Astăzi 6 August 2020, Joi - Ultima actualizare la ora 14:52
Abonamente

Istorie 1 August 2020, ora 10:59

Teroare și violență în RASS Moldovenească - 31 iulie 1937 / Marea Teroare în URSS

Marime Font

Ce a însemnat Marea Teroare în URSS? De ce a fost nevoie de represiuni? Stalin a dat personal ordinele pentru execuțiile? La 30 iulie 1937, a fost semnat ordinul secret № 00447 al NKVD. Această zi este considerată începutul Marii Terori - perioada de represiune politică, anii 1937-1938, în care cel puțin 1,7 milioane de persoane au fost arestate în URSS (mai mult de 700 de mii dintre ei au fost executați ) ca „dușmani ai poporului“, „contra-revoluționari“, „paraziți“, precum și rudele și prietenii lor.

Declanșarea Marii Terori s-a produs printr-o serie de hotărâri adoptate de Biroului Politic al CC al PC (b) al Uniunii Sovietice și prin ordine emise de Nikolai Ejov, comisar al Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne al URSS. Se distinge mai întâi o hotărâre a Biroului Politic de la Moscova din 2 iulie 1937, trimisă tuturor prim-secretarilor regionali și republicani, în care se anunță despre nevoia reluării pe scară largă a luptei împotriva elementelor antisovietice. Unul din primele ordine ale lui Ejov care va avea un impact profund asupra a sute de mii de oameni a fost ordinul 00447 din 30 iulie 1937, intitulat „Cu privire la operațiunea de represiune asupra foștilor chiaburi, criminali și alte elemente antisovietice”. Conform acestui ordin, majoritatea secțiilor regionale și republicane ale NKVD trebuiau să înceapă operațiunea pe 5 august, altele – pe 10 august (Asia Centrală) și pe 15 august (Siberia de Est și Extremul  Orient). În total, operațiunea prevedea – în formula inițială, anunțată la sfârșitul lunii iulie 1937 – executarea sau condamnarea la termene de detenție a cca 270 de mii de persoane.

În Ucraina, din care făcea parte și RASSM, operațiunea începe oficial pe 5 august (după unele surse, pe 4 august). Prin ordinul 00447 se instituie cote pentru fiecare regiune sau republică, ceea ce nu este absolut nou în istoria represiunilor comise de puterea sovietică până atunci. Ceea ce constituie un element oarecum de surpriză este faptul că în comparație cu operațiunile din cadrul colectivizării sau cele împotriva unor grupuri etnice din 1934-1936, operațiunile din cadrul a ceea ce numim generic Marea Teroare (iulie 1937-noiembrie 1938) au avut loc ad-hoc șicuprindeau întregul teritoriu sovietic.  Din totalul celor care urmau să fie arestați conform ordinului 00447, circa 1/3 erau incluși în prima categorie ca fiind cei mai periculoși și care urmau a fi executați, iar restul – în cea de a doua categorie, percepuți ca reeducabili și care urmau să fie condamnați la un termen de detenție de la 8 la 10 ani de lagăr sau închisoare. Cotele stabilite pentru Ucraina erau de 8 000 pentru prima categorie și, respectiv, 20 800 pentru cea de a doua categorie, în total 28 800 de persoane. Pentru RASSM era fixat un „plan” de 200 de persoane care trebuiau executate, iar 500 – condamnate la 8-10 ani.

Autoritățile centrale de la Moscova sugerează că cifrele indicate sunt aproximative și că pot fi majorate, dar numai cu acordul expres al Centrului
(de regulă, cu permisiunea lui Ejov12, a adjuncților săi, precum și a lui Stalin și Molotov13). Ulterior aceste cote au fost majorate de câteva ori. Cum s-a întâmplat acest lucru și cum a funcționat mecanismului represiunilor în perioada iulie 1937-noiembrie 1938? Cu câteva săptămâni înainte de emiterea ordinului 00447, Ejov a discutat cu șefii regionali și republicani ai NKVD invitați la Moscova pe 16 și 17 iunie 1937. Unii șefi locali ai NKVD au exprimat rezerve cu privire la amploarea și necesitatea reluării terorii la o asemenea scară, drept urmare Ejov a operat imediat arestarea unora pentru a-i intimida pe ceilalți.

Loading...


În RASSM, cotele au fost majorate pentru prima dată în primele două luni de la declanșarea operațiunii „antichiaburești” conform ordinului 00447. În arhiva fostului KGB de la Kiev s-a păstrat un document din 13 octombrie 1937, care menționează cota de 300 de persoane pentru RASSM la prima categorie. Prin urmare, din 30 iulie 1937 până la începutul lui octombrie același an, cota pentru prima categorie fusese ridicată cu 100 de persoane, adică a celor care urmau a fi executați. În luna următoare, majorarea cotelor pentru Ucraina în ansamblu și RASSM în particular vor fi mai simțitoare. Potrivit unui document din 22 noiembrie 1937, autonomia moldovenească avea deja un „plan” de 800 de persoane pentru prima categorie de arestați (o creștere cu 500 de persoane față de octombrie) și 1400 la a doua categorie, ceea ce reprezenta în total o creștere cu 900 de persoane față de cifrele indicate în ordinul 00447 din 30 iulie1937.

Un raport de la 7 septembrie 1937 stipulează că numai 22 la sută din cei prevăzuți a fi arestați în RASSM din prima categorie fuseseră reținuți, iar din a doua categorie – numai 3,8 %. Conducerea NKVD de la Kiev a tras un semnal de alarmă și în următoarea lună autoritățile din RASSM, de frica unor represalii, au accelerat ritmul îndeplinirii cotelor distribuite. Drept urmare, la 13 octombrie 1937, se raporta că aproape 2/3 din cotele privind prima categorie fuseseră îndeplinite (fiind executate 197 din cota de 300), iar la categoria a doua fuseseră arestate și condamnate la termene între 8 și 10 ani 322 de persoane din cota de 500. Chiar dacă nu erau încă realizate cotele stabilite, tot acum se cere o majorare de 200 de persoane pentru prima categorie și alta de 500 pentru cea de-a doua. La sfârșitul lunii octombrie 1937, numărul celor executați (categoria 1) se ridică la 277 de persoane, dintre care 172 erau considerate chiaburi, 54 – elemente criminale și 51 – alte elemente antisovietice.

Zece zile mai târziu, pe 4 decembrie 1937, numărul execuțiilor constituia 746 de persoane, dintre care marea majoritate – 738 – erau așa-numiții chiaburi și se pronunțase sentința de detenție pentru alți 939 de cetățeni, dintre care 390 fiind chiaburi (categoria 2)16. „Planul”, ajuns între timp la 2300 de persoane executate și condamnate la gulag (plus 100 de persoane raportate la cotele din 22.11.1937), era declarat îndeplinit sută la sută pe data de 3 ianuarie 1938. La aceeași dată, victimele represiunii politice proveneau în majoritatea lor din mediul rural – 2043 de persoane (89 %) și alte 257 de persoane (11 %) – din mediul urban.

Două săptămâni mai târziu, conducerea RASSM cere majorarea simțitoare a cotelor pentru ambele categorii, mai ales pentru prima categorie – la 1100 de persoane. Pentru a doua categorie se solicita sancțiunea de a aresta și a condamna la lagăr sau închisoare 300 de persoane. Ca urmare, conducerea de la Moscova a satisfăcut cererea autorităților de la Tiraspol, acordând cote peste prevederile planului, de 1800 de persoane per total, dar cu redistribuirea acestora pe categorii în felul următor: 800 – pentru categoria 1 (execuții) și 1000 – pentru categoria 2 (condamnări la detenție pe 8-10 ani). De data aceasta arestările au fost operate mult mai rapid decât în toamna anului precedent. Deja la 1 martie 1938, deci numai la două săptămâni de la formularea solicitării, erau executate sau erau deja condamnate la moarte 666 de persoane (83 % din „cote”), în timp ce în cazul celei de a doua categorii de victime se pronunțase verdictul pentru 889 de persoane (89 % din cotele distribuite). În același timp, din RASSM și din alte regiuni de frontieră ale Ucrainei s-au operat și deportări, în total 17 500 de membri ai familiilor ai căror capi fuseseră recent executați sau condamnați la lagăr sau închisoare. Puterea sovietică considera că aceștia pot deveni dușmani ai poporului și vor încerca să se răzbune, mai ales în contextul unui eventual război. Republicii Autonome Moldovenești îi revenea cota de deportare de 3500 de persoane, în timp ce regiunii Jitomir – 8000, regiunii Odesa – 6000 și regiunii Vinnița – 2000 de persoane. Deportarea membrilor familiilor celor supuși represiunilor supuși represiunilor era o urmare a ordinului NKVD era o urmare a ordinului NKVD nr. 00846 din 15 august 1937.


Asasinați de sovietici pentru că cereau redeschiderea bisericii

Un capăt grav de acuzare pentru „enoriaşii activi», adică militanţi, era faptul că ar fi pledat pentru redeschiderea bisericilor, închise, între timp, de comunişti. Doar în baza unei atare «crime», în RASSM au fost executate câteva zeci de persoane, printre acestea figurând, alături de enoriaşi, şi reprezentanţi ai clerului.

Iacov Gavrilov, rus de origine, din s. Antonovca, r. Ocnele Roşii, RASSM, a fost condamnat la moarte pentru faptul că a chemat consătenii să împiedice închiderea bisericii, dar şi pentru „agitaţie contrarevoluţionară cu conotaţie religioasă», pentru că-i elogia pe «duşmanii poporului», condamnaţi în 1936—37», precum şi pentru „denigrarea partidului şi a puterii sovietice» (Arhiva Ministerului de Interne al R. Moldova (AMAI), Fond 17, inv.1, dosar 50, f.13).

În baza aceleiaşi învinuiri de „agitaţie contrarevoluţionară cu conotaţie religioasă» a fost condamnat la moarte şi Sofron Dârul, originar din s. Lunga, r. Dubăsari, locuitor al satului Harmaţca, acelaşi raion, care era starostele comunităţii religioase din localitate (Ibidem, f. 21).

Stepan Ivanov, rus de origine, din s. Antonovca, a fost condamnat la moarte pentru că era »enoriaş activ şi staroste al comunităţii religioase», care a chemat locuitorii satului să nu admită închiderea bisericii». Verdictul final suna în felul următor: «Este acuzat că în trecut a fost chiabur şi promovase agitaţie contrarevoluţionară cu conotaţie religioasă. Manifesta spirit defetist» (Ibidem, f. 25).

În acelaşi context, e necesar să precizăm că pentru acuzaţia de «chiabur», în 1931, i-a fost confiscată întreaga avere, iar pentru neîndeplinirea «obligaţiilor faţă de stat» (achitarea impozitelor), a fost condamnat la 6 ani privaţiune de libertate.

Cazuri similare, când, pentru aceeaşi «crimă», se aplicau pedepse repetate, după ispăşirea primei sancţiuni, pot fi identificate cu duiumul în perioada Marii Terori, acest fenomen constituind una dintre multiplele stupizenii ce caracterizează regimul totalitar comunist.

Din categoria unor atare enormităţi face parte şi învinuirea de a «menţine legătura cu preoţii» (Ibidem, f. 30), aceasta putând constitui un capăt greu de acuzare, ce putea să-l coste viaţa pe «inculpat».

Printre persoanele inocente, condamnate la moarte prin împuşcare de Troica specială a RASSM, au fost şi reprezentanţi ai sectei religioase a inochentiştilor, majoritatea originari din Basarabia, pe care trasarea frontierei pe Nistru i-a surprins pe malul drept al bătrânului fluviu sau care s-au decis să treacă Nistrul după unirea acestei provincii cu România.

Este cunoscut faptul că această sectă religioasă este una de provenienţă autohtonă — basarabeano-transnistreană, înfiinţată de călugărul Inochentie (Levizor) de la mănăstirea din or. Balta, în anul 1909. Acesta, după mai multe persecutări a dânsului şi a adepţilor săi din partea autorităţilor ţariste, s-a pocăit, chemându-i pe cei care l-au urmat să se dezică de erezia sa şi să revină la credinţa autentică ortodoxă. Dar, şi după decesul subit al lui Inochentie, în 1917, secta religioasă, care-i purta numele, continuă să se manifeste destul de activ.
În 1929, mănăstirea inochentistă „Raiul» din s. Lipeţcoe, r. Kotovsk, RASSM, este lichidată, recurgându-se la acte de violenţă, soldate cu mai multe victime. Cu toate acestea, cei care au supravieţuit acestui măcel nu se dezic de credinţa lor.

În timpul Marii Terori secta religioasă a inochentiştilor devine una dintre ţintele predilecte ale Troicii speciale din RASSM, mai mulţi reprezentanţi ai acesteia fiind condamnaţi la moarte prin împuşcare.

Parascovia Chirtoacă, originară din Susleni, judeţul Orhei, călugăriţă inochentistă, venise din Basarabia la mănăstirea inochentistă «Raiul» în 1917, unde s-a aflat până în 1922. În 1925 este deportată în regiunile nordice pentru „activitate contrarevoluţionară», de unde revine în 1930, în acelaşi sat Lipeţcoe. În rechizitoriul în baza căruia Troica specială a RASSM a decis condamnarea ei la moarte, la 11 martie 1938, se menţiona că dânsa „menţinea relaţii strânse cu călugării inochentişti», organizând «rugăciuni ilegale în comun».

O atare «acuzare» a fost suficientă pentru a o condamna la moarte prin împuşcare. Acelaşi destin tragic l-a avut alt reprezentant al sectei inochentiste, Tihon Bortă, originar din acelaşi sat, care, chipurile, „menţinea relaţii strânse cu călugăriţe-inochentiste, care se convocau în casa lui, unde se organizau rugăciuni ilegale în comun». Lui Bortă i se mai incrimina «adunarea în jurul său a gospodarilor individuali cu dispoziţii contrarevoluţionare şi elogierea proprietăţii private în agricultură» (F. 17, inv. 1, dosar 50, f-7). Verdictul a fost necruţător — împuşcarea.

O altă inochentistă, Irina Budei, din s. Tocuz, Basarabia, locuitoare a s. Lipeţcoe, a fost condamnată la moarte pentru aceleaşi «crime» (Ibidem, f. 8). Din acelaşi grup de călugăriţe inochentiste de la fosta mănăstire «Raiul», din Lipeţcoe, condamnate la moarte în urma unor învinuiri absurde, făceau parte şi Parascovia Dumbravă (Ibidem, f. 21), Agafia Zvenigorodscaia, originară din Rădiul Mare, Basarabia, stabilită în Lipeţcoe. Ea părăsise Basarabia în 1918, o perioadă fiind călugăriţă inochentistă la mănăstirea «Raiul». Peste un timp, a părăsit mănăstirea (probabil, după lichidarea acesteia), căsătorindu-se. În 1935, soţul ei este condamnat la 8 ani de lagăre „pentru activitate contrarevoluţionară».
După aceasta, reluase relaţiile cu călugăriţele inochentiste. Acest fapt a costat-o viaţa (Ibidem, f. 24).

Din grupul fostelor călugăriţe inochentiste din Lipeţcoe, condamnate la moarte, a făcut parte şi Pelagheia Cornea. După închiderea mănăstirii «Raiul», se căsătorise. În 1931 a suportat procedura de «deschiaburire», adică de deposedare de bunuri, în 1934, împreună cu soţul, fusese expulzată din Lipeţcoe, iar la 11 martie 1938 este condamnată la moarte pentru că „în trecut a fost chiaburiţă şi călugăriţă-inochentistă» (Ibidem, f. 2). O altă călugăriţă inochentistă, originară din Basarabia, stabilită în Lipeţcoe, în 1918, şi condamnată la moarte la 11 martie 1938, a fost Elena Mămăligă.
Cruzimea cu care regimul comunist s-a răfuit cu nişte biete femei, trimiţându-le în faţa plutonului de execuţie, nu mai are analogii în alte regiuni ale URSS, în perioada Marii Terori. 

Din RASS Moldovenească făceau parte orașe Tiraspol, Rîbnița, Camenca, Grigoriopol sau Dubăsari - localități ce se află astăzi, cel puțin oficial, în R. Moldova.

Sursa: Dușmanul de clasă, Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956 Editura Cartier, fragmente din capitolul "Marea Teroare" in RASS Moldovenească, 1937-1938.
Autor: Igor Cașu
Autor: Autor: Ion Varta, dr. în istorie, membru al Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 August 2020, ora: 11:48

Impozitarea țigărilor după gradul de risc. Opinia experților din Moldova despre practica SUA

Impozitarea țigărilor după gradul de risc. Opinia experților din Moldova despre practica SUA

Trei produse de tutun sunt în proces de examinare de către Administrația americană pentru Medicamente și Alimente (FDA) pentru a obține statutul de produs cu risc modificat. 

( ) Citeşte tot articolul

Politică 6 August 2020, ora: 10:38

DOCUMENTE! Furculiță, Bolea, Odnastaloco și Burduja au primite sute de mii de la Moscova printr-un off-shore din Bahamas

DOCUMENTE! Furculiță, Bolea, Odnastaloco și Burduja au primite sute de mii de la Moscova printr-un off-shore din Bahamas

Deputatul Iurie Reniță face publice mai multe dovezi din care rezultă că deputații socialiști Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Vladimir Odnostalco și Petru Burduja, ar fi primit bani de la „Exclusiv Media” SRL, companie implicată în spălarea de bani din Federația...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 6 August 2020, ora: 09:47

Maia Sandu: „Dodon nu mai este primit la Kremlin ca un șef de stat, dar ca un funcționar regional”

Maia Sandu: „Dodon nu mai este primit la Kremlin ca un șef de stat, dar ca un funcționar regional”

Ultima vizită a lui Dodon la Moscova a fost una umilitoare pentru noi ca stat suveran.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 6 August 2020, ora: 08:50

Cum să prepari cea mai aromată cafea: trucuri și idei

Cum să prepari cea mai aromată cafea: trucuri și idei

 Nimic nu se compară, dis-de-dimineață, cu aroma intensă a unei cafele, care îți trezește simțurile și te încarcă de energie și de bună dispoziție. Tabiet, obicei sau motiv de întâlnire cu prietenii, băutul cafelei vine de pe tărâmuri arabe....

( ) Citeşte tot articolul

Politică 6 August 2020, ora: 08:30

opinie Schimbarea Constituţiei va transforma R. Moldova în gubernie rusească, legiferată ca stat federativ şi prezidenţial. Planul Moscovei

Schimbarea Constituţiei va transforma R. Moldova în gubernie rusească, legiferată ca stat federativ şi prezidenţial. Planul Moscovei

Prin arderea Declaraţiei de Independenţă faţă de Rusia în aprilie 2009, vechea şi noua nomenclatură pro-rusească de la Chişinău s-a răzbunat pe Mişcarea de Eliberare Naţională (1986-1992) şi pe Primul Parlament, care a îndrăznit să spună pe 27 august 1991 în...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 6 August 2020, ora: 08:21

Iată ce se întâmplă în corp dacă mânânci usturoi cu miere timp de 7 zile!

Iată ce se întâmplă în corp dacă mânânci usturoi cu miere timp de 7 zile!

Stim deja ca usturoiul este considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente, insa in combinatie cu mierea de albine naturala, efectul sau este potentat. Potrivit specialistilor, combinatia dintre usturoi si miere consumata pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 6 August 2020, ora: 08:10

Podcast / „Acum mai bine de 10 ani, rușii le-au făcut un cadou moldovenilor: embargoul”

Podcast / „Acum mai bine de 10 ani, rușii le-au făcut un cadou moldovenilor: embargoul”

​În această ediție a podcastului „Caia și Bejan. Călătorii” vorbim despre turismul moldovenesc și despre cel mai important argument în favoarea acestuia: vinurile. O istorie a turismului oenologic din Republica Moldova, care sunt cramele importante din această țară, cine sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 6 August 2020, ora: 08:08

Horoscopul zilei de azi JOI 6 AUGUST 2020. Ce te inspiră?

Horoscopul zilei de azi JOI 6 AUGUST 2020. Ce te inspiră?

 Luna in Pesti aduce momente de romantism, iar sextilul cu Jupiter in Capricorn si conjunctia cu Neptun in Pesti accentueaza vibratia visatoare si spiritual in amor. Asteapta-te la o noapte siropoasa, dar binevenita. Ce te inspira? Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 6 August 2020, ora: 00:41

Aerul condiționat îngrașă: Explicația specialiștilor o să te convingă

Aerul condiționat îngrașă: Explicația specialiștilor o să te convingă

 Temperaturile foarte scăzute şi lipsa de igienă a filtrelor aparatului provoacă diverse afecţiuni- migrene, pneumonii, conjunctivite- şi chiar favorizează îngrăşarea.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 6 August 2020, ora: 00:35

Polonia intenţionează să îşi redeschidă toate şcolile în septembrie, în pofida creşterii numărului de infectări

Polonia intenţionează să îşi redeschidă toate şcolile în septembrie, în pofida creşterii numărului de infectări

 Polonia intenţionează să îşi redeschidă toate şcolile pe 1 septembrie, a anunţat miercuri ministrul polonez al Educaţiei, în pofida creşterii din ultima perioadă a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus, informează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 August 2020, ora: 00:28

O fotografie circulă zilele acestea pe internet în care este înfățișată o femeie, însă nu toți oamenii o văd.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 6 August 2020, ora: 00:07

Vlahii de pe culmile Alpilor. Urme românesti în Slovenia

Vlahii de pe culmile Alpilor. Urme românesti în Slovenia

- E o nebunie curată să crezi că vlahii au ajuns până în vârful Munţilor Alpi. Dar pe urmă gă­seşti pe hartă "Vârful Rodica", "Velika Planina" şi mergi acolo să vezi dacă este adevărat. Şi este! Primii locuitori ai Alpilor au fost...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 6 August 2020, ora: 00:06

Rusia, „duşmanul natural” al României. Rusia de azi, Uniunea Sovietică de ieri, Rusia dintotdeauna

Rusia, „duşmanul natural” al României. Rusia de azi, Uniunea Sovietică de ieri, Rusia dintotdeauna

Actualitatea lui... rămâne un clişeu dătător de dureri de măsele nu numai al redactării, dar şi al cercetării premergătoare unei publicări. Cum textele de referinţă ale Istoriei intelectuale a lumii au profunzimi de Groapa Marianelor sute de ani după ce-au văzut lumina...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 5 August 2020, ora: 11:22

video GALERIE FOTO (+18) / Teroare, moarte și devastare în explozia din Beirut

GALERIE FOTO  (+18) / Teroare, moarte și devastare în explozia din Beirut

Mulți din cei care au simțit explozia au crezut că a fost detonare nucleară.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 5 August 2020, ora: 07:57

Coronavirus R.Moldova, INFORMAȚII OFICIALE: 25.814 de infecții și 810 de persoane decedate

Coronavirus R.Moldova, INFORMAȚII OFICIALE: 25.814 de infecții și 810 de persoane decedate

Alte 332 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 8 în Transnistria. Din numărul total de cazuri, 3 sunt de import (Turcia-2, Cehia-1). Numărul total de cazuri COVID-19, în Transnistria constituie 1 569. Bilanțul...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 5 August 2020, ora: 07:38

Superalimente ale lunii AUGUST pe care e bine sa le consumi

Superalimente ale lunii AUGUST pe care e bine sa le consumi

 Din punct de vedere calendaristic, august este ultima luna de vara si aduce pe masa oamenilor o multime de alimente care pot face oricand parte dintr-o dieta sanatoasa.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)