Astăzi 12 Decembrie 2019, Joi - Ultima actualizare la 11 Decembrie 2019
Abonamente

Carte 12 Octombrie 2011, ora 05:22    Din editia print

Un secol de poezie Czesław Miłosz

Marime Font

În motivaţia juriului care, în 1980, i-a acordat poetului şi romancierului polonez Premiul Nobel pentru Literatură se spune: „A ilustrat, cu o perfectă clarviziune, condiţia precară a omului într-o lume dominată de conflicte profunde…” 

Czesław Miłosz s-a născut la 30 iunie 1911 în satul Szetejnie din Lituania, pe atunci parte a Imperiului ţarist rus, fiind primul fiu al soţilor Weronika (născută Kunat) şi Aleksander Miłosz, descendent al unei familii cu largi şi străvechi rădăcini nobile. Aşezat pe malul râului Niewiaża din raionul Kiejdany, satul Szetejnie - o moşie a familiei Kunat - a exercitat o influenţă enormă asupra operei lui Czesław Miłosz, care mereu face referire la amintirile şi peisajele „lituaniene” din copilăria şi tinereţea sa. De fapt, copilăria a reprezentat pentru viitorul poet o perioadă de călătorii extraordinare şi de întâmplări neobişnuite. Încă în 1913 el pleacă, împreună cu părinţii, către Krasnoiarsk, în Asia, apoi revine în Rusia, tatăl său primind ordin de încorporare în armata rusească. În 1917, în Rżew, tânărul Miłosz poate urmări îndeaproape Revoluţia din Octombrie. Imaginile din acea perioadă vor rămâne vii în operele de mai târziu ale lui Miłosz. Le vom regăsi în Valea Issei, în Europa de familie şi, în sfârşit, în neobişnuitul curriculum vitae pe care însuşi poetul şi l-a creat - în Autoportretul îndărătnic al lui Czesław Miłosz.Poetul se va întoarce la aceste întâmplări şi la anii vieţii liniştite „de la ţară” de pe malul râului Niewiaża în volumul de poezii Salvare, scris în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şi în volumul Pe malul râului, editat în 1994. Timpul copilăriei care se scurge într-un „cazan” naţional specific polono-lituanian va deveni axa multor deliberări literare ale lui Miłosz. În căutarea rădăcinilor proprii şi în căutarea naţionalităţii, confruntându-se cu timpul care a trecut iremediabil, Miłosz se va întoarce mereu la aceste amintiri. Se poate afirma că toate călătoriile timpurii ale copilăriei reprezintă un fel de anunţare a viitorilor ani de pribegie…

În anul 1918 poetul revine la Szetejnie, iar în 1921 devine elev la Gimnaziul „Zygmunt August” din Vilnius. În 1929 se înscrie la Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii Stefan Batory, apoi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. Acolo, activează în Secţia de Creaţii Originale din cadrul Cercului Studenţesc al Poloniştilor. Scrie. În curând, în anul 1930, în paginile revistei universitare „Alma Mater Vilnensis” debutează cu poeziile Compoziţie şi Călătorie. Deja în următorul an participă la seara de autor organizată de către ZLP (Asociaţia Literară Poloneză) din Vilnius, alături de Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Kazimierz Hałaburda. În acelaşi an întreprinde o călătorie la Paris, împreună cu Stefan Zagórski şi Stefan Jędrychowski. Îl întâlneşte pentru prima dată pe Oskar Miłosz, care va deveni un personaj extrem de important în viaţa sa literară. După Paris, Miłosz - de data aceasta, în calitate de student - vizitează Varşovia şi Universitatea din capitala polonă, dar în curând se întoarce la Vilnius. În aceeaşi perioadă, e înfiinţată revista literară „Żagary”. Miłosz este unul dintre principalii fondatori şi colaboratori ai revistei, pe care o „alimentează” cu textele şi poeziile sale, înscriindu-se în poetica răzvrătită şi catastrofică a mediului literar.


În 1933 Miłosz debutează cu prima sa carte - Poemul despre timpul încremenit. În 1934, Asociaţia Scriitorilor Profesionişti Polonezi din Vilnius îi acordă Premiul Filomaţilor (Asociaţie studenţească din vremea poetului Adam Mickiewicz, de la începutul secolului XIX) pentru debut literar. În acelaşi an, absolveşte Dreptul şi pleacă la Paris - de data aceasta, ca bursier al Fondului pentru Cultura Naţională -, unde se reîntâlneşte cu Oskar Miłosz, ruda sa îndepărtată, ale cărui personalitate şi operă exercită o impresie enormă şi de neuitat asupra viitorului laureat Nobel…

În 1935 se întoarce la Vilnius şi se angajează la postul de radio polonez, de unde însă e concediat după un an, pentru liberalism şi pentru evaluarea fenomenelor culturale din perspectivă estetică… În acest timp se formează baza concepţiilor sale poetice care, în ciuda metamorfozelor produse de-a lungul timpului, permit ca opera lui Miłosz să fie privită ca o unitate de sine stătătoare. În 1936 îi apare volumul de poezii Trei ierni. Deja în acesta, poate fi găsit tonul liric caracteristic pentru Miłosz, în care se amestecă perspectiva general-umană cu sentimentul unei trăiri individuale unice. Un loc vizibil în Trei ierni l-a ocupat catastrofismul. Cu acest volum (publicat într-un tiraj de 300 de exemplare), Miłosz îşi deschide calea nu doar către criticii şi cititorii din Vilnius. Cartea provoacă o reacţie amplă, iar cei mai importanţi critici ei epocii - Kazimierz Czachowski, Stefan Napierski, Ludwik Fryde, Konstanty Troczyński, Ignacy Fik - vorbesc despre volumul lui Miłosz atât cu critici, cât şi cu laude. Cu bune şi rele, cartea reprezintă un succes al tânărului poet şi devine un eveniment important în viaţa literară poloneză.

În 1937 poetul pleacă în Italia, după care se mută la Varşovia, unde de asemenea lucrează la postul de radio polonez. În ultimul an înainte de război, este remarcat succesul de prozator al lui Czesław Miłosz, care primeşte premiul literar „Pion” pentru romanul Socoteli. Totuşi, nimic nu anunţa un viitor eseist remarcabil, deşi articolele sale erau extrem de populare printre cititori. Un exemplu este Scrisoare către apărătorii culturii, publicată în revista „Pur şi simplu” din Vilnius, care a scos la iveală interesul pentru problema rolului literaturii şi al vocaţiei poetului - interes atât de important inclusiv în creaţia lui Czesław Miłosz de mai târziu.

Vine anul 1939, care va conferi adevăratul sens al poeticii catastrofiste a generaţiei grupului „Żagary”. În septembrie, Miłosz pleacă pe front ca angajat al radioului. Când Armata Roşie pătrunde pe teritoriul statului polonez, poetul se refugiază în România. De acolo, însă, el nu se îndreaptă spre Vest… În ianuarie revine la Vilnius, iar după ocuparea Lituaniei de către Armata Roşie se strecoară către Varşovia. Participă în mod activ la viaţa literară clandestină a capitalei ocupate. Sub pseudonimul Jan Syruć, publică volumul Poezii, care este prima publicaţie poetică editată clandestin în Varşovia ocupată. În aceeaşi perioadă se întâlneşte, la Krzeszowice, cu Kazimierz Wyka şi cu Jerzy Andrzejewski, purtând discuţii literare. Cunoştinţa cu Andrzejewski - care data încă din anii ’30 şi care acum e întărită - va da roade sub forma unei corespondenţe bogate, pe care Miłosz o va publica mai târziu. Activitatea clandestină de editare îl leagă, de asemenea, de Tadeusz Juliusz Kroński, căruia îi consacră mult spaţiu în scrierile sale, printre care se numără şi unul dintre capitolele Europei de familie.


În anul 1942 iese de sub tipar volumul Cântecul independent, o antologie de poezie patriotică, pregătită de Miłosz, foarte importantă pentru Varşovia ocupată. De fapt, războiul constituie o perioadă de activitate scriitoricească neîntreruptă pentru Miłosz, ale cărei roade vor fi văzute ulterior în volumul Salvare. După căderea Insurecţiei de la Varşovia, poetul petrece un timp în localitatea Goszyce, la Anna şi Jerzy Turowicz, de care îl va lega o prietenie îndelungată. În 1945 se stabileşte la Cracovia, unde e martor la marea şi istorica transformare socială şi culturală pe care, continuând catastrofismul său antebelic, o va numi „sfârşitul Europei” şi o va descrie mai întâi în celebra sa carte Gândirea captivă, iar apoi în romanul Dobândirea puterii. Între timp, Miłosz devine unul dintre redactorii revistei „Creaţia” şi editează Salvare - un volum mare de poezii, care cuprinde textele antebelice şi cele din vremea ocupaţiei, cu o însemnătate capitală pentru cultura poloneză. Partea centrală şi cea mai comentată a cărţii este Lumea (poeme naive) - o culegere de texte a căror poetică simplă şi senină va fi ceva neobişnuit în comparaţie cu literatura epocii. Căci, e neobişnuit să creionezi - pe fondul catastrofist, plin de patos, durere, foc, sânge şi suferinţă, prezent în textele din timpul şi de după război - imaginea amintirilor din copilărie din Szetejnie, la care se adaugă o detaşare ironică. Volumul Salvare nu doar că a încântat prin formula sa neobişnuită. A trezit, de asemenea, mirarea şi protestul multor critici şi cititori.

În anii 1945-1951 Miłosz lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, fiind ataşat cultural al Republicii Populare Polone la New York şi apoi la Paris. În 1948 publică Tratat de morală care - printr-o coincidenţă stranie, deşi descrie în mod clar procesele negative legate de ideologizarea culturii şi de transformările sociale şi politice din acea perioadă, vorbind despre responsabilitatea omului faţă de istorie - scapă de cuţitul cenzurii. Revenind în ţară, se separă de mediul literar „oficial” - Asociaţia Literaţilor Polonezi, condusă de către Jerzy Putrament. În replică, i se retrage paşaportul, soţia sa, Janina, rămânând în America... Totuşi, poetul reuşeşte să recapete încrederea autorităţilor, datorită protecţiei de care se bucura din partea lui Zygmunt Modzelewski. Pleacă în Franţa, dar, în loc să se prezinte la postul de la ambasadă, alege soarta unui emigrant politic. Imediat, începe colaborarea cu Institutul Literar, condus de Jerzy Giedroyć…


În Franţa locuieşte până în 1960. În această perioadă îi apare, mai întâi, Mintea captivă - volum de eseuri care ani de zile îi va deschide lui Miłosz calea către cititorii europeni şi americani, şi care încă mult tip va reprezenta cartea sa de vizită, deseori spre disperarea poetului… Mintea captivă este o analiză profundă a transformărilor istorice ale Europei din acea vreme. Miłosz evaluează atitudinea creatorilor de cultură în epoca ideologizată, motiv din care cartea a fost înţeleasă ca un atac la autorităţile socialiste şi comuniste. În 1953 îi apar volumul de poezii Lumina zilei şi romanul Dobândirea puterii care preia în formula de proză teme prezente în Mintea captivă. Apoi, în 1955, văd lumina tiparului Valea Issei şi Tratat despre Poezie, care primeşte premiul literar „Cultura”. În perioada de dezgheţ al anului 1957, poeziile lui Miłosz apar şi în presa din Polonia, iar creaţia sa are parte de comentarii favorabile ale criticilor şi ale cercetătorilor literari. Apoi, timp de mulţi ani, textele lui Miłosz vor fi disponibile numai în aşa-numitul samizdat. În 1958, anul apariţiei cărţii Europa de familie, precum şi Continentele, scriitorul devine laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor Polonezi din Exil.

La invitaţia universităţilor California şi Indiana, în 1960 Miłosz pleacă în Statele Unite ale Americii. Acceptă bucuros postul de profesor la Departamentul de Limbi şi Literaturi al Universităţii din Berkeley, California - de acum înainte, viaţa lui se poate stabiliza… Munca la universitate îi deschide lui Miłosz calea promovării literaturii poloneze, în special, a poeziei. Pe lângă cărţile Regele Popiel şi alte versuri, Omul printre scorpioni (1962) şi Gucio cel vrăjit (1965), în acelaşi an, 1965, apare Postwar Polish Poetry - o antologie de poezie poloneză postbelică în limba engleză, culeasă şi tradusă de către poet, foarte importantă în contextul vieţii şi creaţiei lui Miłosz privite în ansamblu. Astfel, Miłosz deschide calea pentru alţi poeţi polonezi, printre care Zbigniew Herbert. Efortul său ştiinţific şi de popularizare iese la iveală cu toată puterea o dată cu următoarea sa carte extraordinară - The History of Polish Literature, editată în 1969 şi care constituie o voce puternică şi semnificativă pe tema literaturii poloneze, voce care nici astăzi nu rămâne fără ecou şi este luată în considerare de către următoarele generaţii de specialişti în literatură. În acelaşi an, 1969, îi apare volumul de versuri Oraşul fără nume, precum şi volumul de eseuri Privind dinspre Golful San Francisco. În 1972 va fi publicată culegerea de eseuri Obligaţii private.


Anul 1973 este deosebit din punctul de vedere al receptării operei lui Miłosz în lume. Până atunci, Miłosz era celebru, înainte de toate, ca eseist şi - ceea ce era şi mai rău, în opinia sa - ca scriitor politic, fapt la care contribuise Mintea captivă. Cititorul de pe mapamond cunoştea relativ puţine lucruri despre el ca poet, deşi pentru el însuşi poeziile constituiau partea cea mai importantă a întregii sale creaţii. În ţară, în schimb, era invers, autorul fiind în continuare cunoscut, înainte de toate, ca autor al volumelor Trei ierni, Salvare şi Tratatul de morală. În anul 1973 această imagine a scriitorului-eseist se schimbă şi se întâmplă graţie editării primei culegeri de versuri ale lui Miłosz în limba engleză - Selected Poems. Acum calea către publicul mondial va deveni în totalitate deschisă. Următoarele editări de poezii în limba engleză sunt: Poems în 1977 şi Bells in Winter în 1978.

Czesław Miłosz are parte de o recunoaştere din ce în ce mai largă. În 1974 (anul editării importantului său volum de poezii Unde răsare şi apune soarele) primeşte premiul PEN-clubului polonez pentru traducerile de poezie poloneză în limba engleză, apoi Premiul Guggenheim în 1976, titlul de doctor honoris causa al Universităţii Michigan din Ann Arbor în 1977, Premiul Literar Internaţional Neustadt, precum şi Berkeley Citation - cea mai înaltă distincţie a Universităţii California. Concomitent, în 1977 apare Ţinutul Ulro şi Secolul meu - înregistrarea convorbirilor lui Miłosz cu Aleksander Wat. Odată cu editarea în anul 1979 a Cărţii Psalmilor, Czesław Miłosz începe o muncă extraordinară şi mereu neterminată la traducerea Bibliei. Între timp apar Cartea lui Iov (1980), Cartea celor cinci Megillot (1982), Evanghelia după Marcu şi Apocalipsa (1984).

În sfârşit, vine şi momentul de cumpănă, într-un anume sens, atât pentru Miłosz, care va trebui să se confrunte cu celebritatea şi popularitatea de-a dreptul neobişnuită, cât şi pentru cei care îi receptează opera, în special, cititorii polonezi şi critica literară poloneză. Trebuie amintit aici că, pe lângă vocile importante ale lui Jerzy Kwiatkowski, Aleksander Fiut sau Jan Błoński, în general, critica poloneză a tăcut în privinţa lui Miłosz sau a cerut cu timiditate recunoaşterea locului său. Cititorii erau condamnaţi la necunoaştere… Iată însă că anul 1980 i-a adus lui Czesław Miłosz Premiul Nobel pentru Literatură, acordat de Academia Suedeză pentru întreaga sa operă. Istoria - despre care Miłosz a scris de atâtea ori, de care nu a putut să se rupă în textele sale - a legat într-un mod ciudat efortul său creator cu situaţia din Polonia, ţara pe care a ales-o, în a cărei limbă a scris şi din care a decis să emigreze. Înflorirea Sindicatului „Solidaritatea” şi introducerea în Polonia, în 1981, a legii marţiale au contribuit la crearea unui mit original atât al personajului Miłosz, cât şi al operei sale, şi din a cărui strânsoare nu a reuşit să se salveze nici până astăzi - mitul scriitorului polonez din cap până în picioare, al luptătorului pentru libertate, al celui mai înflăcărat adversar al comunismului. Naţiunea poloneză a făcut din poet o autoritate care a fost folosită în disputele politice. Vrând-nevrând, Miłosz trebuia să se confrunte cu rolul de poet naţional. A stat în rând cu Lech Wałęsa şi cu Ioan Paul al II-lea. Istoria l-a legat cu aceste personalităţi şi l-a aruncat din nou în cazanul transformărilor socio-culturale…


Premiul Nobel i-a deschis lui Miłosz calea către cititorul polonez. Editura poloneză ZNAK publică în mod oficial volumul de versuri Unde răsare şi apune soarele, iar editura PIW iniţiază Opere alese. Recunoaşterea mondială a operelor lui Miłosz închide gura cenzurii. Ca o avalanşă încep să apară următoarele studii despre opera scriitorului. În 1981 Miłosz ajunge în Polonia - ajunge în momentul când polonezii sunt convinşi că au de-a face cu un important moment de cotitură între două epoci. În aura specifică a vremurilor, venirea lui Miłosz este triumfală. Primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Catolice din Lublin… Se întoarce, totuşi, în Statele Unite, la casa sa cu grădină de pe colinele din Berkeley.

Următorii ani abundă în ediţii ale cărţilor lui Miłosz în multe limbi ale lumii. Totodată, îi apar noi opere: Imnul Perlei - editat în 1982 la Paris şi, imediat, în Polonia; Pământul necuprins (1984), Începând cu străzile mele (1985). Cronicile editate în 1988 la Editura ZNAK sunt, după mulţi ani, prima ediţie princeps în Polonia, iar următorul volum de acest fel, Pauza metafizică, apare deja în 1989. În 1986 moare prima soţie a poetului, Janina. În acelaşi an, Miłosz vizitează din nou Polonia şi, din nou, în momentul unor mari transformări. Primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Jagiellone din Cracovia. Din acest moment, el va veni în Polonia din ce în ce mai des, până când Cracovia devine următoarea sa casă, care va concura acum cu cea din Berkeley. În acelaşi an, Miłosz primeşte următorul titlu de doctor honoris causa, de data aceasta al Universităţii Harvard.

În 1992, editura ZNAK publică o carte specială a lui Czesław Miłosz - În căutarea patriei, culegere de eseuri în care autorul „discută”, din nou, cu istoria, în contextul căderii comunismului. Invocând, tradiţional, amintirile din trecut, Miłosz tratează tema valorilor naţionale şi a adevărului istoric privind cultura, societatea şi geografia Lituaniei, Belarusiei, Ucrainei şi Poloniei dintr-o perspectivă neobişnuită pentru generaţiile educate în epoca comunismului...

Un eveniment important în viaţa sa va fi revenirea, după 52 de ani, în Lituania, în anul 1992. Acolo, primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Witold Wielki (Witold cel Mare) din Kowno (Kaunas), după ce puţin mai devreme se învrednicise de aceleaşi titluri la Universităţile din Bologna şi din Roma). De atunci va mai reveni în câteva rânduri în Lituania. Odată cu ediţia lituaniană a cărţii În căutarea patriei, Miłosz va înregistra un nou succes. Pentru merite deosebite în serviciul Lituaniei, primeşte de la preşedintele Algirdas Brazauskas Ordinul Marelui Prinţ Giedymin. De asemenea, susţine un dialog interesant cu Tomas Venclova pe tema naţiunii lituaniene şi a istoriei Lituaniei. În 1993, la ZNAK apar trei volume de versuri ale lui Miłosz, iar Miłosz devine cetăţean de onoare al Cracoviei, care se va schimba în curând într-o cetăţenie mult mai reală.

Ultima decadă a vieţii poetului reprezintă o perioadă creatoare neobişnuit de intensă. Fiecare carte a lui Czesław Miłosz constituie un eveniment şi un succes pe piaţa editorială poloneză. O dovadă ar putea fi premiul NIKE, acordat în 1998 pentru Căţelul de lângă drum. De asemenea, se bucură de un mare succes ultimele volume de poezie Acesta (2000), Al doilea spaţiu (2002), Orfeu şi Euridice (2002), Cămara literară (2004) şi Călătorii în timp (2004). Trebuie amintită ediţia de Opere alese elaborată în comun de Editurile ZNAK şi Literară.

Pe 14 august 2004, la vârsta de 93 de ani, Czesław Miłosz moare la Cracovia…

Traducere Radoslawa Janowska-Lascar

Biografia a fost redactată de Łukasz Stadnicki pe baza cărţii lui Andrzej Zawada, Miłosz, precum şi a calendarului vieţii şi operei poetului introdus în monografia Bożenei Chrząstowska Poeziile lui Czesław Miłosz şi, de asemenea, pe baza informaţiilor curente şi a interviurilor acordate de către poet. Sursa - Milosz.pl.

Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova are onoarea de a Vă invita la expoziţia CZESŁAW MIŁOSZ (13-27 octombrie 2011) organizată cu ocazia celebrării în Polonia  a Anului Czesław Miłosz. Vernisajul va avea loc joi, 13 octombrie 2011, ora 16.00 la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova str. 31 August 78-A, or. Chişinău.

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Ultima oră 11 Decembrie 2019, ora: 16:52

Chicu: Atragerea investițiilor în modernizarea țării și crearea locurilor de muncă este o prioritate pentru Executiv

Chicu: Atragerea investițiilor în modernizarea țării și crearea locurilor de muncă este o prioritate pentru Executiv

Atragerea investițiilor în modernizarea țării și crearea locurilor de muncă este o prioritate pentru Executiv. Premierul Ion Chicu a asigurat că investitorii vor fi susținuți la toate etapele de creare și gestionare a afacerilor. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 14:45

Confruntare in cazul Caracal. Motivul pentru care Gheorghe Dinca a fost scos din arest

Confruntare in cazul Caracal. Motivul pentru care Gheorghe Dinca a fost scos din arest

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a fost scos miercuri din arest si dus la DIICOT, unde este posibil sa fie confruntat cu Stefan Risipiceanu, retinut sub acuzatia ca a agresat-o sexual pe Luiza Melencu. Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat ca Dinca ar fi de acord sa fie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 14:40

Crimă de la Cărpineni: Bărbatul care și-a împușcat mortal fiul vitreg de 18 ani, pe banca acuzaților

Crimă de la Cărpineni: Bărbatul care și-a împușcat mortal fiul vitreg de 18 ani, pe banca acuzaților

Bărbatul care și-ar fi ucis fiul vitreg, la beție, urmează să compară în fața magistraților de la Hâncești. Procurorii au solicitat pentru inculpatul de 45 de ani cea mai aspră pedeapsă. Astfel, dacă vina bărbatului va fi demonstrată, el riscă până la 20 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 14:36

Festivalul Urâților adună în Italia mii de participanți din toată lumea. Ce trebuie să faci ca să participi

Festivalul Urâților adună în Italia mii de participanți din toată lumea. Ce trebuie să faci ca să participi

Ascuns într-o vale între Munții Apenini și Marea Adriatică, în centrul Italiei, Piobbico este un orășel medieval arătos, plin de clădiri de piatră înconjurate de păduri. Dar în ciuda peisajelor pitorești, Piobbico este faimos pentru urâțenie. A...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 14:33

Tesla va construi o fabrică de 4 miliarde de euro în Europa

Tesla va construi o fabrică de 4 miliarde de euro în Europa

Tesla intenționează să construiască 500.000 de mașini pe an în noua sa fabrică, pe care o va ridica la marginea Berlinului, informează Automotive News Europe,care citează publicația Bild. Fabrica Tesla va crea 10.000 de locuri de muncă, potrivit Bild, iar terenul pe care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 12:09

Ultima oră// Fisuri periculoase pe un pod din Capitală

Ultima oră// Fisuri periculoase pe un pod din Capitală

Situaţia privind starea podurilor din Chișinău nu mai este o noutate. Multe dintre acestea necesită reparații capitale urgente. Prioritare pentru reabilitare sunt podurile de pe arterele Mihai Viteazul, Ismail și Grigore Vieru construite în urmă cu 40 ani sau mai mult.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 12:05

Accident grav în Chișinău. Pompierii și ambulanța la fața locului/ FOTO

Accident grav în Chișinău. Pompierii și ambulanța la fața locului/ FOTO

Accident grav în Chișinău. Pompierii și ambulanța la fața locului. Totul s-a întâmplat recent pe strada Miron Costin.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 11:05

Florin Călinescu îl mitraliază pe Klaus Iohannis: Mă obligaţi ca gladiator să intru în arenă

Florin Călinescu îl mitraliază pe Klaus Iohannis: Mă obligaţi ca gladiator să intru în arenă Din editia print

Florin Călinescu, celebru om de televiziune şi, mai recent, politician, este foarte dur la adresa preşedintelui Iohannis, căruia nu i-a acordat decât două săptămâni în care să vadă cum are de gând să-şi înceapă noul mandat la Palatul Cotroceni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 10:35

Berlinul a decretat stare de urgenţă climatică

Berlinul a decretat stare de urgenţă climatică

Senatul Berlinului a decretat marţi "stare de urgenţă climatică" pentru capitala Germaniei, deschizând astfel calea spre noi eforturi de a acţiona în vederea combaterii efectelor generate de schimbările climatice, informează DPA. "Am scos în evidenţă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 10:10

De nebănuit! Adevărul despre untura de porc pe care nimeni nu îl spune

De nebănuit! Adevărul despre untura de porc pe care nimeni nu îl spune

Grăsimile animale au fost dintotdeauna criticate şi combătute de mare parte din nutriţioniştii care se aflau în căutarea dietei şi stilului de viaţă perfect. Cu toate astea, untura are proprietăţi benefice nebănuite şi este unul din cele mai sănătoate produse din casele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 10:07

Un bărbat care a întârziat câteva ore la propria nuntă și-a găsit mireasa măritată cu altul

Un bărbat care a întârziat câteva ore la propria nuntă și-a găsit mireasa măritată cu altul

Un bărbat care a întârziat câteva ore la propria nuntă a constatat că, în acest timp, femeia cu care urma să-și petreacă restul zilelor își găsise deja un alt partener. Mirele a ajuns cu câteva ore întârziere la ceremonia programată...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 10:04

Lansare aniversară: ,,Nicolae Osmochescu: Biobibliografie,,

Lansare aniversară: ,,Nicolae Osmochescu: Biobibliografie,,

Lucrarea a fost realizată cu ocazia aniversării a 75-a a doctorului în drept Nicolae Osmochescu – personalitate de notorietate a jurisprudenței naționale, promotor, prin forța propriului exemplu al Adevărului și Dreptății ca valori supreme, iar știința juridică ca mod de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:35

Summit la Paris: Kievul regretă că a obținut puține rezultate, Moscova – mulțumită

Summit la Paris: Kievul regretă că a obținut puține rezultate, Moscova – mulțumită

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat luni summitul de la Paris privind Ucraina drept un ”pas important” spre o dezescaladare şi ”fără îndoială” o dezgheţare, adăugând că ”Rusia va face tot ce depinde de ea pentru încetarea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:25

VIDEO// Atac armat în Jersey City. Presă: Cel puțin șase oameni au murit, inclusiv doi atacatori

VIDEO// Atac armat în Jersey City. Presă: Cel puțin șase oameni au murit, inclusiv doi atacatori

Cel puţin patru persoane au fost ucise în incidentul armat produs marţi după-amiază în Jersey City, în statul american New Jersey, afirmă surse citate de postul NBC New York, confirmând şi moartea a doi suspecţi. Ar fi vorba despre traficanți de droguri care au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:18

Pericolul unor noi erupţii vulcanice pe insula morţii din Noua Zeelandă împiedică recuperarea cadavrelor rămase acolo

Pericolul unor noi erupţii vulcanice pe insula morţii din Noua Zeelandă împiedică recuperarea cadavrelor rămase acolo

Trepidaţiile din ce în ce mai puternice resimţite pe o insulă vulcanică din Noua Zeelandă au împiedicat eforturile autorităților de a recupera cadavrele a opt persoane care se pare că au rămas pe insulă, la două zile după erupţia care a surprins zeci de turiști, potrivit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:15

Un influencer de pe rețelele de socializare a primit 14 ani de închisoare după ce a vrut să obțină un site cu forța

Un influencer de pe rețelele de socializare a primit 14 ani de închisoare după ce a vrut să obțină un site cu forța

Un influencer de pe rețelele de socializare a fost condamnat la 14 ani de închisoare după ce a plănuit să preia controlul asupra unui site cu forța, informează CNN. Rossi Lothario Adams, de 27 de ani, din Cedar Rapids, Iowa, a fost acuzat și găsit vinovat de conspirație pentru a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:11

A tăiat găina, dar ce a găsit înăuntru i-a adus o avere, peste noapte! Comoara fabuloasă

A tăiat găina, dar ce a găsit înăuntru i-a adus o avere, peste noapte! Comoara fabuloasă

După ce a tăiat o găină care nu făcuse niciun ou în 5 ani, nu mică i-a fost mirarea să găsească înăuntru o bilă de mărimea unei mingi de tenis, care ar putea să-i aducă femeii bani frumoși. Cam 350.000 de dolari! Știind că se apropie o reuniune de familie, Du...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 09:06

Primul avion electric a fost testat cu succes în Canada

Primul avion electric a fost testat cu succes în Canada

 Primul avion complet electric din lume a efectuat un test de zbor deasupra orașului canadian Vancouver, zburând timp de 15 minute. „Zborul dovedește că aviația comercială în formă electrică este plauzibilă”, a spus Roei Ganzarski, directorul companiei de...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Decembrie 2019, ora: 08:58

Cum vrea să SCHIMBE Uniunea Europeană regulile de ACCEPTARE a unor noi membri, după ce negocierile de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord au fost blocate

Cum vrea să SCHIMBE Uniunea Europeană regulile de ACCEPTARE a unor noi membri, după ce negocierile de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord au fost blocate

Uniunea Europeană a anunţat că în luna ianuarie va propune o nouă procedură pentru acceptarea de noi membri, răspunzând astfel opoziţiei exprimate de Franţa faţă de lansarea negocierilor de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord, transmite dpa, citată de Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 08:52

Reacția lui Adrian Năstase după ce președintele Iohannis a anunțat că-i retrage decorația

Reacția lui Adrian Năstase după ce președintele Iohannis a anunțat că-i retrage decorația

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat, marți seară, pe blogul său, la informația că președintele Klaus Iohannis va retrage decorațiile tuturor persoanelor condamnate, inclusiv lui. „Gestul său meschin de astăzi nu prevestește nimic bun”, scrie fostul lider PSD,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 08:50

Statele Unite ameninţă Rusia cu o ripostă în cazul ingerinţelor electorale

Statele Unite ameninţă Rusia cu o ripostă în cazul ingerinţelor electorale

Statele Unite vor riposta în cazul în care Rusia ori altă ţară vor interveni în scrutinul prezidenţial american, i-a transmis marţi seară secretarul de Stat Mike Pompeo lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit Mediafax. „Dacă Rusia ori vreun alt...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 08:46

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, „Red Union Fenosa" anunţă că miercuri, 11 decembrie, vor avea loc lucrări programate

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, „Red Union Fenosa" anunţă că miercuri, 11 decembrie, vor avea loc lucrări programate

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că miercuri, 11 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Decembrie 2019, ora: 08:37

Prim-ministrul Chicu cheamă președinții de raioane la conlucrare eficientă în soluționarea problemelor țării

Prim-ministrul Chicu cheamă președinții de raioane la conlucrare eficientă în soluționarea problemelor țării

Premierul Ion Chicu a felicitat conducătorii administrațiilor publice locale nou-aleși pentru rezultatele obținute la scrutinul din 20 octombrie. Declarația a avut loc astăzi, la ședința comună a membrilor Guvernului cu președinții de raioane și primarii orașelor Chișinău și...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)