Astăzi 11 Decembrie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la 10 Decembrie 2019
Abonamente

Actualitate 15 Iunie 2015, ora 14:27

Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia -profilul unei universități de stat, orientată spre competiție, dinamism și performanță

Marime Font

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, reevaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2015 și apreciată cu calificativul maxim
„Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020.

Toate programele de LICENȚĂ (învățământ de zi și învățământ la distanță), MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licență nou înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, până la absolvirea primelor trei promoții când, potrivit reglementărilor în vigoare, vor fi înaintate spre acreditare.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are conştiinţa deplină a rostului şi a rolului ei bine definite în învăţământul superior românesc, misiunea fundamentală fiind tocmai aceea de a contribui, prin modalităţile specifice educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. Comunitatea academică albaiuliană este una care are în centrul de interes STUDENTUL şi calitatea educaţiei, a pregătirii lui profesionale şi a condiţiilor de studiu şi viaţă oferite acestuia. Valorile pe care le promovăm sunt orientate spre construirea unei relaţii armonioase în comunitatea academică din care studenţii sunt parte: egalitate şi diversitate, răspundere socială, deschidere, transparenţă şi corectitudine, inovaţie, profesionalism şi excelenţă, respectul pentru valorile individuale şi colective, asumarea responsabilităţii pentru patrimoniul uman şi material.


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este organizată în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA se află într-un continuu proces de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete, săli de curs şi amfiteatre. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură modernă, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare.

Universitatea dispune de 4 cămine studenţeşti la standarde europene, cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri (amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu

cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice). Biblioteca Universităţii funcţionează într-o clădire amenajată modern, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă, cât şi on line. Biblioteca universitară dispune de cinci săli de lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală. Servirea mesei se poate face la restaurantul universitar din imediata vecinătate a Universităţii. În incinta campusului universitar funcţionează o sală de sport modernă. Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor.

Studenții Universității albaiuliene beneficiază de burse de studiu și de practică, în cadrul mobilităților internaționale ERASMUS, la peste 100 de universităţi partenere din: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Spania, Turcia, Ungaria. 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA organizează, în perioada 13 iulie-21 august 2015, ADMITEREA pentru cele 29 de programe de licenţă, 23 de programe de masterat și 4 Școli Doctorale (în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie). Detalii privind 
metodologia, calendarul Admiterii și numărul de locuri se pot obține consultând pagina web a Universității: www.uab.ro/admitere.M E T O D O L O G I A DE ŞCOLARIZARE 

a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România

BURSIERI AI STATULUI ROMÂN

Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este următoarea:

a) ciclul I – studii universitare de licență;

b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;

c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru

masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi);

- cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MEN, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, din bugetul MEN, conform art. 1(3) a) din prezenta Metodologie.

(4) Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi:

a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial edemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

b) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă (anexa 1A), candidaţii vor putea opta

a) un (1) domeniu fundamental de ierarhizare şi maximum trei (3) instituţii de învăţământ superior, cu precizarea domeniului de licență la care doresc să studieze (conform anexei 5);

b) o singură instituție de învățământ superior la care pot opta pentru trei (3) domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, în ordinea preferinţelor (conform anexei 5);

c) trei universități diferite și trei domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare. 

Înmatricularea la studii se va realiza pe baza ordinului emis de MEN, care va fi transmis fiecărei instituții de învățământ preuniversitar/superior de stat din România.

Românii de pretutindeni pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare pentru unitățile școlare postliceale și potrivit principiului autonomiei universitare, în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ, și a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

(2) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în anexele 2, 3 sau 6, după caz.

b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ preuniversitar sau superior de stat/particular acreditată, după caz.

(3) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor transmite la MEN – DGRIE, dosarele candidaţilor admiși la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către românii de pretutindeni, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MEN, conform reglementărilor legale în vigoare, după ce aceștia au fost admiși în unitățile de învățământ preuniversitar și superior de stat sau particular acreditat din România.

Înmatricularea românilor de pretutindeni, la studii universitare de licenţă/masterat/doctorat este condiţionată de promovarea concursului de admitere și în baza aprobării MEN. La înmatriculare, tinerii admişi au obligaţia să-şi depună actele de studii în original.

Pentru anul de învăţământ 2014-2015, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

NEBURSIERI AI STATULUI ROMÂN

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarele de înscriere pentru studii preuniversitare/universitare de licenţă, masterat sau doctorat se depun direct la unitățile de învățământ preuniversitar/superior, care pot solicita şi alte documente specifice, altele decât cele prevăzute în anexe. Ulterior admiterii, instituțiile de învățământ preuniversitar și superior vor transmite dosarele candidaților la sediul MEN - DGRIE. Dosarele incomplete nu vor fi procesate.

CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

- Cerere de înscriere – formular tip

- Copii legalizate după:

1. diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent - după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)

2. foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat.

- Copie legalizată a certificatului de naştere.

- Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

- Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate

1. Buletinul de identitate/Cartea de Identitate

2. Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil.

Xerocopie după paşaport

2 Fotografii ¾, care se aplică pe cerere.

Locuri in ciclul I (licenta) subvenctionate de stat ”cu bursa” si ”fara taxa, fara bursa”, pentru romanii de

pretutindeni (Republica Moldova), in anul universitar 2014 – 2015

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:50

Judecatoria Chisinau a respins în termen record cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari

Judecatoria Chisinau a respins în termen record cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari

Judecatoria Chisinau, sediul Rascani, a respins ca fiind inadmisibila cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari, care a atacat in instanta decizia Procurorului General de al suspenda din functie si de a verifica activitatea Procuraturii Anticoruptie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:43

Nu numai că este plină de substanțe nutritive esențiale precum vitaminele B, fierul, manganul, cuprul, magneziul și potasiul, dar reprezintă o mină de aur pentru sănătate. Este bogata in nitrati, pe care corpul il transforma in oxid nitric - un compus care relaxeaza si dilata vasele de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:27

Pentru multi dintre noi, a visa ca mori este una dintre cele mai terifiante experiente pe care le putem avea atunci cand dormi. Insa trebuie sa stii totusi ca semnificatia acestui vis nu este negativa, asa cum te-ai astepta.  Cu totii ne temem de moarte, este o frica primara, cu care ne...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:23

Arde gunoiştea de la marginea oraşului Vulcăneşti. Potrivit autorităţilor locale, la faţa locului se află pompierii şi angajaţii „Apă-Canal”, care încearcă să stingă flăcările.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:13

Alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie de joi, 12 decembrie, au fost dominate de tema ieșirii din Uniunea Europeană, a cărei dată este stabilită pentru 31 ianuarie 2020. Principalele partide competitoare au ca subiect principal de campanie Brexit-ul. La trei ani și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:11

Turcia ar putea lansa o intervenţie militară în Libia, a avertizat marţi preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de postul TRT şi de agenţia de presă ANSA, conform MEDIAFAX. „În cazul în care vom fi invitaţi de Guvernul Fayez al-Sarraj pentru o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 17:03

Primăria municipiului Chișinău informează că începând cu data de 09.12.2019 până pe data de 18.02.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Cetatea Chilia la intersecție str. N. Titulescu și str. Cetatea Chilia intersecție cu str. Busuiocești. Măsura este impusă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 17:00

Un magazin din stânga Nstrului, la un pas, de a fi prădat de hoți. Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de 9 decembrie, în orașul Bender.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 16:57

Suplimentul la Contractul de furnizare de gaze existent dintre „Gazprom” și SA „Moldovagaz” urmează a fi semnat până la finele lunii decembrie, după agrearea soluțiilor privind achitarea costului serviciilor de transport al gazelor naturale în regim revers...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 10 Decembrie 2019, ora: 15:34

Ion Chicu s-a întâlnit cu investitorii cehi care au preluat pachetul majoritar al Gas Natural Fenosa

Ion Chicu s-a întâlnit cu investitorii cehi care au preluat pachetul majoritar al Gas Natural Fenosa

Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, s-a întâlnit astăzi cu grupul de investitori cehi care au procurat recent rețelele electrice de distribuție Gas Natural Fenosa. Această întreprindere deservește circa ¾ din consumatorii de energie electrică din Republica...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:46

Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit

Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit

Cântăreața suedeză Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, după o luptă de 17 ani cu cancerul.  Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a fan clubului formației Roxette. În 2002, Marie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:39

Atmosferă incandescentă la Hollywood. Lista nominalizărilor pentru Globurile de aur

Atmosferă incandescentă la Hollywood. Lista nominalizărilor pentru Globurile de aur

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:33

Dosarul olandezului, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul. Barbatul, eliberat din arest. Ce spun procurorii

Dosarul olandezului, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul. Barbatul, eliberat din arest. Ce spun procurorii

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:31

FLASH /// O nouă schemă de corupţie la Primăria capitalei şi Agenţia Servicii Publice. Patru persoane, între care o şefă de direcţie, reţinute de CNA

FLASH /// O nouă schemă de corupţie la Primăria capitalei şi Agenţia Servicii Publice. Patru persoane, între care o şefă de direcţie, reţinute de CNA

O nouă schemă de corupţie la Primăria municipiului Chişinău a fost developată de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. O şefă de direcţie, doi reprezentanţi ai unei agenţii imobiliare, dar şi un angajat al Agenţiei Servicii Publice sunt bănuiţi că ar fi pretins bani de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:20

Căuta fete pe care să le ducă la prostituție, în UE. O moldoveancă de 25 de ani, arestată/ VIDEO

Căuta fete pe care să le ducă la prostituție, în UE. O moldoveancă de 25 de ani, arestată/ VIDEO

O suspectă de trafic de ființe umane a fost reținută în flagrant pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova alături de o potențială victimă. Reținerea acesteia, dar și toate acțiunile de documentare au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:15

Bărbatul care a ucis 6 oameni într-un spital din Cehia s-a sinucis înainte să fie prins de polițiști

Bărbatul care a ucis 6 oameni într-un spital din Cehia s-a sinucis înainte să fie prins de polițiști

Bărbatul care a împușcat mortal șase oameni și a rănit alți doi, cu o armă semiautomată, într-un spital din Cehia, s-a sinucis. Tragedia a avut loc marți dimineața într-un spital din Cehia. Puţin după ora 7 dimineaţa, un bărbat cu o armă semiautomată a deschis...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:12

Iohannis anunță că-i retrage decorația lui Adrian Năstase. „Voi retrage decorațiile tuturor celor condamnați penal”

Iohannis anunță că-i retrage decorația lui Adrian Năstase. „Voi retrage decorațiile tuturor celor condamnați penal”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că îi va retrage decorația fostului premier Adrian Năstase, care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea. Șeful statului a adăugat că va face acest lucru în cazul tuturor persoanelor cae au fost condamnate penal.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:49

Ultima oră// Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Ultima oră// Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Liviu Dragnea rămâne în închisoare, a decis instanţa supremă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:43

Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu BANANE. În 10 minute se poate mânca

Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu BANANE. În 10 minute se poate mânca

 Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu banane! Merită să încerci această minunată prăjitură. Pe lângă faptul că e gata în 10 minute, nu necesită coacere. Ingrediente necesare 500 g biscuiţi 150 g nucă 6 banane sucul de la o lămâie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:39

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental BERBEC Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:28

Foamea ascunsă este cauzată, cel mai adesea, de lipsa acestor vitamine și minerale. Poate duce la obezitate și la slăbirea sistemului imunitar

Foamea ascunsă este cauzată, cel mai adesea, de lipsa acestor vitamine și minerale. Poate duce la obezitate și la slăbirea sistemului imunitar

Un concept mai puțin popular, dar care reprezintă astăzi o preocupare la nivel mondial este foamea ascunsă. Pentru a putea înțelege cum ne poate impacta, trebuie să înțelegem ce este această afecțiune. Conf.Dr. Sanda-Maria Crețoiu, co-fondator Nutriescience a explicat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:19

Un avion cu 40 de pasageri a dispărut de pe radare

Un avion cu 40 de pasageri a dispărut de pe radare

Armata aerului din Chile a anunţat luni că a pierdut ''contactul radio'' cu un avion militar C130, cu 38 de persoane la bord, care decolase din Punta Arenas (sud) spre o bază din Antarctica, relatează marţi AFP. ''Un avion C130 Hercules a decolat la ora 16.55 (19.55 GMT) din oraşul Punta...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 10 Decembrie 2019, ora: 12:08

Alfred Nobel - cel mai bogat vagabond al Europei

Alfred Nobel - cel mai bogat vagabond al Europei Din editia print

Alfred Nobel a fost chimist, inventator și om de afaceri suedez. Nobel s-a născut la 21 octombrie 1833. El este inventatorul dinamitei și întemeietorul fundației ce oferă anual faimoasele Premii Nobel. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:56

Prim-ministrul Chicu, despre alternativele de livrare a gazelor și cine e vinovat că s-a ajuns aici

Prim-ministrul Chicu, despre alternativele de livrare a gazelor și cine e vinovat că s-a ajuns aici

Premierul Ion Chicu recunoaşte că există problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergenţelor dintre Rusia și Ucraina. Chicu spune că este o problemă externă, dar care a fost definitiv ignorată de Guvernul condus de Maia Sandu. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:33

Ultima oră// A decedat fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov

Ultima oră// A decedat fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov

Fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov, a decedat.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)