru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 01:44

Prima femeie care a murit pentru Hristos – Calendar creștin ortodox: 24 septembrie

Prima femeie care a murit pentru Hristos – Calendar creștin ortodox: 24 septembrie

Sfânta Întâia Muceniță Tecla, cea Întocmai cu Apostolii, s-a născut în Iconia (astăzi Konya, în Turcia) în prima jumătate a secolului I d.Hr.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 01:22

Șeful OMV, Rainer Seele, e vizat de o plângere la parchetul anti-corupție din Austria. El e acuzat de abuz de încredere și acceptarea de foloase într-o tranzacție uriașă cu fondul de investiții Mubadala din Abu Dhabi

Șeful OMV, Rainer Seele, e vizat de o plângere la parchetul anti-corupție din Austria. El e acuzat de abuz de încredere și acceptarea de foloase într-o tranzacție uriașă cu fondul de investiții Mubadala din Abu Dhabi

Rainer Seele, CEO-ul companiei austriece OMV, care controlează Petrom, este vizat de o plângere depusă de un whistleblower la parchetul anticorupție din Austria, transmite publicația locală Kurier. Plângerea a fost confirmată de un purtător de cuvânt al parchetului, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 12:27

Ceban, către Nagacevschi: Pute în sistemul judecătoresc

Ceban, către Nagacevschi: Pute în sistemul judecătoresc

Lista agenților economici din Capitală care încalcă normele va fi făcută publică, pentru ca cetățenii să poată vedea cine se face vinovat pentru mirosul insuportabil.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 12:03

„Viitorul nicotinei”: Specialiști de talie internațională au discutat rolul nicotinei în reducerea bolilor asociate fumatului

„Viitorul nicotinei”: Specialiști de talie internațională au discutat rolul nicotinei în reducerea bolilor asociate fumatului

Nicotina este unul dintre produsele nocive, eliminate prin fumul țigării în timpul arderii. În același timp, împreună cu nicotina, se elimină o serie de substanțe dăunătoare sănătății. Nicotina creează dependență, dar nu este direct responsabilă de provocarea...

( ) Citeşte tot articolul

Chișinău 23 Septembrie 2020, ora: 10:00

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House, proiectul care a spart tiparele cu metoda inovativă de achitare în rate, anunță ridicarea programată a prețurilor. Potrivit angajaților companiei de construcție, începând cu data de 29 septembrie m2 va costa mai mult cu 55 €.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 08:49

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali au cerut marţi testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor care, în opinia lor, amplifică scăderea traficului, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 23 Septembrie 2020, ora: 08:45

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

 Un botez din Buzău a fost întrerupt de poliție aseară, pentru că parcicipanții nu respectau regulile impuse în contextul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 23 Septembrie 2020, ora: 08:42

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Simona Halep a vorbit despre retragerile numeroase de la Roland Garros, după ce trei jucătoare din top 10 au decis să nu participe, la fel ca și alte sportive importante.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 23 Septembrie 2020, ora: 08:41

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

 Preşedintele chinez Xi Jinping a îndemnat marţi statele lumii să susţină o recuperare "verde" a economiei mondiale în era post-COVID, în mesajul video transmis lucrărilor celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, relatează Xinhua.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)