Astăzi 21 Februarie 2020, Vineri - Ultima actualizare la ora 14:40
Abonamente

Istorie 10 Septembrie 2016, ora 08:36    Din editia print

În culisele IstorieiUN PATRIOT DINTR-UN ALT VEAC

Marime Font

Fiecare popor are atâta Istorie, câtă Memorie poate duce cu sine prin valurile vremii... 

În secolul XIX Nicolae Casso a fost alături de Matei Cotruță unul din pilonii de boltă ai mișcării naționale din Basarabia. Președintele de onoare al Societății Scriitorilor din Basarabia, Pavel Cuzminschi de la Brătușeni, peste ani avea să argumenteze această poziție.
În 1881 tânărul magistrat P. Cuzminschi a fost ales preşedinte al Zemstvei jud. Bălţi. Debutul său în această carieră s-a produs astfel:
„Iar înainte de a fi ales (şi probabil cu scopul ca să fiu ales) destinul a intervenit şi de astă dată în persoana unui prieten al meu Mişu Ciuhureanu (fiul conului Mihalache de la Gălăşeni), care stând într-o zi de vorbă cu mine, m-a întrebat:
- „Da la conu Nicolae ai fost?”
- Care conu Nicolae?
- „Păi, conu Nicolae Casso de la Chişcăreşti, şeful judeţului nostru”.
- Ce să caut eu pe acolo? am ripostat.
- „Cum ce să cauţi, naivule? Nu ştii oare că fără consimţământul dlui Casso nu se face la noi nimic, nimic? Şi apoi conu Nicolae e o fire interesantă şi cu toate astea un românofil sincer. Hai, înhamă caii şi fuga la Chişcăreni!”
L-am ascultat pe Mişu, m-am dus la conu Nicolae şi n-am regretat că m-am dus.
„Sper, că n-ai uitat limba mamei?” fu prima întrebare a lui Casso. Şi apoi alte întrebări, un fel de examen în cursul căruia am discutat şi chestia „dualismului” ruso-român (sau româno-rus) şi speranţele de viitor, şi tutti-quanti. Aşa încât după ce mi-am absolvit „examenul”, conu Nicolae mi-a propus să candidez la preşedinţia zemstvei. Peste câteva luni am candidat şi am reuşit. Iată cum a început o nouă perioadă a vieţii: activitatea cetăţenească.”
(Pavel Cuzminschi Din amintirile unui moșneag basarabean //Viața Basarabiei, 1934, nr.9. pag.9-12)

În revista Din trecutul nostru din 1936, (nr.28-30, p.50), Gheorghe Bezviconi scrie:  „...își găsesc originea la Negades din Epir. Strămoșul lor, Ștefan, a venit în Basarabia în 1823 și s-a căsătorit cu Roxandra P.Leonard, din care i s-au născut copiii: Constantin (1837), Aristid, Neculai și
Elena Gh. Donici. Cumnatul lui Șt. Casso, Egor Leonard, în 1855, certat cu dânsul pentru moștenirea lui Vasile Leonard, fratele său, i-a
stabilit următoarele date de obârșie, pe care le-a expus în rapoarte:

Loading...


Șt. Casso era fiul unui negustoraș din Negades, Constantin, ceea ce în 1833 recunoștea însuși Casso, care își zicea emigrant în Moldova, purtând rangul de căminar. Mai târziu, Casso a dovedit că tatăl său a fost în Moldova, venind aci în 1793 cu Mihail Sutzo-Vv., care l-a făcut sărdar. Ambele ranguri de boierie Leonard le numea false, Casso fiind băiat la băcănie, apoi negustor la Iași (1816-21). Pribegind pe timpul Eteriei în Bucovina, el a jefuit pe stăpânul său, Petrino, refugiindu-se în Basarabia, de unde cerea extrădarea lui guvernului austriac. În originea aceasta, acoperită în negura necunoașterii, - spun bătrânii, e de căutat izvorul naționalismului fiului lui Ștefan, Nicu Casso, care vroia înadins să se arate moldovean get-beget, Casu”.

În primul volum al Basarabiei necunoscute (1993), în capitolul dedicat lui Ștefan Gonata am plasat și o fotografie, în care pozau patru gimnaziști: Al. Exarh, Aristid Casso, N.A. Donici și Ștefan Gonata.  Aristid Casso (1838-1920) a fost fratele „filozofului din Chișcăreni”, Nicolae Casso. Fire romantică, îi plăceau călătoriile. Prefera să se plimbe pe străzile Parisului chiar în zilele Comunei, atunci când aflarea în stradă era riscantă, culegând aplauzele pline de admirație ale francezilor.

S-a căsătorit cu o domnișoară bogată, Alexandra, fiica negustorului Spiridon Mavro-Biazi. În familia lor s-au născut doi copii:
Alexandra (1862-1915), măritată cu Alex.N.Krupenski și Leon (1865-1914), figura cea mai remarcabilă a acestui neam, ridicându-se, prin inteligența-i la cele mai înalte posturi în imperiul rus, fiind ministru al instrucției publice. Spre deosebire de unchiul său Nicolae care a fost un bun patriot filo-roman, Leon a fost o slugă devotată țarismului.

Timpul a fost indulgent cu noi și, atunci când am încercat să conturăm chipul lui Nicolae Casso, am descoperit multe informații surprinzătoare.
S-a născut la 10 mai 1839 în satul Ciutulești, jud. Soroca. A făcut studii la Liceul Richelieu din Odesa, la secțiunea juridică care cumula cursul școlii medii și pe cel universitar. A terminat studiile la 30 iunie 1859 și a plecat la Paris unde s-a înscris la Facultatea de Medicină, dar aceste studii n-au avut finalitate.

A fost un autodidact în sensul că n-a încetat pe tot parcursul vieții să studieze și să-și desăvârșească cunoștințele având predilecție
pentru limbile străine cunoscând șapte dintre ele, inclusiv ebraica.

Pasiunea pentru carte și artele frumoase s-au materializat prin formarea la conacul de la Chișcăreni a unei biblioteci foarte mari, bogate în rarități și a unei colecții de artă. Însuși conacul era o bijuterie arhitectonică, pe care Ion Pelivan o descrie astfel:

„În privința conacului, construit după planul cunoscutului arhitect din Chișinău Bernardazzi-bătrânul, avem o interesantă mărturie a dnei Olga Crușevan, care povestește, că „N. Casso și-a clădit conacul după modelul „Chataux sur Loaire”. Acest conac a fost un fel de muzeu, în care se adunau obiecte prețioase și autentice franceze de la Renaissance până la Empire, obiecte care se raportau la tot interiorul”.

Florile, mărturisește tot dna Crușevan, erau un obiect de cult al lui Nicolae și al Smarandei Casso. „Așezarea buchetelor de flori aduse dimineața la conac de grădinarul belgian, alcătuia un adevărat ritual”.

Iar una din minunile conacului din Chișcăreni era parcul... „minunatul palat” avea un parc și o livadă de 56 de desetine.

Pentru înființarea parcului, N. Casso a adus pomi seculari din pădure, iar pentru plantarea lor a pus să se sape gropi uriașe. „Astfel, zice dna Crușevan, ca prin minune s-a ridicat la Chișcăreni această seigneurie adevărată”.

În mijlocul parcului, N. Casso a ridicat o movilă înaltă, spre vârful căreia ducea un drum în serpentină (O.Crușevan). În vârful movilei, pe micul platou, fură instalate mai multe bănci și o masă.

De pe acest platou, ca și de pe vârful masivului Măgura ce se află în apropierea Chișcărenilor, N. Casso, în ceasuri de amărăciune și de nostalgie, avea obiceiul să-și îndrepte privirile și gândul spre Iași, vechea și scumpa lui capitală a Moldovei, parcă ar fi vrut să ceară de la rudele și prietenii de acolo ajutor și încurajare, iar în schimb să le împărtășească suferințele fraților basarabeni, ce zac în robia muscălească.”. (Fapte trecute și basarabeni uitați (Chișinău,1992, pag.256-257)).

Soția lui Nicolae Casso, a fost o distinsă femeie Smaranda Bantâș (1846-1913), provenind dintr-o veche familie moldovenească, înrudită cu neamul Cantemir, Bașotă și Bantâș-Kamenski, stabiliți odată cu Dimitrie Cantemir în Rusia. Tatăl ei a fost mareșalul nobilimii din jud. Chișinău, Dimitrie Ion Bantâș (1814-?). După mama Anastasia Pogor (1824-?) ea se înrudea cu Vasile V. Pogor, care îi era unchi și unul dintre fondatorii societății „Junimea” pentru care N. Casso a donat o tipografie. Ea a iubit mult călătoriile, după moartea soțului a preferat să rămână la Paris și s-a stins din viață când vizita piramidele din Egipt.

Nicolae Casso a ocupat diverse funcții de răspundere: asesor la Tribunalul Regional Iași (Bălți-Soroca) (1860-1863), director onorific al Școlii Județene nr.2 din Chișinău (1862), deputat în Comisia pentru orânduirea prestațiilor (1863-1865), judecător de pace onorific (1869, 1873, 1881, 1884,1887, 1890), mareșal al nobilimii jud. Bălți (1888-1896).

Fiind liderul neformal al zemstvei din Bălți, contribuie direct la construirea a două spitale, unul în Bălți, altul la Flămânzeni. Pentru spitalul din centrul județean el comandă proiectul în Germania, arhitectului Nis, din Drezda.

A dat un exemplu în activitatea de deschidere a școlilor primare moldovenești. Prima dintre ele fiind deschisă chiar la Chișcăreni. În total a reușit să deschidă cinci școli primare. Copiii capabili din aceste școli erau selectați și ajutați să-și continue studiile. Un caz elocvent este cel al lui Sergiu Rădăuțanu, care a fost trimis la studii la liceu, la Iași, apoi la Facultatea de Drept din Paris, la Sorbona. Când a revenit la baștină l-a împroprietărit cu 500 de desetine de pământ. Acest Sergiu Rădăuțanu a avut un fiu, Ion, scriitor și profesor de franceză și un nepot Sergiu Rădăuțanu care a fost academician și fondatorul Universității Tehnice din Moldova.

După 1896 se retrage treptat din viața publică. Motive serioase erau două: înaintarea în vârstă și șubrezirea sănătății, iar pe de altă parte administrația țaristă a înăsprit la maximum legislația pentru a preveni și a curma orice aspirație națională.

Alexandru N. Krupenski, unul dintre ultimii mareșali ai nobilimii basarabene (1908-1912) oponent convins al activităților și orientării politice a lui N. Casso în 17 ianuarie 1926, într-un răvaș adresat din Paris lui PanV. Sinadino l-a caracterizat astfel:

„...Copii nu a avut. Toată viața a fost un românofil pasionat, un poporanist și un dușman înverșunat absolut a tot ce era rusesc.

...Totdeauna a fost în opoziție fățișă cu guvernul. Cu toate acestea, a fost de câteva ori, câte trei ani, mareșal al județului Bălți.

În Zemstvă juca rolul de „dictator”... A fost un om de o cinste cristalină.”(Ion Pelivan, pag.278).

Nicolae Casso avea probleme de sănătate: astmă, dureri cardiace, de ficat și insomnie. La sfatul medicilor a plecat în 1903 să se trateze la Paris, unde într-adevăr la început s-a simțit mai bine. Dar în 1904, s-a stins subit din viață.

În studiul citat la pag.298, Ion Pelivan consemnează:

„N. Casso a fost înmormântat la cimitirul „Père Lachaise” din Paris.
Autorul acestui studiu, care în 1920 se găsea la Conferința de Pace, în calitate de delegat al Basarabiei, a vizitat mormântul lui N. Casso și a fost adânc impresionat de următoarea inscripție scurtă în limba română, inscripție gravată pe o placă de marmoră de un roșu închis, așezată pe mormânt:

„NICOLAE CASSO
născut în Basarabia la 1839
răposat la Paris în 1904”
Placa are săpată la mijloc o cruce, iar mormântul este împrejmuit cu un modest grilaj de fier.”

Decedată la 23 martie 1913 Smaranda Casso a fost adusă și înhumată alături de soțul ei. Copii n-au avut, de aceea numele bun al lor a fost în scurtă vreme dat uitării.

Îndemnat și ghidat de descrierea lui Ion Pelivan, în toamna lui 2013 am fost la acest cimitir din Paris, dar n-am găsit mormântul. Poate n-am avut noroc ori poate expirase termenul arendei și n-a mai avut cine plăti în continuare și locul a fost cedat unei alte persoane...
Cu toate acestea consider că șanse pentru a-l descoperi încă mai există...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:40

Stoianoglo PROMITE că 29 de persoane ar urma să fi audiate în dosarul finanțării PSRM din Bahamas

Stoianoglo PROMITE că 29 de persoane ar urma să fi audiate în dosarul finanțării PSRM din Bahamas

29 de persoane fizice urmează a fi audiate de procurori în dosarul finanțării PSRM din Bahamas.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:31

Dodon se „rățoiește” la Ministrul Agriculturii pe care tot el l-a numit în funcție câteva luni în urmă: OPRIȚI „BESPREDELU”

Dodon se „rățoiește” la Ministrul Agriculturii pe care tot el l-a numit în funcție câteva luni în urmă: OPRIȚI „BESPREDELU”

Tăierea ilicită a pădurilor este o problemă gravă în opinia șefului statului, Igor Dodon. Acesta le promite pădurarilor că „vor intra la închisoare”, dacă continuă să vândă ilegal lemn, iar ministrului Agriculturii, Ion Perju, îi promite că riscă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:28

Eșanu: Andronachi și Dodon au bătut palma la „Metalferos”. Acum de acolo se finanțează și PD și PSRM

Eșanu: Andronachi și Dodon au bătut palma la „Metalferos”. Acum de acolo se finanțează și PD și PSRM

Eșanu a declarat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, că după ce în vară Andronachi dispăruse o perioadă din Republica Moldova, ulterior președintele Igor Dodon „i-a dat asigurări că nu-l atinge”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:22

Sute de mii de pangolini au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii

Sute de mii de pangolini au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii

 Aproape 900.000 de pangolini, o specie aflată pe cale de dispariţie, au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii, a informat joi un ONG care monitorizează circuitul traficului de animale, citat de AFP. "Nu trece o zi fără a vedea o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:00

VIDEO / SCANDAL ÎN PARLAMENTUL R. MOLDOVA. Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului și nu i-au permis lui Chicu să citească raportul de 100 de zile

VIDEO / SCANDAL ÎN PARLAMENTUL R. MOLDOVA. Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului și nu i-au permis lui Chicu să citească raportul de 100 de zile

Ședință cu SCANDAL la Parlament: Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului, în ziua în care premierul Chicu a venit neanunțat în Parlament să-și citească raportul la 100 de zile de activitate

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 21 Februarie 2020, ora: 13:42

Startup Week 2020 – cel mai important eveniment pentru antreprenori, revine la Chișinău

Startup Week 2020 – cel mai important eveniment pentru antreprenori, revine la Chișinău

Peste 1000 de actuali și viitori antreprenori sunt așteptați la cel mai important eveniment local dedicat antreprenoriatului – Chișinău Startup Week 2020. Acesta va avea loc în perioada 23-27 martie și va include o serie de evenimente de interes pentru cei din domeniu. Timp de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 13:20

ALO INP? 40% din posesorii de autovehicule nu achită TAXA rutieră și respectiv nu efectuează revizia tehnică a unității de transport

ALO INP? 40% din posesorii de autovehicule nu achită TAXA rutieră și respectiv nu efectuează revizia tehnică a unității de transport

Ratările Bugetelor locale de la evaziunea fiscală a posesorilor de automobile în anul 2020 vor fi de circa 500 milioane lei. Astfel, Primăriile și autoritățile raionale vor aloca pentru întreținerea și reparația drumurilor locale 750 milioane lei în loc de 1,2 miliarde...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 13:07

Daniel Ioniță: „În momentul de față NU SUNTEM CONVINȘI că autoritățile de la Chișinău chiar sunt serioase în ceea ce privește parcursul european”

Daniel Ioniță: „În momentul de față NU SUNTEM CONVINȘI că autoritățile de la Chișinău chiar sunt serioase în ceea ce privește parcursul european”

România nu este convinsă că autoritățile de la Chișinău sunt serioase în ceea ce privește parcursul european, declară ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. În cadrul emisiunii „Alternativa europeană” de la Radio Chișinău, diplomatul...

( ) Citeşte tot articolul

Orhei 21 Februarie 2020, ora: 12:56

Prima farmacie socială a fost deschisă la Taraclia cu susținerea Partidului ȘOR

Prima farmacie socială a fost deschisă la Taraclia cu susținerea Partidului ȘOR

La Taraclia, a fost deschisă o farmacie socială, unde medicamentele sunt vândute fără adaos comercial și costă, în medie, cu 20% mai puțin decât în alte farmacii. Este a treia farmacie socială din țară, deschisă cu susținerea Partidului „ȘOR” la...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 21 Februarie 2020, ora: 12:13

Loteria Națională: Cresc șansele de a câștiga 3 milioane de lei cu biletul ”Bonus de Crăciun”

Loteria Națională: Cresc șansele de a câștiga 3 milioane de lei cu biletul ”Bonus de Crăciun”

Cel mai generos bilet din istoria loteriei din Moldova încă mai păstrează câștigurile sale de top. În biletul ”Bonus de Crăciun” mai sunt intacte o sumă de 100 de mii de lei, una de 500 de mii de lei și premiul mare de 3 milioane de lei. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 12:10

PROTEST LA CHIȘINĂU / Microbuzele nu vor circula LUNI până la ora 10.00

PROTEST LA CHIȘINĂU / Microbuzele nu vor circula LUNI până la ora 10.00

Transportatorii care administreaza rutele de microbuz din Chisinau anunta pentru luni, 24 februarie, o actiune de protest. Microbuzele nu vor iesi la linie pana la ora 10.00.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 12:07

Autoritatea Aeronautică Civilă pretinde că „HiSky” nu are voie să vândă bilete în R. Moldova

Autoritatea Aeronautică Civilă pretinde că „HiSky” nu are voie să vândă bilete în R. Moldova

Consumatorii de servicii avia au de astăzi o nouă alternativă – HiSky. Compania - fondată în R.Moldova, se lansează pe piața locală și regională în baza unui parteneriat cu operatorul român Cobrex Trans, se anunță într-un comunicat expediat de către...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 12:04

Pieton spulberat în centrul capitalei. Ar fi fost băut și traversa neregulamentar - VIDEO

Pieton spulberat în centrul capitalei. Ar fi fost băut și traversa neregulamentar - VIDEO

Graba și iresponsabilitatea unor pietoni poate să ducă la urmări grave. Este și cazul unui bărbat din Chișinău, care a încercat să traverseze neregulamentar strada, dar a ajuns la spital cu o fractură la picior.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 12:03

Exemplu pentru Moldova: Ucraina a blocat accesul la aproape 100 de site-uri de pariuri ilegale

Exemplu pentru Moldova: Ucraina a blocat accesul la aproape 100 de site-uri de pariuri ilegale

Comisia Națională pentru Reglementare de Stat în domeniul Comunicațiilor și Informatizării (CNRSCI) din Ucraina a obligat toți operatorii de telecomunicații din țară să blocheze accesul la aproape 100 de site-uri de pariuri sportive și cazinouri online ilegale. Printre site-urile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 11:58

Suicid, la COJUȘNA. Un tânăr de 30 de ani și-ar fi pus capăt zilelor

Suicid, la COJUȘNA. Un tânăr de 30 de ani și-ar fi pus capăt zilelor

Tragedie fără margini într-o familie din satul Cojușna, raionul Strășeni. Un tânăr de 30 de ani s-ar fi strangulat în podul casei. Descoperirea macabră a fost făcută în seara de 20 februarie, de către un vecin, care a chemat imediat poliția. La fața locului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 11:21

Pericol extrem la câțiva kilometri de granița României!

Pericol extrem la câțiva kilometri de granița României!

 Statul român ignoră, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone. Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 11:12

Planurile lui Dodon dacă câștigă alegerile: Federalizarea R. Moldova și... „ieșirea din bortă”

Planurile lui Dodon dacă câștigă alegerile: Federalizarea R. Moldova și... „ieșirea din bortă”

Declarații bizare ale lui Igor Dodon despre „planurile sale” în următorii ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 11:11

opinie Nicolae Negru: O alianță oficială PD-PSRM ar fi un pas sinucigaș pentru democrați

Nicolae Negru: O alianță oficială PD-PSRM ar fi un pas sinucigaș pentru democrați

”Igor Dodon stă în spatele scindării Partidului Democrat. PD putea să existe în forma în care a existat, într-o alianță neformală cu PSRM, chiar să voteze uneori împotriva unor inițiative guvernamentale care nu le sunt pe plac. Dar Igor Dodon nu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 11:09

În 2019, peste 10 MII de cazuri noi de CANCER au fost înregistrate în Moldova

În 2019, peste 10 MII de cazuri noi de CANCER au fost înregistrate în Moldova

În 2019, peste 10 mii de cazuri noi de cancer au fost înregistrate în Moldova. Printre cele mai frecvente tipuri de cancer se numără cancerul colorectal, de sân și de col uterin.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:55

Ce se întamplă în creier când nu dormi suficient

Ce se întamplă în creier când nu dormi suficient

Atunci cand nu dormi nu doar tu ai de suferit ci si pielea ta, job-ul tau, precum si relatia ta. De ce? Iata ce efecte devastatoare are privarea de somn. Anatomia somnului Nevoia de somn difera de la persoana la persoana, insa adultii au nevoie de cel putin 7 ore de somn pe noapte....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:51

Stoianoglo nu exclude că DOSARUL PLATON va fi rejudecat

Stoianoglo nu exclude că DOSARUL PLATON va fi rejudecat

Procurorul general Alxandr Stoianoglo nu exclude posibilitatea ca dosarul lui Veaceslav Platon să fie rejudecat, după ce în spațiul public au apărut acuzații precum că s-ar urmări încercări de a-l elibera pe controversatul om de afaceri. Stoianoglo a declarat, în cadrul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:47

CEC a autorizat desfășurarea unui EXIT POLL pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

CEC a autorizat desfășurarea unui EXIT POLL pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

CEC a autorizat desfășurarea unui sondajul de opinie de tip exit-poll pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în CEU nr. 38, municipiul Hâncești

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:38

Frica de coronavirus şi o informaţie falsă i-au făcut pe oameni să atace autobuze cu pietre, în Ucraina / FOTO, VIDEO

Frica de coronavirus şi o informaţie falsă i-au făcut pe oameni să atace autobuze cu pietre, în Ucraina / FOTO, VIDEO

Proteste violente şi confruntări cu poliţia au izbucnit în mai multe regiuni din Ucraina, după ce un e-mail transmis în masă, care pretindea că aparţine ministerului Sănătăţii din Ucraina, a răspândit informaţia falsă potrivit căreia ar exista 5 cazuri de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:36

Monica Babuc ar urma să fie Ministrul Culturii în guvernarea Dodon/Chicu

Monica Babuc ar urma să fie Ministrul Culturii în guvernarea Dodon/Chicu

Patru ministere din Guvernul Chicu ar urma să fie conduse de reprezentanții Partidului Democrat din Moldova (PDM), susține deputatul Andrian Candu, care a părăsit ieri formațiunea.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 10:35

Fructele si legumele sunt excelente surse de nutrienti, vitamine, minerale, antioxidanti. Multi dintre acesti nutrienti sunt binecunoscuti pentru efectele lor asupra sanatatii umane. Dintre toate fructele si legumele, exista 8 super-alimente care contribuie atat la cresterea nivelului de energie,...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)