Astăzi 25 Iulie 2021, Duminică - Ultima actualizare la ora 09:41
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Actualitate 31 Ianuarie 2020, ora 06:03    Din editia print

Previziunile experților economici - Creșterea economică în 2020 va fi mai SLABĂ decât în 2019

Marime Font

Potrivit unei noi ediţii a studiului MEGA, publicat de către Centrul analitic independent Expert-Grup, creșterea economică în 2020 se va tempera comparativ cu rezultatul înregistrat în 2019.

Astfel, după ce în 2019 economia a crescut cu circa 4,5-5%, în 2020 PIB-ul va avansa cu circa 3,5-4%. Majoritatea sectoarelor economice vor cunoaște creșteri lente în 2020. Cea mai semnificativă încetinire va fi în construcții. Sectorul care a fost liderul creșterii în 2019, cu o ascensiune a valorii adăugate apropiate de 20%, în 2020 va avansa cu circa 2%. Pe de altă parte, comerțul va fi sectorul care va pierde mai puțin din turație și va asigura cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului în 2020. O primă cauză a acestei decelerări economice se referă la disiparea completă în 2020 a efectelor reducerii ratei contribuțiilor sociale plătite de patron. Deși relaxarea politicii monetare și creșterea consumului vor stimula dinamica investițiilor private, acestea nu vor mai beneficia de impulsul generat de diminuarea presiunii fiscale din 2019. De asemenea, încetinirea avansului economic din UE (principalul partener comercial al Republicii Moldova) va duce la moderarea ritmurilor de creștere a exporturilor moldovenești, cu repercusiuni negative asupra creșterii economice. Politica bugetară expansionistă va stimula extinderea cererii interne, prin majorarea investițiilor publice și a salariilor bugetare, însă aceasta va fi acoperită preponderent din import, agravând în continuare problema deficitului contului curent. Totodată, modalitatea de finanțare a deficitului bugetar ar putea avea implicații negative în cazul în care Guvernul va recurge activ la împrumuturi din partea băncilor, fapt ce va submina creditarea sectorului real.

Anul 2019 a fost un an deosebit de complicat pentru bugetul național din perspectiva multiplelor presiuni la care a trebuit să facă față sistemul finanțelor publice. În primul rând, efectele reformei fiscale, deși pozitive prin natura lor, au afectat esențial echilibrul bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale. În al doilea rând, drept urmare a reformei sistemului unic de salarizare, guvernul a trebuit să facă față angajamentelor financiare care depășeau cu mult limitele prudenței fiscale. Doar reluarea asistenței financiare externe în toamna anului 2019, în paralel cu sub-executarea cheltuielilor investiționale a permis încadrarea deficitului bugetar în limitele bugetar-fiscale stabilite prin lege. În același timp, Guvernul nu a reușit să atragă decât o mică parte din granturile pentru susținerea bugetară directă și pentru finanțarea investițiilor capitale stabilite pentru 2019. Astfel, finanțarea deficitului s-a produs preponderent din contul surselor interne – emiterea noilor valori mobiliare de stat și contractarea creditelor directe de la instituțiile financiare și nefinanciare.


În anul 2020, cheltuielile publice vor crește mai rapid decât veniturile bugetare în contextul unui nou an electoral. Prognozăm că în anul 2020 veniturile totale ale bugetului public național vor crește cu circa 1% f-a-p, în timp ce pentru cheltuieli anticipăm o creștere de aproximativ 4% f-a-p. Deși a fost reluată finanțarea externă, aceasta este una parțială (segmentată sectorial) și lentă, condiționată de o serie de obligațiuni pe care Guvernul cel puțin formal nu și le-a asumat. În aceste condiții, inevitabil va avea loc reducerea cheltuielilor bugetare care depind direct de sursele externe de finanțare. Astfel, deficitul bugetar anual pentru 2020 se va încadra în limitele de 2,5 – 3,4% din PIB. În același timp, există anumite semnale că Guvernul va implementa o serie de măsuri în vederea atenuării riscurilor în adresa finanțelor publice (ex: plățile sociale și salariale vor fi indexate la cotă minimă, proiectele de lege fiind consultate în acest sens la guvern). La fel, având în vedere rata scăzută a cheltuielilor investiționale din ultimii 3 ani, cel mai probabil acestea vor fi revizuite și implementate selectiv, în funcție de impactul politic al acestora. În rezultat, estimăm că cheltuielile bugetare se vor diminua, cu aproximativ 5,2% față de nivelul prognozat. Per ansamblu, recomandăm guvernului să reducă deficitul bugetar la circ 1,5% din PIB prin ajustarea corespunzătoare a cheltuielilor bugetare planificate pentru 2020. Estimările noastre indicată asupra faptului că această măsură nu va afecta cererea internă și dinamica economică, în schimb va consolida reziliența sistemului de finanțe publice și credibilitatea politicii bugetar-fiscale.

În contextul incertitudinii privind finanțarea deficitului bugetar din surse externe, emisiunea de euroobligațiuni poate servi atât o oportunitate pentru dezvoltarea țării, cât și o sursă majoră de risc – depinde de modalitatea în care Guvernul va implementa acest instrument de finanțare. Emisiunea de euroobligațiuni este un instrument care ar putea fi utilizat de către Guvern în vederea finanțării anumitor proiecte infrastructurale în contextul incertitudinii finanțării din partea partenerilor de dezvoltare. În acest context, este important ca Guvernul să identifice în baza unui proces transparent și competitiv o instituție cu reputație ireproșabilă pe plan internațional care se va ocupa de plasarea euroobligațiunilor, după modelul emisiilor recente ale Ucrainei și României. În același timp, atragem atenția că recurgerea la instituții/brokeri cu reputație dubioasă sau/și care nu implementează cele mai noi standarde cu privire la combaterea spălării banilor și care nu vor putea asigura integritatea creditorilor, ar putea cauza riscuri imense de imagine pentru țară și ar putea atrage țara în scheme de creditare păgubitoare pentru dezvoltarea pe termen lung a țării. În acest sens, este foarte important de monitorizat aceste procese, iar în cazul contractării, să fie asigurată și monitorizarea utilizării/administrării resurselor atrase. Nu în ultimul rând, este necesar de menționat că emisiunea de euroobligațiuni în nici un caz nu trebuie privită drept instrument de înlocuire a asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare, ci ar trebui să fie complementară în vederea mobilizării resurselor adiționale pentru stimularea dezvoltării durabile a țării.

În 2020 devine și mai relevantă prioritatea implicării mai active a societății civile în formarea și monitorizarea proceselor bugetare, la nivel central și local. Având în vedere contextul electoral, deficitul bugetar destul de înalt planificat pentru 2020, precum și tentația Guvernului să recurgă la emisiune de euroobligațiuni ca și mecanism de finanțare a proiectelor investiționale (și implicit de acoperire a unei părți a deficitului bugetar), există riscuri evidente privind alunecarea sistemului finanțelor publice în aranjamente clientelare, cu implicații negative asupra eficienței utilizării banilor publici. În acest context, este importantă mobilizarea societății civile și a populației în general în formarea și monitorizarea proceselor bugetare, la nivel central și local. Aceasta trebuie să devină și o prioritate esențială a comunității donatorilor, în vederea sporirii transparenței și deschiderii cadrului bugetar pentru cetățeni, începând cu transparentizarea cheltuielilor bugetare la nivel de instituții (inclusiv, actualizarea bazei de date BOOST), continuând cu organizarea de consultări reale și largi pe marginea aspectelor fiscale și bugetare și fortificarea capacităților societății civile în vederea participării active și constructive în procesele bugetare. Fortificarea guvernanței în sistemul finanțelor publice este cheia asigurării eficienței acestora, iar participarea activă a populației în procesele bugetare este fundamentală pentru acest deziderat.

O sursă importantă de riscuri pentru creșterea economică în 2020 derivă din temperarea creșterii economice externe. Economia Republicii Moldova a început deja să resimtă temperarea cererii externe. Astfel, exporturile sunt pe linia de plutire doar grație livrărilor spre Turcia, în timp ce exporturile spre UE au scăzut în contextul unei conjuncturi nefavorabile pe piața dată, iar cele spre CSI au înregistrat majorări doar datorită reexporturilor de medicamente. Pe lângă aceste evoluții îngrijorătoare, mai constatăm și un șir de carențe ce țin de concentrarea exporturilor atât în profil geografic, cât și sub aspectul structurii produselor exportate. Acest lucru este agravat de faptul că exporturile date înglobează în sine o valoare adăugată destul de joasă (fie produse agricole primare, fie produse industriale prelucrate în regim de lohn), scoțând astfel în evidență nivelul scăzut al competitivității producătorilor autohtoni, fapt ce subminează sustenabilitatea exporturilor per ansamblu. Incertitudinile existente pe plan mondial subminează perspectivele comerciale investiționale pentru perioadele următoare. De altfel, anticiparea stagnării prețurilor la produsele alimentare la nivel internațional, dictată de majorarea disponibilităților la export, precum și temperarea industriei automotive din UE va amplifica efectele negative asupra creșterii exporturilor moldovenești spre această direcție. În timp ce condițiile comerciale de pe piața CSI (în speță Federația Rusă) rămân încă incerte, iar perspectivele modificării acestora deocamdată sunt ancorate doar în promisiunile preelectorale. Toate acestea, vor dezechilibra balanța de plăți, iar contractarea investițiilor străine și declinul asistenței externe, nu vor mai fi capabile să echilibreze componentele deficitului de cont curent, fapt ce ar putea pune presiuni asupra monedei și datoriei externe.

O altă sursă de provocări ține de menținerea independenței băncii centrale, în contextul unor semnale de tentative de interferență din partea factorului politic și a intereselor de business în politica monetară a acesteia. Deși sunt anumite riscuri inflaționiste, cum ar fi politica bugetară expansionistă, dinamica prețurilor internaționale la petrol sau condițiile climaterice nefaste, cel mai probabil dinamica prețurilor în 2020 va fi marcată de un anumit trend dezinflaționist moderat, însă inflația nu va coborî sub limita de jos a coridorului țintit de BNM (5%, +/- 1,5 p.p.). Totuși, BNM a început să relaxeze politica monetară, abordare care cel mai probabil va continua și pe parcursul anului 2020. Însă, în contextul abundenței de lichidități din sistemul bancar, efectele acesteia asupra creditării sectorului real vor fi limitate și întârziate în timp, iar principalul beneficiar imediat va fi Guvernul în urma reducerii costurilor de finanțare a deficitului bugetar. Astfel, o politică monetară relaxată, pe fundalul unei politici bugetare expansioniste și a unei creșteri economice relativ stabile (de circa 3,5%), denotă o potențială sursă de riscuri macrofinanciare, precum și riscuri de presiuni politice asupra BNM. Independența autorității monetare a fost la fel pusă la încercare în contextul unor inițiative privind sustragerea unei părți din rezervele valutare și utilizarea acestor surse de către Guvern în scopuri investiționale. O posibilă realizare a acestei intenții va diminua independența funcțională a BNM și va crea riscuri enorme pentru securitatea economiei naționale. În acest sens, este importantă menținerea independenței autorității monetare care este baza asigurării stabilității macrofinanciare.

Șocurile climaterice devin tot mai frecvente, ceea ce expune sectorul agricol și economia în ansamblu, la riscuri majore. Insuficiența de precipitații în paralel cu temperaturile anormal de înalte din această iarnă alimentează riscuri privind producerea unor înghețuri masive în 2020 sau/și inundații și alte anomalii climaterice. Acestea riscă să compromită producția agricolă, ceea ce s-ar putea transpune în recesiunea sectorului agricol, reducerea ocupării în acest sector care este și principalul angajator în Republica Moldova, și să submineze producția și exporturile sectorului agroindustrial din cauza materiei prime limitate. Drept rezultat, în cazul materializării riscurilor menționate, agricultura ar putea crește mult mai lent decât nivelul prognozat, fapt ce va lovi și în creșterea economică din 2020. Per ansamblu, constatăm vulnerabilitatea sectorului agricol și, respectiv, a economiei naționale în ansamblu în raport cu schimbările climaterice și șocurile generate de acest fenomen, care tind să se intensifice de la an la an. În acest sens, este necesar de sporit reziliența sectorului agricol față de anomaliile climaterice prin stimularea investițiilor în infrastructura și echipamentul necesar fermierilor pentru a se proteja împotriva temperaturilor extreme sau precipitațiilor abundente, stimularea dezvoltării asigurărilor în agricultură, popularizarea practicilor privind agricultura intensivă și sporirea accesului fermierilor la surse de apă și sisteme inteligente de irigare.

O altă sursă de provocări în adresa creșterii economice ține de înrăutățirea situației demografice în paralel cu înăsprirea condițiilor pe piața muncii. Analiza pieței muncii denotă perpetuarea situației aparent paradoxale când sunt înregistrate în același timp rate scăzute de ocupare și șomaj. Aceasta se explică prin creșterea ponderii populației inactive, din cauza migrației externe (factorul principal), îmbătrânirii populației (creșterea ponderii persoanelor de peste 60 de ani) și creșterii inactivității la unele categorii din populație (femei). Totodată, aceste tendințe au pus presiuni crescânde pe piața muncii. Înăsprirea condițiilor pe piața muncii se datorează diminuării continue a ofertei din partea forței de muncă, care nu poate compensa creșterea cererii din partea agenților economici. Un indicator elocvent ce scoate în evidență amplificarea decalajelor dintre cererea și oferta forței de muncă este numărul locurilor vacante. În perioada 2016 – 2019 numărul acestora practic s-a dublat. Migrația externă a populației face să fie simțit deficitul nu doar a forței de muncă calificate, dar și celei necalificate, ceea ce prezintă o constrângere pentru extinderea afacerilor și atragerea investițiilor. În acest sens este necesar de eficientizat sistemele de prognoză a necesităților privind forța de muncă din partea firmelor și flexibilizarea sistemului educațional în corespundere cu actualizarea permanentă a prognozelor respective. În general, este necesară o colaborare mai strânsă între sistemul educațional și angajatori, atât la nivel de școli/universități și firme, cât și la nivelul instituțiilor publice (Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării).

O sursă importantă de risc ține și de eventualele privatizări grăbite și netransparente ale unor importante active ale statului. Deja au apărut anumite semnale privind înclinația Guvernului să privatizeze anumite întreprinderi de stat importante, fapt ce ar putea servi drept sursă de finanțare a deficitului bugetar în 2020. Deși, de principiu, salutăm intențiile de a transmite în gestiune privată activele statului, atragem atenția că orice privatizare trebuie să fie operată în conformitate cu cele mai înalte standarde de transparență, concurență și buna guvernare. Procesele respective nu trebuie derulate în grabă, ci într-un mod deschis, consultativ și bine calculat. Nici nu trebuie privite drept sursă de finanțare a deficitului bugetar, ci mai curând o oportunitate de atragere a investițiilor private, modernizare a întreprinderilor și sporirea competitivității economiei naționale. În acest sens, este importantă participarea activă a societății civile și comunității donatorilor în monitorizarea proceselor de privatizare a activelor statului în vederea asigurării credibilității, dar și a eficienței acestora.

http://www.interlic.md/ 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:41

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Vladimir Beşleagă, unul dintre îndrăgiţi şi apreciaţi prozatori contemporani din Republica Moldova, împlineşte, astăzi vârsta de 90 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:31

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Astăzi, 25 iulie, meteorologii prognozează vreme stabilă și caldă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:18

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi atestă deficiențe în utilizarea banilor publici pentru infrastructura drumurilor, concluzie la care s-a ajuns după examinarea raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:10

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este vizat în trei dosare penale, două dintre care se află pe masa magistraților, iar unul este la etapa de finalizare. „În scurt timp acesta va fi expediat în judecată”, a declarat Procurorul General, Alexandr Stoianoglo la emisiunea Puterea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:00

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo Din editia print

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională (SSI) au decorat interiorul acesteia cu drapelele țărilor participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Printre steaguri putem să-l observăm și pe cel al Moldovei, acesta se află chiar în față, întins pe plafonul stației...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 21:14

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Timp de un an, Republica Moldova a rămas fără aproape 47 mii de locuitori. Toți atâția cât constituie populația orașului Râbnița, spre exemplu. Cel puțin acestea sunt datele prezentate recent de către Biroul Național de Statistică. Expertul Veaceslav Ioniță...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 18:45

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Imagini dramatice din regiunea Zabaikalie din Rusia, un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea pe el. Podul a ajuns în râul învolburat împreună cu o maşină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 16:10

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul intră în lockdown, după un nou record de cazuri de Covid, în încercarea de a limita înmulţirea cazurilor de infectare cu coronavirus. Autorităţile au raportat vineri peste 7.000 de cazuri de infectare pe teritoriul ţării, al treilea record de infectări zilnice depăşit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:42

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Trei partide vor accede în următorul Parlament al R. Moldova, iar Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) de orientare proeuropeană va deţine o majoritate mai mult decât confortabilă. Marii perdanţi ai scrutinului de ieri sunt socialiştii şi comuniştii, care vor avea împreună 32 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:07

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul a protestat vineri faţă de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatişti...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 11:00

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

S-a stins din viață Gheorghe Ulianovschi

 Uniunea Avocaților din Republica Moldova, întreg corpul de avocați suntem îndurerați de trecerea în neființă a bunului nostru prieten și coleg, conferențiar universitar, Gheorghe Ulianovschi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 08:39

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

S-au ofilit trandafirii, Pavel Filip alungat: Diacov a obținut sediul PDM prin fraudă

Dumitru Diacov l-a lăsat fără sediu pe Pavel Filip și echipa sa din cauza disensiunilor din interiorul Partidului Democrat. Problema e rezultatul sub așteptări la alegerile din 11 iulie – 1,81 la sută. Și într-adevăr așa este, bannerele PDM au dispărut, iar formațiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:50

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Cum va fi timpul de astăzi. Ce ne prognozează meteorologii

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru acest început de weekend. Astăzi ne așteaptă maxime de până la 29 de grade și fără precipitații.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 07:30

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

După inundaţii, Germania luptă să strângă gunoaiele din munţi

Cele mai devastatoare inundaţii cu care s-a confruntat Germania în ultimii 60 de ani au creat munţii de gunoaie, de la frigidere şi până la maşini distruse. Gunoaiele s-au adunat pe marginea drumurilor şi la gropile de gunoi improvizate, iar curăţarea ar putea dura mai multe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:21

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

SUA lansează atacuri în Afganistan. Talibanii spun că americanii încalcă termenii retragerii și amenință cu consecințe

Statele Unite au lansat atacuri aeriene în sprijinul forţelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, în timp ce forţele internaţionale conduse de SUA îşi continuă retragerea definitivă din această ţară, operaţiune prevăzută să se încheie la sfârşitul lunii august,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 16:03

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

Republica Moldova își va sărbători 30 de ani de independenţă cu o paradă militară

O paradă militară va avea loc la Chişinău cu prilejul sărbătoririi aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, conform unui decret al preşedintei Maia Sandu, publicat vineri în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:46

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Au câștigat pe spatele a 33 de agricultori 6,7 milioane de lei. Patru persoane au fost reținute

Patru persoane au fost reținute de oameni legii, pentru comiterea escrocheriilor cu produse agricole de la 33 de producători din toată republica, în valoare de peste 6,7 milioane lei. Cei 4 indivizi au fost reținute.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:29

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Vasile Costiuc l-a luat peste picior pe Renato Usatîi. ,,Mă umflă râsul”

Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a luat peste picior pe Renato Usatîi, după ce acesta nu a reușit să ajungă în Parlament, deși Usatîi era încrezător că va învinge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 15:01

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Într-o investigație, recent publicată, sunt prezenate mai multe scheme de corupție în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii). În acest context, a fost solicitată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:25

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Bogdan Aurescu: România va sprijini R. Moldova, care poate deveni model de orientare pro-europeană

Ministrul de Externe al României a declarat, aflându-se cu o vizită oficială la Chișinău, că a revenit cu bucurie în R. Moldova, într-un moment crucial pentru dezvoltarea statului, precum și pentru evoluția relațiilor bilaterale moldo-române. Potrivit lui Aurescu, urmare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 14:11

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

În Ungaria vaccinarea cadrelor medicale a devenit obligatorie

Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 13:15

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

O doză de vaccin-o zi liberă și plătită. Este modul prin care românii sunt motivați să se vaccineze anti-Covid

Preşedintele României Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:34

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Parteneriat de înfrățire între municipiile Chișinău și Suceava

Municipiile Suceava şi Chişinău se vor înfrăţi în luna octombrie a acestui an, a anunţat, vineri, primarul Ion Lungu, în urma unei întâlniri de lucru cu omologul său moldovean, Ion Ceban.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:19

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundațiile au lovit și Turcia. Mai multe râuri s-au revărsat și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale

Inundații devastatoare au lovit nord-estul Turciei, la aproape o săptămână după temperaturile recor care au lăsat în urmă cel puțin șase morți. Acum, Turcia se confruntă cu inundații, mai multe râuri au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 12:08

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat

Nouă migranţi sunt daţi dispăruţi în sud-estul Cretei, joi seară, după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat, potrivit gărzilor de coastă greceşti care efectuează o amplă operaţiune de salvare, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:51

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

CCM examinează astăzi sesizarea validării alegerilor din 11 iulie. Socialiștii nu au fost prezenți

Reprezentanții Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) nu s-au prezentat astăzi, 23 iulie, la ședința Curții Constituționale (CCM), unde se examinează sesizarea privind validarea alegerilor din 11 iulie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:31

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

CMC a votat: Fără rutiere pe străzile Capitalei

Standardele de Calitate în Transportul Public municipal au fost votate în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), joi, 22 iulie. Standardele au stârnit numeroase discuții și au fost supuse atât dezbaterilor publice, cât și discuțiilor interne cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:18

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Moldova se află în continuare în zona verde

Guvernul Românie a actualizat joi seara lista țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de totalitatea cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele, care au trecut prin infecția cu COVID-19, cele vaccinate și acele care au test negativ sunt scutite de carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 11:02

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Criză de motorină. Tirex, Bemol și Rompetrol nu mai au combustibil în stoc

Câteva benzinării din Capitală anunță că nu mai au motorină în stoc, și au scos etichetele de preț de pe panou, câteva din aceste sunt Tirex-ul,Bemolul și Rompetrolul. ANRE nu a oferit nici un răspuns referitor la acest subiect.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 10:49

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Nicolae Negru – Politica României la Chișinău: Cei care sacrifică românismul, înmormântează de fapt și europenismul din Republica Moldova

Victoria impresionantă, enigmatică în unele privințe, obținută de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare anticipate a provocat în presa de peste Prut o dezbatere despre politica României față de Republica Moldova. Firește, o privire critică asupra...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:52

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Cursul valutar pentru 23 iulie. Cât costă un euro și un dolar

Astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs valutar pentru un euro care este 21,30 lei iar un dolar 18,06 lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:18

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Oficial: Astăzi se deschid Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dan Olaru și Alexandra Mîrca vor purta drapelul R. Moldova!

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Japonia, începe vineri, 23 iulie, de la ora 14:00 (ora locală), pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată la competiția 2020 de mai mulți sportivi, iar Dan Olaru și Alexandra Mîrca sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 08:16

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române vine într-o vizită de lucru la Chișinău

Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o întrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iulie 2021, ora: 07:34

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

EXCLUSIV: Veaceslav Eni și Valentin Bălan au dat un tun de peste 11 milioane de euro prin CET 1 Chișinău

Băieții deștepți au dat un tun de peste 11 milioane de euro la Chișinău prin modernizarea Blocului energetic nr. 1(CET sursa 1). În spatele afacerii oneroase stau Veaceslav Eni șeful de la Termoelectrica SA, Valentin Bălan de la Horus SRL și cel mai probabil fiica Daniela Bălan de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:18

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Economia Transnistriei supraviețuiește datorită Uniunii Europene și Moldovei. Doar 9% din exportul din regiune ajunge în Rusia

Regiunea transnistreană supraviețuiește economic datorită exporturilor în dreapta Nistrului și în țările din Uniunea Europeană. Doar 9% din exporturile de mărfuri din regiune ajung în Rusia, deși liderii separatiști de la Tiraspol insistă că anume Moscova este cea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 17:05

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Indonezia a devenit noul epicentru global al pandemiei. OMS anunță peste 1300 de decese în 24 de ore

Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situaţia este scăpată de sub control. Această țară a raportat cel mai mare număr de noi infecţii covid din lume săptămâna trecută, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ţară cu a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 16:07

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Cel mai mare producător de petrol din lume este șantajat de hackeri

Saudi Aramco, cel mai mare producător de petrol din lume, a confirmat miercuri că o parte din datele sale au fost expuse prin intermediul unui furnizor, după ce un hacker a anunțat luna trecută că a intrat în posesia informațiilor și a cerut companiei o răscumpărare de 50 de milioane...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 15:23

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Fondurile Băncii Mondiale au fost compromise iar securitatea energetică a Republicii Moldova este amenințată

Pentru nimeni nu mai este un secret subiectul corupției mari în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii) și la compania de stat Termoelectrica SA, cel mai mare furnizor de energie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 14:07

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

China se confruntă cu inundații masive. Cel puțin 3 oameni au murit

Cel puțin trei oameni au murit în centrul Chinei, lovit de unele dintre cele mai grave inundații din istoria regiunii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Iulie 2021, ora: 13:22

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China respinge planul OMS de a studia originea Covid-19

China a respins joi planul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a întreprinde o a doua fază a anchetei privind originea Covid-19, care cuprinde ipoteza că SARS-CoV-2 ar fi putut scăpa dintr-un laborator chinez, potrivit Reuters.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)