Tranzacții cu persoanele afiliate la cele mai mari bănci din Moldova

publicat în Actualitate pe 3 Noiembrie 2017, 09:29

Banca Naţională a Moldovei (BNM) susţine că situaţia din sectorul bancar este sub control şi că se atestă o serie de evoluţii pozitive. Astfel pe parcursul trimestrului III al anului 2017, activele sectorului bancar au continuat să crească, băncile menținând capitalul, lichiditatea și profitabilitatea la un nivel înalt, scrie mold-street.com

În acelaşi timp în iunie 2017, BNM a inițiat identificarea de către o societate străină de audit a tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate la cele trei bănci aflate sub supravghere sau în regim de intervenție timpurie: Moldova-Agroindbank (MAIB). Victoriabank (VICB) şi Moldindconbank (MICB).

Rapoartele privind identificarea tranzacțiilor încheiate cu persoanele afiliate de către aceste bănci au fost recepționate deja de către BNM și urmează a fi analizate pentru luarea deciziilor.

Agroindbank obligată să îşi consolideze controlul intern al activității de creditare

Referitor la constatarea la începutul anului 2016 de către BNM a două grupuri de acționari ai MAIB. care au acționat concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 43,1%, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, aceștia urmau să înstrăineze în termen de 3 luni acțiunile achiziționate, scrie mold-street.com

"Deoarece acțiunile menționate nu au fost înstrăinate în termenele stabilite, acestea au fost anulate și emise altele noi. Astfel, la Bursa de Valori a Moldovei au fost expuse la vânzare până în iunie 2017 două pachete unice de acțiuni. La 20.06.2017, Comisia Națională a Pieței Financiare a prelungit încă cu 6 luni termenul de expunere la vânzare a acțiunilor nou emise de bancă. E de remarcat că mai mulți potențiali investitori sunt cointeresați în procurarea acestor pachete de acțiuni", susţine BNM.

Vânzarea este însă tergiversată de o serie de litigii şi probleme juridice

În perioada ianuarie - februarie la MAIB a fost desfășurat controlul complex asupra activități acesteia. Astfel, ulterior aprobării Hotărârii cu privire la rezultatele controlului complex de către Comitetul executiv al BNM din 29.06.2017, banca urmează să raporteze Băncii Naționale trimestrial referitor la îndeplinirea măsurilor în scopul înlăturării neajunsurilor depistate în cadrul controlului complex, inclusiv referitor la consolidarea sistemului de control intern aferent activității de creditare, tranzacțiilor cu persoanele afiliate, guvernării corporative în cadrul băncii.

Banca Națională susţine că monitorizează activ implementarea de către bancă a măsurilor prescrise.

Plan de măsuri de remediere la Victoriabank 

În cadrul supravegherii intensive a Victoriabank, BNM susţine că acordă o atenție sporită transparenței acționarilor și clasificării corecte a activelor conform riscului pe care îl poartă.

"În acest scop, BNM efectuează procedura de evaluare a acționarilor ce dețin cote substanțiale în capitalul Victoriabank, și, ca urmare, în luna martie 2017, au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă unor deținători de cote în capitalul social al VICB (Insidown şi Lobanov n.r.).

Totodată ca urmare a rezultatelor controlului complex efectuat la bancă, pe 4 octombrie 2017,  Comitetul executiv al BNM a aprobat hotărârea, prin care a decis aplicarea sancțiunii de amendă față de membrii Comitetului de Direcție al Victoriabank, aflați în funcție în perioada supusă controlului. Suma totală a amenzilor constituie 496.100 lei.

"În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, reglementările valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc", susţine BNM.

Băncii i-a fost prescris elaborarea unui plan de măsuri de remediere referitor la lichidarea încălcărilor și neajunsurilor constatate în cadrul controlului cu stabilirea termenelor concrete de realizare.

Moldindconbank aşteaptă decizia BNM

Şi la Moldindconbank, care se află de un an de zile, în cadrul regimului de intervenție timpurie, ca urmare a constatării activității concertate a unui grup de persoane care a achiziționat și deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 63.89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, se descoperă noi încălcări a Legii instituțiilor financiare.

Prin decizia din 20 octombrie 2016, BNM a dispus băncii efectuarea evaluării activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii de către o companie de audit. Ulterior, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 13.04.2017, s-a dispus actualizarea evaluării menționate și prezentarea raportului final către BNM. Raportul de evaluare final a fost prezentat BNM în luna septembrie. Actualmente acesta este în proces de examinare, potrivit BNM, transmite mold-street.com

De asemenea, ca rezultat al controalelor pe teren efectuate pe parcursul anului precedent la Moldindconbank, Comitetul executiv al BNM prin Hotărârea din 13.04.2017 a solicitat băncii "elaborarea unui plan de măsuri de remediere, care să consolideze managementul riscului de credit și al lichidității, să asigure menținerea indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc mai mare de 20%, să revadă actele normative interne ale băncii în vederea perfecționării acestora, etc".

În trimestrul II 2017, a fost desfășurat controlul complex asupra activității băncii. Raportul privind rezultatele controlului complex a fost expediat băncii în luna octombrie, astfel în perioada următoare Banca Națională va emite o hotărâre în acest sens.

De asemenea, pentru a asigura monitorizarea riguroasă a băncii care se află în intervenție timpurie, BNM a solicitat administratorilor temporari prezentarea periodică a raportului privind poziția financiară a băncii şi acțiunile întreprinse pe parcursul exercitării mandatelor.

Autor: mold-street.com