Astăzi 20 August 2019, Marţi - Ultima actualizare la 23 August 2019
Abonamente

Istorie 17 Septembrie 2018, ora 15:53    Din editia print

PRIMA ȘEDINȚĂ A SFATULUI ȚĂRII (I): Cuvântarea părintelui protoiereu Andronic

Marime Font

Un reportaj al ziarului „Ardealul (Transilvania)”, publicat după prima ședință a parlamentului Basarabiei, care peste un an a votat Unirea cu România

„Dare de seamă asupra primei ședințe a Sfatului Țării din 21 noiembrie 1917” este titlul unui material prezentat la 26 noiembrie 1917, în gazeta „Ardealul (Transilvania)” de la Chișinău, care descrie starea de spirit adevărată a celor care, în 1918, au decis să ne unim cu România. Republicăm acest articol foarte voluminos, dar și interesant, pe care l-am împărțit în mai multe bucăți, care vor apărea și în numerele următoare ale TIMPULUI.

Marea zi de îndoită sărbătoare s-a început cu slujba dumnezeiască în frumoasa biserică catedrală (Sobor). Niciodată nu s-a mai săvârșit până acum în această biserică slujba curat moldovenească. Iată că ziua se începe cu o minune: slujește însuși episcopul Gavril al Achermanului, înconjurat de douăzeci de preoți și diaconi moldoveni, care fac întreaga slujbă numai în moldovenește. Tot în această limbă cântă și corul părintelui Berezovschi, și cei doi diaconi din strana dreaptă: părintele Hodorogea (basarabean) și părintele Popescu (din România). Când am intrat în biserică, arhiereul spunea tocmai: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție aducem de toate și pentru toate”, iar corul începuse răspunsul: „Pre Tine te lăudăm, Pre Tine bine te cuvântăm”. O clipă am rămas uimit, mi se părea că am intrat în Catedrala din Sibiu… Mă uit la cor. Între cântăreți văd aievea pe domnul Nicolae Oancea de la Brașov, care cântă, dimpreună cu ceilalți coriști, răspunsurile liturgice întocmai ca la Sibiu și ca la Biserica „Sfântul Nicolae” din Brașov. Nu-mi mai pot stăpâni emoția… De luni de zile n-am mai fost la biserică, căci nu puteam înțelege slujba în limbă străină, și iată-mă acum, în Soborul de la Chișinău, pătruns de aceeași credință sfântă pe care mi-o cobora în suflet slujba românească la Sibiu, la Brașov, la București, la Iași, și prin toate locurile pe unde am umblat… Voiesc să-mi ascund lacrimi, dar nu pot. Când după o vreme de reculegere, mă uit împrejur, văd aceeași emoție la toți credincioșii. Plâng bejenari transilvăneni, bucovineni, munteni și macedoneni, pe care această slujbă îi transportă departe, în țara lor… Și plâng de bucurie și moldovenii, care văd, în sfârșit, cum visul lor vechiu prinde trup…


Câtă fericire a adus această slujbă în toate sufletele! Ce putere mare este cuvântul Domnului spus în limba norodului!

La sfârșitul slujbei iese din altar părintele protoiereu Andronic și mângâie norodul printr-un cuvânt, care a pătruns la inima fiecărui ascultător. Cu înfățișarea lui arhaică, părintele părea un om din veacurile trecute, când graiul era mai curat, credința mai puternică și smerenia în fața lucrurilor sfinte mai deplină.

Iată cuvântarea părintelui Andronic:

„Astăzi înainte însemnarea bunei voinți a lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor.”
(Troparul praznicului)
În toate zilele de sărbători mari, este obiceiul de a aduce credincioșilor hiritisire cu ziua de serbare. În toate zilele cu lucruri deosebite și însemnătoare, oamenii se hiritisesc unul pe altul. În ziua de astăzi, cum după serbarea bisericească, așa și după lucrul așezării ocârmuirii în țara noastră care așezare se înființează în chipul „Sfatului țării”, se cuvine a aduce vouă, fraților, îndoită hiritisire și zicem: să ne fie de bine cu ziua de astăzi; să fie ziua aceasta însemnată și pentru neamul viitor, cum noi înșine, așa și acei de pe urma noastră să zică, că în ziua aceasta a pus Dumnezeu cuget bun în inima norodului său. Și așa, cum se vede, ne stă nouă datorie să vorbim două lucruri: de intrarea Fecioarei în biserică și de începerea alcătuirii vieții noastre după așezământul nou, cu cârmuirea de sine și pe limba norodului moldovenesc. Deci socotesc, că nu va fi cu greșeală să cuprindem aceste două lucruri într-un cuvânt, că legătura acestor lucruri este nu numai pe deasupra, adică prin sosirea serbării unuia și a altuia la o zi, dar și mai adâncă prin asemănări din lăuntru. Că de vom voi a serba numai sărbătoarea bisericii, se cuvine să zicem:

„Astăzi este înainte însemnarea bunei voinți a lui Dumnezeu”. Iară de vom voi a serba ziua de astăzi numai sărbătoarea țării, ca o zi adânc însemănătoare pentru moldoveni, oare cuvânt l-am găsi mai potrivit pentru ziua aceasta decât cu care și biserica mărește și laudă ziua de astăzi.

Că mi se pare, cum odată neamul omenesc de sub jugul păcatului așteaptă mila de la Dumnezeu, așa și neamul nostru moldovenesc de mult aștepta după voința lui Dumnezeu, pentru sine, pentru soarta sa mai bună. Și cum atunci prin arătarea Sfintei Fecioare, n-a sosit îndată și darul, ci a mai trecut vreme până la nașterea lui Hristos, așa și acum prin așezarea „Sfatului țării” nu zicem că s-a mântuit norodul moldovenesc de robia sufletească și trupească, ci nu mai s-a însemnat o cale, un drum de izbăvire; S-au arătat întru întunericul vieții noastre o zare de lumină, care în viitor ne solește o zi mândră și luminoasă. Și se cuvine nu numai cu nădejde a cugeta de ziua aceea, ci și toată silința a pune ca numaidecât să dobândim drepturile noastre. Că cugetând la judecata lui Dumnezeu, cu care s-a strămutat așezământul stăpânirii celei vechi, socotim că s-a arătat semnul bunei voinți a lui Dumnezeu pentru noi și a sosit vremea să se șteargă rușinea părinților noștri cum s-a șters a sfinților părinți dumnezeiești Ioachim și Ana. Din partea sărbătorii bisericești, vedem pe acești părinți care și-au adus fiica lor la sfânta biserică, iară mai înainte mult s-au chinuit și au plâns pentru sterpiciunea sa și lipsa de fiu, căci nerodirea de fiu era nu numai lipsa de mângâiere și sprijinire la bătrânețe, ci era înaintea oamenilor lucru de rușine și de defăimare. Din altă parte, din partea sărbătorii țării noastre, vedem rânduri și șiraguri de buni și străbuni moldoveni, cari mult au plâns pentru sterpiciunea și nerodirea sa. Și aceasta se cuvine a înțelege duhovnicește, că, cu trupul ei au născut fii și fiice, iară fiind ei mai jos decât robii și roabele, când numele moldoveanului era nume de rușine și de ocară, se ducea din lumea aceasta cu lacrimi pe fețele lor, de defăimare și de nenorocirea sa. Și acum zicem, că lacrimile bunilor și părinților noștri ne-au adus la starea de astăzi, când norodul moldovenesc stă înaintea lui Dumnezeu ca un prunc mic și fără de răutate. Că cum după dezvelirea minții așa și după însușirile sufletului celui cu blândețe, smerenie, îndurare și cu simțiri de adâncă omenie norodul moldovenesc este ca un prunc întru înțelegerea cea mai bună, care de Hristos este însemnată cu cuvintele: „de nu veți fi ca pruncii, nu veți intra întru împărăția cerurilor” (Mateiu, 18,3).

Și cum vedeți pe Sfânta Fecioară intrând în sfânta Biserică, oare nu așa și țara noastră ca o pruncă mică este gata să intre ca întru-un cort iluminat și împodobit la viață cu slobozenie și cu dreptate? Și nu un arhiereu ca Zaharia ne întâmpină pe noi, ci însuși Hristos, care viind în Nazaret și deschizând cartea proorocului Isaia, au citit: Duhul Domnului peste mine pentru care m-au uns, bine a vesti săracilor, m-au trimis a tămădui pe cei zdrobiți cu inima, a propovădui robilor slobozirea…, a slobozi pe cei sfărâmați întru ușurare (Luca, 4,17-18). Că de va zice cineva, că acest cuvânt înseamnă numai slobozirea din robia păcatului, noi tot cu îndrăznire vom zice că Hristos n-au blagoslovit nici au propovăduit tirania și robia, ci au însemnat încă, că acestea se află între neamuri păgânești, iară nu așa se cuvine între următorii lui Hristos (Luca 22,25). Pentru aceea noroadele cele luminate cu sfânta Evanghelie, datoare sunt să arate duh de frăție și iubire.

Acesta este cuvântul neputinței noastre pentru ziua de astăzi și îndrăznim după aceasta a deschide gura și către cei cari au luat în mâna lor brazda cârmuirii norodului moldovean. Voi știți, iubiților frați, cât sunt de mari dorințele și așteptările norodului pentru viață mai bună, deci luați în seamă toate semnele mișcării norodului, că el cu toată silința lui la îmbunătățirea traiului său vremelnic rămâne nărod cu cunoștință creștinească. Se cuvine dar a hrăni sufletul norodului și a îmbogăți a lui cunoștință, care lucru poate să dea viață bună și statornică. Zicem vouă cu cuvinte bisericești: „Plecați auzul vostru și ascultați ce zice Domnul prin proorocul său; de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca, iară de nu mă veți asculta, sabia lui Dumnezeu vă va mânca pe voi” (Prooroc Isaia). Prin Hristos, ca prin adevărata ușă, duceți norodul la pășunea Domnului, pentru rugăciunea preacuratei Maicii lui și Acoperământul ceriului peste țara noastră și să fie numele celor ce se vor osteni pentru norodul său fără vicleșug și cu dreptate, scrisă în istoria neamului nostru și la Dumnezeu însemnătate. Scoală-te, norod moldovenesc, și înviază și te va lumina Hristos! Amin”.

(Va urma)

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Politică 23 August 2019, ora: 09:00

George Damian: Pactul Ribbentrop Molotov este în vigoare. De ce Basarabia nu a avut soarta balticilor

George Damian: Pactul Ribbentrop Molotov este în vigoare. De ce Basarabia nu a avut soarta balticilor

Îndrăznesc să spun că Pactul Ribbentrop Molotov este în continuare în vigoare. Ruşii se apără spunând că înţelegerea dintre Hitler şi Stalin a fost denunţată de multă vreme, din 24 decembrie 1989. Doar că foarte puţini au citit documentul acestei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 20:24

Vasile Munteanu: Primăria Chișinău în colimatorul instituțiilor subordonate PSRM

Vasile Munteanu: Primăria Chișinău în colimatorul instituțiilor subordonate PSRM

 A mai rămas primăria municipiului Chişinău. Ultima redută râvnită şi visată de socialişti. Dacă nu au reușit niciodată să „ocupe” edificiul în rezultatul bătăliilor politice în alegeri, astăzi, profitând de lipsa de viziune, a blocului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 19:43

La două luni și jumătate de la preluarea guvernării împreună cu partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase, președintele pro-rus Igor Dodon a reușit să impună în pozițiile-cheie din arhitectura de putere a Republicii Moldova oameni loiali lui sau apropiați fățiș de Rusia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 19:39

Judecătoarea Liuba Șova a făcut dezvăluiri, în cadrul unei intervenții în platoul TV8, despre procedura de vot de astăzi a președintelui Curții Constituționale (CC). Potrivit acesteia, au existat anumite „recomandări” pentru a vota într-un anumit fel, iar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 18:23

Primăria Chișinău s-a „răzgândit” - Limba Noastră este... cea română (DOC)

Primăria Chișinău s-a „răzgândit” - Limba Noastră este... cea română (DOC)

„Limba Noastră cea Română” a revenit la Chișinău. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 17:31

Dodon s-a speriat de Usatîi și îl atacă pentru că nu se supune

Dodon s-a speriat de Usatîi și îl atacă pentru că nu se supune

Revenirea liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în R. Moldova și faptul că nu vrea „să joace cum îi cântă” președintele Igor Dodon pare să nu convină anumitor cercuri, astfel încât a fost lansată o campanie de denigrare a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 17:10

opinie „Maia Sandu a vândut ţara lui Dodon”

„Maia Sandu a vândut ţara lui Dodon”

Vicepreşedinta Partidului Mişcarea Populară Antimafie, Daniela Bodrug, consideră că Maia Sandu „a vândut ţara lui Dodon” în schimbul funcţiei de prim-ministru, după ce deputatul socialist Vladimir Ţurcan, persoană apropiată preşedintele Republicii Moldova, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 16:54

BREAKING NEWS / Tensiuni legate de Brexit? / O bombă a explodat în Irlanda de Nord, în apropierea frontierei cu Irlanda

BREAKING NEWS / Tensiuni legate de Brexit? / O bombă a explodat în Irlanda de Nord, în apropierea frontierei cu Irlanda

O bombă a explodat, luni, în zona frontierei dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda, anunţă autorităţile, precizând că au fost vizaţi agenţi de poliţie, dar nu s-au înregistrat victime, relatează site-ul agenţiei Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 16:16

Țurcan devenit judecător direct din Parlament e preocupat de separarea puterilor în stat - Refuză să-i „răspundă” Maiei Sandu

Țurcan devenit judecător direct din Parlament e preocupat de separarea puterilor în stat - Refuză să-i „răspundă” Maiei Sandu

 Acesta a spus că își respectă deja atribuțiile care i le impune noul statut și că a depus deja cererea de suspendare a statutului de membru al Partidului Socialiștilor din R. Moldova

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 15:25

Dodon joacă TARE și îi ACUZĂ pe cei din ACUM că se IMPLICĂ în procesele interne ale CC și cere o abordare neutră

Dodon joacă TARE și îi ACUZĂ pe cei din ACUM că se IMPLICĂ în procesele interne ale CC și cere o abordare neutră

Igor Dodon, în legătură cu alegerea președintelui Curții Constituționale (CC), declară că, „cea mai corectă și mai cumpătată poziție a factorilor politici acum constă în abordarea neutră și imparțială a proceselor interne ale CC, fără preferințe sau...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 15:20

Domnica Manole ar fi votat pentru alegerea lui Vladimir Țurcan în funcția de Președinte al CCM / SURSE

Domnica Manole ar fi votat pentru alegerea lui Vladimir Țurcan în funcția de Președinte al CCM / SURSE

Judecătorii Liuba Şova şi Nicolae Roşca nu ar fi votat pentru ca Vladimir Țurcan să devină noul președinte al Curții Constituționale. Despre acest lucru ne-au comunicat surse din cadrul CC, informează unimedia.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 15:12

Deputat din PPDA (ACUM) „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională este o ADEVĂRATĂ RUȘINE”

Deputat din PPDA (ACUM) „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională este o ADEVĂRATĂ RUȘINE”

Deputatul din fracțiunea ACUM Platforma DA Iurie Reniță numește „rușine” alegerea lui Vladmir Țurcan în calitate de președinte al Curții Constituționale (CCM). Comentând subiectul, parlamentarul din Blocul ACUM spune că este dezamăgit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 15:07

Vlad Musteață, fostul director „Pro-Imobil” s-ar alege cu un nou dosar penal. Acesta este învinuit de evaziuni fiscale și spălare de bani

Vlad Musteață, fostul director „Pro-Imobil” s-ar alege cu un nou dosar penal. Acesta este învinuit de evaziuni fiscale și spălare de bani

Schimbarea guvernării pare să readucă în activitate mai multe persoane certate anterior cu legea. Este și cazul fostului director al companiei imobiliare „Pro-Imobil”, Vlad Musteață, cu dosar penal în Republica Moldova, reținut în Italia și care, potrivit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 15:05

Țîcu: „Susţin poziţia dnei Maia Sandu şi reconfirm ce am spus şi anterior, că orice colaborare cu PSRM devine cu fiecare zi tot mai NOCIVĂ! Greu ajunge”

Țîcu: „Susţin poziţia dnei Maia Sandu şi reconfirm ce am spus şi anterior, că orice colaborare cu PSRM devine cu fiecare zi tot mai NOCIVĂ! Greu ajunge”

 Deputatul Blocului ACUM Octavian Ţîcu, entitate politică ce se află într-o alianţă de guvernare cu Socialiştii lui Igor Dodon, a anunţat că reconfirmă cele declarate anterior, şi anume că „orice colaborare cu PSRM devine în fiecare zi tot mai...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 14:53

(Presa de peste Prut) Un politruc sovietic, aliat politic al lui Dodon și cu discurs anti-românesc și anti-NATO, a devenit șeful Curții Constituționale din Moldova

(Presa de peste Prut) Un politruc sovietic, aliat politic al lui Dodon și cu discurs anti-românesc și anti-NATO, a devenit șeful Curții Constituționale din Moldova

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 14:38

Restaurantul în care clienţii sunt amendaţi dacă nu mănâncă tot din farfurie

Restaurantul în care clienţii sunt amendaţi dacă nu mănâncă tot din farfurie

Mânâncă tot din farfurie este un îndemn pe care mulţi l-am auzit de-a lungul vieţii, în special în perioada copilăriei. Un restaurant din Cehia a început însă să-i amendeze pe clienţii care lasă mâncare în farfurie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 14:05

Durerea de cap provocată de caniculă: cum scapi de ea şi când e cazul să mergi la medic

Durerea de cap provocată de caniculă: cum scapi de ea şi când e cazul să mergi la medic

Valul de caniculă din aceste zile care a pus stăpânire pe ţara noastră creşte numărul celor care solicită ajutor medical de specialitate. Fie că este vorba despre lipotimie, ritm cardiac accelerat sau insolaţie, temperaturile extreme sunt greu de suportat chiar şi de cei mai...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 13:57

Shor a „vândut” concesionare Aeroportul Internațional Chișinău unei companii din Scoția controlate de un membru al familiei Rothschild, cu o avere de peste 1 miliard de dolari

Shor a „vândut” concesionare Aeroportul Internațional Chișinău unei companii din Scoția controlate de un membru al familiei Rothschild, cu o avere de peste 1 miliard de dolari

Compania Avia-Invest, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, a fost vândută NR Investments Ltd, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 13:27

Maia Sandu anunță că CC este CAPTURATĂ de Dodon: Desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav

Maia Sandu anunță că CC este CAPTURATĂ de Dodon: Desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav

Maia Sandu este nemulțămită de numirea colegului său de coaliție guvernamentală - socialistul Vladimir Țurcan președinte al Curții Constituționale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 12:51

Încă o victorie strategică pentru Dodon, după numirea consilierului său șef la CNA / Socialistul Țurcan cu studii la Moscova în anii 70 a fost „ALES” Președinte al CCM

Încă o victorie strategică pentru Dodon, după numirea consilierului său șef la CNA / Socialistul Țurcan cu studii la Moscova în anii 70 a fost „ALES” Președinte al CCM

Judecătorii constituţionali îşi vor alege luni, 19 august, preşedintele prin vot secret, pentru un termen de trei ani, comunică MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 12:36

Arhivele nu ard Ce scria presa pro-guvernamentală despre cel pe care azi l-au desemnat la șefia Curții Constituționale?

Ce scria presa pro-guvernamentală despre cel pe care azi l-au desemnat la șefia Curții Constituționale?

„Boierii Moldovei sărăcite” // Angajat la stat, şi deputatul socialist Vladimir Ţurcan a reușit să adune o avere impresionantă - aceasta scria actuala presă pro-guvernamentală despre cel pe care Alianța PSRM-PPDA-PAS l-au numit în funcția de Președinte al Curții...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 12:06

alegeri 2019 Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele SFIDEAZĂ alegătorii și sunt „în vacanță” / Nu știm niciun candidat

Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele SFIDEAZĂ alegătorii și sunt „în vacanță” / Nu știm niciun candidat

Campania electorală pentru alegerile locale din R. Moldova, din 20 octombrie, va începe la 19 august.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 August 2019, ora: 11:59

Angajații poliției de patrulare nu vor mai face asta! Andrei Năstase a semnat Ordinul

Angajații poliției de patrulare nu vor mai face asta! Andrei Năstase a semnat Ordinul

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase a semnat, astăzi, Ordinul cu privire la asigurarea respectării prevederilor actelor normative în domeniul controlului traficului rutier.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)