Astăzi 17 Ianuarie 2020, Vineri - Ultima actualizare la ora 16:59
Abonamente

Istorie 16 Decembrie 2016, ora 07:03    Din editia print

Un scriitor cum mai rar se întâlnește

Marime Font

Artur Gorovei, suflet și sânge de patrician,
strâns și mistic legat de pământul Moldovei și de graiul românesc,
a știut să-și închine viața celui mai autentic românism creator.
Răscolitor pătimaș al trecutului moldovenesc, adunător de atâtea
comori din care a clădit „Șezătoarea” și multe alte tipărituri
stropite cu sufletul nostru, dl Gorovei a clădit și Fălticenilor ziduri albe
cu cerdac cioplit frumos, înflorit cu gheorghinele încondeiate ale vremurilor.
Aurel George Stino „Din trecutul nostru”(1936)

 

Istoria literară a Basarabiei este bogată în enigme, mistere și multe momente neelucidate. Un caz cu totul aparte îl reprezintă legătura istorică și genealogică cu vechea Moldovă. Un exemplu cert în acest sens îl prezentăm în continuare.

Artur GOROVEI, academicianul de la Fălticeni publica des în revista basarabenilor „Viața Basarabiei” şi avea motivele lui, fiindcă una din viţele genealogice ale Goroveilor îi lega direct de Nordul Basarabiei şi de Bucovina.


El singur își descifrează spița genealogică în articolul „Scrisori din Basarabia” („Din trecutul nostru” (1939, ianuarie-aprilie, pag.30-31):
„Se crede că boierii moldoveni din Basarabia, după ce această țară a fost trecută sub administrația rusească, și-au uitat limba strămoșească, s-au „rusificat”.

Lucrul nu este adevărat. Documentele ne arată că boierii moldoveni din Basarabia, încă multă vreme după ce au venit rușii stăpâni, vorbeau și scriau moldovenește.
Am pilda familiei Cazimir.

Ioan Cazimir, născut în 1778 și mort la 30 ianuarie 1827, s-a însurat, la 26 noiembrie 1793, cu Ecaterina (Catinca), fiica Pitarului Chiriac Borș, născut la 1755 și mort la 1813. Chiriac era fiul lui Ilie Borș și al Ilenei, fata lui Toader Bădiliță, Vornic de Suceava. Familia Borș este una dintre cele mai vechi -- dacă nu cea mai veche -- familie moldovenească, a cărei filiațiune se stabilește cu documente”. Și aceste documente se aflau în posesia lui Artur Gorovei.

„...Chiriac Borș, fiul lui Ilie, afară de Catinca Cazimir, a mai avut fii pe Dumitrache (a.n.1793), Petrache (a.n.1801), Iancu (13 decembrie 1808 - 5 noiembrie 1858), și încă trei fete: Mărioara Cozmiță, Profira Hârlescu (moartă 20 martie 1829) și Zoița, căsătorită cu Vasile Morțun, bunicul lui V.G. Morțun, fostul ministru al României, pe timpul războiului. Zoița s-a căsătorit la 31 ianuar 1816. Iancu Borș a avut copii: pe Mașinica, căsătorită cu tatăl meu Petru Gorovei, născută la 5 februar 1835, la Văscăuți, în Basarabia, moartă la 5 februar 1898...”
Pe de altă parte fiind unul dintre folcloriştii cei mai experimentaţi, el publică rezultatele descoperirilor sale de pe teren. În felul acesta stimula pe tinerii căutători de perle folclorice să nu ostenească în râvna lor de-a găsi cele mai frumoase nestemate populare. Apariţia lui în revistă se datorează şi prieteniei cu Gheorghe Bezviconi care l-a atras şi la revista Din trecutul nostru.

Biografia lui Artur Gorovei este foarte frumoasă şi sub aspect genealogic şi sub aspectul realizărilor sale profesionale:
Artur Gorovei (19.02.1864, Fălticeni – 19.03.1951, Bucureşti).
Şcoala primară la Rădăuţi (Dorohoi) şi Fălticeni. Gimnaziul la Fălticeni. Bacalaureatul în 1886. Licenţa în Drept (1890) la Iaşi la Universitate. Magistrat. De la 1903 avocat. Prefect de Suceava (1904). Primar de Fălticeni (1913). A debutat cu schiţe literare la Gazeta de Fălticeni (1883) pe care o edita tatăl său. În 1892 a fondat cea mai însemnată revistă de folclor Şezătoarea, împreună cu Mihail Sadoveanu au scos revista
Răvaşul poporului.
Membru de Onoare al Academiei Române (1940).

Opera: Teodor Vârnav. Istoria vieţii mele (1893); Cimiliturile Românilor (1898); După dragoste (1900); Instrucţiuni şi Chestionar pentru culegerea materialului de folclor (1904); O chestie de folclor (1906); Zmei şi zâne (1909); Destinele noastre la naştere (1909); Destinele noastre la nuntă (1910); Filosofia babelor (1912); Carte despre datorii şi drepturi (1912); Legenda arborilor îmbrăţişaţi (1913); Primul proiect de construcţie întocmit de comisia centrală din 1859 (1914); Credinţi şi superstiţii ale poporului (1915); Botanica poporului român (1916); Din istoria culturală a Fălticenilor (1919); Istoria unei epitropii (1920); Datorii şi drepturi (1921); Cruzimi (1921); Contrabandă. Anchetă cu tendinţi şi anchetă cu nepărtinire (1922); În amintirea maiorului Nec. Ioan (1922); Legile ţării lămurite pentru săteni (1924); Lămurirea constituţiei; Votul obştesc; Din istoricul oraşului Fălticeni (1925); Partea sufletului (1925); Un mănunchiu de documente (1926); Societatea Naţiunilor (1927); Alte vremuri (1930); Contribuţii la biografia lui C. Stamati (1931); Descântecele Românilor (1931); Artistul Matei Millo (1932); Contribuţiuni la istoria literară (1933); Noţiuni de folclor (1933); Irotheiu (1934); Monografia oraşului Botoşani; Spovedania lui Moş Pintilie; Curs de l. şi lit. română (cu V. Tempeanu, 1927); Meşteşugul vopsitului cu buruieni (1943); Poveste cu Făt-Frumos (1927); Fălticenii (1938);

Literatura populară (1976-1985).
Era firesc ca revista Viaţa Basarabiei să-l aibă printre colaboratori şi era onorabil pentru redacţie să publice recenzii la lucrările lui Artur Gorovei: Frunte B. Vitrina cărţii. ( 1943. - nr.9-10.), - Rec. la cartea: Bezviconi G. Costache Stamati, familia şi contemporanii săi. Cărturarii basarabeni din prima jumătate a sec. trecut / Cu o pref. de Artur Gorovei; Poetul basarabean Dimitrie Donia [de la 1848]. (1941. - nr.6-7); Din viaţa lui Ion Dragoslav. (1942. - nr.1); Scriitori basarabeni: [Scrisorile lui Alexie Mateevici, adresate lui Ioan Bianu prin Ştefan Berechet şi alta adresată lui A. Gorovei]. (1940. - nr.11-12.). Un scriitor basarabean necunoscut. (1943. - nr.5); Documente cu privire la cavalerul Constantin Stamati. (1942. - nr.5-6); Scriitorul basarabean Teodor Vârnav: Conferinţă rostită la Hotin, la 2 septembrie 1943. ( 1943. - nr.11-12); La Buciumeni. (1941. - nr.5); Scrisori basarabene [comentate]. (1942. - nr.2-3); Prin Basarabia: [Impresii de călătorie]. (1944. - nr.3-4); Cu gândul îndurerat. (1940. - nr.7-8); Călătorie în Cehoslovacia. (1941. - nr.9-10.).
El a editat cartea de memorii a unui scriitor basarabean din prima jumătate a secolului XIX Teodor Vârnav. Istoria vieţii mele (Râmnicu-Sărat,1893), descoperind absolut întâmplător manuscrisul.

Din prefața acelei lucrări desprindem câteva momente interesante:
„Stilul lui Vârnav este o icoană vie a gândirii și graiului unui moldovean cuminte de pe vremuri. Când vorbește despre lucruri vesele, râzi cu poftă și te înduioșezi când istorisește suferințele pe care el însuși le-a îndurat.”
Tot el a publicat pentru prima oară versurile unui poet basarabean astăzi uitat, Dimitrie Donia. Tot el a publicat documente și scrisori din arhivele familiilor basarabene: Stamati, Cazimir ș.a.

Gheorghe Bezviconi i-a făcut mai multe vizite la Fălticeni și impresiile de la acele întâlniri le-a păstrat în manuscrisul „Portretov dlinnâi read...” din care reproducem un fragment:

„Artur Gorovei locuia în centrul orașului, într-o căsuță albă cam de o sută de ani, parcă cumva intrată în pământ, dar în care cândva a locuit un alt scriitor moldovean, Nicolae Gane.

Gorovei era un bărbat nu prea înalt, rotofei, cu fața bărbierită și cu ochi de un albastru deschis. Vorbea liniștit, ca murmurul unui izvor, netulburând în nici un fel liniștea ascultătorului, dar pe măsură ce se desfășura povestirea te făcea să-l asculți cu atenție și să regreți, când înceta murmurul izvorului. Referitor la conținutul istorisirii, consider că Artur Gorovei era cel mai bun povestitor al Moldovei, probabil, moștenitor direct a lui Ion Creangă,viața căruia o cunoștea de minune.

Am stat în ospeție la Gorovei timp de câteva zile. Diminețile veneau la el niște persoane necunoscute, căci în realitate scriitorul Artur Gorovei era un neînsemnat avocat provincial - Ioan Gorovei. După masă ne odihneam, după care discutam ore în șir. Noaptea târziu Gorovei se ducea să scrie în cabinetul său, mirându-se de faptul că eu lucram doar dimineața. Treburile cotidiene îl împiedicau să ocupe doar de creația literară.
Gazda mea era un scriitor bun, dar ca povestitor era de neîntrecut. Spre exemplu, Mihail Sadoveanu - după felul de a formula fraza e cel mai bun scriitor moldovean, îl citești - și vorba moldoveanului - pâine caldă: o pagină o citești cu poftă, mai mult simți că ai înghițit prea mult. Dar în povestirea orală Sadoveanu e de nerecunoscut, el nu există. În iarna 1941-1942, Sadoveanu a dorit să mă cunoască când eram la Iași (odinioară semnasem protestul împotriva distrugerii cărților lui de către legionari, iar în 1938 mi-a fost decernat premiul pentru istorie „Hanul

Ancuței” al societății conduse de el.). M-am convins personal cât de greu potrivea cuvintele interlocutorul meu.
În anii mulți de activitate literară Artur Gorovei a adunat o bogată arhivă și o frumoasă bibliotecă. Toată această avere el dorea s-o lase moștenire muzeului orășenesc, dar cât nu-i de straniu, în anii când vizitam Fălticenii, un oarecare director Ciurea nu găsea loc pentru portretul... lui Artur Gorovei...”

Este foarte interesantă amintirea legată de înmormântarea lui Artur Gorovei pe care o găsim în aceleași pagini memorialistice:
„...Odată Artur Gorovei mi-a spus:
- Am avut doi prieteni: M.S. și tu. Mă tem că am rămas cu unul singur, doar cu tine. L-am înmormântat pe Gorovei în 1951, la Cimitirul Bellu.

Serviciul divin a întârziat, din cauză că așteptau sosirea scriitorului Mihail Sadoveanu, vechi colaborator al defunctului, care promisese să asiste la panihidă.

La cimitir era chipurile o delegație a Uniunii Scriitorilor. Dar de fapt, nu asistau la înmormântare decât vreo zece persoane care l-au dus la groapă pe unul dintre cei mai minunați fii ai vechii Moldove”.

Probabil că această tangenţă cu literatura Moldovei de Nord şi a Bucovinei trebuie cercetată mai amănunţit, fiindcă legăturile genealogice, stabilite până la 1812 şi cele după 1940, arată o continuitate spirituală, care probabil şi-a găsit reflectarea şi-n lucrările memorialistice din corespondenţa În amintirea contemporanilor. Acest masiv literar după o cercetare selectă poate completa o pagină foarte importantă din cultura şi literatura noastră.


Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 16:41

După atât timp, România intră în rândul lumii și va avea, în sfârșit, buletine biometrice. Îți vor încăpea în portofel, dar fac mai mult decât să fie mici.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:50

China a înregistrat în 2019 CEA MAI SLABĂ creştere economică din ultimii 29 de ani

China a înregistrat în 2019 CEA MAI SLABĂ creştere economică din ultimii 29 de ani

Creşterea economică a Chinei a fost de 6,1% în 2019, cea mai slabă din ultimii aproape 30 de ani, în contextul războiului comercial cu Statele Unite, însă regimul de la Beijing a introdus o serie de măsuri pentru a contracara o scădere şi mai mare anul acesta, relatează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:47

Negocierile comerciale între UE şi SUA merg în direcţia potrivită: Bursele europene reacţionează şi ating un record istoric

Negocierile comerciale între UE şi SUA merg în direcţia potrivită: Bursele europene reacţionează şi ating un record istoric

Bursele europene au atins un record istoric, vineri, după ce Phil Hogan, comisarul european pentru Comerţ, a anunţat că negocierile cu Washingtonul se înreaptă în direcţia potrivită, ceea ce a liniştit pentru moment investitorii, potrivit Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:45

Cutremur în cazul Caracal! Gheorghe Dincă a depus plângere penală! Pe cine a denunțat

Cutremur în cazul Caracal! Gheorghe Dincă a depus plângere penală! Pe cine a denunțat

Situație halucinantă în cazul de Carcal. Părinții Luizei și ai Alexandrei au rămas fără cuvinte când au auzit. Se pare că lui Gheorghe Dincă, nu prea îi convine situația în care se află acum. Acesta este nemulțumit de cum a fost tratat de forțele de ordine.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:22

Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur a împlinit 80 de ani

Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur a împlinit 80 de ani

Primul Preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a împlinit vineri, 17 ianuarie, 80 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:14

Mărturia emoţionantă a unei jurnaliste de top de la CNN despre întoarcerea în Chişinău, oraşul natal, după 30 de ani

Mărturia emoţionantă a unei jurnaliste de top de la CNN despre întoarcerea în Chişinău, oraşul natal, după 30 de ani

O jurnalistă premiată, originară din Chişinău, a scris pentru CNN o mărturie emoţionantă despre momentul în care şi-a vizitat ţara natală după trei decenii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 15:11

Sondaj: Deși recunosc rămânerea în urmă față de Occident, rușii se consideră ”popor ales” cu un rol deosebit în istorie

Un procent de 61% dintre ruși sunt rușinați de faptul că poporul rus trăiește „în sărăcie veșnică și nesiguranță”, rezultă din rezultatele sondajului realizat de ”Levada Center”, potrivit Meduza.io.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 14:30

ANRE, reacție după scumpirea carburanților: NU AVEM nici o informație

ANRE, reacție după scumpirea carburanților: NU AVEM nici o informație

După ce șoferii s-au trezit astăzi, 17 ianuarie, cu prețuri majorate la carburanți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu un comentariu în acest sens.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 14:28

Companiile de transport din Capitală cer majorarea prețului pentru o călătorie cu microbuzul până la 10 lei

Companiile de transport din Capitală cer majorarea prețului pentru o călătorie cu microbuzul până la 10 lei

Companiile de transport care prestează servicii de transportare a pasagerilor în Capitală cer ca prețul unui bilet de călătorie cu microbuzul să fie majorat. În acest sens, în data de 13 ianuarie, companiile de transport au depus o cerere de ajustare a tarifului pentru serviciile de...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 17 Ianuarie 2020, ora: 11:47

Republica Moldovenească a Întregii Moldove!

Republica Moldovenească a Întregii Moldove!

Mai multe state din lume şi-au delimitat perioadele istorice prin numerotarea lor. Astfel, avem cinci republici franceze, trei poloneze, trei greceşti şi tocmai şase sud-coreene. În ordine similară, avem trei Reich-uri germane (deşi primul s-a numit Sfântul Imperiul Roman),...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 11:37

ULTIMA ORĂ /// UNIONIȘTII intră în luptă - Vlad Țurcanu este candidatul PUN pentru alegerile parlamentare noi desfășurate la Hâncești / VIDEO

ULTIMA ORĂ /// UNIONIȘTII intră în luptă - Vlad Țurcanu este candidatul PUN pentru alegerile parlamentare noi desfășurate la Hâncești / VIDEO

Partidul Unității Naționale și-a prezentat candidatul la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la alegerile parlamentare noi desfășurate în circumscripția 38, Hâncești. Este vorba despre Vlad Țurcanu, prim-vicepreședintele partidului, informează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 11:29

Mamele din Orhei continuă să primească 7 și 10 mii de lei datorită lui Șor

Mamele din Orhei continuă să primească 7 și 10 mii de lei datorită lui Șor

Încă 54 de tinere familii din municipiul Orhei au primit vineri, 17 ianuarie, alocațiile suplimentare la nașterea copiilor, în cadrul programului „Capitalul matern”, lansat în anul 2015 de fostul primar al localității, Ilan Șor. Datorită acestui proiect, dar și a altor programe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:57

Tănase, despre eliberarea lui Filat: Sandu și Dodon s-au grăbit cu acuzațiile

Tănase, despre eliberarea lui Filat: Sandu și Dodon s-au grăbit cu acuzațiile

Vlad Filat nu a făcut nimic altceva decât să utilizeze prevederile legale pentru a-i fi redus termenul de detenție, iar eliberarea sa nu are în spate niciun fel de teorie a conspirației, în pofida acuzațiilor reciproce pe care și le-au adus Maia Sandu și Igor Dodon....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:47

PROGNOZA METEO PE 7 ZILE - FOTO

PROGNOZA METEO PE 7 ZILE - FOTO

 Vin gerurile! Meteorologii anunță pentru sfârșitul de săptămână temperaturi nițel mai scăzute decât în zilele anterioare. Totuși, acestea rămân a fi anormal de ridicate pentru această perioadă a anului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:15

HOROSCOP 17 IANUARIE 2020. Previziuni toate zodiile

HOROSCOP 17 IANUARIE 2020. Previziuni toate zodiile

HOROSCOP 17 ianuarie 2020. Iată ce vă rezervă astrele, în funcție de zodie, pentru ziua de vineri, 17 ianuarie 2020.  Berbec  Se apropie weekend-ul și ești cuprins de romantism. Îți îndrepți toată atenția către partenerul de viață. Un incident recent...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:13

Reacția fostului prieten al lui Dodon, acuzat că ar fi publicat pozele din vacanțele de lux: Dacă rămâne președinte, RENUNȚ la cetățenia R. Moldova

Reacția fostului prieten al lui Dodon, acuzat că ar fi publicat pozele din vacanțele de lux: Dacă rămâne președinte, RENUNȚ la cetățenia R. Moldova

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:08

DEZASTRU FĂCUT DE UN ȘOFER BEAT. Și-a băgat prietenii în spital/ VIDEO

DEZASTRU FĂCUT DE UN ȘOFER BEAT. Și-a băgat prietenii în spital/ VIDEO

Accident de groază în capitală. Doi tineri au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau ca pasageri s-a izbit violent într-un copac. La volan se afla prietenul victimelor, un tânăr de 21 de ani, în stare avansată de ebrietate

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 09:02

Tânărul, împușcat de un carabinier, la Bălți, petrecut pe ultimul drum - VIDEO

Tânărul, împușcat de un carabinier, la Bălți, petrecut pe ultimul drum - VIDEO

Tânărul de 23 de ani, omorât la Bălți în Ajun de Sfântul Vasile a fost petrecut azi pe ultimul drum. Să-și ia rămas bun de la Simion Botnari au venit nu doar rudele și prietenii, dar și consătenii, care sunt solidari cu tragedia familiei Botnari din satul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 08:58

Alexandru Tănase: Maia Sandu a dat benevol puterea

Alexandru Tănase: Maia Sandu a dat benevol puterea

Guvernul Maiei Sandu ar fi avut șanse mai mari să se mențină la putere dacă ar fi fost creat din start corect, cu miniștri inclusiv din partea PSRM, iar Olesea Stamate și-ar fi dat demisia după eșuarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de procuror general. În...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 08:52

ULTIMA ORĂ / Benzina, motorina și gazul S-AU SCUMPIT peste noapte

ULTIMA ORĂ / Benzina, motorina și gazul S-AU SCUMPIT peste noapte

Prețurile la carburanți sunt mai mari de vineri, 17 ianuarie. Noile prețuri sunt în vigoare de la ora 00:00.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 08:48

Ana Guţu, numită în funcţia de SECRETAR DE STAT al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

Ana Guţu, numită în funcţia de SECRETAR DE STAT al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

Ana Guţu a fost numită în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, printr-o decizie a prim-ministrului României, Ludovic Orban, scrie Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Ianuarie 2020, ora: 08:47

Moise Guran, după ce în 2015 afirma că nu detestă nimic mai mult decât un jurnalist care intră în politică: S-au întâmplat prea multe în acești cinci ani

Moise Guran, după ce în 2015 afirma că nu detestă nimic mai mult decât un jurnalist care intră în politică: S-au întâmplat prea multe în acești cinci ani

Moise Guran a argumentat joi seara că „s-au întâmplat prea multe în acești cinci ani”, în încercarea de a justifica trecerea de la meseria de ziarist la cariera de politician, după ce în 2015 afirma că nu detestă nimic mai mult decât...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)