Astăzi 10 Decembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 08:06
Abonamente

Istorie 17 Noiembrie 2019, ora 10:44

Tinerii români de la Paris și revoluția din februarie 1848

Marime Font

 

De la începutul veacului, treptat, crescuse numărul tinerilor trimiși la studii în capitala Franței. Începutul îl făcuse, în 1803, Gheorghe Bogdan - considerat de N. Iorga “cel dintâi student moldovean la Paris”. Spre sfârșitul deceniului al doilea al secolului al XIX-lea au sosit în capitala Franței Barbu Știrbei și Gheorghe Bibescu, viitori domnitori ai Țării Românești. Un deceniu mai târziu, îndemnați chiar de generalul Kisselef, un număr de mari boieri și-au trimis fiii la studii, printre ei numărându-se fiii lui Iordache și Dinicu Golescu.
An de an, numărul tinerilor sosiți la învățătură a crescut și rolul pe care ei aveau să-l joace a fost dintre cele mai însemnate. Acești “bonjuriști” aveau să fie răsturnătorii “vechiului regim” în patria lor, înfruntându-și uneori chiar și proprii părinți, atunci când aceștia – cum au făcut-o Iordache și Dinicu Golescu – nu și-au însușit și ei vederile fiilor lor. “...noi, scria Alecu Russo, am răsărit în larma ideilor nouă; ochii și gândul părinților se îndreptau către Răsărit, a noștri ochi stau țintiți spre Apus”. Parisul a fost pentru zeci de tineri români un centru de formare culturală, dar mai ales politică și ideologică. Reîntorși acasă, ei aveau să fie fermenții înnoirii.

Bonjouriștii - un prim pas spre modernizarea Țărilor Române


Treptat a avut loc un proces de radicalizare. Trăind în mijlocul studenților francezi și a celor veniți din alte țări, urmând cursurile înaripate ale lui Michelet, Quinet și Mickiewicz, intrând în loji francmasonice, încadrându-se în mentalitățile și felul de a fi al parizienilor, tinerii români au trăit un proces evolutiv și s-au aliniat modernității. Totodată, s-a trezit în ei arzătoarea dorință de a contribui la îndreptarea situației din propriile lor țări, pe care au început a le considera ca un tot unitar. O Românie se năștea în mințile și sufletele lor!

Tinerii de la Sorbonna și ideea de unitate națională

În decembrie 1845 și-au organizat Societatea studenților români și au pus-o sub patronajul poetului Alphonse de Lamartine. Mulțumită generozității unuia dintre ei – a lui Scarlat Vârnav – societatea a putut fi inaugurată într-un local propriu, într-o clădire și astăzi existentă în Place de la Sorbonne nr 3. Bibliotecă și loc de întâlnire și reuniuni, ctitoria lui Vârnav a devenit centrul de existență pariziană al românilor. Aici și-a ținut Nicolae Bălcescu, la începutul anului 1847, cuvântul său, care a zguduit pe tinerii săi conaționali al căror număr se apropia de o sută sau chiar îl depășea.

„Ținta noastră, arătase el, socotesc că nu poate fi alta decât unitatea națională a românilor. Unitate mai întâi în idei și simțiminte, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică... La crearea acestei naționalități, la reformarea socială a românilor, bazată pe sfintele principii ale dreptății și ale egalității trebuie să țintească toate silințele noastre. Românismul dar e steagul nostru, subt dânsul trebuie să chemăm pe toți românii”.

În aceeași zi, studenții români au vizitat pe Edgar Quinet pentru a-i prezenta omagiile lor. A cuvântat în numele lor Dumitru Brătianu, iar Quinet le-a răspuns.

„Voi nu aveți numai o patrie de apărat, le-a spus el, voi veți fi obligați să vi-o constituiți și poate și cu prețul sângelui vostru”. “N-am stat cu mâinile în sân aci – i-a scris, în februarie 1847, Bălcescu de la Paris lui Ion Ghica – Chestioana noastră a înaintat foarte mult în Franciea. Este de mirare a vedea cu ce inimă s-a ocupat mai toate jurnalele de noi, în zilele trecute. Nu este zi aci să nu vedem câte ceva în jurnale pentru noi”.

În lunile următoare și mai ales în ultimele luni ale anului 1847 și la începutul celui următor, climatul politic din Franța a devenit incandescent. Revoluția plutea în aer ! La Societatea studenților români a fost rândul lui Dumitru Brătianu să cuvânteze plin de lirism în spiritul romantic al epocii, dar și însuflețit de un cald patriotism.

“Acum – a spus el – când din toate părțile lumii oamenii aleargă, se caută, se comunică, frățesc în numele libertății”, nici românii nu puteau sta cu brațele încrucișate. “...să ne grăbim, să ne grăbim, frații mei, îndemna el, căci ceasul României a sunat , ziua încoronării a sosit!” Franța se găsea acum în plină “campanie a banchetelor”, anunțătoare a revoluției.

Tinerii români urmăreau evenimentele cu înfrigurare, nădăjduind în foloase și pentru națiunea lor. “În toată sâmbăta seara, descria această atmosferă Alecu Kogălniceanu în decembrie 1847, mă duc la Biblioteca Română, la d. Vârnav, unde se adună toți românii din Paris, de ascultă cetirea istoriei Moldovei; măcar că tinerii români sunt depărtați de țara lor, însă n-o uită nici un minut și caută cât ar putea mai mult să unească frăția între dânșii, atât aici, cât și în țară, când s-or întoarce“.

Studenții români și Revoluția franceză din 1848

În februarie 1848 Parisul s-a ridicat la luptă revoluționară. Ludovic Filip, “regele burghez” avea să fie răsturnat. Tinerii români s-au găsit în centrul evenimentelor pe care le-au urmărit cu înfrigurare, deși adoptând atitudini deosebite. Unii au fost de la început cu totul alături de revoluționari, alții au șovăit. Cei mai mulți, trebuie spus, chiar dacă au fost satisfăcuți de cursul evenimentelor, n-au îmbrățișat inițial cu toată căldura cauza revoluției, șovăind între tradiția părintească și teama de consecințe ce aveau să le sufere în țară și ideile noi ale timpului.

Inițial și Alecu – fratele lui Mihail – Kogălniceanu s-a numărat printre ezitanți. “..dacă oi vedea că merge răul crescând, îi scria el tatălui său, cu toate că-i destul cât îi, eu m-oi grăbi a mă întoarce cu sora mea în țară”. Dar după câteva zile, Alecu Kogălniceanu s-a liniștit în bună măsură.

La 14/26 februarie el scria tatălui său, arătându-i că “întâmplările cumplite” duraseră trei zile, de marți până joi, dar că vineri începuse “a se potoli și linști norodul, căci alaltăieri, după ce a numit Republica, a așezat o stăpânire vremelnică alcătuită de nouă mădulari, între cari se află și un lucrător din popor”. “Acești mădulari, adăuga el, îndată au luat măsurile cele mai bune pentru a liniști norodul”.

Dar poziția moderatului Alecu Kogălniceanu și neîndoielnic și a altor “prevăzători” n-a fost însă și cea a unei alte categorii de tineri români, care n-au luat în considerare eventuala punere în primejdie a averilor părinților ori chiar a poziției politice a acestora. Fără a șovăi, acești tineri – români parizieni în acea vreme – au întâmpinat fără reticențe și cu entuziasm evenimentele din februaurie 1848 din capitala Franței. Nicolae Bălcescu este în această privință tipul reprezentativ al celor care s-au situat de la început neșovăitor de partea revoluției și care chiar au luptat efectiv în rândurile combatanților ei.

Nicolae Bălcescu în „Ziua 1-a a Republicei”

El scria la 12/24 februarie lui Vasile Alecsandri, în “1-a zi a Republicei”, mărturisindu-i că era “ostenit tare” , deoarece trei zile trăise “tot pe ulițe”. “Minunata Revoluție, scria el înflăcărat prietenului său, ce te căiesc amarnic că n-ai văzut-o cu ochii, va schimba fața lumii. Regele a fugit. Republica e proclamată de toți”. Nu apare la Bălcescu (foto dreapta) nici un semn de ezitare, ci un deplin entuziasm față de revoluție, pe care el îl concretizează, trimițându-i lui Alecsandri “o ruptură de catifeaoa ce acopera tronul lui Louis Philppe”.

“Însumi am smuls-o în Tuileries – îi arăta Bălcescu – și m-am gândit ca să-ți fac și ție o părticică”. Zilele fierbinți prin care trecuse, Bălcescu le caracteriza drept “minutele cele mai mari și mai solemne” petrecute în viața sa și încheia exclamând : “Să trăiască Republica !”

Frédéric Damé susține că frații Brătianu și C.A. Rosetti s-au bătut pe baricade pentru cauza revoluției din februarie; de altfel, Dumitru Brătianu a și fost membru al gărzii naționale pariziene. Costache Negri și Vasile Mălinescu au fost și ei pe poziții similare. Iancu Alecsandri a luat și el parte, cum scria cu “partinică simțire la asemine năvălitoare întâmplări”.

Evocând ceea ce avusese loc, el scria: “Întorceți-vă acum și astfel căutați puțin în rangurile revoltaților, cine sunt acei care se jertfesc astfel? Parisul întreg. Toată lumea aleargă la moarte și voinicii elevi de la Școala Politecnică și elevii doftori de la Val de Grâce și însuși gaminii din colege scăpați de pe zidurile școalei cu capul gol”.

El nu șovăia să justifice și să explice chiar și excesele revoluției. “Să nu ne mirăm, scria el, de devastația făcută de el – adică de popor, D.B. – în Tuileries și la Palais Royal. Atins-au altă ceva decât insignele crăiei și câteva mobile aurite ? ...Ce fel de răsbunare e ace care se atinge de niște ticăloase lemnării și catifele și cruță pe dușmani ?...Câțiva ticăloși se atinsese de bogății, dar vai de ei, un minut în urmă ei cădea de glonțuri”.

„Avantgarda Europei înturnată către Orient”

Neîndoielnic că putem distinge trei atitudini, cea a celor care s-au implicat direct, acționând chiar cu arma în mână, cea a celor care au simpatizat, dar au evitat să aibă o implicare directă în cursul evenimentelor și în sfârșit, cea a celor care până la “așezarea” lucrurilor au fost ezitanți și chiar critici.

Este însă neîndoielnic că un număr de tineri au evitat să se implice în confruntări directe, mai ales de teama consecințelor pe care le-ar fi suferit acasă, ei și părinții lor. Aceste poziții s-au reflectat și în dezbaterea prelungită care s-a desfășurat ulterior în legătură cu atitudinea care trebuia adoptată față de Guvernul provizoriu francez.

Dar majoritatea a impus până la urmă această vizită, care a avut loc, tinerii – „junimea studioasă moldo-română din Paris” – mergând cu „steagul național cu colorile albastru, auriu și roșu”, iar, atunci, cuvântând, primarul adjunct al Parisului le spusese: “Voi aveți a face lucruri mari, pentru că voi sunteți avantgarda Europei înturnată către Orient”.

“Noi privim steagul vostru, adăugase el; noi îl vom alătura la acele steaguri numeroase ale națiunilor Europei, cari tote sunt aici reunite ca un simbol al uniunii popoarelor”. Solemnitatea s-a încheiat prin strigătele de “ Trăiască Republica!” și “Trăiască Guvernul provizoiru” ale delegaților români, care, evident, nu mai ținuseră în seamă eventualele represiuni din țară ! În mod semnificativ, comentând vizita deputăției române la Guvernul provizoriu, ziarul parizian La Réforme avea să arate că românii erau “urmașii direcți” ai coloniștilor romani, evidențiind și faptul că “valahii, moldovenii și transilvănenii se numesc toți români și teritoriul de atâta timp martor al durerilor lor este România”.

Pentru tinerii români, temporar parizieni, revoluția din februarie 1848, a reprezentat marele model de care ei aveau să țină seama în procesul revoluționar care va avea loc în spațiul românesc, mai ales în Țara Românească, unde modelul revoluționar francez avea să exercite o puternică și chiar determinantă influență. Oricum, zilele ardente din februarie 1848 s-au impus ca una din etapele cele mai de seamă ale “primăverii popoarelor” și experiența lor a servit de învățătură revoluționarilor europeni, implicit și pașoptiștilor români. 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 08:06

Anatol Ţăranu consideră că încă nu s-au copt toate premisele pentru ca toate formaţiunile unioniste din ţară să se coaguleze.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 10 Decembrie 2019, ora: 07:00

Horoscopul zilei de 10 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 10 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 10...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 21:27

Viorel Morari a atacat în instanța de judecată decizia de a fi delegat la Procuratura Generală

Viorel Morari a atacat în instanța de judecată decizia de a fi delegat la Procuratura Generală

 Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, suspendat astăzi din funcție și delegat în cadrul Procuraturii Generale (PG) de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo, dar și efectuarea unui control asupra activității Procuraturii Anticorupție (PA) de către noul șef...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 19:01

Zodii care au noroc în 2020

Zodii care au noroc în 2020

Anul 2020 se anunţă a fi unul senzaţional, cel puţin pentru unele zodii, întrucât pe 3 decembrie Jupiter, planeta norocului, va intra în Capricorn, unde va rămâne pentru doi ani şi jumătate. Lângă el va fi şi Saturn, cunoscut drept planeta ghinionului,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 18:14

Cum să-ți protejezi coloana de frig. Afecțiunile dureroase se agravează în timpul sezonului rece

Cum să-ți protejezi coloana de frig. Afecțiunile dureroase se agravează în timpul sezonului rece

Cum să-ți protejezi coloana de frig. Potrivit dr. Mihaela Parnia, specialist în recuperare medicală, spondiloza, hernia de disc, cifoza, scolioza, discopatia și alte câteva afecțiuni care provoacă dureri de spate pot fi agravate de temperaturile scăzute. Aceasta...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 18:12

VIDEO// Un troleibuz s-a tamponat cu un autobuz, în sectorul Botanica. Cel puțin 15 troleibuze, blocate în trafic

VIDEO// Un troleibuz s-a tamponat cu un autobuz, în sectorul Botanica. Cel puțin 15 troleibuze, blocate în trafic

Un troleibuz s-a tamponat cu un microbuz, în sectorul Botanica. Totul s-a întâmplat cu puțin timp în urmă, pe bulevardul Decebal, în apropiere de centrul comercial Jumbo. Imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 18:02

Maioneză de post. Aşa se prepară maioneză de post! Este mult mai sănătoasă decât cea cu ou. Rețetă

Maioneză de post. Aşa se prepară maioneză de post! Este mult mai sănătoasă decât cea cu ou. Rețetă

 Dacă aveţi poftă de maioneză, nutriţioniştii va sfătuiesc să o preparaţi în casă, din ouă proaspete şi ulei de măsline. Evitaţi ouăle de rată, fiindcă pot vehicula Salmonella. Utilizaţi zeamă de lămâie stoarsă pe loc, nu acid citric sau suc de lămâie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 17:59

Pentru ce au fost condamnați doi hackeri români la zeci de ani de închisoare în SUA

Pentru ce au fost condamnați doi hackeri români la zeci de ani de închisoare în SUA

Doi hackeri români au fost condamnaţi la închisoare de către un judecător federal din Statele Unite, după ce au lansat o serie de atacuri cibernetice în urma cărora mii de calculatoare au fost afectate în întreaga lume, relatează site-ul de ştiri...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 15:40

Parlamentarii români discută despre reducerea TVA de la 19% la 16%

Parlamentarii români discută despre reducerea TVA de la 19% la 16%

Conducerea Camerei Deputaţilor a decis, luni, introducerea pe ordinea de zi a unei propuneri legislative a liderului deputaţilor liberali, Florin Roman, referitoare la reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020, în timp ce propunerile PMP privind...

( ) Citeşte tot articolul

Auto 9 Decembrie 2019, ora: 15:34

Mai bună decât electricele: nou record de autonomie pentru Hyundai Nexo

Mai bună decât electricele: nou record de autonomie pentru Hyundai Nexo

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 15:29

Proteste în Belarus împotriva ”integrării profunde” cu Rusia

Proteste în Belarus împotriva ”integrării profunde” cu Rusia

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 14:09

Corneliu Popovici: Manualele de Istorie a Românilor sunt infectate de un „etnocentrism” perimat

Corneliu Popovici: Manualele de Istorie a Românilor sunt infectate de un „etnocentrism” perimat

Autorul de manuale de istorie integrată în variantă comunistă, Corneliu Popovici (foto), imediat după instalarea în fotoliul de ministru, a vorbit la Sputnik despre intenția de a schimba denumirea cursului „Istoria Universală și a Românilor”. După spusele oficialului,...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 9 Decembrie 2019, ora: 14:00

(FOTO DIN ARHIVĂ) Cum dansa „MOLDOVANUL” comunist Iurie Muntean HORA UNIRII

(FOTO DIN ARHIVĂ) Cum dansa „MOLDOVANUL” comunist Iurie Muntean HORA UNIRII

Acum paisprezece ani, un grup de oameni de afaceri şi ziarişti au participat la lucrările Consiliului Mondial Român de la Atlanta, SUA. Reamintim că din delegaţia basarabeană făcea parte şi Iurie Muntean(u) - astăzi „lider de partid”, fost înalt funcţionar şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 13:19

HÎNCEȘTI /// Femeie spulberată de un BMW în timp ce traversa strada

HÎNCEȘTI /// Femeie spulberată de un BMW în timp ce traversa strada

O femeie a murit, după ce a fost lovită de un BMW în timp ce traversa strada. Tragedia a avut loc în această seară, în jurul orei 19:25, pe strada Mihail Kogălniceanu din orașul Hîncești. Potrivit poliției din Hâncești, victima, o femeie în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 13:14

Femeile din Arabia Saudită au voie să intre în restaurante pe aceeași ușă ca și bărbații

Femeile din Arabia Saudită au voie să intre în restaurante pe aceeași ușă ca și bărbații

Guvernul Arabiei Saudite nu va mai solicita ca restaurantele să aibă intrări separate pentru familii și femei, respectiv pentru bărbați singuri, relatează Mediafax citând BBC. Anterior, era obligatoriu să existe o intrare pentru femei și copii și o alta separată pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 13:10

A mâncat usturoi cu miere pe stomacul gol, timp de 7 zile. Efectele au fost peste așteptări!

A mâncat usturoi cu miere pe stomacul gol, timp de 7 zile. Efectele au fost peste așteptări!

Un cățel de usturoi consumat în fiecare zi este extrem de bun pentru sănătatea generală a organismului nostru. Din acest motiv, toți mai mulți români caută rețete speciale bazate pe usturoi. O femeie a combinat mierea cu usturoiul și cu puțin ghimbir și a consumat această...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 9 Decembrie 2019, ora: 13:06

Cum se face coliva. Rețeta tradițională de colivă și originile ei

Cum se face coliva. Rețeta tradițională de colivă și originile ei

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 12:39

BOMBĂ în sportul mondial! Rusia, exclusă de la Jocurile Olimpice și de la Mondialul din 2022

BOMBĂ în sportul mondial! Rusia, exclusă de la Jocurile Olimpice și de la Mondialul din 2022

Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a dictat o suspendare de 4 ani pentru toți sportivii Rusiei, care nu vor avea dreptul să participe la Olimpiada de la Tokyo din 2020. De asemenea, echipa de fotbal a Rusiei va fi exclusă de la Mondialul din 2022 din Qatar. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 12:35

Vopseaua de păr permanentă duce la cancer la sân la femeile de culoare

Vopseaua de păr permanentă duce la cancer la sân la femeile de culoare

Majoritatea studiilor pe substanțele chimice din produsele de păr s-au axat doar pe femeile albe, deși sunt folosite și de cele de culoare. O cercetare nouă de la Institutul Național de Sănătate (NIH) a descoperit că vopseaua permanentă de păr și produsele chimice de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 12:30

VIDEO// Unul dintre liderii mişcării de protest din Irak a fost asasinat

VIDEO// Unul dintre liderii mişcării de protest din Irak a fost asasinat

Un militant irakian activ în cadrul manifestaţiilor împotriva puterii a fost asasinat duminică seară în faţa locuinţei sale în oraşul sfânt şiit Kerbala, relatează Agerpres. În imagini video vizionate apare Fahem al-Tai, în vârstă de 53...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Decembrie 2019, ora: 11:28

Ziua în care nu cumperi nimic, alternativa deșteaptă la Black Friday: ce este Buy Nothing Day// VIDEO

Ziua în care nu cumperi nimic, alternativa deșteaptă la Black Friday: ce este Buy Nothing Day// VIDEO

Black Friday este un fenomen global în care majoritatea oamenilor se aruncă la una sau mai multe achiziții, indiferent cât de tare au nevoie de respectivele produse. O manifestare agresivă de consumerism, în care oamenii își găsesc fericirea în...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)