Astăzi 2 Iunie 2020, Marţi - Ultima actualizare la 1 Iunie 2020
Abonamente

Actualitate 10 Februarie 2020, ora 11:17

Redacțiile românești ale Audiovizualului public din Ucraina, la un pas de lichidare

Marime Font

 

În data de 5 februarie 2020 reprezentanții comunității românești din Ucraina și-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu reducerea volumului de emisiuni în limba română în cadrul filialelor Audiovizualului public din Ucraina, fiind vorba de un proiect de lichidare a unor redacții românești din Cernăuți și Ujgorod (regiunea Transcarpatia) care funcționează de 50-60 de ani, dar și despre nedorința de a deschide o redacție românească în regiunea Odesa, notează Agenția BucPress.

Într-o adresare către Președintele Consiliului Audiovizualului Public, Zurab Alasania, Filialele acestei structuri din Cernăuți, Ujgorod și Odesa și Ombudsmanul Radei Supreme al Ucrainei (fiind înștiințate și instituțiile diplomatice românești acreditate în Ucraina), ONG-uri reunite în cadrul Consiliului Național al Românilor din Ucraina și partenerii acestora, acuză intențiile de reducere a numărului de jurnaliști români la filialele Audiovizualului public din Cernăuți și Ujgorod, prin angajarea de jurnaliști ucraineni, care nu posedă româna sau o posedă foarte rău.

Loading...


„Audiovizualul public propune o nouă grilă de emisiuni, cu știri zilnice la Cernăuți în limba minorităților naționale (5 min.) și 2 emisiuni televizate lunar (26 min.) cu subtitrare în limba de stat, linia de emisiuni radiofonice rămânând necunoscută. În Transcarpatia se preconizează o emisiune televizată în limba română, 26 min. o dată în lună. Oare cele 5 minute de știri corespund necesităților și aspirațiilor minorităților naționale?”, se spune în adresare.

„Respectiva problemă se mai agravează și prin reducerea neînțeleasă și nemotivată a salariului jurnaliștilor, precum și prin transferul acestora la un contract individual de muncă”, în timp ce bugetul Audiovizualului Public din Ucraina s-a dublat în 2020!

Consiliul Național al Românilor din Ucraina atrage atenția asupra faptului că etnicii români riscă să rămână atât fără presă tipărită (Kievul nu sprijină nici un ziar sau revistă în limba română), cât și fără emisiuni la radio și televiziune în limba română. „Pentru comparație, România (în conformitate cu Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina din 1997) finanțează 5 publicații în limba ucraineană și sprijină funcționarea redacțiilor în limba ucraineană în cadrul filialelor regionale și centrale ale audiovizualului public”, se spune în Adresare. În același timp, conducerii Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina îi este solicitată stoparea acestor tendințe negative, astfel încât să se „revină la status quo și să fie mărit volumul de difuzare a emisiunilor de calitate pentru comunitatea românească din Ucraina”.

„Sperăm ca vocea noastră să fie auzită. Ne rezervăm dreptul de a ne adresa conducerii Ucrainei, României, Republicii Moldova, țărilor UE și structurilor europene”, potrivit Adresării semnate de reprezentanți ai mediului asociativ din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa.

Agenția BucPress publică în continuare textul Adresării:

Președintelui Consiliului Audiovizualului Public, Zurab Alasania

Membrilor Consiliului de Supraveghere al Audiovizualului Public

Filialei Asociației Publice pe acțiuni „Compania Națională Audiovizualul Public al Ucrainei” „Direcția regională UA: BUCOVINA”

Filialei Asociației Publice pe acțiuni „Compania Națională Audiovizualul Public al Ucrainei” „Direcția regională UA: TRANSCARPATIA”

Filialei Asociației Publice pe acțiuni „Compania Națională Audiovizualul Public al Ucrainei” „Direcția regională UA: ODESA”

Ombudsmanului Radei Supreme a Ucrainei, L.L. Denisova

Copii: Consulatului General al României la Cernăuți

Consulatului României la Solotvino / Slatina

Consulatului General al României la Odesa

Ambasadei României în Ucraina

ADRESARE

Subsemnații, reprezentanții comunității românești din Ucraina - ONG-uri reunite în cadrul Consiliului Național al Românilor din Ucraina, uniune care întrunește peste 20 de societăți cultural-naționale din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpația, ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu reducerea volumului de emisiuni în limba maternă în cadrul filialelor Societății Publice pe Acțiuni „Compania Națională a Audiovizualului Public din Ucraina”. Din păcate, sub paravanul așa-numitelor reforme au loc încălcări grave ale dreptului comunității românești privind accesul la informații în limba maternă.

Îngrijorarea noastră este motivată de următorii factori:

– reducerea de emisiuni radiofonice și televizate despre comunitatea națională a românilor. În conformitate cu noua Concepție a Audiovizualului Public pentru minoritățile naționale, colaboratorii redacției, la instrucțiunile Kievului și ale conducerii filialelor, deseori traduc în limba română emisiunile jurnaliștilor ucraineni. Astfel, sunt traduse subiecte despre localitățile care nu prezintă niciun interes și nu au puncte de tangență cu activitatea cotidiană a comunității noastre. Faptul în cauză indică asupra denaturării esenței și a principiilor de funcționare a redacțiilor în limba minorităților naționale din partea conducerii filialelor Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina.

– reducerea volumului de emisie la radio și televiziune. Aplicarea „reformei” include pierderi semnificative ale volumului de difuzare, în comparație cu perioada premergătoare creării audiovizualului public din țară – constatăm o degradare absolută și o distanțare a filialelor de utilizatorii finali al acestor informații.

Din păcate, această tendință are continuitate, deoarece Audiovizualul public propune o nouă grilă de emisiuni, cu știri zilnice la Cernăuți în limba minorităților naționale (5 min.) și 2 emisiuni televizate lunar (26 min.) cu subtitrare în limba de stat, linia de emisiuni radiofonice rămânând necunoscută. În Transcarpatia se preconizează o emisiune televizată în limba română, 26 min. o dată în lună. Oare cele 5 minute de știri corespund necesităților și aspirațiilor minorităților naționale?

Transcarpatienii și bucovinenii vizionează emisiunile în limba maternă, cu speranța de a vedea satul, orașul sau meleagul lor în ansamblu, așteaptă știri pe teme sociale și economice ce au loc în comunitățile lor. De ce comunitatea națională a românilor din Ucraina nu a fost anunțată despre faptul că – de facto - reforma audiovizualului public din țară va reduce toate emisiunile în limba maternă la 5 minute de știri zilnice și nici nu se știe ce conținut vor avea acestea? În opinia noastră, volumul de emisie a programelor pentru comunitatea românească din Ucraina în cadrul noii structuri a Audiovizualului pentru Minoritățile Naționale nu corespunde nevoilor comunității românești;

– intențiile de reducere a numărului de jurnaliști la filialele din Cernăuți și Ujgorod, prin angajarea de jurnaliști ucraineni, care nu posedă româna sau o posedă foarte rău, în cadrul redacției emisiuni în limba română. Oare corespunde aceasta noii Concepții a Audiovizualului Public pentru Minoritățile Naționale? Respectiva problemă se mai agravează și prin reducerea neînțeleasă și nemotivată a salariului jurnaliștilor, precum și al transferului acestora la un contract individual de muncă, schimbarea funcțiilor ziariștilor, toate împreună perturbând și mai mult funcționarea normală a serviciilor publice de televiziunea și radiodifuziune.

– discutarea posibilității de reducere a întregului colectiv al redacției emisiuni în limba română din Ujgorod și a lipsei de emisiuni în limba română pentru populația vorbitoare de limba română din regiunea Odesa, indiferent de identificarea etnică a acesteia.

– eliminarea emisiunii în limba română realizată în direct la filiala UA: BUCOVINA, ce avea cotă mare de audiență în teritoriile locuite compact de comunitatea românească.

Ucraina trebuie să garanteze drepturile comunității românești privind accesul la surse de informare în limba maternă și la păstrarea identității culturale. Compania Națională a Audiovizualului Public din Ucraina ar trebui să ia în considerare acest rol, în contextul lipsei finanțării presei scrise în limba română din partea statului ucrainean. În aceste condiții, comunitatea românească riscă să rămână atât fără presă tipărită, cât și fără emisiuni la radio și televiziune în limba română. Pentru comparație, România (în conformitate cu Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina din 1997) finanțează 5 publicații în limba ucraineană și sprijină funcționarea redacțiilor în limba ucraineană în cadrul filialelor regionale și centrale ale audiovizualului public.

De facto, redacțiile românești din cadrul filialelor Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina, care au o istorie de 50 -60 de ani, riscă să dispară. Potrivit Concepției Audiovizualului pentru Minoritățile Naționale, jurnaliștii de limbă română sunt subordonați Biroului de producere al contentului regional, idee care a fost condamnată de comunitatea românească în 2018. La acea vreme, comunitatea românească a propus Companiei Naționale a Audiovizualului public din Ucraina, în formă verbală și scrisă, crearea de noi structuri (birouri, secții, departamente, consilii, etc.) doar pe lângă redacțiile existente. Din păcate, la elaborarea noii Concepții nu s-a realizat o consultare cu reprezentanții minorităților naționale și opinia noastră a fost complet ignorată.

Pe de altă parte, observăm că în 2020, odată cu creșterea bugetului alocat Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina, salariul jurnaliștilor este redus, iar redacțiile în limba română sunt lichidate. Aceasta se întâmplă în ciuda faptului că după cea rusă, minoritatea românească reprezintă a doua minoritate lingvistică din Ucraina. Reamintim că în conformitate cu art. 22 din Constituția Ucrainei, „conținutul și sfera de aplicare a drepturilor și libertăților existente nu trebuie restrânse”, iar art. 24 afirmă că „cetățenii au drepturi și libertăți constituționale egale și sunt egali în fața legii. Nu pot exista privilegii sau restricții cu privire la rasă, culoare, convingeri politice, religioase și de altă natură, sex, apartenență etnică și socială, stare materială, locul de reședință, caracteristici lingvistice sau de altă natură”.

În acest sens, solicităm conducerii Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina să stopeze aceste tendințe negative, să se revină la status quo și să fie mărit volumul de difuzare a emisiunilor de calitate pentru comunitatea românească din Ucraina. În același timp, este necesar să fie implicați mai mulți jurnaliști la crearea unor asemenea emisiuni și să fie majorată finanțarea pentru aceste structuri media. Solicităm revizuirea Concepției privind Audiovizualul Public, cu accent pe interesele și prioritățile comunității românești și nu pe presupunerile – uneori neprofesioniste – ale administratorilor de filiale sau ale conducerii Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina.

Solicităm, în caz de necesitate, substituirea celor responsabili de inițierea acestor schimbări care afectează interesele comunității românești din Ucraina. Amintim că comunitatea românească din Ucraina se pronunță în favoarea consolidării securității spațiului informațional din Ucraina, dar concomitent cu păstrarea și dezvoltarea limbilor minorităților naționale. Noi, cetățeni ai Ucrainei de etnie română, în calitate de contribuabili, trebuie să avem aceleași drepturi de care beneficiază etnicii ucraineni. Sperăm ca vocea noastră să fie auzită. Ne rezervăm dreptul de a ne adresa conducerii Ucrainei, României, Republicii Moldova, țărilor UE și structurilor europene.

Cu stimă,

membrii Consiliului Național al Românilor din Ucraina

Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, directorul Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți

Vasile Rauț, președintele Societății „Golgota” a românilor din Ucraina

Nicolae Șapcă, vice-președintele Societății pentru Cultura și literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”

Ion Vieru, Liga tineretului român „Junimea” din regiunea Cernăuți

Mirela Amarie, Centrul Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina

Victor Popescu, membru-fondator al Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa

Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români din Transcarpatia

Elena Piligaci, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți

Ștefan Broască, vice-președintele Asociației științifico-pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina

Ilie T. Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți

Ana-Cristina Mihaesi, secretar-responsabil al Fundației de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuți

Aurica Bojescu, secretar executiv al Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale

Natalia Balan, Societatea Bibliotecarilor Bucovineni

Mihai Mecineanu, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa

https://bucpress.eu/ 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 1 Iunie 2020, ora: 19:33

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

Ce se ascunde, de fapt, în spatele așa-numitului acord de împrumut pe care l-au negociat oamenii lui Igor Dodon „din numele Republicii Moldova”, ce interese stau în spatele acestui document și ce risca Republica Moldova în cazul în care acesta nu ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 18:45

PUTIN HOȚ - Un mesaj GIGANTIC a fost afișat pe un deal din Rusia. Presa a „cenzurat” mesajul (FOTO)

PUTIN HOȚ - Un mesaj GIGANTIC a fost afișat pe un deal din Rusia. Presa a „cenzurat” mesajul (FOTO)

 Locuitorii din satul Aginskoe, Ținutul Transbaikal au afișat un mesaj „dur” despre Președintele rus - Vladimir Putin.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 1 Iunie 2020, ora: 18:42

Cum a dorit Pavel Filip să preia în 2019 de la R. Moldova circa 4 mln de dolari

Cum a dorit Pavel Filip să preia în 2019 de la R. Moldova circa 4 mln de dolari

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip a pus la cale încă din 2018 o schemă de escrocherie care urmărea deposedarea Republicii Moldova de clădirea Consulatului Republicii Moldova în Odessa și a terenului aferent acesteia, evaluate total la circa 4 mln dolari....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 17:37

109 cazuri noi de Covid-19 și 10 decese / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului

109 cazuri noi de Covid-19 și 10 decese / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului

Numărul persoanelor infectate cu Covid-19 în RM continuă să crească. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 109 cazuri noi de infectare cu temutul coronavirus. Totodată, zece oameni și-au pierdut viața din cauza infecției. Numărul celor infectați e de 8360 , iar al...

( ) Citeşte tot articolul

Social 1 Iunie 2020, ora: 16:28

Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit

Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit

Nistrul ar putea rămâne în totalitate fără apă. Dezastrul este mai aproape decât ne imaginăm, din cauza planificatei construcţii a şase hidrocentrale în amonte pe Nistru, mai sus de Novodnestrovsk, Ucraina. Guvernul ucrainean a luat asemenea decizie la mijlocul...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 16:22

VIDEO / Cercetătorii ieşeni sunt îngrijoraţi: în pădurile din judeţ şi-a făcut apariţia şacalul auriu

VIDEO / Cercetătorii ieşeni sunt îngrijoraţi: în pădurile din judeţ şi-a făcut apariţia şacalul auriu

Specialiştii îl numesc „distrugătorul universal“ şi spun că poate distruge ecosistemele în care apare, fiindcă prădătorul său natural, lupul, a fost exterminat din pădurile din zona de şes sau câmpie din Iaşi.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 1 Iunie 2020, ora: 16:05

Dieta cu ouă: 10 kg în doar 7 zile! Iată cât de simplu este de ținut

Dieta cu ouă: 10 kg în doar 7 zile! Iată cât de simplu este de ținut

Lupta cu pierderea kilogramelor este una dintre cele mai dificile sarcini, iar noi căutăm mereu cele mai eficiente sfaturi și modalități de a duce la capăt această luptă.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 1 Iunie 2020, ora: 15:38

3 cupluri din ZODIAC care se formează de 1 IUNIE și rămân împreuna pe viață

3 cupluri din ZODIAC care se formează de 1 IUNIE și rămân împreuna pe viață

Ești în căutarea sufletului pereche? Astrele au vești bune pentru tine: se apropie luna iunie, o adevărată lună a dragostei și ai liber la iubire. Te poți îndrăgosti chiar de 1 iunie, când copilul din sufletul tău iese la iveală și lumea pare vrăjită. 

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 15:32

Anunț important pentru studenții basarabeni care își fac studiile în România

Anunț important pentru studenții basarabeni care își fac studiile în România

Cu referire la solicitările de informații referitoare la exceptarea plasării elevilor și studenților din Republica Moldova în autoizolare pentru 14 zile la revenirea în România pentru preluarea lucrurilor personale din cămine, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:20

Dezbateri pe arena internațională: De ce alternativele fumatului merită atenția OMS

Dezbateri pe arena internațională: De ce alternativele fumatului merită atenția OMS

“Nu avem suficiente date pentru a afirma că țigările electronice sunt mai puțin nocive.” Declarația aparține reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care săptămână trecută au organizat o conferință de presă dedicată Zilei Mondiale Fără...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:10

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a DISPĂRUT din Italia

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a DISPĂRUT din Italia Foto: simbol

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a dispărut din Italia şi că a venit timpul să ca italienii să nu mai fie "terorizaţi" inutil, afirmaţii care au provocat imediat reacţii din partea autorităţilor şi a altor specialişti, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:02

Dan Dungaciu: În Ținutul Secuiesc au loc confruntări hibride. Asistăm la „desuveranizarea” României

Dan Dungaciu: În Ținutul Secuiesc au loc confruntări hibride. Asistăm la „desuveranizarea” României

Ținutul Secuiesc nu doar că se află pe orbita Ungariei, dar în zonă are loc și o „desuveranizare” a României, crede analistul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Române.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:01

Cunoscuți interpreți vor participa la ediția de caritate a jocului ”Bani la greu”

Cunoscuți interpreți vor participa la ediția de caritate a jocului ”Bani la greu”

Doi cunoscuți interpreți din Moldova, Cornelia Ștefăneț și Igor Cuciuc, își vor încerca norocul, în această seară, în noul Joc TV special al Loteriei Naționale, ”Bani la greu”, în care câștigul maxim este de peste 1 000 000 de lei. Toată...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 14:43

Primul român care a ajuns în China. Mai înainte un domnitor i-a tăiat nasul

Primul român care a ajuns în China. Mai înainte un domnitor i-a tăiat nasul

Nicolae Milescu Spătaru a fost unul din marii calatori, aventurieri şi carturari ai secolului al XVII - lea Născut la 31 mai 1636, dintr-un tată aromân din Peloponez şi o mamă moldoveancă get-beget, Nicolae Milescu Spătaru a avut o carieră politică şi diplomatică...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 14:37

Simona Halep mărturisire uimitoare! Când se retrage din tenis?

Simona Halep mărturisire uimitoare! Când se retrage din tenis?

După lungi speculații, campioana României s-a hotărât să pună capăt misterului. Simona Halep a anunțat când se va retrage din tenis. Simona Halep a mărturisit că este nerăbdătoare să se întoarcă în competiții, însă a făcut și o declaratie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 14:27

Tragedie aviatică în Italia! Doi sportivi au murit, după ce avionul s-a prăbușit

Tragedie aviatică în Italia! Doi sportivi au murit, după ce avionul s-a prăbușit

Doi campioni la inot din Italia au murit in urma unui accident aviatic.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 13:20

DOC// Un nou scandal la Centrul comercial Gemenii: Guvernul a solicitat revizuirea deciziei CEDO după ce a executat-o parțial

DOC// Un nou scandal la Centrul comercial Gemenii: Guvernul a solicitat revizuirea deciziei CEDO după ce a executat-o parțial

Guvernul a solicitat CEDO să-și revizuiască decizia din 18 februarie în dosarul Centrului comercial Gemenii după ce le-a restituit păgubașilor suma de 1,7 milioane de euro, ce constituie venitul ratat, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată. Autoritățile de la Chișinău...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 1 Iunie 2020, ora: 13:15

Paradoxul pandemiei. Europa nu mai are unde să stocheze SURPLUSUL de alimente

Paradoxul pandemiei. Europa nu mai are unde să stocheze SURPLUSUL de alimente

Procesatorul belgian de cartofi congelaţi Agristo nu mai are unde să îşi depoziteze cartofii pai şi, din cauză că nu mai găseşte spaţii de închiriat, compania a decis să îşi reducă producţia cu aproximativ 20%, informează Bloomberg.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 1 Iunie 2020, ora: 13:02

Testul prin care descoperi dacă ai o boală psihică. Ce vezi în aceste imagini?

Testul prin care descoperi dacă ai o boală psihică. Ce vezi în aceste imagini?

Un test cu imagini poate să-ți arate dacă suferi sau nu de vreo boală psihică nedescoperită, aflată în stadii incipiente.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:51

VIDEO / Veaceslav Platon explică procurorilor o schemă, în timpul audierilor

VIDEO / Veaceslav Platon explică procurorilor o schemă, în timpul audierilor

Într-un nou video, din timpul audierilor lui Veaceslav Platon, se vede cum acesta explică procurorilor conexiunile financiare dintre băncile prin intermediul căruia ar fi fost realizată frauda bancară de un miliard de dolari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:49

STAT MAFIOT / Malta a confiscat bancnote libiene FALSE în valoare de 1,1 miliarde USD tipărite de RUSIA

STAT MAFIOT / Malta a confiscat bancnote libiene FALSE în valoare de 1,1 miliarde USD tipărite de RUSIA

Autorităţile din Malta au confiscat bancnote libiene false în sumă echivalentă cu 1,1 miliarde de dolari, tipărite de o firmă din Rusia. Anunțul a fost făcut de Departamentul de Stat al SUA, în timp ce Malta nu a emis până acum niciun comunicat oficial pe această...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:30

ALERTĂ FALSĂ la Ambasada Federației Ruse din Chișinău

ALERTĂ FALSĂ la Ambasada Federației Ruse din Chișinău Foto: Sandu Scodin

Potrivit poliției zona din apropierea Ambasadei a fost izolată, iar la fața locului au fost dislocate polițiști, salvatori și geniști, urmând să cerceteze clădirea, pentru a găsi presupusul explozibil.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 12:23

Fostul Principe Nicolae va deveni tată pentru a doua oară

Fostul Principe Nicolae va deveni tată pentru a doua oară

Dacă până acum nu s-a mai știut mai nimic desprefostul Prinț Nicolae și soția sa, Alina Binder, astăzi, de 1 iunie,printr-un comunicat postat pe facebook, aflăm vești noi despre cuplul princiar.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)