Astăzi 5 August 2020, Miercuri - Ultima actualizare la 4 August 2020
Abonamente

Carte 12 Octombrie 2011, ora 05:22    Din editia print

Un secol de poezie Czesław Miłosz

Marime Font

În motivaţia juriului care, în 1980, i-a acordat poetului şi romancierului polonez Premiul Nobel pentru Literatură se spune: „A ilustrat, cu o perfectă clarviziune, condiţia precară a omului într-o lume dominată de conflicte profunde…” 

Czesław Miłosz s-a născut la 30 iunie 1911 în satul Szetejnie din Lituania, pe atunci parte a Imperiului ţarist rus, fiind primul fiu al soţilor Weronika (născută Kunat) şi Aleksander Miłosz, descendent al unei familii cu largi şi străvechi rădăcini nobile. Aşezat pe malul râului Niewiaża din raionul Kiejdany, satul Szetejnie - o moşie a familiei Kunat - a exercitat o influenţă enormă asupra operei lui Czesław Miłosz, care mereu face referire la amintirile şi peisajele „lituaniene” din copilăria şi tinereţea sa. De fapt, copilăria a reprezentat pentru viitorul poet o perioadă de călătorii extraordinare şi de întâmplări neobişnuite. Încă în 1913 el pleacă, împreună cu părinţii, către Krasnoiarsk, în Asia, apoi revine în Rusia, tatăl său primind ordin de încorporare în armata rusească. În 1917, în Rżew, tânărul Miłosz poate urmări îndeaproape Revoluţia din Octombrie. Imaginile din acea perioadă vor rămâne vii în operele de mai târziu ale lui Miłosz. Le vom regăsi în Valea Issei, în Europa de familie şi, în sfârşit, în neobişnuitul curriculum vitae pe care însuşi poetul şi l-a creat - în Autoportretul îndărătnic al lui Czesław Miłosz.

Loading...Poetul se va întoarce la aceste întâmplări şi la anii vieţii liniştite „de la ţară” de pe malul râului Niewiaża în volumul de poezii Salvare, scris în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şi în volumul Pe malul râului, editat în 1994. Timpul copilăriei care se scurge într-un „cazan” naţional specific polono-lituanian va deveni axa multor deliberări literare ale lui Miłosz. În căutarea rădăcinilor proprii şi în căutarea naţionalităţii, confruntându-se cu timpul care a trecut iremediabil, Miłosz se va întoarce mereu la aceste amintiri. Se poate afirma că toate călătoriile timpurii ale copilăriei reprezintă un fel de anunţare a viitorilor ani de pribegie…

În anul 1918 poetul revine la Szetejnie, iar în 1921 devine elev la Gimnaziul „Zygmunt August” din Vilnius. În 1929 se înscrie la Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii Stefan Batory, apoi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. Acolo, activează în Secţia de Creaţii Originale din cadrul Cercului Studenţesc al Poloniştilor. Scrie. În curând, în anul 1930, în paginile revistei universitare „Alma Mater Vilnensis” debutează cu poeziile Compoziţie şi Călătorie. Deja în următorul an participă la seara de autor organizată de către ZLP (Asociaţia Literară Poloneză) din Vilnius, alături de Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Kazimierz Hałaburda. În acelaşi an întreprinde o călătorie la Paris, împreună cu Stefan Zagórski şi Stefan Jędrychowski. Îl întâlneşte pentru prima dată pe Oskar Miłosz, care va deveni un personaj extrem de important în viaţa sa literară. După Paris, Miłosz - de data aceasta, în calitate de student - vizitează Varşovia şi Universitatea din capitala polonă, dar în curând se întoarce la Vilnius. În aceeaşi perioadă, e înfiinţată revista literară „Żagary”. Miłosz este unul dintre principalii fondatori şi colaboratori ai revistei, pe care o „alimentează” cu textele şi poeziile sale, înscriindu-se în poetica răzvrătită şi catastrofică a mediului literar.


În 1933 Miłosz debutează cu prima sa carte - Poemul despre timpul încremenit. În 1934, Asociaţia Scriitorilor Profesionişti Polonezi din Vilnius îi acordă Premiul Filomaţilor (Asociaţie studenţească din vremea poetului Adam Mickiewicz, de la începutul secolului XIX) pentru debut literar. În acelaşi an, absolveşte Dreptul şi pleacă la Paris - de data aceasta, ca bursier al Fondului pentru Cultura Naţională -, unde se reîntâlneşte cu Oskar Miłosz, ruda sa îndepărtată, ale cărui personalitate şi operă exercită o impresie enormă şi de neuitat asupra viitorului laureat Nobel…

În 1935 se întoarce la Vilnius şi se angajează la postul de radio polonez, de unde însă e concediat după un an, pentru liberalism şi pentru evaluarea fenomenelor culturale din perspectivă estetică… În acest timp se formează baza concepţiilor sale poetice care, în ciuda metamorfozelor produse de-a lungul timpului, permit ca opera lui Miłosz să fie privită ca o unitate de sine stătătoare. În 1936 îi apare volumul de poezii Trei ierni. Deja în acesta, poate fi găsit tonul liric caracteristic pentru Miłosz, în care se amestecă perspectiva general-umană cu sentimentul unei trăiri individuale unice. Un loc vizibil în Trei ierni l-a ocupat catastrofismul. Cu acest volum (publicat într-un tiraj de 300 de exemplare), Miłosz îşi deschide calea nu doar către criticii şi cititorii din Vilnius. Cartea provoacă o reacţie amplă, iar cei mai importanţi critici ei epocii - Kazimierz Czachowski, Stefan Napierski, Ludwik Fryde, Konstanty Troczyński, Ignacy Fik - vorbesc despre volumul lui Miłosz atât cu critici, cât şi cu laude. Cu bune şi rele, cartea reprezintă un succes al tânărului poet şi devine un eveniment important în viaţa literară poloneză.

În 1937 poetul pleacă în Italia, după care se mută la Varşovia, unde de asemenea lucrează la postul de radio polonez. În ultimul an înainte de război, este remarcat succesul de prozator al lui Czesław Miłosz, care primeşte premiul literar „Pion” pentru romanul Socoteli. Totuşi, nimic nu anunţa un viitor eseist remarcabil, deşi articolele sale erau extrem de populare printre cititori. Un exemplu este Scrisoare către apărătorii culturii, publicată în revista „Pur şi simplu” din Vilnius, care a scos la iveală interesul pentru problema rolului literaturii şi al vocaţiei poetului - interes atât de important inclusiv în creaţia lui Czesław Miłosz de mai târziu.

Vine anul 1939, care va conferi adevăratul sens al poeticii catastrofiste a generaţiei grupului „Żagary”. În septembrie, Miłosz pleacă pe front ca angajat al radioului. Când Armata Roşie pătrunde pe teritoriul statului polonez, poetul se refugiază în România. De acolo, însă, el nu se îndreaptă spre Vest… În ianuarie revine la Vilnius, iar după ocuparea Lituaniei de către Armata Roşie se strecoară către Varşovia. Participă în mod activ la viaţa literară clandestină a capitalei ocupate. Sub pseudonimul Jan Syruć, publică volumul Poezii, care este prima publicaţie poetică editată clandestin în Varşovia ocupată. În aceeaşi perioadă se întâlneşte, la Krzeszowice, cu Kazimierz Wyka şi cu Jerzy Andrzejewski, purtând discuţii literare. Cunoştinţa cu Andrzejewski - care data încă din anii ’30 şi care acum e întărită - va da roade sub forma unei corespondenţe bogate, pe care Miłosz o va publica mai târziu. Activitatea clandestină de editare îl leagă, de asemenea, de Tadeusz Juliusz Kroński, căruia îi consacră mult spaţiu în scrierile sale, printre care se numără şi unul dintre capitolele Europei de familie.


În anul 1942 iese de sub tipar volumul Cântecul independent, o antologie de poezie patriotică, pregătită de Miłosz, foarte importantă pentru Varşovia ocupată. De fapt, războiul constituie o perioadă de activitate scriitoricească neîntreruptă pentru Miłosz, ale cărei roade vor fi văzute ulterior în volumul Salvare. După căderea Insurecţiei de la Varşovia, poetul petrece un timp în localitatea Goszyce, la Anna şi Jerzy Turowicz, de care îl va lega o prietenie îndelungată. În 1945 se stabileşte la Cracovia, unde e martor la marea şi istorica transformare socială şi culturală pe care, continuând catastrofismul său antebelic, o va numi „sfârşitul Europei” şi o va descrie mai întâi în celebra sa carte Gândirea captivă, iar apoi în romanul Dobândirea puterii. Între timp, Miłosz devine unul dintre redactorii revistei „Creaţia” şi editează Salvare - un volum mare de poezii, care cuprinde textele antebelice şi cele din vremea ocupaţiei, cu o însemnătate capitală pentru cultura poloneză. Partea centrală şi cea mai comentată a cărţii este Lumea (poeme naive) - o culegere de texte a căror poetică simplă şi senină va fi ceva neobişnuit în comparaţie cu literatura epocii. Căci, e neobişnuit să creionezi - pe fondul catastrofist, plin de patos, durere, foc, sânge şi suferinţă, prezent în textele din timpul şi de după război - imaginea amintirilor din copilărie din Szetejnie, la care se adaugă o detaşare ironică. Volumul Salvare nu doar că a încântat prin formula sa neobişnuită. A trezit, de asemenea, mirarea şi protestul multor critici şi cititori.

În anii 1945-1951 Miłosz lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, fiind ataşat cultural al Republicii Populare Polone la New York şi apoi la Paris. În 1948 publică Tratat de morală care - printr-o coincidenţă stranie, deşi descrie în mod clar procesele negative legate de ideologizarea culturii şi de transformările sociale şi politice din acea perioadă, vorbind despre responsabilitatea omului faţă de istorie - scapă de cuţitul cenzurii. Revenind în ţară, se separă de mediul literar „oficial” - Asociaţia Literaţilor Polonezi, condusă de către Jerzy Putrament. În replică, i se retrage paşaportul, soţia sa, Janina, rămânând în America... Totuşi, poetul reuşeşte să recapete încrederea autorităţilor, datorită protecţiei de care se bucura din partea lui Zygmunt Modzelewski. Pleacă în Franţa, dar, în loc să se prezinte la postul de la ambasadă, alege soarta unui emigrant politic. Imediat, începe colaborarea cu Institutul Literar, condus de Jerzy Giedroyć…


În Franţa locuieşte până în 1960. În această perioadă îi apare, mai întâi, Mintea captivă - volum de eseuri care ani de zile îi va deschide lui Miłosz calea către cititorii europeni şi americani, şi care încă mult tip va reprezenta cartea sa de vizită, deseori spre disperarea poetului… Mintea captivă este o analiză profundă a transformărilor istorice ale Europei din acea vreme. Miłosz evaluează atitudinea creatorilor de cultură în epoca ideologizată, motiv din care cartea a fost înţeleasă ca un atac la autorităţile socialiste şi comuniste. În 1953 îi apar volumul de poezii Lumina zilei şi romanul Dobândirea puterii care preia în formula de proză teme prezente în Mintea captivă. Apoi, în 1955, văd lumina tiparului Valea Issei şi Tratat despre Poezie, care primeşte premiul literar „Cultura”. În perioada de dezgheţ al anului 1957, poeziile lui Miłosz apar şi în presa din Polonia, iar creaţia sa are parte de comentarii favorabile ale criticilor şi ale cercetătorilor literari. Apoi, timp de mulţi ani, textele lui Miłosz vor fi disponibile numai în aşa-numitul samizdat. În 1958, anul apariţiei cărţii Europa de familie, precum şi Continentele, scriitorul devine laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor Polonezi din Exil.

La invitaţia universităţilor California şi Indiana, în 1960 Miłosz pleacă în Statele Unite ale Americii. Acceptă bucuros postul de profesor la Departamentul de Limbi şi Literaturi al Universităţii din Berkeley, California - de acum înainte, viaţa lui se poate stabiliza… Munca la universitate îi deschide lui Miłosz calea promovării literaturii poloneze, în special, a poeziei. Pe lângă cărţile Regele Popiel şi alte versuri, Omul printre scorpioni (1962) şi Gucio cel vrăjit (1965), în acelaşi an, 1965, apare Postwar Polish Poetry - o antologie de poezie poloneză postbelică în limba engleză, culeasă şi tradusă de către poet, foarte importantă în contextul vieţii şi creaţiei lui Miłosz privite în ansamblu. Astfel, Miłosz deschide calea pentru alţi poeţi polonezi, printre care Zbigniew Herbert. Efortul său ştiinţific şi de popularizare iese la iveală cu toată puterea o dată cu următoarea sa carte extraordinară - The History of Polish Literature, editată în 1969 şi care constituie o voce puternică şi semnificativă pe tema literaturii poloneze, voce care nici astăzi nu rămâne fără ecou şi este luată în considerare de către următoarele generaţii de specialişti în literatură. În acelaşi an, 1969, îi apare volumul de versuri Oraşul fără nume, precum şi volumul de eseuri Privind dinspre Golful San Francisco. În 1972 va fi publicată culegerea de eseuri Obligaţii private.


Anul 1973 este deosebit din punctul de vedere al receptării operei lui Miłosz în lume. Până atunci, Miłosz era celebru, înainte de toate, ca eseist şi - ceea ce era şi mai rău, în opinia sa - ca scriitor politic, fapt la care contribuise Mintea captivă. Cititorul de pe mapamond cunoştea relativ puţine lucruri despre el ca poet, deşi pentru el însuşi poeziile constituiau partea cea mai importantă a întregii sale creaţii. În ţară, în schimb, era invers, autorul fiind în continuare cunoscut, înainte de toate, ca autor al volumelor Trei ierni, Salvare şi Tratatul de morală. În anul 1973 această imagine a scriitorului-eseist se schimbă şi se întâmplă graţie editării primei culegeri de versuri ale lui Miłosz în limba engleză - Selected Poems. Acum calea către publicul mondial va deveni în totalitate deschisă. Următoarele editări de poezii în limba engleză sunt: Poems în 1977 şi Bells in Winter în 1978.

Czesław Miłosz are parte de o recunoaştere din ce în ce mai largă. În 1974 (anul editării importantului său volum de poezii Unde răsare şi apune soarele) primeşte premiul PEN-clubului polonez pentru traducerile de poezie poloneză în limba engleză, apoi Premiul Guggenheim în 1976, titlul de doctor honoris causa al Universităţii Michigan din Ann Arbor în 1977, Premiul Literar Internaţional Neustadt, precum şi Berkeley Citation - cea mai înaltă distincţie a Universităţii California. Concomitent, în 1977 apare Ţinutul Ulro şi Secolul meu - înregistrarea convorbirilor lui Miłosz cu Aleksander Wat. Odată cu editarea în anul 1979 a Cărţii Psalmilor, Czesław Miłosz începe o muncă extraordinară şi mereu neterminată la traducerea Bibliei. Între timp apar Cartea lui Iov (1980), Cartea celor cinci Megillot (1982), Evanghelia după Marcu şi Apocalipsa (1984).

În sfârşit, vine şi momentul de cumpănă, într-un anume sens, atât pentru Miłosz, care va trebui să se confrunte cu celebritatea şi popularitatea de-a dreptul neobişnuită, cât şi pentru cei care îi receptează opera, în special, cititorii polonezi şi critica literară poloneză. Trebuie amintit aici că, pe lângă vocile importante ale lui Jerzy Kwiatkowski, Aleksander Fiut sau Jan Błoński, în general, critica poloneză a tăcut în privinţa lui Miłosz sau a cerut cu timiditate recunoaşterea locului său. Cititorii erau condamnaţi la necunoaştere… Iată însă că anul 1980 i-a adus lui Czesław Miłosz Premiul Nobel pentru Literatură, acordat de Academia Suedeză pentru întreaga sa operă. Istoria - despre care Miłosz a scris de atâtea ori, de care nu a putut să se rupă în textele sale - a legat într-un mod ciudat efortul său creator cu situaţia din Polonia, ţara pe care a ales-o, în a cărei limbă a scris şi din care a decis să emigreze. Înflorirea Sindicatului „Solidaritatea” şi introducerea în Polonia, în 1981, a legii marţiale au contribuit la crearea unui mit original atât al personajului Miłosz, cât şi al operei sale, şi din a cărui strânsoare nu a reuşit să se salveze nici până astăzi - mitul scriitorului polonez din cap până în picioare, al luptătorului pentru libertate, al celui mai înflăcărat adversar al comunismului. Naţiunea poloneză a făcut din poet o autoritate care a fost folosită în disputele politice. Vrând-nevrând, Miłosz trebuia să se confrunte cu rolul de poet naţional. A stat în rând cu Lech Wałęsa şi cu Ioan Paul al II-lea. Istoria l-a legat cu aceste personalităţi şi l-a aruncat din nou în cazanul transformărilor socio-culturale…


Premiul Nobel i-a deschis lui Miłosz calea către cititorul polonez. Editura poloneză ZNAK publică în mod oficial volumul de versuri Unde răsare şi apune soarele, iar editura PIW iniţiază Opere alese. Recunoaşterea mondială a operelor lui Miłosz închide gura cenzurii. Ca o avalanşă încep să apară următoarele studii despre opera scriitorului. În 1981 Miłosz ajunge în Polonia - ajunge în momentul când polonezii sunt convinşi că au de-a face cu un important moment de cotitură între două epoci. În aura specifică a vremurilor, venirea lui Miłosz este triumfală. Primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Catolice din Lublin… Se întoarce, totuşi, în Statele Unite, la casa sa cu grădină de pe colinele din Berkeley.

Următorii ani abundă în ediţii ale cărţilor lui Miłosz în multe limbi ale lumii. Totodată, îi apar noi opere: Imnul Perlei - editat în 1982 la Paris şi, imediat, în Polonia; Pământul necuprins (1984), Începând cu străzile mele (1985). Cronicile editate în 1988 la Editura ZNAK sunt, după mulţi ani, prima ediţie princeps în Polonia, iar următorul volum de acest fel, Pauza metafizică, apare deja în 1989. În 1986 moare prima soţie a poetului, Janina. În acelaşi an, Miłosz vizitează din nou Polonia şi, din nou, în momentul unor mari transformări. Primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Jagiellone din Cracovia. Din acest moment, el va veni în Polonia din ce în ce mai des, până când Cracovia devine următoarea sa casă, care va concura acum cu cea din Berkeley. În acelaşi an, Miłosz primeşte următorul titlu de doctor honoris causa, de data aceasta al Universităţii Harvard.

În 1992, editura ZNAK publică o carte specială a lui Czesław Miłosz - În căutarea patriei, culegere de eseuri în care autorul „discută”, din nou, cu istoria, în contextul căderii comunismului. Invocând, tradiţional, amintirile din trecut, Miłosz tratează tema valorilor naţionale şi a adevărului istoric privind cultura, societatea şi geografia Lituaniei, Belarusiei, Ucrainei şi Poloniei dintr-o perspectivă neobişnuită pentru generaţiile educate în epoca comunismului...

Un eveniment important în viaţa sa va fi revenirea, după 52 de ani, în Lituania, în anul 1992. Acolo, primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii Witold Wielki (Witold cel Mare) din Kowno (Kaunas), după ce puţin mai devreme se învrednicise de aceleaşi titluri la Universităţile din Bologna şi din Roma). De atunci va mai reveni în câteva rânduri în Lituania. Odată cu ediţia lituaniană a cărţii În căutarea patriei, Miłosz va înregistra un nou succes. Pentru merite deosebite în serviciul Lituaniei, primeşte de la preşedintele Algirdas Brazauskas Ordinul Marelui Prinţ Giedymin. De asemenea, susţine un dialog interesant cu Tomas Venclova pe tema naţiunii lituaniene şi a istoriei Lituaniei. În 1993, la ZNAK apar trei volume de versuri ale lui Miłosz, iar Miłosz devine cetăţean de onoare al Cracoviei, care se va schimba în curând într-o cetăţenie mult mai reală.

Ultima decadă a vieţii poetului reprezintă o perioadă creatoare neobişnuit de intensă. Fiecare carte a lui Czesław Miłosz constituie un eveniment şi un succes pe piaţa editorială poloneză. O dovadă ar putea fi premiul NIKE, acordat în 1998 pentru Căţelul de lângă drum. De asemenea, se bucură de un mare succes ultimele volume de poezie Acesta (2000), Al doilea spaţiu (2002), Orfeu şi Euridice (2002), Cămara literară (2004) şi Călătorii în timp (2004). Trebuie amintită ediţia de Opere alese elaborată în comun de Editurile ZNAK şi Literară.

Pe 14 august 2004, la vârsta de 93 de ani, Czesław Miłosz moare la Cracovia…

Traducere Radoslawa Janowska-Lascar

Biografia a fost redactată de Łukasz Stadnicki pe baza cărţii lui Andrzej Zawada, Miłosz, precum şi a calendarului vieţii şi operei poetului introdus în monografia Bożenei Chrząstowska Poeziile lui Czesław Miłosz şi, de asemenea, pe baza informaţiilor curente şi a interviurilor acordate de către poet. Sursa - Milosz.pl.

Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova are onoarea de a Vă invita la expoziţia CZESŁAW MIŁOSZ (13-27 octombrie 2011) organizată cu ocazia celebrării în Polonia  a Anului Czesław Miłosz. Vernisajul va avea loc joi, 13 octombrie 2011, ora 16.00 la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova str. 31 August 78-A, or. Chişinău.

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 August 2020, ora: 16:17

Ex-ministra Justiției, Olesea Stamate în contextul dosarului „Avia Invest”: „Dodon ne fură țara în fiecare zi”

Ex-ministra Justiției, Olesea Stamate în contextul dosarului „Avia Invest”: „Dodon ne fură țara în fiecare zi”

Ex-ministra Justiției în Guvernul Maiei Sandu, Olesea Stamate critică dur „reacțiile iresponsabile” ale actualei guvernări Dodon-Chicu la decizia provizorie a Arbitrajului de la Stockholm. Amintim că, recent, această instituție a interzis executării notificării de...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 4 August 2020, ora: 14:59

Investigație despre licitații trucate cu combinezoane pe timp de pandemie, la instituția condusă de Golovin

Investigație despre licitații trucate cu combinezoane pe timp de pandemie, la instituția condusă de Golovin

Se pare că unde apare Boris Golovin, actualul șef al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), au loc schemele, licitațiile incorecte și favoritismul. 

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 4 August 2020, ora: 13:10

Cum faci cele mai bune CHIFTELUŢE din carne. Ingredientul secret care dă tot gustul

Cum faci cele mai bune CHIFTELUŢE din carne. Ingredientul secret care dă tot gustul

Se ştie, fiecare bunică are propria reţetă de chifteluţe… Unele înmoaie pâinea în lapte, altele folosesc un amestec de ierburi aromatice numai de ele ştiut, altele, ceva mai îndrăzneţe, combină diverse tipuri de carne pentru a căpăta o textură perfectă....

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 4 August 2020, ora: 12:50

Filmul de groază „Realitatea din Moldova”, în regia lui Igor Dodon

Filmul de groază „Realitatea din Moldova”, în regia lui Igor Dodon

Guvernarea a început să-și laude tot mai des realizările. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 4 August 2020, ora: 09:03

Igor Munteanu spune că R. Moldova a „primit un cartonaș roșu” pe subiectul aeroportului din cauza guvernării socialiste

Igor Munteanu spune că R. Moldova a „primit un cartonaș roșu” pe subiectul aeroportului din cauza guvernării socialiste

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și președintele Comisiei de control al finanțelor public, Igor Munteanu, consideră logică decizia Curții de arbitraj internațional de la Stockholm care a interzis acțiuni de...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 4 August 2020, ora: 08:54

În urmă cu 13 ani, NASA începea să caute viaţă pe Marte

În urmă cu 13 ani, NASA începea să caute viaţă pe Marte

Pe 4 august 2007, NASA a lansat sonda Phoenix, pentru a căuta semne de viaţă pe Marte. Phoenix a fost concepută pentru a examina istoria permafrostului marţian, analizând modul în care apa lichidă a modificat componenţa chimică şi mineralele din sol. Instrumentele sale au...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 4 August 2020, ora: 08:49

Cod galben de caniculă: METEO în R.Moldova pe o săptămână

Cod galben de caniculă: METEO în R.Moldova pe o săptămână

 Meteorologii anunță că astăzi maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius. În același timp, în nordul țării vor cădea ploi cu descărcări electrice.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 4 August 2020, ora: 08:48

Vânăta – ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii

Vânăta – ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii

Pe lângă faptul că este un aliat de nădejde în curele de slăbire, vânăta ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii. În mod interesant, vânata a fost considerată mult timp un aliment toxic. Acest lucru se datorează...

( ) Citeşte tot articolul

Externe 4 August 2020, ora: 08:33

Val de emoţie în Suedia după ce o fetiţă de 12 ani a murit într-un atac armat

Val de emoţie în Suedia după ce o fetiţă de 12 ani a murit într-un atac armat

Moartea prin împuşcare a unei fetiţe de 12 ani în apropiere de Stockholm a provocat vii emoţii luni în Suedia, care se confruntă în ultimii ani cu o înmulţire îngrijorătoare a atacurilor armate între bande criminale, relatează AFP. Adolescenta,...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 4 August 2020, ora: 08:08

Horoscopul zilei de azi MARȚI 4 AUGUST 2020. Ce vrei să demonstrezi?

Horoscopul zilei de azi MARȚI 4 AUGUST 2020. Ce vrei să demonstrezi?

 A trecut Luna plina, dar n-au trecut surprizele saptamanii. Marte in Berbec face cuadratura cu Jupiter in Capricorn. E cam greu sa mai tii pe loc caii salbatici. Esti gata sa mergi inainte cu planurile tale, indiferent care sunt acestea. Atentie insa! Sunt chiar planurile tale sau vrei sa...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 4 August 2020, ora: 07:50

CFR Cluj rămâne campioana României la fotbal

CFR Cluj rămâne campioana României la fotbal

Formația ardeleană a câștigat pentru a 3-a oară la rând titlul în Liga 1, după ce a învins-o cu 3-1 pe Universitatea Craiova, într-un meci desemnat de Liga Profesionistă drept finală a sezonului.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 4 August 2020, ora: 07:11

ZI ISTORICĂ pentru România Mare - 4 august 1919 / Armata noastră ocupă Budapesta fără lupte

ZI ISTORICĂ pentru România Mare - 4 august 1919 / Armata noastră ocupă Budapesta fără lupte

La 4 august 1919, ora 18:00, armata română ocupă fără lupte Budapesta în cadrul războiului româno-ungar de la 1919. Comandantul Trupelor din Transilvania începînd din 12 aprilie 1919, generalul Gheorghe Mărdărescu (foto, pe terasa hotelului Ghelert din...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 4 August 2020, ora: 00:18

partea II Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: Politica Turciei și decapitarea Principelui Brâncoveanu şi a celor 4 fii ai săi

Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: Politica Turciei și decapitarea Principelui Brâncoveanu şi a celor 4 fii ai săi

Vezi PARTEA I - Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: de la beţie şi furt la ospitalitate şi hărnicie

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 3 August 2020, ora: 10:48

breaking O coloană de BLINDATE ale forțelor armate Belaruse se deplasează spre frontiera cu Federația Rusă. VIDEO

O coloană de BLINDATE ale forțelor armate Belaruse se deplasează spre frontiera cu Federația Rusă. VIDEO

„Ceva îl deranjează pe Lukașenko”, anunță publicația Novaya Gazeta care publică un video cu transportatoare blindate belaruse.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 3 August 2020, ora: 07:58

Andrei Năstase: „Uitați-vă că și președintele Iohannis a vorbit în același sens, dânsul o face altfel, nu ca Maia Sandu și Igor Dodon”

Andrei Năstase: „Uitați-vă că și președintele Iohannis a vorbit în același sens, dânsul o face altfel, nu ca Maia Sandu și Igor Dodon”

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase este de părerea că o evoluție negativă a pandemiei de Covid-19 ar trebui să determine clasa politică să ia o decizie de amânare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 3 August 2020, ora: 07:34

A murit prima pacientă cu transplant de faţă realizat în SUA

A murit prima pacientă cu transplant de faţă realizat în SUA

 Connie Culp, prima pacientă din SUA care a beneficiat în 2008 de primul transplant aproape complet de faţă, a murit la 57 de ani, potrivit clinicii care a realizat această procedură complexă, au informat sâmbătă mass-media locale, citate de EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 August 2020, ora: 07:32

Proteste în Bulgaria. A fost blocată autostrada spre Grecia

Proteste în Bulgaria. A fost blocată autostrada spre Grecia

Protestele din Bulgaria au intrat într-o noua fază. După instalarea unor corturi de campanie în fața guvernului și președinției, zeci de oameni au blocat autostrada E-79. Aceasta face legătura între Sofia și Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)