Astăzi 22 Ianuarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 13:56
Abonamente

Istorie 19 Ianuarie 2017, ora 08:56    Din editia print

În culisele IstorieiSUFLET DIN SUFLETUL BUGEACULUI

Marime Font

Foto: Teodor Nencev în mijloc, în dreapta lui Iacob Slavov, iar în stânga, prozatorul Ioan Sulacov

Visul oricărui autor este să-şi vadă numele imortalizat într-o enciclopedie sau într-un dicţionar. În toate timpurile o lucrare de referinţă a fost mai durabilă decât o lucrare originală, de autor. De aceea scriitorii care se respectă sunt foarte atenţi când răspund la chestionarele pentru viitoarele lucrări enciclopedice.

Cu totul alte senzaţii pun stăpânire pe scriitorii care zeci de ani n-au avut acces la pagina tipărită ori s-au simţit în permanenţă ignoraţi, marginalizaţi, excluşi forţat din fluxul literar. Colegii lor, unii poate chiar foarte modeşti sub aspectul talentului adună glorii şi fac carieră, în timp ce ei rămân figuri literare virtuale, adică au existat, dar nu mai există…
Fişa lui Iacob Slavov a fost completată conştiincios:

„Pentru dicţionarul literaturii române din secolul al XX-lea
Fişa informativă
privind poetul şi criticul literar Iacob Slavov
1. Data şi locul naşterii
15/28 februarie 1911, în oraşul Bolgrad, jud. Ismail (URSS)
2. Numele, prenumele şi profesia părinţilor
Tatăl, Slavov Iacob al lui Gheorghe, muncitor la o fabrică de piuă şi vopsit aba din Bolgrad, mama, Slavov Paraschiva, casnică.
3. Studiile şi locul unde au fost făcute
Şcoala primară la Bolgrad (1919-1923);
Liceul teoretic la Bolgrad (1923-1930);
Bacalaureat la Ismail (1930);
Student al Facultăţii de Ştiinţe, secţia Matematici la Universitatea din Iaşi (1930-1932), studii întrerupte din lipsa de posibilităţi materiale.
Înscris la Facultatea de Drept a aceleiaşi universităţi (1937) însă fără a putea urma cursurile, încearcă a da examene la fără frecvenţă.
4. Alte date biografice
Profesor particular de matematici până în 1942 când se angajează ca salariat permanent la C.A.M. (Casa Autonomă a Monopolurilor) Bucureşti (Tutun), fiind repartizat în oraşul Tulcea, unde rămâne până la pensionare (1971).
5. Locul, data şi împrejurările debutului literar
Ca elev de liceu scrie versuri şi între 1929-1930 este corespondent al revistei literare din Bucureşti Limba Română a lui V. Corbasca. Debutează în 1935 la revista literară Bugeacul din Bolgrad, editată împreună cu un grup de tineri localnici în frunte cu poetul Teodor Nencev. Tendinţa revistei a fost de a afirma o atitudine a tinerei generaţii pe tărâmul literaturii române, slab reprezentată în acea parte a ţării.
Debutul a constat din versurile Cimitir părăsit, Turbulente şi recenzia asupra piesei Codin a lui Panait Istrati.

Cenacluri literare frecventate


Neexistând cenacluri literare în orașul Bolgrad, se ţineau întâlniri spontane sub conducerea profesorilor de limba română Vladimir Cavarnali şi Gh. Bujoreanu, la sediul tipografiei.

Reviste la care ați colaborat sau pe care le-ați condus
a) redactor al revistei literare Bugeacul din Bolgrad, în anii 1936-1940, când a trecut sub direcţia căpitanului Dragomir Petrescu;
b) Colaborări la revistele literare din Bolgrad - Bugeacul, Generaţia Nouă condusă de Igor Ivanov şi la Familia noastră, revistă a liceului de băieţi ce era condusă de Gh. Bujoreanu.
Colaborează la revistele literare din Chişinău - între 1937-1940, la Poetul şi Itinerar conduse de Iorgu Tudor, la Pagini basarabene condusă de L.T. Boga şi George Dorul Dumitrescu, mai ales la Viaţa Basarabiei condusă de Pan Halippa şi N.F. Costenco.
La Iaşi a publicat în Jurnal Literar condus de G. Călinescu (mai 1939, noiembrie 1939) şi în ziarul Lumea din 8 noiembrie 1937, la recomandarea lui Eusebiu Camilar.
Mai publică la Bucureşti, în Viaţa Basarabiei a lui I. Valerian (1937) şi în Estul (1940) cu versuri; la Tulcea, în ziarul Procesul Tulcii al lui S.T. Staub (1946) şi Drumul Socialismului al PCR Tulcea şi în Delta.

8. Volume publicate
– Secretele succesului, eseu, ed. Psihică, Bolgrad, 1935 (arhiva Academiei Române, Bucureşti);
– Clape de clavir, poezii, ed. Societăţii Scriitorilor din Basarabia, Chişinău, 1940;
– Grupaj de poezii în Antologia Bugeacului de Dragomir Petrescu, ed. Intelect, Bucureşti 1938.
9. Lucrări literare străine traduse – până la 1950, nici una.
10. Lucrări proprii traduse în alte limbi – nu are
11. Referinţe despre opera dvs.
Anexez o parte din câteva consemnări păstrare, care au apărut la timpul lor în ziare sau în presa literară.
Pentru certificarea datelor din prezenta fişă, semnez propriu,
Iacob Slavov”.
Un singur lucru a uitat să menţioneze autorul – pseudonimele, adică numele literare adoptate, căci a semnat unele materiale cu pseudonimul – I. Slavu.
Şi că după ani şi ani de aşteptare versurile lui au apărut în culegerea În braţele deltei (Tulcea, 1980).
Pe masa mea de lucru aceeaşi fişă a ajuns pe două căi. Un exemplar mi-a fost expediat de scriitorul Mihai Spiridonică, iar alta mi-a parvenit chiar de la autorul ei. Despre Iacob Slavov mi-a vorbit cu multă evlavie în glas, cu multă emoţie Chiril Aldea-Cuţarov. La o măsuţă improvizată în curtea apartamentului lui din str. Columna discutam despre scriitorii Basarabiei aşa cum i-a cunoscut. Şi din când în când pe masă se aşeza ba o plachetă de versuri din acea perioadă, ba o revistă veche, ba un răvaş. Tot de acolo vine textul de mai jos:

Extras de referinţe

Despre activitatea literară a poetului Iacob Slavov, apărute în presă în anii 1935-1940.
1. Generaţia nouă, revistă de luptă şi afirmare culturală, cum se intitulează revista bolgrădeană a d. Igor Ivanov, afară de ţinuta neclară încă precizată şi ar trebui să triumfe teza d. Iacob Slavov, dosită în fraza sa finală din Aspecte critice ale nr. 4, anul I, august 1936: „Basarabia îşi aşteaptă maeştrii săi naturali”. Fireşte că da.
Dar pentru asta - mai mult loc în paginile revistei din Bolgrad basarabenilor, dacă nu în întregime.
Viaţa Basarabiei, septembrie 1936, pag. 617, Chişinău.

2. Gh. Bujoreanu, autorul recent apărutului volum de nuvele Demonul, e un nume cunoscut. D. Iacob Slavov îi consacră un medalion în revista bolgrădeană Bugeacul… De d. Bujoreanu ne vom mai ocupa. În dl Slavov bănuiam însă un critic. Îl invităm pe calea aceasta să colaboreze la revista noastră.
Viaţa Basarabiei, septembrie 1936, pag. 621, Chişinău.

3. Noutăţi din Bolgrad – Culturale – A apărut pe luna ianuarie şi februarie revista culturală Bugeacul. De relevat şi de data aceasta sunt poeziile poetului Nencev Teodor, Unghiile şi Din carnet de cântece. Asemenea semnează poezii Iacob Slavov, Baiban, D. Petrescu…
În acest număr d. Iacob Slavov face un studiu critic foarte bine expus asupra lucrării dlui Ioan Sulacov. Însemnările unui flămând. După studiile lui Barnovschi, T. Scarlat şi alţii, studiul dlui Iacob Slavov este bine venit, fiindcă cunoaşte şi viaţa intimă şi dezvoltarea autorului.
Gazeta Basarabiei, 20 februarie, Chişinău, 1937.

4. A apărut revista Bugeacul pe lunile aprilie şi mai în 64 pagini şi cu un bogat sumar din care reţinem câteva nume: Dragomir Petrescu, directorul revistei, Iacob Slavov, Boris Baidan şi o serie de scriitori ai generaţiei tinere.
Bugeacul acoperă un gol în Basarabia, unde se simte atâta nevoie de cultură sănătoasă.
Ziarul Neamul Românesc. Brezoianu 25, Bucureşti, 8 martie 1937.

5. Bugeacul
După Chişinău, oraşul Bolgrad este al doilea centru basarabean unde se manifestă o intensă viaţă culturală şi literară. Scriitorii din sudul basarabean sunt grupaţi în jurul revistei Bugeacul, care în curând va păşi în al treilea an al apariţiei… Nu de mult am primit numărul pe iunie-iulie al acestei reviste, redactată cu îngrijire de d. căpitan Dragomir Petrescu şi Iacob Slavov. Numărul menţionat conţine un material bogat de proză şi versuri, ceea ce face dovada unei rodnice activităţi a confraţilor noştri bolgrădeni. Remarcăm colaborarea dlor: cpt. Petrescu, T. Nencev, V. Toescu, C. Aldea, Iacob Slavov, Ecaterina Cavarnali, N. Grecov, G. Bujoreanu, D.N. Mincev, A. Tibereanu etc. O cronică bogată este semnată de către redactorii şi colaboratorii apropiaţi ai revistei. Revista Bugeacul reprezintă efortul lăudabil şi contribuţia unei provincii la viaţa spirituală a ţării întregi. Merită a fi citită şi răspândită.
ARGUS
Ziarul Dobrogea Jună, Constanţa, 1 septembrie 1937.

6. Am avut ocazia să scriem în aceste coloane cu plăcere despre revista Bugeacul ce apare la Bolgrad sub conducerea dlui cpt. Dragomir Petrescu şi d. Iacob Slavov. Acum câteva zile am primit numărul festiv al numitei reviste din sudul basarabean prin care păşeşte în al treilea an. În acest număr comemorativ îşi dau întâlnire cei mai principali colaboratori ai Bugeacului. Astfel, avem un caleidoscop în care se oglindeşte viaţa spirituală a Basarabiei de Sud. Felicităm şi urăm confraţilor noştri basarabeni să ducă înainte, ca şi până acum, făclia culturii, pentru că aceasta este cea mai de seamă mândrie a unei naţiuni.

Ziarul Dobrogea Jună, Constanţa, 31 noiembrie 1937.

7. În toamna acestui an se va pune piatra de temelie a Societăţii Scriitorilor Români de pe meleagurile Basarabiei. Cu această ocazie ni s-a promis editarea câtorva pietre scumpe. În editura Poetul vor vedea lumina zilei următoarele noutăţi literare ale sezonului: Nervi şi flăcări, versuri de Iorgu Tudor, director al acestei reviste şi vicepreşedinte al S.S.B., Cântări zădărnicite, poeme gingaşe ale tânărului poet Boris Baidan, Versuri ale d-lui Iacob Slavov, activitatea căruia o cunoaştem de pe paginile câtorva reviste şi îndeosebi ale revistei Bugeacul, Bogdan Istru…
Ecaterina Bardier în revista Poetul, Chişinău, 1937, pag. 4.

8. Se va reîmprospăta aerul de seară, unde veştejesc frumoşii crini ai pământului moldovenesc, care trebuie să caracterizeze o epocă. Cavalerii ordinului înalt al frumosului, închinători ai unor idealuri nemuritoare de prinos şi jertfă, vor înviora altarele părăsite. Gruparea literară a Societăţii Scriitorilor din Basarabia de pe lângă revista Poetul va inaugura marea zi de început: lansarea primelor ghirlande de flori – micile culegeri din operele scriitorilor basarabeni. În editura grupării „Poetul” se va scoate la lumină:
Nervi şi flăcări, versuri de Iorgu Tudor;
Cântări zădărnicite, poeme de Boris Baidan;
Versuri de Iacob Slavov etc.
Revista Poetul, pag. 5, Chişinău, 1937.

9. Carnet literar – Viaţa Basarabiei apare cu regularitate. E un merit pe care îl subliniam de la început. Numărul pe noiembrie conţine versurile dlui N.F. Costenco, poemul de inspiraţie brutală al dlui Vl. Cavarnali şi un ciclu… Laudele trupului de V. Luţcan. Şi poezia d-lui Iacob Slavov merită să fie remarcată…
Al. Robot în ziarul Gazeta Basarabiei, Chişinău, 6 noiembrie, 1937.

10. Bugeacul literar
Basarabia, după o întrerupere destul de mare şi simţită, începe să-i reconstruiască înfăţişarea ei impunătoare de cultură. Specificul ei românesc, păstrat de la strămoşi, şi geniul îmbogăţit prin influenţa de cultură rusă încep iarăşi să străbată prin ceaţa superficialităţii ignorante, la care au adus provincia noastră prăbuşirile sociale recente.
În Basarabia există trei centre în care palpită viaţa literară: Chişinăul, Bolgradul şi Bălţii. Atenţia noastră o oprim asupra Basarabiei sudice – asupra Bugeacului, care se manifestă în jurul revistei Bugeacul. Directorul acestei reviste este distinsul căpitan Dragomir Petrescu, al cărui nume este o chezăşie pentru propăşirea revistei. Este secondat de redactori – în trecut Teodor Nencev, iar astăzi – Iacob Slavov, poeţi şi prozatori valoroşi. Numele lui Vlad Cavarnali şi al cpt. V. Toescu înfrumuseţează paginile Bugeacului…
Aurel George Stino în revista Din trecutul nostru, Chişinău, ianuarie-iunie 1937.

11. Extras din revista Itinerar literar şi artistic, Chişinău care apare bilunar sub auspiciile Societăţii Scriitorilor din Basarabia. Comitet de redacţie; Pan Halippa, Iorgu Tudor, N.F. Costenco, N. Spătaru, S.M. Nica şi B. Baidan.
În nr. 4–5, anul III, aprilie-mai 1940, se anunţă că Societatea Scriitorilor din Basarabia a luat fiinţă în mod legal şi în zilele de 24-25 martie 1940 a avut loc prima sa adunare generală la Chişinău, în sala festivă a primăriei.
Comitetul de conducere a S.S.B. a aprobat tipărirea pe contul S.S.B. a următoarelor lucrări:
– Poezii de T. Nencev;
– Eseuri de G. Meniuc;
– Codrenii, roman de M. Curecheru;
– Clape de clavir, poezii de Iacob Slavov etc.
În acelaşi număr, la pagina 6 jos, la dreapta, cu litere mari apare scris:
Se află sub tipar şi vor apare în editura S.S.B.:
Codrenii, roman de Mihai Curecheru;
Fără cuvinte, nuvele de M. Spătaru;
Nuvele de S.M. Nica;
Cetăţi, poeme de Bogdan Istru;
Clape de clavir, versuri de Iacob Slavov;
Poezii de V. Luţcan.

Pentru conformitate,
Iacob Slavov”
Primul s-a stins din viață în chip tragic Chiril Aldea-Cuțarov, la 3 august 1992, iar peste ani a decedat şi Iacob Slavov, şi în dreptul numelui lui a fost trecut anul morţii – 2001, Bucureşti.
A rămas în istoria literaturii ca un autor care a fost suflet din sufletul Bugeacului...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 13:56

SCANDAL ÎN ROMÂNIA /// Curtea Constituțională a decis că alegerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului este neconstituțională / Meleșcanu urmează să fie revocat din funcție

SCANDAL ÎN ROMÂNIA /// Curtea Constituțională a decis că alegerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului este neconstituțională / Meleșcanu urmează să fie revocat din funcție

Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, stabilind că este neconstituţională, au declarat, pentru G4Media.ro, surse din CCR.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 13:53

După Olesea Stamate, Vlad Țurcanu și Dorin Chirtoacă CANDIDEAZĂ pentru funcția de deputat din circumscripția Hîncești / 15 martie 2020

După Olesea Stamate, Vlad Țurcanu și Dorin Chirtoacă CANDIDEAZĂ pentru funcția de deputat din circumscripția Hîncești / 15 martie 2020

Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, este candidatul înaintat de formațiunea Mișcării Politice „UNIREA” la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 13:18

Pește inclus în Cartea Roșie, vândut la PIAȚA CENTRALĂ cu 30 de lei

Pește inclus în Cartea Roșie, vândut la PIAȚA CENTRALĂ cu 30 de lei

În urma autosesizării privitor la materialul apărut în sursele mass-media despre comercializarea resurselor piscicole incluse în Cartea Roşie a R Moldova, în temeiul art.440 alin.(3), Cod contravențional al R Moldova, la 21.01.2020 Inspecția pentru Protecția Mediului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 12:51

APROAPE DE TRAGEDIE! 5 ELEVI, intoxicați la Colegiu Tehnologic

APROAPE DE TRAGEDIE! 5 ELEVI, intoxicați la Colegiu Tehnologic

Cinci elevi de la Colegiu Tehnologic din Capitală, au fost aduşi noaptea trecută la Institutul Mamei şi a Copilului, după ce s-ar fi intoxicat cu vapori de vopsea.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 12:44

Ekaterini Sakellaropoulou, prima femeie aleasă în funcţia de preşedinte al Greciei

Ekaterini Sakellaropoulou, prima femeie aleasă în funcţia de preşedinte al Greciei

 Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou în funcţia de preşedinte al Greciei, prima femeie care ocupă acest post în istoria ţării, transmite AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 12:30

FOTO// Apartament cuprins de flăcări, în Chișinau.Trei MINORI, în periol!

FOTO// Apartament cuprins de flăcări, în Chișinau.Trei MINORI, în periol!

În dimineața zilei de 22 ianuarie un incendiu a izbucnit într-un bloc locativ cu cinci nivele de pe strada Sarmezegetuza 1 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:16. Potrivit datelor înregistrate, un apartament cu 2 camere de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 12:06

Yardsale "Ticket to love"

Yardsale "Ticket to love"

Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 10:37

Igor Dodon și zecile de întâlniri de la Moscova au SCUMPIT GAZUL /// În 2019 am plătit MAI MULT decât 2016 / Cum a evoluat prețul la gaz în ultimii ani

Igor Dodon și zecile de întâlniri de la Moscova au SCUMPIT GAZUL /// În 2019 am plătit MAI MULT decât 2016 / Cum a evoluat prețul la gaz în ultimii ani

Moldoga Gaz a publicat pe site-ul său prețul gazelor naturale procurate pentru perioada 2015 - 2019. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 22 Ianuarie 2020, ora: 10:32

La cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor

La cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor

Sefa Directiei generale educatie, tineret si sport, Rodica Gutu si-a depus demisia, iar ieri Ion Ceban i-a semnat cererea de plecare din functie, informează protv.md

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 22 Ianuarie 2020, ora: 10:29

DIN BANI EUROPENI /// Un sistem informațional de monitorizare a consumului de energie va fi lansat în Chişinău

DIN BANI EUROPENI /// Un sistem informațional de monitorizare a consumului de energie va fi lansat în Chişinău

Un sistem informaţional de monitorizare a consumului de energie în clădirile publice – EMIS - va fi lansat în Chişinău. Sistemul va fi dezvoltat cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Oraşe verzi durabile pentru Moldova", finanţat de Facilitatea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 10:11

OPINIE /// Procurorul Viorel Morari ar fi persecutat de Președinte (Emerging Europe)

OPINIE /// Procurorul Viorel Morari ar fi persecutat de Președinte (Emerging Europe)

Situația privind arestarea șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este calificată de unele surse media din Vest drept „răfuială” a președintelui socialist Igor Dodon. Și asta pentru că liderul informal al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), aflat la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:43

VIDEO/ Pamela Anderson s-a căsătorit a cincea oară

VIDEO/ Pamela Anderson s-a căsătorit a cincea oară

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:39

Președintele Serbiei s-a săturat să primească lecții privind relațiile apropiate cu Rusia și China: „Îi spun mereu lui Putin că obiectivul nostru e aderarea la UE”

Președintele Serbiei s-a săturat să primească lecții privind relațiile apropiate cu Rusia și China: „Îi spun mereu lui Putin că obiectivul nostru e aderarea la UE”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:33

22 ianuarie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

22 ianuarie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

Prim-ministrul Ion Chicu va prezida astăzi, 22 ianuarie, începând cu ora 15.00, şedinţa Cabinetului de miniştri.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:31

GALERIE FOTO// Case scoase la vânzare cu 1 EURO, într-un oraș din Italia

GALERIE FOTO// Case scoase la vânzare cu 1 EURO, într-un oraș din Italia

În orașul italian Bisaccia, 90 de clădiri istorice au fost scoase la vânzare. Prețul fiecăreia dintre acestea este de numai 1 €, scrie CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:23

În Moldova, se desfășoară Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin

În Moldova, se desfășoară Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin

În perioada 20 – 27 ianuarie 2020, în Republica Moldova se derulează Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin, eveniment organizat în scopul consolidării eforturilor în vederea reducerii poverii cancerului de col uterin. Cancerul de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:57

Războiul plăcuțelor / Anatol Țăranu: Chișinăul a CEDAT la ordinul stăpânilor de la Moscova

Războiul plăcuțelor / Anatol Țăranu: Chișinăul a CEDAT la ordinul stăpânilor de la Moscova

Stăpânii guvernului de la Chișinău, cât și a administrației separatiste de la Tiraspol se află la Moscova și de aceea nu trebuie să ne mire faptul că autoritățile moldovenești au cedat rușinos în războiul plăcuțelor de înmatriculare, Dodon umilindu-se...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:39

Pisică din Rusia care ar avea puteri vindecătoare, scoasă la vânzare cu 320.000 de dolari

Pisică din Rusia care ar avea puteri vindecătoare, scoasă la vânzare cu 320.000 de dolari

O pisică din Rusia, despre care proprietarul spune că ar avea puteri vindecătoare, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 20 de milioane de ruble, adică 320.000 de dolari. „Pisica mi-a spus într-un vis să o vând și să folosesc banii pentru o cauză...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:31

Președintele israelian, Reuven Rivlin, va efectua o vizită în România, la invitația lui Klaus Iohannis

Președintele israelian, Reuven Rivlin, va efectua o vizită în România, la invitația lui Klaus Iohannis

Președintele israelian, Reuven Rivlin, a acceptat invitația omologului său român, Klaus Iohannis, de a efectua o vizită în România în 2020, potrivit Administrației Prezidențiale.  „Președintele României a evidențiat relațiile excelente cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:16

VEȘTI BUNE pentru trușeneni / Ruta de troleibuz nr.34 care leagă Chișinăul și Trușeni a fost suplinită cu un troleibuz de ultimă generație

VEȘTI BUNE pentru trușeneni / Ruta de troleibuz nr.34 care leagă Chișinăul și Trușeni a fost suplinită cu un troleibuz de ultimă generație

Ruta de troleibuz nr. 34 „Chișinău - Trușeni” a fost suplinită cu un nou troleibuz de ultimă generație care deja circulă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:16

Cum funcționează celula care ucide toate tipurile de cancer și de ce este diferită de tot ce s-a descoperit până acum

Cum funcționează celula care ucide toate tipurile de cancer și de ce este diferită de tot ce s-a descoperit până acum

O celulă descoperită de cercetătorii de la Universitatea Cardiff în sistemul nostru imunitar ar putea sta la baza unui tratament universal împotriva cancerului. Chiar dacă va avea succes, tratamentul este greu accesibil și foarte costisitor, avertizează medicul Silvia Coman, ea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:09

Dumitru Diacov: „Cândva am fost alintați. Socialiștii au bani, cei de la ACUM au două televiziuni”

Dumitru Diacov: „Cândva am fost alintați. Socialiștii au bani, cei de la ACUM au două televiziuni”

Partidul Democrat nu mai huzurește ca pe vremuri, în schimb privește în jur cu siguranță. Președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov a declarat în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8 a declarat că deși au fost supuși mai multor presiuni în...

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 22 Ianuarie 2020, ora: 08:08

Urmaşul iPhone SE ar putea fi lansat în martie

Urmaşul iPhone SE ar putea fi lansat în martie

Apple pregăteşte un model de iPhone mai ieftin decât toate cele pe care le are în prezent în portofoliu, acesta urmând să intre pe piaţă la începutul primăverii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:03

ȘOCANT/ O tânără din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10

ȘOCANT/ O tânără din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10

O tânără de 34 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10 al blocului în care locuia. Totul s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de 21 ianuarie, pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al capitalei. Informația a fost confirmată pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:01

Alexandru Jizdan: Ion Mereuță ar putea fi candidatul PD în Hîncești

Alexandru Jizdan: Ion Mereuță ar putea fi candidatul PD în Hîncești

Potrivit deputatului PD Alexandru Jizdan, candidatul Partidului Democrat la alegerile parlamentare noi din circumscripția Hîncești ar putea fi Ion Mereuță.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)