Astăzi 16 Octombrie 2021, Sâmbătă - Ultima actualizare la 15 Octombrie 2021
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Actualitate 11 Februarie 2020, ora 00:14

România și Basarabia. Comunismul nostru și comunismul lor (observatorcultural.ro)

Marime Font

Știm puține despre Republica Moldova și mare parte din cunoașterea noastră este alcătuită din clișee. 

Unele bune, altele maligne. Folosim cel mai adesea, chiar și la nivel oficial, sintagme prefabricate (cînd ne referim la „frații noștri de peste Prut”, la unirea care va avea loc în cadrul Uniunii Europene etc.) pentru a lăsa impresia că ne-am făcut datoria, dar adevărul e că sîntem străini de realitățile de acolo. De cele actuale, ca și de cele din trecutul apropiat. Pămîntul acela, cu oamenii lui, a fost prea multă vreme rupt de țară ca să mai putem avea un sentiment real al comunității. Să nu ne mințim: oricît de frați ne-ar fi, ei sînt ei și noi sîntem noi. Nu doar istoria Basarabiei e intim și dramatic legată de aceea a Rusiei, cu diferitele ei avataruri imperialiste, ci și civilizația, mentalitățile, codurile sociale, cultura chiar. Ceea ce s-a plămădit în cîteva secole ca o realitate eteroclită nu poate fi grefat deodată în cadrul unui alt organism cultural sau identitar. Oricît de români ar fi (și sînt, o bună parte dintre ei), moldovenii de peste Prut nu încetează să aibă propria lor identitate, una accentuată, pe care o resimțim ca alteritate.

„Comunismele“ care ne despart

Panorama comunismului în Moldova So­vietică – recenta sinteză apărută la Editura Polirom și coordonată de Liliana Corobca – este un instrument necesar, care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine nu doar ceea ce ne leagă, ci, așa cum sugerează și autoarea în prefață, și ceea ce ne desparte. În absența unei gîndiri critice, libere de orice prejudecată, recuperarea spiritului comunitar nu e posibilă. În orice caz, extinderea identitară, nivelarea culturală și de civilizație țin de un proiect care trebuie gîndit și construit meticulos, pornind de la o realitate compozită geopolitică, ideologică, socială și culturală, pe care nu o putem percepe dacă nu cercetăm trecutul.

O parte esențială a acestui trecut este perioada comunistă, care, la o primă vedere, ar fi una comună. Prin internaționalismul său, comunismul ar fi trebuit să ne pună de aceeași parte a baricadei sau măcar a istoriei. De fapt, nu e vorba de comunism, ci de comunisme. Dacă în prima sa parte, cea mai teribilă, a stalinismului feroce, a calchiat sistemul represiv din URSS, cel puțin după 1965, comunismul românesc a fost unul antisovietic sau măcar ne-sovietic. Ceea ce a însemnat adoptarea unui naționalism rigid, degradîndu-se cu timpul pînă la proporțiile unui grotesc faraonic.


Dincolo, în Uniunea Sovietică, comunismul a însemnat în primul rînd deznaționalizare. Naționalism obscen pe de o parte, reprimare brutală a identității naționale pe de altă parte. Domeniul care mă interesează și la care mă pricep, literatura, s-a repliat, a fost instrumentalizat oficial în funcție de aceste interese ale partidelor comuniste din fiecare țară. Prin urmare, pe lîngă atîtea altele, experiențele comuniste nu ne fac părtași ai aceleiași expe­ri­en­țe istorice, ci ne despart. „Prin politicile sale (profund și constant românofobe), comunismul a pus un zid înalt și lung, cît 46 de ani (1945-1991), izolînd și îndepărtînd România de Basarabia. Deși vecine, deși vorbind aceeași limbă, «comunismele» noastre s-au dovedit diferite în foarte multe aspecte, care nu au fost analizate niciodată în plan comparativ“ – scrie coordonatoarea în prefață. Va urma, din cîte știu, și o panoramă a comunismului din România; gîndită pe aceleași coordonate, ea va putea constitui, în sfîrșit, sinteza care pune în oglindă două experiențe traumatizante ale unui popor scindat, sfîșiat, rupt de sine.

Identitatea imperialistă sovietică

Cartea are o structură gîndită să introducă un necunoscător (ca mine, ca tine) în istoria unui fenomen dramatic: e vorba de o regiune smulsă dintr-o țară, devenită apoi provincie a unei federații totalitare, care a suferit tot ceea ce marile imperii comit, în cinismul lor, pentru a-și asigura și menține hegemonia: deportări, politici lingvistice și deznaționalizare, schimbarea sistemului administrativ, a celui educativ, inocularea unor „valori“ și cutume noi etc. Există în panoramă capitole ample, foarte bine documentate, despre perioada țaristă, cînd Basarabia e gubernie, apoi despre intervalul interbelic în care a aparținut României Mari, formarea Republicii sovietice socialiste, marea foamete de după război și schimbările de mentalitate pe care le-a adus, etapa poststalinistă, de la cea hruşciovistă pînă la Perestroika lui Gorbaciov, apoi cîștigarea independenței.

În afara acestor sinteze istoriografice, sînt studii dedicate simbolurilor de stat, instituțiilor, legislației, securității, opoziției față de sistemul sovietic, vieții religioase, politicii lingvistice, științelor, organizării învățămîntului, presei, literaturii, cinematografiei, teatrului, artelor plastice, arhitecturii, dar și sportului, cotidianului sovietic, relațiilor cu țara în perioada comunistă. Nu lipsesc nici cronologiile și capitolele despre receptarea perioadei comuniste, după cum un capitol final se ocupă de Republica Moldova după căderea URSS.

Pe scurt, e o perspectivă de sus, care poate oferi o imagine despre complexitatea fenomenului comunismului într-una din republicile sovietice. Țelul ideologiei a fost acela de a crea o nouă identitate comunitară, aceea a cetățeanului care aparține unui mare imperiu. Și a reușit să o facă, dat fiind că persistă și azi nostalgia după marea Uniune Sovietică, după cum persistă și reflexe sociale și culturale create de imperiu.

Autorii sînt aleși dintre specialiștii cei mai buni din domeniul lor, majoritatea din institutele de cercetare și universitățile de peste Prut. Avantajul e că au acces la documentele sovietice, dar și că au trăit, mulți dintre ei, perioada la care se referă. Istoria trăită e percepută altfel decît istoria reconstituită în arhive. E vorba de Silviu Andrieș-Tabac, Vladimir Bulat, Valentin Burlacu, Svetlana Cebotari, Gheorghe Cojocaru, Iurie Colesnic, Liliana Crudu, Demir Dragnev, Nicolae Enciu, Nicolae Fuștei, Victor Ghilaș, Natalia Grădinaru, Silvia Grossu, Ion Gugeac, Mihai Lescu, Eugen Lungu, Pavel Moraru, Sergiu Musteață, Larisa Noroc, Viorica Olaru-Cemîrtan, Anatol Petren­cu, Ana-Maria Plămădeală, Lidia Prisac, Lili­ana Rotaru, Dumitru Rusu, Ruslan Șevcenco, Maria Șleahtiț­chi, Marius Tărîță, Valentin Tomuleț, Larisa Turea, Mariana S. Țăranu, Octavian Țîcu, Valentina Ursu, Ion Valer Xenofontov. Cel mai în etate e născut în 1936, cel mai tînăr în 1981. Sînt, deci, mai multe generații aduse laolaltă într-o carte, ceea ce e un avantaj. Nu doar metodologic, ci și unul care ține de pluri­perspectivismul mentalitar, de zeitgeist.

O literatură sau două literaturi?

Cum nu mă pricep la multe, mă limitez să comentez ceea ce cunosc cît de cît: literatura scrisă în RSS Moldovenească. Autoarea capitolului este Maria Șleahtițchi, reputat universitar, critic și istoric literar; sinteza ei surprinde atît controlul ideologic drastic asupra literaturii (extrem de dur imediat după război, ca și la noi), dar schițează și o ierarhie valorică plauzibilă. Prima sa întrebare este una legitimă: „Este «literatura sovietică moldovenească» parte a literaturii române?“. Răspunsul nu e deloc simplu. E nevoie de prudență și de multe nuanțe atunci cînd analizăm o literatură care a fost nevoită să supraviețuiască în condiții ideologice toxice, ne avertizează și autoarea. Simpla analiză estetică a textelor nu e suficientă, esteticul trebuie decantat, negociat, conceput sub semnul posibilității sale de a apăra ce mai rămăsese de apărat, valorile prime. Și printre ele era, în imperiul sovietic, identitatea națională.

După 1990, literatura scrisă în Basarabia nu a revenit, cum s-a tot spus, la sînul literaturii române (reiau, în cele ce urmează, cîteva idei schițate într-o prefață la volumul Numele tău de Grigore Vieru – apărut la Editura Cartier, în 2018). Fenomenul se petrece sub ochii noștri abia în ultimii 15 ani, cînd, într-adevăr, putem discuta despre un cîmp literar normalizat, comun, despre o sincronizare reală, în special prin generațiile postoptzeciste. Ade­vărul e altul: critica literară nu a știut ce să facă, acum aproape 30 de ani, cu literatura scrisă în Basarabia, nu a știut unde să o așeze, intuind că e un fenomen aparte, cu o identitate proprie. (E suficient să deschideți Istoria critică a lui Nicolae Manolescu pentru a înțelege neînțelegerea.)

Literatura scrisă în Basarabia era, cu excepția intervalului 1918-1940 (și atunci cu defazaje evidente), ruptă de aceea din țară. În plus, literatura din România avea legături trainice, directe cu modernitatea occidentală (mai puternice chiar și mai sistematice în interbelic decît cele cu scriitorii clasici au­tohtoni), pe cînd cea din Basarabia, care a stat mereu sub vremi, răspunzînd tensiunilor în primul rînd identitare și abia apoi dilemelor estetice ale unui popor cu un destin dramatic, se lăsase influențată de experimentele și diferitele isme ale Vestului în mai mică măsură. De ce? În primul rînd, pentru că o sincronizare estetică era nepotrivită, nu avea nici o justificare și nici o legitimare în plan social; o astfel de literatură a intimității, a autenticității, a virtuozității literare, a solipsismului, a purificării subiectului ar fi fost total străină nevoilor și tensiunilor identitare și politice, sociale ale românilor de dincolo de Prut, abia ieșiți, vremelnic, de sub cizma sovietică.

Prin urmare, deși foloseau aceeași limbă, literatura română din România și literatura română din Basarabia erau două organisme diferite, care cunoscuseră evoluții distincte și traversaseră crize specifice, creîndu‑și fiecare anticorpii necesari vindecării. Pe scurt, în România anilor ’50, chiar și în perioada celui mai crîncen stalinism, identitatea națională, deși trecută în plan secund, nu a fost niciodată amenințată cu dispariția, interzisă, pe cînd între Prut și Nistru românitatea a fost, nu o dată, un cap de acuzare care a putut aduce chiar moartea. E diferența majoră care marchează și statutul, și strategiile și legăturile literaturii scrise în fiecare provincie a românității cu tradiția.

Pentru scriitorii români ieșiți din stalinism, tradiția era mai ales modernitatea, o tradiție estetică, interzisă în „obsedantul deceniu“ de rolul de instrument de propagandă pe care comuniștii i-l imprimau literaturii, pe cînd pentru autorii basarabeni tradiția era în primul rînd aceea cu un mai mare potențial național, deci, prin natura lucrurilor, aceea de inspirație folclorică, arhetipală, rurală, care reprezenta dovada spirituală a vechimii unui popor sugrumat după cucerirea sa și anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist și apoi la cel sovietic. Din această pricină, marea ambiție a literaturii eliberate de sub constrîngerile ideologice a fost, în România, esteticul, pe cînd în Basarabia, naționalul.

Două tipuri de naționalism

Șaizeciștii basarabeni descoperă cu întîrziere tradiția estetică a literaturii române și atunci decupează din ea ceea ce le slujeș­te programul de recuperare a identității naționale. Contactele mai degrabă sporadice dintre scriitorii basarabeni și cei români nu au putut face din literatura basarabeană o parte din literatura română, astfel încît, după ieșirea din comunism, în primă in­stan­­ță s-au resimțit mai puternic diferen­țele decît apropierile. Iar principala diferență era, de departe, cea legată de sensul naționalismului în cele două spații culturale: în România exista o sațietate, ba chiar un dezgust față de fundătura grotescă în care ceaușismul împinsese ideea națională, tarată atît politic, cît și retoric, pe cînd dincolo de Prut lupta pentru românitate nu se încheiase (și nu s-a încheiat nici acum!), iar literatura nu dădea semne a se grăbi să își părăsească pozițiile combatante. În România comunistă, esteticul devenise un instrument de luptă împotriva propagandei, a naționalismului ca ultimă versiune a ideologiei comuniste; în RSS Moldovenească, esteticul era nu un scop în sine, ci un mijloc de a întreține vie conștiința națională într-un stat rusificat, deznaționalizat. Cu astfel de diferențe s-a pornit la drum după 1991, cînd Republica Mol­dova și-a căpătat independența.

După decenii dramatice de deznaționalizare, după crearea „moldovenismului sovietic“, după ani de tatonare și de recuperare discretă a literaturii române, care e în primul rînd o sursă de întreținere a identității naționale, adevărata sincronizare se petrece odată cu unii dintre optzeciști (Emilian Galaicu-Păun, de exemplu) și se definitivează odată cu douămiiștii, perfect adaptați la mediul cultural românesc. Dar și acest fenomen e concurat de un altul, motivat politic și social: persistența unei poezii mesianice, „a atitudinilor civice și patriotice“, o literatură, cum bine observă Maria Șleahtițchi, „ocazională“. Și una, adaug, care poate susține cariere avantajoase, care poate instituționaliza (și anchiloza) scriitori nu lipsiți de talent, care trăiesc într-un trecut de laborator permanentizat.

„Comunismul lor“ și „comunismul nostru“


Nu ascund: am citit lucrarea raportînd permanent ceea ce am aflat la ceea ce știam despre comunismul „nostru“. Com­parația este inevitabilă și e, cred, una dintre mizele echipei coordonate de Liliana Corobca. Una peste alta, Panorama comunismului în Moldova sovietică e o lucrare absolut necesară, care ne poate ajuta să pricepem mai bine ce traume comune avem, cît împărțim din trecutul nostru și ce ne diferențiază. Am observat în ultima campanie electorală că întrebările legate de o „soluție“ pentru „cazul“ Republicii Moldova au revenit sistematic. Basarabia e o rană nevindecată. Și nevindecabilă, dacă nu ne dorim să aflăm cauzele acestei boli. Fără conștientizarea acestor diferen­țe, orice program unionist e doar retorică politicianistă.

https://www.observatorcultural.ro/ 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 18:51

Alexandr Stoianoglo rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 zile: ,,Nu am comis nimic ilegal. Am vrut doar să fiu procurorul întregii țări, procuror pentru oameni, pentru stat”

Alexandr Stoianoglo rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 zile: ,,Nu am comis nimic ilegal. Am vrut doar să fiu procurorul întregii țări, procuror pentru oameni, pentru stat”

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Curtea de Apel Chișinău, potrivit jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 18:39 de Silviu Tănase

„Vițelul deștept, care suge de la două vaci” și „politica externă echilibrată” - două fațete ale aceleiași medalii

„Vițelul deștept, care suge de la două vaci” și „politica externă echilibrată” - două fațete ale aceleiași medalii

 Se spune, că pe vremuri orice rege care se respecta avea la curtea sa un bufon. Acesta avea menirea nu doar de a distra regele, dar si a spune ceea ce regele nu vroia să spună.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 17:38

Arsuri la stomac și tulburări de somn? Află ce alimente și băuturi trebuie să eviți seara pentru a te simți bine

Arsuri la stomac și tulburări de somn? Află ce alimente și băuturi trebuie să eviți seara pentru a te simți bine

Mulți din noi dau vina pe salteaua incomodă, pe lumina ecranelor sau pur și simplu pe stres pentru faptul că nu pot dormi bine. Dar știm foarte bine că și alimentația joacă un rol foarte important în acest sens.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 17:15

20 de cadre medicale din Republica Moldova va ajuta România în tratarea pacienților bolnavi de COVID-19

20 de cadre medicale din Republica Moldova va ajuta România în tratarea pacienților bolnavi de COVID-19

20 de medici şi asistenţi medicali din Republica Moldova vor pleca să ofere ajutor personalului medical la spitalul modular de la Leţcani. Despre aceasta a anunțat vineri șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 17:03

Un deputat din Marea Britanie a fost înjunghiat de un bărbat la o biserică metodistă

Un deputat din Marea Britanie a fost înjunghiat de un bărbat la o biserică metodistă

Un deputat conservator din Marea Britanie a fost înjunghiat de mai multe ori de un bărbat care a pătruns în locaţia unde avea loc întâlnirea cu reprezentanţii locali din circumscripţia sa electorală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 16:54

Procuratura Anticorupție are un nou șef interimar. Cine este el?

Procuratura Anticorupție are un nou șef interimar. Cine este el?

Elena Cazacov va asigura interimatul funcției de șef al Procuraturii Anticorupție.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 15:23

Vladimir Putin, replică sexistă pentru o jurnalistă americană: „Ești prea frumoasă pentru a mă înțelege”

Vladimir Putin, replică sexistă pentru o jurnalistă americană: „Ești prea frumoasă pentru a mă înțelege”

Preşedintele rus, Vladimir Putin, este acuzat că a făcut o remarcă sexistă la adresa unei jurnaliste americane. Liderul de la Kremlin i-a spus lui Hadley Gamble că „este prea frumoasă pentru a-l înțelege”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 15:14

Șase tineri din Rîșcani și Bălți sunt cercetați penal: Furau calea ferată

Șase tineri din Rîșcani și Bălți sunt cercetați penal: Furau calea ferată

Șase tineri din raionul Rîșcani și municipiul Bălți sunt cercetați penal.Aceștia ar fi furat mai multe elemente componente ale căii ferate de pe teritoriul raionului Glodeni. Capul grupării a fost reținut pentru 15 zile, iar ceilalți membri sunt cercetați în stare de libertate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 13:20

Au crescut din nou emisiile de CO2 în cele mai bogate țări ale lumii. Prețul cărbunelui s-a majorat aproximativ cu 200% față de 2020

Au crescut din nou emisiile de CO2 în cele mai bogate țări ale lumii. Prețul cărbunelui s-a majorat aproximativ cu 200% față de 2020

Emisiile de carbon au revenit la niveluri mari, iar ponderea acestora a crescut din nou în cele mai bogate 20 de națiuni din lume, potrivit raportului anual privind transparența climatică, care este realizat în conformitate cu Convenția Cadru a ONU privind Schimbările Climatice....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 12:32

Carburanții se scumpesc din nou. ANRE a anunțat noile prețuri

Carburanții se scumpesc din nou. ANRE a anunțat noile prețuri

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a informat într-un comunicat despre noile prețuri maxime. Astfel, pentru benzina A 95 vom plăti 21,45 lei/litru, cu 13 bani mai mult decât ieri. Pentru motorină – 18,46 lei/litru, cu 16 bani mai mult decât ieri. De la începutul lunii septembrie,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 12:03

De vineri, certificatul COVID-19 va fi obligatoriu în Italia pentru toți angajații din sectorul public și privat

De vineri, certificatul COVID-19 va fi obligatoriu în Italia pentru toți angajații din sectorul public și privat

Începând de vineri, certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu în Italia pentru toţi angajaţii, atât în sectorul public cât şi în cel privat, o măsură menită să încurajeze vaccinarea, dar care se loveşte de opoziţia a milioane de salariaţi, scrie AFP, potrivit Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 11:47

Republica Moldova a pierdut un caz la CEDO. Guvernul v-a achita prejudicii unei persoane din Tiraspol

Republica Moldova a pierdut un caz la CEDO. Guvernul v-a achita prejudicii unei persoane din Tiraspol

La data de 14 octombrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat o decizie pe cauza Șutac vs. Republica Moldova, prin care a luat act de acordul de reglementare amiabilă la care au ajuns Guvernul Republicii Moldova și reclamanta Oxana Șutac, informează juriștii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 11:30

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupție a rămas fără șef interimar. Sergiu Gavajuc și-a dat demisia

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupție a rămas fără șef interimar. Sergiu Gavajuc și-a dat demisia

Fostul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Sergiu Gavajuc și-a depus demisia din funcția de adjunct interimar al Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii, Mariana Cherpec.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 11:21

VIDEO/ O uzină de peroxid de hidrogen din estul Chinei a luat foc. O persoană a dispărut fără urmă

VIDEO/ O uzină de peroxid de hidrogen din estul Chinei a luat foc. O persoană a dispărut fără urmă

La o uzină de peroxid de hidrogen din provincia Jiangsu din estul Chinei a luat foc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 10:38

Avocații îl vor liber, iar procurorii la dubă: Astăzi, Magistrații Curții de Apel decid soarta lui Stoianoglo

Avocații îl vor liber, iar procurorii la dubă: Astăzi, Magistrații Curții de Apel decid soarta lui Stoianoglo

Astăzi, Curtea de Apel Chișinău va examina recursul procurorului Victor Furtună în cadrul dosarului Stoianoglo care cere schimbarea măsurii preventive de arest. Ședința este programată pentru ora 13:00, potrivit unimedia.INFO.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Octombrie 2021, ora: 10:32

Fostul președinte al raionului Criuleni, Ion Țurcan, constatat cu averi nejustificate la ANI: Va fi transmis în instanța de judecată

Fostul președinte al raionului Criuleni, Ion Țurcan, constatat cu averi nejustificate la ANI: Va fi transmis în instanța de judecată

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat o diferență în sumă de 390 de mii de lei între veniturile și averea deținută de fostul președinte al raionului Criuleni și ex-viceministru al MAI, Ion Țurcan. ANI a decis transmiterea cauzei în instanța de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 18:22

Ecaterina Caraman candidează la funcția de Președinte al CNPF

Ecaterina Caraman candidează la funcția de Președinte al CNPF

În ședința de astăzi, Comisia economie, buget și finanțe a examinat candidatura, Ecaterinei Caraman la funcția de membru și Președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 17:24

Șeful Procuraturii PCCOCS, Ion Caracuian și-a dat demisia

Șeful Procuraturii PCCOCS, Ion Caracuian și-a dat demisia

Șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Excepționale (PCCOCS), Ion Caracuian a demisionat, invocând motive personale, neprecizate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 17:11

CURS VALUTAR/ Leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul și euro

CURS VALUTAR/ Leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul și euro

Vineri, leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul american și moneda euro iar hrivna ucraineană, leul românesc și rubla rusească rămân deocamdată neschimbate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 15:57

Un expert european a fost filat de ofițerii CNA la comanda lui Vladimir Plahotniuc

Un expert european a fost filat de ofițerii CNA la comanda lui Vladimir Plahotniuc

Un procuror lituanian, consultant al unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, ar fi fost filat de către ofițerii CNA, la comanda fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc. Potrivit portalului anticorupție.md, pe baza acestui caz a fost pornit și un dosar penal, în 2019, dar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 15:36

Guvernul a aprobat noi numiri în funcții. Fiica Zinaidei Greceanâi a fost rechemată de la Comisia economică euroasiatică

Guvernul a aprobat noi numiri în funcții. Fiica Zinaidei Greceanâi a fost rechemată de la Comisia economică euroasiatică

Astăzi, Guvernul a aprobat noi numiri în funcții, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 14:29

Doi moldoveni sunt suspectați de comiterea unor furturi. Poliția de frontieră din Albița i-au reținut

Doi moldoveni sunt suspectați de comiterea unor furturi. Poliția de frontieră din Albița i-au reținut

Doi moldoveni de 21 și 37 de ani, sunt suspectați de comiterea unor furturi. Aceștia au fost reținuți de polițiștii români de frontieră.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 13:30

Hogan, „Blondul” de pe Mateevici?! Gribincea reacționează la dezvăluirile lui Stoianoglo: NU sunt rasist

Hogan, „Blondul” de pe Mateevici?! Gribincea reacționează la dezvăluirile lui Stoianoglo: NU sunt rasist Foto: „Blodul” de pe Mateevici

La opt zile de la ultima conferință de presă a Procurorului General suspendat Alexandr Stoainoglo, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova Vladislav Gribincea vine cu precizări pe marginea dezvăluirilor făcute de către demnitar, în special o expresie: ”Am...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 12:30

Republica Moldova a pierdut cariera de piatră din Ucraina. APP tac mâlc

Republica Moldova a pierdut cariera de piatră din Ucraina. APP tac mâlc

Autoritățile din Republica Moldova ar fi pierdut controlul aupra carierei de piatră din Pervomaisc, regiunea Nicolaev, din Ucraina. Despre aceasta a anunțat vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 12:16

Directorul „Metalferos”, Igor Cujba, și-a dat demisia

Directorul „Metalferos”, Igor Cujba, și-a dat demisia

Directorul general al S.A. ,,Metalferos”, Igor Cujba, a anunțat că demisionează.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 11:59

Agenția ,,Moldsilva” a rămas fără director: Dumitru Cojocaru și-a dat demisia

Agenția ,,Moldsilva” a rămas fără director: Dumitru Cojocaru și-a dat demisia

Agenția Moldsilva a rămas fără conducere după ce Dumitru Cojocaru, care anterior a fost vizat în investigațiile ZdG „Hoții de păduri”, a pensionat și nu a mai depus nicio cerere pentru prelungirea mandatului său de director. Între timp, Ministerul Mediului a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 11:23

Ce beneficii au gutuile pentru sănătate?

Ce beneficii au gutuile pentru sănătate?

Cum toamna este sezonul gutuilor, care se consumă fie coapte la cuptor, fie transformate în dulcețuri delicioase. Acestea au o mulțime de beneficii pentru sănătatea noastră. Consumul de fructe și legume de sezon, locale, este nu doar sănătos, ci și convenabil în ceea ce...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Octombrie 2021, ora: 11:17

Persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl vor beneficia de alocații

Persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl vor beneficia de alocații

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că începând cu 1 octombrie, curent, persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, cât și persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)