Astăzi 18 Iunie 2019, Marţi - Ultima actualizare la 17 Iunie 2019
Abonamente

Interviu 10 Octombrie 2016, ora 16:40

Serghei Cebotari: „Creditele neperformante nu pot fi văzute separat de situația economică”

Marime Font

Interviu exclusiv acordat de Preşedintele Comitetului de Conducere al Moldova Agroindbank, Serghei Cebotari directorului agenției de presă INFOTAG, Alexandru TANAS.

Societatea moldovenească mai mult ca oricând discută despre problema creditelor neperformante, care, după falimentul a trei bănci în 2014-2015, a devenit deosebit de actuală.

Însă, subiectul creditelor neperformante abordată separat de starea piețelor și situația economică din Republica Moldova, nu numai că nu ajută, dar chiar dăunează procesului normal de gestionare a acestor tipuri de credite cu proprietăți de migrare, când din neperformante aceastea se transformă în credite rambursabile.


Am considerat că lumină în acest sens, în mod profesionist, poate aduce bancherul, al cărei instituţie deține cel mai mare portofoliu de credite pe sistem, valoarea căruia a ajuns la 11,2 mlrd. lei. Dincolo de partea subiectivă a opiniei interlocutorului, care în mod normal este interesat de promovarea băncii, am urmărit să aflăm mai multe despre esenţa creditelor neperformante, ponderea acestora în portofoliul de credite, dar şi cum trebuie gestionate ca să nu devină o ameninţare pentru bănci.

INFOTAG:
Dle Cebotari, astăzi bancherii înțeleg că, dacă problema creditelor neperformante nu se va discută la nivelul Asociației Băncilor din Moldova (ABM), al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Guvernului și societății în ansamblu, pentru care este important să înțeleagă esența acestor credite, atunci se poate crea în mod artificial “creditarea sterilă”. Însă pentru un indicator relativ mic și convenabil al creditelor neperformante va trebui să plătim un preţ enorm – falimentul unui număr mare de agenți economici, creditele cărora se află în prezent la categoria neperformante?

Serghei CEBOTARI: Noi ne-am propus să organizăm o serie de evenimente pentru a aduce la cunoștința societății informația reală privind creditele neperformante, deşi înțelegem că este o funcție neobișnuită pentru bancă. Cu toate acestea, discuțiile neprofesionale la acest subiect, în unele surse mass-media, având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu cele trei bănci, provocă reacții confuze în societate.

Dacă ne referim la cifre concrete, luând în considerare portofoliul de credite brute al MAIB în mărime 11,2 mlrd. lei, indicatorul creditelor neperformante constituie 13,4%. În creditele neperformante din categoriile „C”, „D” și „E”, 69% sunt credite sănătoase, rambursate în termen, care din cauza întârzierii sau revizuirii condițiilor au fost trecute în altă categorie, mai joasă. Iată de ce este atât de important să înţelegem structura creditelor din categoria dată.

Noi pur și simplu n-am putut să nu mergem în întâmpinarea clienților, aflaţi într-o situație dificilă din cauza recesiunii economice și să nu revizuim condițiile creditelor cu prelungirea termenelor de rambursare ale acestora. Asta a însemnat că astfel de credite automat au fost transferate într-o altă categorie - de la “B” la “C”, devenind neperformante, de fapt nefiind credite rele.

Este o funcție normală a băncii de a lucra îndeaproape cu debitorul împrumutului. În opinia mea, în acest aspect cel mai important este faptul cum banca gestionează creditele și riscurile asociate acestora. Acest lucru nu înseamnă că banca se află într-o zonă de risc și că se confruntă cu probleme. Aceaste credite transferate într-o altă categorie, ulterior sunt supuse altor categorii de risc, având ca rezultat alocarea unei părți din capital.

„I.”
: Dvs. propuneți să privim aceste credite, "mai larg" și "mai profund", să le examinăm în complexitate?

S.C.: Consider important să se abordeze mai profund conceptul și clasificarea creditelor neperformante. Am mai menționat anterior în presă că ar trebui să se ia în calcul problemele de ordin intern, cât și cele pe piețele externe, pe care producătorii autohtoni îşi exportă produsele. Banca trebuie să-şi susțină clienții. Căci dacă într-o perioadă dificilă pentru ei acest lucru nu se face, alţi agenţi economici în Moldova nu vom găsi. În țară sunt active aproximativ 60 mii de afaceri. Astăzi întreprinderile acestea sunt așa cum sunt și mâine altele nu vom avea. Echipa MAIB nu în zădar a muncit toți acești ani asupra capitalizării companiilor și întreprinderilor, explicând de ce face asta.

Da, în prezent indicatorul creditelor neperformante la MAIB a crescut, cu toate acestea, el este mai mic decât indicatorul mediu pe sistem. Vă reamintesc că acest indicator, în funcție de situația din sectorul real al economiei în diferite perioade de timp pe sistemul bancar a consctituit 20% și chiar 30%. De fapt, indicatorul “credite neperformante” caracterizează mai mult starea economiei reale în care funcționează întreprinderile şi nu doar stabilitatea financiară a băncii.

În această perioadă dificilă pentru mediul de afaceri noi lucrăm individual cu fiecare client, pentru ca acesta să simtă susinerea băncii, pe care poate conta în orice moment, totodată analizăm clar toate riscurile pentru bancă. Desigur, acest lucru nu se aplică în cazul categoriilor de clienți, care în mod intenționat recurg la procedura de faliment și insolvabilitate.

„I.”: Dar aceasta afectează indicatorii MAIB?

S.C.
: Este evident că, atunci când banca merge în mod deliberat la prelungirea sau renegocierea condițiilor de creditare, acestea automat sunt transferate într-o altă categorie de clasificare, obținând eticheta “neperformante”. Comparativ cu discuțiile neprofesionale la subiectul creditelor neperformante, noi înțelegem că clasificarea la categoria “neperformant” nu înseamnă că acest credit este nerambursabil. Repet, că din portofoliul băncii noastre, 69% din creditele neperformante sunt credite în termen, debitorii cărora achită creditul și ratele în conformitate cu condiţiile noi stabilite de bancă.

„I.”: Rezultă că în categoria „neperformante” creditele au ajuns, în primul rând, din cauza situației dificile a întreprinderilor și în al doilea rând, din „vina băncii”, care a întins o mână de ajutor, acordând clientului o șansă pentru a depăși dificultățile?

S.C.: Noi am înţeles că ajutorul nostru pentru clienţi ar putea fi prelungirea termenului de rambursare al creditelor, în cadrul unui calendar de rambursare mai flexibil. Noi ajutăm întreprinderile să supraviețuiască în această perioadă dură, când volumul producției și al exportului scade, iar cheltuielile intreprinderilor nu se reduc. Pentru a o depăşi, agenții economici au nevoie de un partener de încredere, gata să-i înțeleagă și să-i sprijine financiar, ceea ce de fapt face MAIB. Întotdeauna am mers în întâmpinarea clienților noștri și vom merge și în viitor dacă va fi necesar.

„I.”: În acest caz alocarea capitalului propriu în fodul de rezervă pentru creditele neperformante afectează cumva stabilitatea băncii?

S.C.: Banca noastră este stabilă financiar, avem o rezervă mare a profitului. De asemenea, avem o situație bună şi în anul curent, dacă luăm în calcul rezultatele pentru nouă luni. Rezervele dedicate creditelor neperformante nu sunt altceva decât profitul băncii pus deoparte pentru perioadele viitoare. Aceste credite au fost acordate la momentul respectiv corect, în conformitate cu politica de creditare și standardele băncii. Dar, având în vedere faptul că industriile și piețele sunt în scădere, iar companiile suferă pierderi, banca trebuie să reacționeze corect în perioada de rambursare a creditelor, dacă debitorii au ajuns într-o situație neprevăzută.

„I”: Dar în acest fel, cum s-ar zice "atrageţi focul asupra voastră", și nici măcar nu așteptaţi vreun ajutor, care ar putea veni, de exemplu, din partea Guvernului?

S.C.: În situația dată noi nu punem accentul pe asta şi nici nu credem că o a treia parte va sări în ajutorul băncii sau al clienților săi. Nici o bancă nu trebuie să se gândească sau să mizeze pe faptul că în perioada de rambursare a creditului eliberat de ei, cineva îi va veni în ajutor. Acesta este un drum spre nicăieri. Faptul că banca îşi asumă nişte riscuri este o realitate care a fost întotdeauna şi, sunt sigur că va rămâne în viitor. Noi nu trebue să luăm drept bază ceea ce s-a întâmplat în cele trei bănci, aplicând băncilor măsuri aspre, fapt care ar putea conduce la agravarea în continuare a situației. Regulatorul oricum urmăreşte activitatea MAIB. Această supraveghere a reglementatorului intensifică suplementar controlul și monitorizarea asupra deciziilor privind creditele neperformante.

Şi aici trebuie să înţelegem foarte bine că nu poate banca să fie cu trei trepte mai sus decât economia ţării în care activează. Trebuie să luăm în consideraţie mediul de afaceri şi procesele actuale în care banca funcţionează. Noi pur şi simplu nu putem face ca toate creditele din portofoliul băncii în volum de 11,2 mlrd. lei să fie în categoria „A”. Aşa nu poate fi şi nici n-a fost vreodată. Pe parcursul ultimilor 15 ani, acest indicator important în activitatea bancară a fost mult mai înalt atât pe sistemul bancar, cât şi, în particular, la MAIB. Aproape o treime din depozitele pe sistem sunt la banca noastră. De aceea, vreau să vă spun că o discuţie neprofesională pe tema creditelor neperformante nicidecum nu va contribui la micşorarea lor.

„I.”
: Cât este de actual să vorbim despre „noi” clienţi, ale căror credite s-au dovedit a fi neperformante?

S.C.: Acestea nu sunt credite noi. Toate în mare parte au fost din categoriile „A” şi „B”. Acum o parte din acestea au ajuns în categoriile „C”, „D” şi „E”. Având în vedere situaţia economică din anul 2015, când PIB-ul s-a contractat cu 0,5%, volumul creditelor neperformante a atins 13,4%, însă banca şi-a propus ca până la sfârşitul anului 2016 volumul acestor credite să se micşoreze în raport cu portofoliul total.
Aici este important să menţionez faptul că referitor la aceste credite banca dispune de fonduri de risc, formate atât în baza normelor prudenţiale interne foarte exigente, cât şi a standardelor internaţionale (IFRS), la baza acestora fiind aplicată o metodologie diferită. Normele prudenţiale influenţează asupra capitalului băncii. De obicei, acest fond de risc este puţin mai mare decât rezervarea care o facem pe IFRS, respectarea cărora în mod direct are impact asupra profitului din anul curent.

„I.”: Care norme de formare a fondurilor de risc sunt mai aspre şi, cel mai important, mai sensibile pentru bănci?

S.C.: Formarea fondului de risc conform normelor prudenţiale sunt cele mai aspre. Prin intermediul acestor norme regulatorul pieţei reglementează şi aplică absolut alte metodologii de clasificare a creditelor.

Potrivit standardului IFRS banca estimează pierderile pe credite în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale privind evidenţa financiară, trecându-le ca diferenţă dintre valoarea de bilanţ a creditelor şi volumul curent al fluxurilor băneşti estimate, discontate la rata dobânzii efective. Orice modificări în reduceri pentru pierderi la credite au un impact direct asupra rezultatului financiar curent al băncii.
Acelaşi lucru nu putem spune despre normele prudențiale stabilite prin regulamentele BNM. Conform acestora banca formează reducerile privind pierederile pe credite, reieşind din categoriile de active şi angajamente. Categoria creditului este determinată în principal de factori precum numărul de zile expirate și situația financiară a debitorului. Rezultă că la clasificarea creditelor banca este obligată să aplice reduceri pentru pierderi la credite de 2%, 5%, 30%, 60% şi 100%, în dependenţă de categoriile atribuite creditelor, indiferent de valoarea gajului acestor credite. Modificarea acestor reduceri nu afectează rezultatul financiar al băncii în anul în curs, acționând asupra indicatorilor de prudență, în primul rând, CNT al băncii.

Atunci când vorbim despre credite neperformante, în afară de fondul de risc este necesar să se atragă atenția şi la stabilitatea financiară a băncii în ansamblu. Pot să afirm că, în pofida stagnării economice, dificultățile producătorilor de comercializarea produselor pe piețele externe, atmosfera nefavorabilă datorită lichidării celor trei bănci din sistem, echipa MAIB a reuşit să obțină rezultate financiare bune. Cu certitudine pot spune că, potrivit totalurilor în nouă luni ale anului 2016, indicatorul profitului net la noi va depăşi 300 mln. lei.

„I.”: Aceasta corespunde planurilor MAIB pentru 2016?

S.C.: Un asemenea nivel al profitului se înscrie în limitele sarcinilor puse de acționarii băncii asupra echipei de manageri pentru anul curent. Aceasta, luând în consideraţie fondurile de risc deja formate, şi a impozitului pe venit în 2016.

„I.”: Aţi putea spune suma mijloacelor relocate de bancă pentru aceste fonduri de risc?

S.C.: Aici nu poate fi vorba de cifre aproximative, în acest sens, la noi totul este foarte clar şi stabilit. Potrivit datelor pentru opt luni ale anului 2016 fondul de risc al MAIB, conform standardelor internaționale, a constinuit 775.9 milioane lei, iat în conformitate cu standardele naționale - 1,17 miliarde lei.

„I.”: În prezent putem spune în ce direcţie se îndreaptă indicatorul creditelor neperformante, spre creştere sau descreștere lentă?

S.C.: Deocamdată această tendință nu prezintă îmbunătățiri. Și există o explicație pentru aceasta - noi nu vedem încă o ameliorare semnificativă în sectorul real al economiei. Fiecare bancă în această privință are specificul ei. Dacă analizăm după banca noastră, aş zice că pe termen scurt totul va depinde de calitatea şi eficienţa gestionării creditelor neperformante. De aceea, să afirm exact că tendinţa se va inversa şi volumul creditelor neperformante va scădea, nu pot. Există mai mulți factori care influențează și riscuri aferente. Printre principalii factori este redresarea situației în sectorul real al economiei, starea financiară a agenților economici, relaţia Republicii Moldova cu donatorii internaționali și partenerii financiari, precum și atractivitatea investițională a Republicii Moldova.

Aș dori să atrag atenția asupra unui alt detaliu esenţial, despre care, de altfel, foarte puțini vorbesc atunci când se discută subiectul raportului creditelor neperformante la totalul portofoliului de credite, și chiar la capitalul băncii. Este vorba despre creditele acordate repetat. Procesul de acordare a acestora pe parcurs s-a încetinit și, în principiu, aproape s-a oprit. Tradițional, atunci când economia se află în ascensiune, băncile acordă împrumuturi, care automat intră în categoria "A" și "B", volumul de credite neperformante nu pare la fel de semnificativ raportat procentual la portofoliu din cauza aşa-numitei "diluări creditare".

„I.”: Oare nu se reflectă asupra acestui indicator "sensibilitatea excesivă" a bancherilor, care cred că în vremuri de criză, este mai bine să se asigure prin acordarea mai multor resurse pentru fondul de risc decât este necesar?

S.C.: Întotdeauna am fost printre acei care susțin o rezervare reală. În conceptul meu aici nu e nevoie de schițe, acestea nu-ar trebui să fie în fiecare bancă normală și sănătoasă, cu un nivel normal de guvernanță corporativă. În această problemă cel mai corect este să ne conducem după cifre reale, nu umflate. Acest lucru este deosebit de important pentru investitori și acționari, care ar trebui să cunoască situația reală din bancă. Deponenţii, aducându-şi economiile la MAIB, analizează situația, o compară cu cea din alte bănci, făcând alegerea potrivită în favoarea băncii noastre. Vreau să remarc nivelul profesional destul de înalt al clienţilor care formează portofoliul de depozite în banca noastră.

De aceea, noi, cei de la MAIB, întotdeauna am abordat realist problema formării fondurilor de risc, fapt care tradițional a caracterizat banca noastră pe piață.

Şi încă un detaliu important. Atât societatea, cât şi investitorili, precum și cei care scriu superficial și neprofesional despre creditele neperformante și bat alarma, dar și cei care, din păcate, citesc și iau în serios această informaţie, trebuie să ia în considerare procesul de migrare a unor astfel de credite.

După o perioadă scurtă de timp, creditele din categoria "C" pot reveni în categoria "B". Căci dacă am restructurat, prelungit sau modificat termenii și calendarul de rambursare al creditului, acesta ajungând în categoria "C", peste șase luni, cu condiţia respectării stricte a graficului creditului şi a ratelor, împrumutul revine în categoria "B". Rezultă că „gura de aer” propusă clientului de bancă, l-a ajutat să se însănătoşească şi să se încadreze în graficul rambursării creditului.

„I”: Situaţia cu creditele neperformante a influenţat cumva abordarea mai riguroasă a băncii la acordarea creditelor noi?

S.C.: Actualmente băncile revizuiesc abordările riscurilor în creditare. Dacă să ne referim la banca noastră, aş remarca tendinţa de diminuare a creditelor mari acordate unui client. Normativul BNM în vigoare stabileşte, că putem acorda credit nu mai mare de 15% din CNT al băncii. Dar în interiorul băncii noi am stabilit limitări proprii la acordarea creditelor clienţilor mari sau unui grup de companii. Practica demonstrează că împrumuturile mici, inclusiv creditele pentru persoanele fizice, de regulă, crează mai puţine probleme pentru bănci. Doar, în cazul în care un client mare se confruntă cu dificultăţi, aceasta imediat se răsfrânge asupra băncii. Politica de creditare trebuie să fie foarte flexibilă, ataşată strâns la condiţiile pieţei şi mediului de afaceri, precum şi riscurilor existente pe piaţă.

„I”: Iar dacă aceste 15% de la CNT de acordat, să zicem, la 30 persoane?
S.C.: Probabilitatea că toate aceste persoane vor întîmpina dificultăţi este destul de mică. Circa cinci din ele ar putea trece în categoria creditelor neperformante, dar în schimb 25 vor rambursa creditele la termen. Este foarte important de calculat şi perceput toate riscurile: riscul de ţară, riscurile de ramură în care activează persoana, riscurile regiunii în care se exportă produsele, precum şi riscurile aferente întreprinderii. Toate acestea în ansamblu trebuie să minimizeze riscul că, în timp, creditul poate deveni neperformant şi cauza clasificarea acestuia de către bancă în categoria „C”.

„I”: Cine anume la MAIB calculează riscurile de credit?

S.C.: În banca noastră, cu ajutorul consultanţilor externi a fost creat şi funcţionează cu succes o Diviziune specială a riscurilor. În comun cu subunităţile care au acordat creditul, specialiştii diviziunii respective, la propriu şi la figurat, urmăresc fiecare credit de la data acordării și până la rambursarea integrală. Şi toate procedurile aferente acestui proces de urmărire, la fiecare etapă, sunt complet transparente.

„I”: În anul 2016 economia Republicii Moldova s-a contractat cu 0,5%, în prima jumătate a anului 2016 este înregistrată o creştere a PIB-ului de 1,3%. Potrivit noilor prognoze ale Băncii Mondiale, la finele anului 2016 economia Moldovei va înregistra o creştere de 2,2%. În ce măsura această creştere poate diminua indicatorul creditelor neperformante din portofoliu?

S.C.: Agenţii economici trebuie să dispună real de pieţe de desfacere ca să crească exporturile şi încasările valutare din export. Dar pentru aceasta, mediul de afaceri moldovenesc trebuie să genereze produse competitive, micşorând sinecostul acestora. Această abordare, pe care MAIB o promovează întotdeauna printer clienţii săi, deja la prima etapă va influenţa pozitiv situaţia financiară a companiilor, care, în lanţ, se va răsfrînge pozitiv şi la rambursarea creditelor, înviorând economia şi crescând PIB-ul, iar în final - diminuând ponderea creditelor neperformante.

„I”: Pe acest lanţ menţionat un rol important îl are şi costul de creditare, deoarece acesta se răsfrânge în mod direct asupra sinecostului produselor, care urmează a fi competitive.

S.C.: Într-adevăr, unul din elementele structurii sinecostului produselor sunt cheltuielile pentru dobânzile la credit. Recent, MAIB a diminuat din nou rata dobânzii la credite cu tocmai 2 puncte procentuale. Şi am făcut aceasta nu doar pentru creditele noi acordate, ci pe întreg portofoliul de credite al băncii. Diminuarea a avut un impact şi asupra condiţiilor de atragere a mijloacelor în depozite. A propos, MAIB a efectuat acest pas deja pentru a şaptea oară, după ce BNM a început să diminueze rata de bază.

„I”: Nu va îngreuna această diminuare a ratelor dobînzilor îndeplinirea de către MAIB a planului la profit?

S.C.: Nu. Cred că, în realitate, acest indicator va fi un pic mai mare decât planul, necătînd la faptul că vom constitui fondul de risc pentru toate creditele neperformante ţinînd cont de starea reală a economiei şi de situaţia pe pieţe.

Voi repeta, dar cel mai important este ca împrumuturile neperformante să fie bine gestionate, şi cu timpul, acestea neapărat vor fi rambursate. În caz contrar, în privinţa acestora vor fi iniţiate procedurile respective de recuperare silită a creditelor, în rezultatul cărora are loc rambursarea în capitalul băncii a banilor din fondul de risc.

„I”: Şi totuşi, cum ar trebui să reacţioneze un om simplu la un nivel destul de ridicat al raportului creditelor neperformante la portofoliul de credite, cunoscînd că, în trei bănci, din care au fost sustraşi bani, au fost credite similare?

S.C.: Am sentimentul că societatea a ajuns la acel moment, în care este necesară o discuţie profesională despre astfel de credite, ataşîndu-le la situaţia reală în economie. Orice discuţie la acest subiect urmează a fi efectuată cu înţelegerea esenţei creditelor neperformante la nivelul comunităţii bancare, Asociaţiei băncilor şi BNM.

Doresc să accentuez că, personal, împărtăşesc sentimentele şi îngrijorările acelor persoane, care manifestă o precauţie excesivă, aş spune chiar o anumită furie din cauza celor întîmplate în cele trei bănci. Totodată, sunt categoric împotrivă când în cadrul discuţiilor neprofesionale privind creditele neperformante, participanţii la discuţii dramatizează, admiţând ideea greşită că aceasta poate să se asemene cu schemele din cele trei bănci. Este intolerabil acest mod de gândire, deoarece astfel putem distruge tot sistemul bancar.
Într-adevăr, sunt de acord că pot fi întrebări referitor la creditele neperformante, dar acestea pot fi soluţionate în mod obişnuit într-o perioadă anumită de timp. Nu pot cunoaşte situaţia în tot sistemul bancar al ţării, dar dacă ne referim la situaţia în MAIB, toate aceste credite, sută la sută sunt transparente din momentul acordării şi până în prezent, cînd au fost clasificate în categorica neperformante. Dacă creditul este acordat pe un termen de 4 ani, nici la nivel teoretic nu este posibil de estimat 100% din riscuri. Acest fapt este şi mai dificil, dacă nu chiar imposibil, în condiţiile situaţiei economice din Republica Moldova, în regiuni şi pe pieţele externe, pe care se exportă produsele moldoveneşti.

„I”: Permiteţi-mi să precizez, susţineţi că un credit neperformant din MAIB, nici la nivel ipotetic nu poate fi legat de escrocherie sau furt?

S.C.: În MAIB acest fapt este categoric exclus. De aceea, recomand ca în cadrul discuţiilor despre credite neperformante, să nu se admită nici voluntar, nici involuntar ideea că poate fi vorba despre un furt similar celui din cele trei bănci. De fapt, nici acolo încă nu s-a stabilit că toate creditele au fost acordate cu încălcări. Deşi, personal, conştientizez că, reieşind din cele întâmplate în sistemul bancar societatea este alarmată. Iar sarcina specialiştilor şi profesioniştilor este de a explica esenţa creditelor neperformante, pentru a nu crea panică şi nelinişte nefondată din cauza neînţelegerii esenţei chestiunii.

Tuturor debitorilor ale căror credite au fost clasificate în categoria neperformante, le este caracteristică aceeaşi situaţie: afacerea a scăzut, nu mai au aceleaşi volume de vânzări ca anterior, rezultatul financiar este negativ. Toate acestea instantaneu conduc la modificarea categoriei creditelor acestor clilenţi, fiind atribuită "eticheta" de "neperformante". Dar acest lucru încă nu înseamnă că împrumutul, pentru care banca dispune de gaj, este 100% nerambursabil.

„I”: În opinia dumneavoastră, pe termen scurt, ce ar putea influenţa pozitiv procesul de creditare în bănci?
S.C.: Acum este important ca toţi să depună eforturi pentru a relansa economia. Antreprenorii trebuie să fie încrezuţi în planurile şi acţiunile lor. La moment nu vedem proiecte investiţionale serioase, atât la nivel de ţară, cât şi de afaceri. Eu sper că în curând Guvernul va semna un program cu FMI, vor fi reluate finanţările externe, şi astfel de proiecte vor fi tot mai multe şi în sectorul public şi în cel privat. Acest fapt va permite să schimbăm situaţia privind calitatea portofoliului de credite, atât cu referinţă la volumul creditelor neperformante, cât şi în raport cu portofoliul de credite, indicatori care vor scădea.

„I”: Vă mulţumim pentru interviu!

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 17 Iunie 2019, ora: 20:57

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

La mai bine de șapte decenii de la primul val al deportărilor, comemorăm zecile de mii de victime care au căzut pradă teroarei comuniste, făcând publice numele câtorva din cei care au răpit, pe nedrept, viețile condamnaților și s-au scăldat în sângele lor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:48

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră care îi vizează pe toi românii. Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou. Este vorba despre un nou program RABLA căruia i se va da startul chiar mâine.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:38

Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională, relatează Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 18:43

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul va examina, în ședința plenară din 18 iunie curent, un proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale generale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 17:26

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

Andrei Năstase, noul ministru al Afacerilor Interne, împreună cu bodyguardul său, veteranul de război Ion Caraman, au inceput edificarea statului de drept. Liderul PPDA ar fi stopat și percheziționat în plină stradă automobilul de serviciu al șefului Procuraturii pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:33

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ar putea reveni la forma inițială, de până la reforma administrației implementată de Guvernul Filip, când existau două instituții separate: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:26

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Partidul Democrat din Moldova condamnă, într-un comunicat de presă, modul în care exponenţii alianței PSRM-PAS-PPDA promovează în funcții rude ale liderilor acestor partide.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:02

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:35

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Premierul Maia Sandu spune că Mihai Balan, șeful interimar de la IGP numit de Andrei Năstase ar putea fi demis.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:27

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Cea mai gravă problemă, de fapt, ar fi cea cu alunițele. Expunerea lor la soare poate duce, în cazuri rare, ce-i drept, la cancer de piele, numit melanom și din păcate este un cancer destul de agresiv, depistat, cel puțin la noi în România, în faze destul de...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 17 Iunie 2019, ora: 15:20

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:13

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Întoarcerea în Republica Moldova a liderului formațiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatâi, după trei ani în care s-a aflat în Rusia și Germania, este una suspectă și cu multe semne de întrebare, consideră comentatorii politici. Ei cred că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:44

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Nicu Popescu, a anunțat de la Washington D.C, unde întreprinde prima vizită în calitate de șef al diplomației moldovenești, că se desparte de șeful său de cabinet, Andrei Popov, care ar fi și nașul său de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:12

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Partidul Democrat din Moldova va participa la şedinţele Legislativului şi va fi în opoziţie cu cei care vor submina integirtatea teritorială a Republicii Moldova, care vor încălca Constituţia şi legile ţării, precum şi cei care vor călca valorile Uniunii Europene....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:01

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Direcția Rosselhoznadzor din regiunea Breansk a interzis importul în Rusia a 17,68 de tone de căpșuni din Republica Moldova care urmau să ajungă pe piețele din Moscova, informează serviciul de presă al serviciul federal fitosanitar și veterinar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:42

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu - In memoriam Constantin Tănase

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu  - In memoriam Constantin Tănase

În această vară toridă, jurnalistul Constantin Tănase ar fi împlinit 70 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 17 Iunie 2019, ora: 13:40

Cele mai bune alimente pentru articulații

Cele mai bune alimente pentru articulații

 Dacă ai puțină atenție poți alege pentru dieta ta cele mai bune alimente pentru articulații. Aceasta înseamnă că ai posibilitatea de a preveni deteriorarea cartilajului articular, protejezi încheieturile prin reducerea inflamației și durerii, menținând un corp...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:35

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Ekaterina Zaharieva, adjunctă a ministrului de externe bulgar, a cerut alături de şefii diplomaţiilor din alte 12 ţări membre ale Uniunii Europene integrarea mai rapidă a Balcanilor Occidentali, scrie presa de la Sofia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:11

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Autoritățile din Glodeni intenționează să instaleze, în fața Consiliului raional al localității, un monument al Domnitorului Moldovei – Ștefan cel Mare și Sfânt, informează Provincial.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:02

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Fracțiunea Partidului Democrat din Parlament va veni la următoarea ședință a Legislativului. Anunțul a fost făcut de Pavel Filip în cadrul unui briefing de presă. Acesta a spus că democrații vor fi în opoziție, dar vor vota proiectele de legi care sunt importante pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 12:06

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

„Surse rusești au făcut încercări continue și consecvente de dezinformare pentru a reduce prezența la vot și a influența preferințele alegătorilor în alegerile parlamentare din luna trecută”, este concluzia cuprinsă în raportul inițial al Bruxellesului,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:58

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Un ministru din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce o conferință a sa a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „cat” activat. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:24

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest ans / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest ans / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:21

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

În opoziție, dar la fel de puternici!

( ) Citeşte tot articolul

Sport 17 Iunie 2019, ora: 10:48

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Gică Hagi şi Ianis Hagi ar putea începe un nou proiect interesant, tot împreună, la una dintre cele mai puternice echipe din Rusia. Conform celor de la Sovsport.ru, tatăl și fiul Hagi sunt doriți la Spartak Moscova. 

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)