Astăzi 25 Ianuarie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 18:10
Abonamente

Istorie 25 Iunie 2012, ora 10:10

Un document execepțional al lui Ștefan cel Mare, emis în 1503, prezentat în procesul pădurilor

Marime Font

Foto: resurse-ortodoxe.ro

Avocatul Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB), Daniel Ionașcu a citit săptămâna trecută În fața judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj un document semnat de Ștefan cel Mare, În 1503, prin care domnitorul Întărea donațiile acordate mănăstirii Putna de el și unii boieri u este vorba despre sate, iazuri, venituri din vămi, podgorii etc., toate intrate În acele timpuri În posesia mănăstirii. Judecătorii de la Cluj au cerut Însă apărătorilor FBORB să prezinte acte juridice cu valoare În instanță, cum ar fi extrase de carte funciară sau copii legalizate după titluri de proprietate pentru toate parcelele solicitate, care compun cele 166.000 de hectare revendicate. Citiți textul integral al actului de danie pe care, la 2 februarie 1503, Ștefan cel Mare și-a pus pecetea.

În bătălia pentru cele 166.000 de hectare pretinse de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB) de la Statul Român, reprezentat de Regia Națională a Pădurilor, prin Direcția Silvică Suceava, pe lângă argumentele juridice Își fac loc și cele aduse la viață din negurile istoriei. Conform site-ului publicației “Ora de Cluj”, pentru a justifica pretențiile asupra pădurilor solicitate, avocatul apărător al intereselor FBORB, Daniel Ionașcu, a dat citire săptămâna trecută, pe 21 iunie, În fața Curții de Apel Cluj unde a fost strămutat procesul, unui document din 2 februarie 1503, prin care Ștefan cel Mare “întărea” toate donațiile făcute mănăstirii Putna. De reținut că judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au cerut avocatului Daniel Ionașcu, reprezentant al FBORB, să prezinte extrase de carte funciară sau copii legalizate după titluri de proprietate pentru toate parcelele solicitate. Pe de altă parte, avocatul bucureștean Ana Diculescu-Șova, care reprezintă interesele statului român prin Regia Națională a Pădurilor care administrează pădurile cerute de FBORB, a cerut suplimentar ca reclamanții să prezinte și documentele care au dus la înscrierea în cartea funciară a terenurilor și imobilelor solicitate.
Daniile și privilegiile acordate mănăstirii Putna, atestate Într-un document din februarie 2003, Înregistrat la Academie
Trecând peste solicitările Curții de Apel Cluj și ale apărătorilor Regiei Naționale a Pădurilor – Direcția Silvică Suceava, “Ora de Cluj” arată pe siteul propriu că avocatul angajat de FBORB, Daniel Ionașcu, a captat atenția instanței, citind un document pe care Ștefan cel Mare și-a pus pecetea în ziua de 2 februarie 1503 (cu un an și cinci luni înaintea de moartea sa). Prin acel act, domnitorul confirma toate “daniile și privilegiile” acordate mănăstirii Putna. Actul a fost reprodus dintr-o serie de documente apărute în 1980 la Editura Academiei RSR. La acea dată, originalul se găsea la Biblioteca de Stat a URSS, unde, probabil, a și rămas. Prezentăm În cele ce urmează, textul citit în instanță de avocatul Daniel Ionașcu, reprodus de site-ul sus- menționat. Avocatul Ionașcu a indicat și sursa acestui act semnat acum aproape 510 ani de domnitorul Ștefan cel Mare: “ Cf. “Documenta Romaniae Historica”, seria A. Moldova, vol. III, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și N. Ciocan, Editura Academiei R.S.R., București, 1980, p. 507- 510, cu reproducerea documentului și în versiunea slavo-română originală. Documentul original se afla la data editării volumului (1980) la Biblioteca de Stat a URSS “V.I. Lenin”, Secția manuscrise, Colecția Markevici-Lukașevici, fond nr. 159, doc. nr. 15, Original pe pergament, 41 x 57 cm, pecete atârnată, pierdută.”
Documentul voievodului Împroprietărește mănăstirea Putna cu sate, podgorii, pământuri, ape și robi, români ori țigani
Documentul de pe vremea lui Ștefan cel Mare nu are Însă nicio legătură directăcu terenurile Împădurite din munții județului Suceava, revendicate acum de Fundația Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. În documentul semnat de domnitor este vorba despre sate vămi, robi mănăstirești etc., care trebuiau să rămână În proprietatea Mănăstirii Putna până În veacul de apoi, nicidecum de păduri. Este vorba despre vinuri și câștiguri din podgorii, venituri din vămi, pești din iazurile amenajate ori din râurile ce traversează zona, beneficii din agricultură În toate satele enumerate În document și nu În ultimul rând, venitul obținut din munca oamenilor care trăiau În satele acelea, donate de boierii de acum 5-600 de ani ori chiar de Ștefan cel Mare mănăstirii Putna. Fie că erau români “vecini” (iobagi, n.r.) ori robi țigani, oamenii care trăiau În acele sate au intrat prin actul lui Ștefan cel Mare din 2 februarie 1503 În proprietatea mănăstirii Putna.


Periplul dosarului FBORB – Direcția Silvică Suceava

Loading...


Pe data de 20 iulie 2012 este programat un alt termen În procesul dintre FBORB și Direcția Silvică Suceava, administrator În numele statului român al celor 166.000 de hectare de teren forestier, plus clădirile și amenajările silvice aferente, pretinse de fundație. Dacă se va pune În practică solicitarea mai demult exprimată de efectuare a unei expertize vizând identificarea cadastrală a fiecărei parcele meționate În sentința din anul 2007 a Tribunalului Suceava o nouă decizie În acest dosar ar putea să fie pronunțată cel mai devreme peste doi ani. Reamintim că procesul prin care Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei a cerut retrocedarea suprafeței de 192.000 de hectare de pădure a Început acum 12 ani, În anul 2000, iar În 2007, Tribunalul Suceava a dispus retrocedarea a 166.000 de hectare de pădure cu amenajările aferente În recurs la Curtea de Apel Timișoara. Și judecătorii de aici au dat dreptate FBORB, confirmând hotărârea tribunalului sucevean. Înalta Curte de Casație și Justiție a casat însă decizia de la Timișoara și a trimis dosarul, pentru a fi rejudecat, la Curtea de Apel din Cluj.


Textul documentului semnat de Ștefan cel Mare

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Troiță sfântă, deoființă și nedespărțită. Iată eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al }ării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a binevoit domnia mea cu a noastră bunăvoință și cu inimă luminată și curată și din toată bunăvoința noastră, și cu ajutorul lui Dumnezeu, și am făcut, pentru sfânt răposaților înaintași bunici și părinți ai noștri și pentru sănătatea și mântuirea noastră, și pentru sănătatea și mântuirea doamnei noastre Maria, și pentru sănătatea și mântuirea copiilor noștri, și am întărit prin acest privilegiu al nostru toate privilegiile mănăstirii Putnei, unde este hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și unde este egumen arhimandritul și rugătorul nostru, chir Spiridon, oricâte privilegii are acea sfântă mănăstire pentru toate satele ei și anume pentru satele: satul Jicovul de Sus, satul Jicovul de Jos, satul Voitin, satul Măneuți, satul Balosinești, satul Botășani, satul Vicșani, satul Macicatești, satul Frătăuți, satul Climăuți, satul Ternauca – toate satele de mai sus sunt pe Suceava – și iarăși gârlei, satul Balcăuți, ce este lângă târgul Siretului, și satul Grecii pe Siret, tot lângă târgul Siretului, și, în ținutul Cernăuților, satul Cozmin, și satul Clicicăuți, și satul Ostrița, pe Prut, și satul Ștubeiul, pe Bașiu, și, la Cârligătură, satul Sinești și satul Onicicani, și, la Prut, o bucată de pământ din hotarul Boiștei, ceva mai jos de gura Boiștei, și mlaștina gârlei, și satul Balintești, și Iezerul Roșu, și Seliștea lui Manea, la gura Frumoșiței, și pe Frumoșița, satul unde a fost Falcin, din jos de Andriiaș, și, pe Frumoasa, trei sate, anume Fărcenii, din jos de Troian, și Șcheii, la gura Frumoasei, și la Fântâna Măceșul, ce se află la capătul de jos al iezerului Roșul, care acele mai sus scrise sate și acel iezer Roșul au fost cumpărate și date de noi acestei mai sus scrise sfinte mănăstiri de la Putna; și apoi pe Siret, satul Camenca, și satul Tomești, și satul Cupca, care aceste trei sate le-a dat la moartea sa, pentru pomenirea sa, răposatul Iurii Cupcici aceleiași mai sus scrise mănăstiri de la Putna; și încă două sate în ținutul Cernăuților, anume satul Stroinții și satul Urvicolesa, pe care tot la moartea sa și pentru pomenirea sa le-a dat aceleiași sfinte mănăstiri de la Putna răposatul Simca.
Toate cele mai sus scrise, adică toate mai sus scrisele sate, cu toate hotarele lor vechi, și cu tot venitul și cu toate câte au ascultat din vecii vecilor de aceste sate și au ținut de ele, precum stă scris în privilegiile de cumpărătură și de danie, să fie neclintite și nemișcate în veci mai sus scrisei sfinte mănăstiri de la Putna.
Și mai întărim noi prin acest privilegiu și celelalte privilegii ale aceleiași mai sus scrise mănăstiri, date și scrise tot de noi, pentru viile din dealul Hârlăului, pentru popi, pentru sarea de la ocnă, pentru țigani, pentru braniștea din jurul mănăstirii, pentru pietrele de ceară din târgul Siretului, pentru morile de pe Siret, aproape de târgul Siretului, pentru vama cea mică de pe Suceava, la Jicov, pentru gloabele din satele mănăstirești, pentru prisaca de la Comarna, pentru măjile de pește fără vamă, așa cum e scris și dat în privilegii și neclintit în veci să fie acestei sfinte mănăstiri de la Putna.
Și de asemenea, și de aici înainte, orice s-ar mai adăuga și de la noi sau de la altcineva, așa cum se va da și se va scrie, și una și alta, neclintit și nemișcat să fie acestei sfinte mănăstiri de la Putna.
Iar la aceasta este credința domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Ștefan voievod, și credința preaiubitului fiu al domniei mele, Bogdan voievod, și credința boierilor noștri: credința panului Boldor vornic, credința panului Șteful, credința panului Toader, și a panului Negrilă pârcălabi de Hotin, credința panului Eremie și a panului Dragoș pârcălabi de Neamț, credința panului Șandru de la Cetatea Nouă, credința panului Arbure portar de Suceava, credința panului Clănău spătar, credința panului Isac vistier, credința panului Cozma Șarpe postelnic, credința panului Moghilă ceașnic, credința panului Frunteș stolnic, credința panului Petrică comis și credința tuturor boierilor noștri moldoveni, și mari și mici.
Iar după viața noastră, cine va fi domn al țării noastre, din copiii noștri sau din neamul nostru sau pe oricine îl va alege Dumnezeu să fie domn al țării noastre, Moldova, acela să nu clintească dania și întărirea noastră, ci s-o întărească și s-o împuternicească, pentru că am cumpărat cu banii noștri și am dat și am scris acelei sfinte mănăstiri de la Putna.
Iar cine ar vrea să clintească dania noastră, acela să fie afurisit de Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și de preacurata lui Maică, și de patru Sfinți Evangheliști, de Sfinții Apostoli de frunte Petru și Pavel și ceilalți. Și de 318 Sfinți Părinți purtători de Dumnezeu de la Nicheia și de toți sfinții care din veac au plăcut lui Dumnezeu, și să fie asemenea lui Iuda și blestematului Arie, și să aibă parte cu acei iudei care au strigat asupra Domnului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicând: sângele lui asupra lor și asupra copiilor lor, ceea ce este și va fi în veci, amin.
Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan Tăutul logofăt, să atârne pecetea noastră la această carte a noastră.
A scris Toader, la Suceava, în anul 7011 (1503), luna februarie, 2 zile.”
 
Sursa: Obiectivdesuceava.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 18:10 de Mihaela Culcinschi

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Deputatul fracțiunii „Edinaia Rossia” din Duma de Stat, Evgheni Fedorov, a declarat că scopul Federației Ruse constă în capturarea tuturor republicilor ex-sovietice și recuperarea teritoriilor „Rusiei mari”, după hotarele stabilite în 1945, transmite...

( ) Citeşte tot articolul

Carte 25 Ianuarie 2020, ora: 15:39

B. Petriceicu- Hasdeu: IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT -  Aventurile, domnia, războaiele, moartea lui; rolul său în istoria universală și în viața poporului român. (1572-1574)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:21

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut vineri un lanț uman în jurul unor vestigii antice din centrul orașului, în semn de protest față de construcția unui bloc de patru etaje care urmează să fie ridicat într-o zonă protejată istoric, relateaza info-sud-est.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:18

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Un bărbat care se îndrepta cu maşina din Scoţia spre Republica Moldova şi care se rătăcise în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara a fost salvat de pompieri. El setase GPS-ul pentru „drumul cel mai scurt” spre Chişinău, dar a cerut ajutor după ce nu a mai putut înainta cu...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 15:15

opinie Anatol Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

Anatol  Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

„O spun din start: nu-s antisemit, sunt patriot nu doar la sărbători naționale sau în campanii elctorale și nu dețin încă cetățenia română„, afirmă Anatol Moraru într-o opinie pe site-ul nordnews.md 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:09

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Platforma DA a făcut un apel repetat către forțele proeuropene și naționale în vederea identificării unui candidat unic ce va lupta pentru funcția de deputat în cadrul alegerilor din circumscripția nr. 38, ce se vor desfășura la data de 15 martie, în caz contrar, Andrei Năstase a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:00

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Descoperire macabră în localitatea Coșernița, Florești. O femeie a fost găsită fără suflare după ce a fost ucisă cu sânge rece în propria casă. Cazul a avut loc ieri, 24 ianuarie. Contactat de Știri.md, ofițerul de presă al IP Florești, Ina Moscaliuc a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

15 oraşe din China au fost închise pentru a opri răspândirea coronavirusului care afectează acum peste 1200 de persoane în ţară. Restricţiile de călătorie afectează acum peste 57 de milioane de oameni, relatează CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

Socotelile de la Chișinău, diferite de cele din circumscripție. Președintele organizației PAS de la Hîncești: „Îl vom susține pe Grigore Cobzac”

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 11:44

Portul Internațional Liber Giurgiulești îngregistrează un nou record în transbordări de mărfuri

Portul Internațional Liber Giurgiulești îngregistrează un nou record în transbordări de mărfuri

 Volumul transbordărilor de mărfuri prin Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) a crescut cu 3%, înregistrând un nou record de aproape 1.1 mln tone în 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:49

„Odiosul” consilier al lui Putin, Vladislav Surkov, și-a DAT DEMISIA / Presa: „Direcția ucraineană” va fi supravegheată de Kozak

„Odiosul” consilier al lui Putin, Vladislav Surkov, și-a DAT DEMISIA / Presa: „Direcția ucraineană” va fi supravegheată de Kozak

Vladislav Surkov, care a ocupat funcția de președinte, și-a dat demisia din funcția publică, a declarat pentru Interfax directorul Centrului pentru Condiții Politice, Alexey Chesnakov.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:47

Expert: moldovenii nu au descoperit bicicleta prin a da în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău; A fost soluția optimă

Expert: moldovenii nu au descoperit bicicleta prin a da în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău; A fost soluția optimă

Darea în concesiune, în 2013, a Aeroportului Internațional Chișinău a fost soluția optimă în situația dificilă financiară în care se pomenise atunci principala aerogară a țării. De atunci și până acum au fost realizate multe lucruri care au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:12

VIDEO /// România are cel mai mare viaduct rutier din regiune. De ce nu e funcțional? DEZVĂLUIRI BOMBĂ făcute de George Simion

VIDEO /// România are cel mai mare viaduct rutier din regiune. De ce nu e funcțional? DEZVĂLUIRI BOMBĂ făcute de George Simion

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:04

Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

Vremurile pe care le traim parca sunt pe repede inainte. Asa pot aparea agitatia si anxietatea. Iata care sunt obiceiurile pe care ar trebui sa le adopti ca sa te poti relaxa si sa reduci anxietatea. Evita mesajele si urmarirea lor prin social media Pana la 60% dintre angajati isi verifica...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:39

Supa crema de legume. 10 retete simple pentru toata familia – VIDEO

Supa crema de legume. 10 retete simple pentru toata familia – VIDEO

Supa crema de legume este o optiune ideala pentru o masa savuroasa si rapida. Iata 10 retete simple pe care le poti prepara pentru toata familia. Aici gasesti o colectie de supe si ciorbe delicioase. 1. Supa crema de legume si ardei copt Ingrediente  Supa crema de legume si ardei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:27

Accident GRAV cu un TAXI în Chișinău

Accident GRAV cu un TAXI în Chișinău

Trei pasageri dintr-un taxi dintre care un minor au ajuns la spital, în urma unui accident rutier, produs în capitală în prima jumătate a zilei de 24 ianuarie.

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 25 Ianuarie 2020, ora: 08:23 de Silviu Tănase

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:17

China anunţă închiderea unor porţiuni din Marele Zid pentru a preveni răspândirea coronavirusului

China anunţă închiderea unor porţiuni din Marele Zid pentru a preveni răspândirea coronavirusului

 China a anunţat vineri închiderea unor porţiuni din Marele Zid, precum şi a unor populare atracţii turistice din zona Beijing-ului, în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, care a făcut deja 26 de victime, informează AFP. Mormintele Ming...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:12

TENIS: Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open

TENIS: Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open

Jucătoarea română Simona Halep, numărul trei mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinţeva cu 6-1, 6-4, sâmbătă, la Melbourne. Halep (28 ani), a...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 25 Ianuarie 2020, ora: 07:48

La 25 ianuarie 1475, Ștefan cel Mare anunță victoria de la Vaslui. În 1918, Ucraina își declară independența față de Rusia bolșevică. În 1949 s-a creat CAER. Iar în 2004, roverul Opportunity a atins suprafața planetei Marte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 07:01

Traian Băsescu „mătură pe jos” cu unioniștii din R. Moldova: „Mie unul mi-a ajuns până în gât! Mi se pare că m-au luat așa, de păcălici”

Traian Băsescu „mătură pe jos” cu unioniștii din R. Moldova: „Mie unul mi-a ajuns până în gât! Mi se pare că m-au luat așa, de păcălici”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, la ”Convenția Românilor de Pretutindeni”, că în Republica Moldova există 6-7 partide unioniste, dar care nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Băsescu a susținut chiar că liderii acestor formațiuni au...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 25 Ianuarie 2020, ora: 06:33

George Simion, ales în fruntea AUR: „Vrem ca resursele României să aparțină românilor! Vrem dreptate!”

George Simion, ales în fruntea AUR: „Vrem ca resursele României să aparțină românilor! Vrem dreptate!”

Liderul unionist George Simion și jurnalistul Claudiu Târziu au fost aleși astăzi, în cadrul Congresului național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), copreședinți ai formațiunii politice. La același eveniment care s-a desfășurat la Iași, de Ziua Unirii...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 Ianuarie 2020, ora: 06:31

3 femei geniale din zodiac

3 femei geniale din zodiac

Fiecare femeie este înzestrată cu propriile calități care o evidențiază de celelalte, așa că ea trebuie să profite din plin de ele pentru a se face remarcată și pentru a-i cuceri pe cei din jur. Este foarte bine cunoscut faptul că femeile au propriul farmec ce iese prin toți...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 25 Ianuarie 2020, ora: 05:22

Micul dejun te poate ajuta să fii într-o formă fizică mai bună.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 04:17

GAFĂ de proporții a ministrului Educației. Cum a încurcat discursurile și le-a vorbit tinerilor despre procurori și avocați

GAFĂ de proporții a ministrului Educației. Cum a încurcat discursurile și le-a vorbit tinerilor despre procurori și avocați

Ministrul socialist al Educației, Corneliu Popovici a fost protagonistul unei gafe de proporții comise astăzi la evenimentul de inaugurare a campaniei naționale „Tinerii din Moldova pentru obiective globale”. În timp ce se afla în fața unui auditoriu de tineri,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 01:25

ALERTĂ /// Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux

ALERTĂ /// Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux

 Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)