Astăzi 31 Martie 2020, Marţi - Ultima actualizare la ora 10:43
Abonamente

Istorie 16 Decembrie 2016, ora 07:03    Din editia print

Un scriitor cum mai rar se întâlnește

Marime Font

Artur Gorovei, suflet și sânge de patrician,
strâns și mistic legat de pământul Moldovei și de graiul românesc,
a știut să-și închine viața celui mai autentic românism creator.
Răscolitor pătimaș al trecutului moldovenesc, adunător de atâtea
comori din care a clădit „Șezătoarea” și multe alte tipărituri
stropite cu sufletul nostru, dl Gorovei a clădit și Fălticenilor ziduri albe
cu cerdac cioplit frumos, înflorit cu gheorghinele încondeiate ale vremurilor.
Aurel George Stino „Din trecutul nostru”(1936)

 

Istoria literară a Basarabiei este bogată în enigme, mistere și multe momente neelucidate. Un caz cu totul aparte îl reprezintă legătura istorică și genealogică cu vechea Moldovă. Un exemplu cert în acest sens îl prezentăm în continuare.

Artur GOROVEI, academicianul de la Fălticeni publica des în revista basarabenilor „Viața Basarabiei” şi avea motivele lui, fiindcă una din viţele genealogice ale Goroveilor îi lega direct de Nordul Basarabiei şi de Bucovina.

Loading...


El singur își descifrează spița genealogică în articolul „Scrisori din Basarabia” („Din trecutul nostru” (1939, ianuarie-aprilie, pag.30-31):
„Se crede că boierii moldoveni din Basarabia, după ce această țară a fost trecută sub administrația rusească, și-au uitat limba strămoșească, s-au „rusificat”.

Lucrul nu este adevărat. Documentele ne arată că boierii moldoveni din Basarabia, încă multă vreme după ce au venit rușii stăpâni, vorbeau și scriau moldovenește.
Am pilda familiei Cazimir.

Ioan Cazimir, născut în 1778 și mort la 30 ianuarie 1827, s-a însurat, la 26 noiembrie 1793, cu Ecaterina (Catinca), fiica Pitarului Chiriac Borș, născut la 1755 și mort la 1813. Chiriac era fiul lui Ilie Borș și al Ilenei, fata lui Toader Bădiliță, Vornic de Suceava. Familia Borș este una dintre cele mai vechi -- dacă nu cea mai veche -- familie moldovenească, a cărei filiațiune se stabilește cu documente”. Și aceste documente se aflau în posesia lui Artur Gorovei.

„...Chiriac Borș, fiul lui Ilie, afară de Catinca Cazimir, a mai avut fii pe Dumitrache (a.n.1793), Petrache (a.n.1801), Iancu (13 decembrie 1808 - 5 noiembrie 1858), și încă trei fete: Mărioara Cozmiță, Profira Hârlescu (moartă 20 martie 1829) și Zoița, căsătorită cu Vasile Morțun, bunicul lui V.G. Morțun, fostul ministru al României, pe timpul războiului. Zoița s-a căsătorit la 31 ianuar 1816. Iancu Borș a avut copii: pe Mașinica, căsătorită cu tatăl meu Petru Gorovei, născută la 5 februar 1835, la Văscăuți, în Basarabia, moartă la 5 februar 1898...”
Pe de altă parte fiind unul dintre folcloriştii cei mai experimentaţi, el publică rezultatele descoperirilor sale de pe teren. În felul acesta stimula pe tinerii căutători de perle folclorice să nu ostenească în râvna lor de-a găsi cele mai frumoase nestemate populare. Apariţia lui în revistă se datorează şi prieteniei cu Gheorghe Bezviconi care l-a atras şi la revista Din trecutul nostru.

Biografia lui Artur Gorovei este foarte frumoasă şi sub aspect genealogic şi sub aspectul realizărilor sale profesionale:
Artur Gorovei (19.02.1864, Fălticeni – 19.03.1951, Bucureşti).
Şcoala primară la Rădăuţi (Dorohoi) şi Fălticeni. Gimnaziul la Fălticeni. Bacalaureatul în 1886. Licenţa în Drept (1890) la Iaşi la Universitate. Magistrat. De la 1903 avocat. Prefect de Suceava (1904). Primar de Fălticeni (1913). A debutat cu schiţe literare la Gazeta de Fălticeni (1883) pe care o edita tatăl său. În 1892 a fondat cea mai însemnată revistă de folclor Şezătoarea, împreună cu Mihail Sadoveanu au scos revista
Răvaşul poporului.
Membru de Onoare al Academiei Române (1940).

Opera: Teodor Vârnav. Istoria vieţii mele (1893); Cimiliturile Românilor (1898); După dragoste (1900); Instrucţiuni şi Chestionar pentru culegerea materialului de folclor (1904); O chestie de folclor (1906); Zmei şi zâne (1909); Destinele noastre la naştere (1909); Destinele noastre la nuntă (1910); Filosofia babelor (1912); Carte despre datorii şi drepturi (1912); Legenda arborilor îmbrăţişaţi (1913); Primul proiect de construcţie întocmit de comisia centrală din 1859 (1914); Credinţi şi superstiţii ale poporului (1915); Botanica poporului român (1916); Din istoria culturală a Fălticenilor (1919); Istoria unei epitropii (1920); Datorii şi drepturi (1921); Cruzimi (1921); Contrabandă. Anchetă cu tendinţi şi anchetă cu nepărtinire (1922); În amintirea maiorului Nec. Ioan (1922); Legile ţării lămurite pentru săteni (1924); Lămurirea constituţiei; Votul obştesc; Din istoricul oraşului Fălticeni (1925); Partea sufletului (1925); Un mănunchiu de documente (1926); Societatea Naţiunilor (1927); Alte vremuri (1930); Contribuţii la biografia lui C. Stamati (1931); Descântecele Românilor (1931); Artistul Matei Millo (1932); Contribuţiuni la istoria literară (1933); Noţiuni de folclor (1933); Irotheiu (1934); Monografia oraşului Botoşani; Spovedania lui Moş Pintilie; Curs de l. şi lit. română (cu V. Tempeanu, 1927); Meşteşugul vopsitului cu buruieni (1943); Poveste cu Făt-Frumos (1927); Fălticenii (1938);

Literatura populară (1976-1985).
Era firesc ca revista Viaţa Basarabiei să-l aibă printre colaboratori şi era onorabil pentru redacţie să publice recenzii la lucrările lui Artur Gorovei: Frunte B. Vitrina cărţii. ( 1943. - nr.9-10.), - Rec. la cartea: Bezviconi G. Costache Stamati, familia şi contemporanii săi. Cărturarii basarabeni din prima jumătate a sec. trecut / Cu o pref. de Artur Gorovei; Poetul basarabean Dimitrie Donia [de la 1848]. (1941. - nr.6-7); Din viaţa lui Ion Dragoslav. (1942. - nr.1); Scriitori basarabeni: [Scrisorile lui Alexie Mateevici, adresate lui Ioan Bianu prin Ştefan Berechet şi alta adresată lui A. Gorovei]. (1940. - nr.11-12.). Un scriitor basarabean necunoscut. (1943. - nr.5); Documente cu privire la cavalerul Constantin Stamati. (1942. - nr.5-6); Scriitorul basarabean Teodor Vârnav: Conferinţă rostită la Hotin, la 2 septembrie 1943. ( 1943. - nr.11-12); La Buciumeni. (1941. - nr.5); Scrisori basarabene [comentate]. (1942. - nr.2-3); Prin Basarabia: [Impresii de călătorie]. (1944. - nr.3-4); Cu gândul îndurerat. (1940. - nr.7-8); Călătorie în Cehoslovacia. (1941. - nr.9-10.).
El a editat cartea de memorii a unui scriitor basarabean din prima jumătate a secolului XIX Teodor Vârnav. Istoria vieţii mele (Râmnicu-Sărat,1893), descoperind absolut întâmplător manuscrisul.

Din prefața acelei lucrări desprindem câteva momente interesante:
„Stilul lui Vârnav este o icoană vie a gândirii și graiului unui moldovean cuminte de pe vremuri. Când vorbește despre lucruri vesele, râzi cu poftă și te înduioșezi când istorisește suferințele pe care el însuși le-a îndurat.”
Tot el a publicat pentru prima oară versurile unui poet basarabean astăzi uitat, Dimitrie Donia. Tot el a publicat documente și scrisori din arhivele familiilor basarabene: Stamati, Cazimir ș.a.

Gheorghe Bezviconi i-a făcut mai multe vizite la Fălticeni și impresiile de la acele întâlniri le-a păstrat în manuscrisul „Portretov dlinnâi read...” din care reproducem un fragment:

„Artur Gorovei locuia în centrul orașului, într-o căsuță albă cam de o sută de ani, parcă cumva intrată în pământ, dar în care cândva a locuit un alt scriitor moldovean, Nicolae Gane.

Gorovei era un bărbat nu prea înalt, rotofei, cu fața bărbierită și cu ochi de un albastru deschis. Vorbea liniștit, ca murmurul unui izvor, netulburând în nici un fel liniștea ascultătorului, dar pe măsură ce se desfășura povestirea te făcea să-l asculți cu atenție și să regreți, când înceta murmurul izvorului. Referitor la conținutul istorisirii, consider că Artur Gorovei era cel mai bun povestitor al Moldovei, probabil, moștenitor direct a lui Ion Creangă,viața căruia o cunoștea de minune.

Am stat în ospeție la Gorovei timp de câteva zile. Diminețile veneau la el niște persoane necunoscute, căci în realitate scriitorul Artur Gorovei era un neînsemnat avocat provincial - Ioan Gorovei. După masă ne odihneam, după care discutam ore în șir. Noaptea târziu Gorovei se ducea să scrie în cabinetul său, mirându-se de faptul că eu lucram doar dimineața. Treburile cotidiene îl împiedicau să ocupe doar de creația literară.
Gazda mea era un scriitor bun, dar ca povestitor era de neîntrecut. Spre exemplu, Mihail Sadoveanu - după felul de a formula fraza e cel mai bun scriitor moldovean, îl citești - și vorba moldoveanului - pâine caldă: o pagină o citești cu poftă, mai mult simți că ai înghițit prea mult. Dar în povestirea orală Sadoveanu e de nerecunoscut, el nu există. În iarna 1941-1942, Sadoveanu a dorit să mă cunoască când eram la Iași (odinioară semnasem protestul împotriva distrugerii cărților lui de către legionari, iar în 1938 mi-a fost decernat premiul pentru istorie „Hanul

Ancuței” al societății conduse de el.). M-am convins personal cât de greu potrivea cuvintele interlocutorul meu.
În anii mulți de activitate literară Artur Gorovei a adunat o bogată arhivă și o frumoasă bibliotecă. Toată această avere el dorea s-o lase moștenire muzeului orășenesc, dar cât nu-i de straniu, în anii când vizitam Fălticenii, un oarecare director Ciurea nu găsea loc pentru portretul... lui Artur Gorovei...”

Este foarte interesantă amintirea legată de înmormântarea lui Artur Gorovei pe care o găsim în aceleași pagini memorialistice:
„...Odată Artur Gorovei mi-a spus:
- Am avut doi prieteni: M.S. și tu. Mă tem că am rămas cu unul singur, doar cu tine. L-am înmormântat pe Gorovei în 1951, la Cimitirul Bellu.

Serviciul divin a întârziat, din cauză că așteptau sosirea scriitorului Mihail Sadoveanu, vechi colaborator al defunctului, care promisese să asiste la panihidă.

La cimitir era chipurile o delegație a Uniunii Scriitorilor. Dar de fapt, nu asistau la înmormântare decât vreo zece persoane care l-au dus la groapă pe unul dintre cei mai minunați fii ai vechii Moldove”.

Probabil că această tangenţă cu literatura Moldovei de Nord şi a Bucovinei trebuie cercetată mai amănunţit, fiindcă legăturile genealogice, stabilite până la 1812 şi cele după 1940, arată o continuitate spirituală, care probabil şi-a găsit reflectarea şi-n lucrările memorialistice din corespondenţa În amintirea contemporanilor. Acest masiv literar după o cercetare selectă poate completa o pagină foarte importantă din cultura şi literatura noastră.


Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:35

Declarații / Deputații din alianța PDM-PSRM vor decide cum vor fi cheltuiți sutele de milioane împrumutate de la ruși

Declarații / Deputații din alianța PDM-PSRM vor decide cum vor fi cheltuiți sutele de milioane împrumutate de la ruși

Planificate inițial pentru finanțarea reabilitării drumurilor, o parte din cele 200 de milioane de euro ce vor veni ca împrumut din Federația Rusă vor merge în finanțarea sistemului de sănătate. Despre aceasta a anunțat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, la emisiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:23

VEȘTI BUNE! Numărul de cazuri noi încetinește clar de o săptămâna în Italia, Franța și Spania, unde populația este izolată în case

VEȘTI BUNE! Numărul de cazuri noi încetinește clar de o săptămâna în Italia, Franța și Spania, unde populația este izolată în case

O luminiță la capătul tunelului. Izolarea începe să renteze, cel puțin conform cifrelor din ultimele zile. Ele arată clar o tendință de încetinire a apariției de noi cazuri de coronavirus în Italia, Spania și Franța, cele trei țări europene cele mai afectate și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:18

În ultimele 24 de ore 1957 de persoane au intrat în R. Moldova

În ultimele 24 de ore 1957 de persoane au intrat în R. Moldova

În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 856 traversări. Un număr mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 1 957 traversări persoane, dintre care 1 321 treceri la frontiera...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:13

PRIMUL ORAȘ din România care intră în CARANTINĂ TOTALĂ

PRIMUL ORAȘ din România care intră în CARANTINĂ TOTALĂ

Municipiul Suceava și opt comune limitrofe intră în carantină totală, potrivit unei ordonanțe militare (nr. 6) adoptate luni seară și anunțate de ministrul de interne, Marcel Vela.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:09

Suntem în război. Avem încredere în generalii noștri? Ce calități ar trebui să aibă un manager de război

Suntem în război. Avem încredere în generalii noștri? Ce calități ar trebui să aibă un manager de război

 Moartea unui om este o tragedie. Moartea unui milion este doar o statistică. Atât de înfiorător sunau cuvintele unui general de tristă amintire, pe nume Iosif Stalin. Totuși, zilele următoare umanitatea va asista neputincioasă la depășirea pragului de un milion de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 08:04

MATEI VIȘNIEC Coronavirus: cine e vinovatul?

Coronavirus: cine e vinovatul?

Întrebările pe care şi le pun jurnaliştii, experţii, responsabilii politici şi publicul larg în contextul actualei epidemii se multiplică exponenţial, la fel ca şi COVID-19. Asistăm la prăbuşirea unei lumi? Sau ni se dă o ultimă şansă pentru ca, odată cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:57

Preţul barilului de petrol S-A PRĂBUȘIT la cel mai MIC nivel din ultimii 18 ani, dar benzinăriile din R. Moldova „nu se grăbesc” să ieftinească benzina și motorina

Preţul barilului de petrol S-A PRĂBUȘIT la cel mai MIC nivel din ultimii 18 ani, dar benzinăriile din R. Moldova „nu se grăbesc” să ieftinească benzina și motorina

Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, în timp ce ţiţeiul WTI, de referinţă pe piaţa americană, a coborât sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor în creştere că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:51

Comuniștii din China ar ascunde informația reală despre răspândirea pandemiei / „Prea MULTE urne cu cenuşă comparativ cu numărul morților”

Comuniștii din China ar ascunde informația reală despre răspândirea pandemiei / „Prea MULTE urne cu cenuşă comparativ cu numărul morților”

De la începutul săptămânii, șapte mari societății de pompe funebre din China au predat zilnic familiilor cenușa a aproximativ 500 de decedați, fapt care sugerează că la Wuhan au murit mai multe persoane decât indică cifrele oficiale", se arată într-un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:50

Spălatul pe mâini nu este atât de „simplu” în comuna Trușeni unde o bună parte din sat nu este conectată la apeducat. Iar fântânile au secat (protv.md)

Spălatul pe mâini nu este atât de „simplu” în comuna Trușeni unde o bună parte din sat nu este conectată la apeducat. Iar fântânile au secat (protv.md)

Pe unele străzi nici măcar apă în fântâni nu este, așa că oamenii o cară cu căldările de la izvoare. În localitate sunt acum 13 persoane infectate de coronavirus și internate în spital, iar 14 suspecți sunt în carantină acasă, informează protv.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:44

Coronavirus în România // 2.109 cazuri de îmbolnăvire, din care 593 în Suceava

Coronavirus în România // 2.109 cazuri de îmbolnăvire, din care 593 în Suceava

2.109 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate până luni seară în România, din care 593 la Suceava, astfel că în municipiul Suceava și în 8 localități limitrofe se instituie carantina.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:27

VIDEO / Diaspora REVOLTATĂ pe regimul Dodon & Chicu (atenție limbaj licențios +18) Un nou mesaj a devensit VIRAL

VIDEO / Diaspora REVOLTATĂ pe regimul Dodon & Chicu (atenție limbaj licențios +18) Un nou mesaj a devensit VIRAL

 Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 12 mii de distribuiri.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 07:20

Horoscopul zilei de azi, MARȚI 31 MARTIE 2020. Ultima zi din martie vine cu un eveniment de zile mari!

Horoscopul zilei de azi, MARȚI 31 MARTIE 2020. Ultima zi din martie vine cu un eveniment de zile mari!

 Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate. Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 31 Martie 2020, ora: 04:05

Expert din Coreea de Sud: 3 SCENARII pentru sfârșitul crizei COVID-19

Expert din Coreea de Sud: 3 SCENARII pentru sfârșitul crizei COVID-19

Profesorul Kim Woo-Jiu de la Spitalul Universitar Guro din Seul a oferit un interviu despre noul coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 21:36

China refuză să mai testeze pacienții cu simptome de coronavirus din Wuhan pentru a nu strica propaganda care spune că starea de urgență s-a încheiat

China refuză să mai testeze pacienții cu simptome de coronavirus din Wuhan pentru a nu strica propaganda care spune că starea de urgență s-a încheiat

 Spitalele din Wuhan îi resping și refuză să le facă teste pacienților locali cu simptome de coronavirus, transmite publicația RTHK din Hong Kong, citată de La Stampa. E vorba despre o decizie politică a autorităților, care vor să arate că epidemia a fost ținută sub...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 20:52

COD GALBEN DE ÎNGHEŢ. Cât de frig va fi şi ce localităţi vor fi afectate

COD GALBEN DE ÎNGHEŢ. Cât de frig va fi şi ce localităţi vor fi afectate

Meteorologii prognozează îngheţuri în următoarele trei nopţi. Aceştia au emis un cod galben în acest sens, valabil pe întreg teritoriul ţării. Avertizarea intră în vigoare de marţi şi va fi valabilă până în data de 2 aprilie. Temperaturile vor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 20:03

ULTIMA ORĂ /// 13 cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

ULTIMA ORĂ /// 13 cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Primăria comunei Trușeni anunță că 11 persoane sunt infectate, 0 sunt suspecte, 16 se află în carantină și 105 sunt monitorizate la domiciliu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 20:00

SCANDALUL CONTINUĂ / MEDICII de la Spitalul Republican cer SCHIMBAREA ministrului Sănătății

SCANDALUL CONTINUĂ / MEDICII de la Spitalul Republican cer SCHIMBAREA ministrului Sănătății

Acțiunile guvernării în contextul combaterii răspândirii coronavirusului îi alertează pe medici. Unul dintre cei 4 lucrători medicali de la Spitalul Clinic Republican infectați cu COVID-19 a lansat o petiție pe internet în care cere autorităților să-și rectifice...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 19:35

OFICIAL: Anatol Ciubotaru, demis pentru că și-a trimis subalternii să-și facă TESTUL la un laborator privat (DOC)

OFICIAL: Anatol Ciubotaru, demis pentru că și-a trimis subalternii să-și facă TESTUL la un laborator privat (DOC)

Fostul director al Spitalului Clinic Republican (SCR), a fost demis pentru că a organizat testarea a șase angajați din Secția terapie intensivă la un laborator privat. Aceasta rezultă din referința juristului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Andrei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 19:15

S-a vindecat de coronavirus FĂRĂ TRATAMENT! O femeie a reușit asta în 2 săptămâni

S-a vindecat de coronavirus FĂRĂ TRATAMENT! O femeie a reușit asta în 2 săptămâni

O femeie de 47 de ani din Wuhan, care a ajuns în Australia, unde a fost diagnosticată cu COVID-19 s-a vindecat în totalitate fără să îi fie administrată medicație. Pe perioadă internării aceasta nu a primit antibiotice sau alte preparate antivirusale și cu toate acestea s-a vindecat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 19:12

Moscova se pregătește să declare mâine STAREA DE URGENȚĂ din cauza răspândirii coronavirusului

Moscova se pregătește să declare mâine STAREA DE URGENȚĂ din cauza răspândirii coronavirusului

Rusia a suspendat de azi toate zborurile internaționale, iar la Moscova intră în vigoare măsurile de carantină, pentru a limita răspândirea noului coronavirus. După săptămâni în care părea ocolită de epidemie, Rusia înregistrează zilnic creșteri record,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 19:00

De ce este foarte puțin probabil să te infectezi cu COVID-19 de la pachetele primite prin curier sau de pe ambalajele produselor din magazine

De ce este foarte puțin probabil să te infectezi cu COVID-19 de la pachetele primite prin curier sau de pe ambalajele produselor din magazine

NU ar trebui să fim panicați și să credem că ne putem infecta cu noul coronavirus doar de la un pachet adus de curier sau de la ambalajul unui produs cumpărat din supermarket, spun specialiști din SUA, unde problema a fost pe larg dezbătută. Un risc există, dar este extrem de mic și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 30 Martie 2020, ora: 18:57

Toți cei care vor muri din cauza COVID-19, vor fi înormântați în cimitirul “Doina” din Chișinău, chiar dacă sunt originari din alte localități

Toți cei care vor muri din cauza COVID-19, vor fi înormântați în cimitirul “Doina” din Chișinău, chiar dacă sunt originari din alte localități

Persoanele care vor deceda din cauza virusului COVID-19 vor fi înmormântate într-un cartier special amenajat în cimitirul “Sântul Lazăr” din Capitală, informează Radio Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)