Astăzi 22 Ianuarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la 21 Ianuarie 2020
Abonamente

Actualitate 15 Iunie 2015, ora 14:27

Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia -profilul unei universități de stat, orientată spre competiție, dinamism și performanță

Marime Font

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, reevaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2015 și apreciată cu calificativul maxim
„Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020.

Toate programele de LICENȚĂ (învățământ de zi și învățământ la distanță), MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licență nou înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, până la absolvirea primelor trei promoții când, potrivit reglementărilor în vigoare, vor fi înaintate spre acreditare.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are conştiinţa deplină a rostului şi a rolului ei bine definite în învăţământul superior românesc, misiunea fundamentală fiind tocmai aceea de a contribui, prin modalităţile specifice educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. Comunitatea academică albaiuliană este una care are în centrul de interes STUDENTUL şi calitatea educaţiei, a pregătirii lui profesionale şi a condiţiilor de studiu şi viaţă oferite acestuia. Valorile pe care le promovăm sunt orientate spre construirea unei relaţii armonioase în comunitatea academică din care studenţii sunt parte: egalitate şi diversitate, răspundere socială, deschidere, transparenţă şi corectitudine, inovaţie, profesionalism şi excelenţă, respectul pentru valorile individuale şi colective, asumarea responsabilităţii pentru patrimoniul uman şi material.


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este organizată în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA se află într-un continuu proces de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete, săli de curs şi amfiteatre. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură modernă, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare.

Universitatea dispune de 4 cămine studenţeşti la standarde europene, cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri (amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu

cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice). Biblioteca Universităţii funcţionează într-o clădire amenajată modern, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă, cât şi on line. Biblioteca universitară dispune de cinci săli de lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală. Servirea mesei se poate face la restaurantul universitar din imediata vecinătate a Universităţii. În incinta campusului universitar funcţionează o sală de sport modernă. Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor.

Studenții Universității albaiuliene beneficiază de burse de studiu și de practică, în cadrul mobilităților internaționale ERASMUS, la peste 100 de universităţi partenere din: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Spania, Turcia, Ungaria. 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA organizează, în perioada 13 iulie-21 august 2015, ADMITEREA pentru cele 29 de programe de licenţă, 23 de programe de masterat și 4 Școli Doctorale (în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie). Detalii privind 
metodologia, calendarul Admiterii și numărul de locuri se pot obține consultând pagina web a Universității: www.uab.ro/admitere.M E T O D O L O G I A DE ŞCOLARIZARE 

a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România

BURSIERI AI STATULUI ROMÂN

Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este următoarea:

a) ciclul I – studii universitare de licență;

b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;

c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru

masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi);

- cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MEN, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, din bugetul MEN, conform art. 1(3) a) din prezenta Metodologie.

(4) Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi:

a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial edemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

b) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă (anexa 1A), candidaţii vor putea opta

a) un (1) domeniu fundamental de ierarhizare şi maximum trei (3) instituţii de învăţământ superior, cu precizarea domeniului de licență la care doresc să studieze (conform anexei 5);

b) o singură instituție de învățământ superior la care pot opta pentru trei (3) domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, în ordinea preferinţelor (conform anexei 5);

c) trei universități diferite și trei domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare. 

Înmatricularea la studii se va realiza pe baza ordinului emis de MEN, care va fi transmis fiecărei instituții de învățământ preuniversitar/superior de stat din România.

Românii de pretutindeni pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare pentru unitățile școlare postliceale și potrivit principiului autonomiei universitare, în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ, și a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

(2) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în anexele 2, 3 sau 6, după caz.

b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ preuniversitar sau superior de stat/particular acreditată, după caz.

(3) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor transmite la MEN – DGRIE, dosarele candidaţilor admiși la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către românii de pretutindeni, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MEN, conform reglementărilor legale în vigoare, după ce aceștia au fost admiși în unitățile de învățământ preuniversitar și superior de stat sau particular acreditat din România.

Înmatricularea românilor de pretutindeni, la studii universitare de licenţă/masterat/doctorat este condiţionată de promovarea concursului de admitere și în baza aprobării MEN. La înmatriculare, tinerii admişi au obligaţia să-şi depună actele de studii în original.

Pentru anul de învăţământ 2014-2015, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

NEBURSIERI AI STATULUI ROMÂN

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarele de înscriere pentru studii preuniversitare/universitare de licenţă, masterat sau doctorat se depun direct la unitățile de învățământ preuniversitar/superior, care pot solicita şi alte documente specifice, altele decât cele prevăzute în anexe. Ulterior admiterii, instituțiile de învățământ preuniversitar și superior vor transmite dosarele candidaților la sediul MEN - DGRIE. Dosarele incomplete nu vor fi procesate.

CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

- Cerere de înscriere – formular tip

- Copii legalizate după:

1. diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent - după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)

2. foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat.

- Copie legalizată a certificatului de naştere.

- Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

- Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate

1. Buletinul de identitate/Cartea de Identitate

2. Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil.

Xerocopie după paşaport

2 Fotografii ¾, care se aplică pe cerere.

Locuri in ciclul I (licenta) subvenctionate de stat ”cu bursa” si ”fara taxa, fara bursa”, pentru romanii de

pretutindeni (Republica Moldova), in anul universitar 2014 – 2015

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 22:11

O nouă răfuială în Donbas. A fost ucis comandantul ”spetsnaz-ului” DNR

O nouă răfuială în Donbas. A fost ucis comandantul ”spetsnaz-ului” DNR

În orașul Donețk a fost asasinat adjunctul comandantului regimentului forțelor speciale al așa-numitei „Republici Populare Donețk” (”DNR”) Alexei Krivulia, cunoscut printre separatiști drept „Grin”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 22:04

Premierul Mihail Mișustin și-a prezentat guvernul / Lavrov și Șoigu își mențin posturile. Kozak lipsește.

Premierul Mihail Mișustin și-a prezentat guvernul / Lavrov și Șoigu își mențin posturile. Kozak lipsește.

Noul premier rus Mihail Mișustin a afirmat marți, odată cu prezentarea noului guvern, că dorește accelerarea planului de investiții anunțat de Vladimir Putin la începutul lui 2018, un program fără precedent, care urmărește modernizarea unei Rusii a cărei economie se confruntă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 21:43

„Milenialii” se tem mai mult de şomaj, sărăcie şi corupţie decât de schimbările climatice (sondaj)

„Milenialii” se tem mai mult de şomaj, sărăcie şi corupţie decât de schimbările climatice (sondaj)

Problemele sociale şi conflictele, nu schimbările climatice, sunt cele mai mari temeri ale generaţiei care s-a născut la sfârşitul mileniului trecut, aşa-zişii „millennials”, arată un studiu întocmit de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) şi prezentat...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 21 Ianuarie 2020, ora: 21:36 de Mihaela Culcinschi

Anatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”

Anatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a propus implementarea unui șir de schimbări în Constituția Rusiei, printre care: acordarea pentru Duma de Stat a dreptului de a numi prim-ministrul, înăsprirea condițiilor alegerii președintelui, astfel ca orice...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 21 Ianuarie 2020, ora: 18:50 de Silviu Tănase

Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis

Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis

Tunul de lemn este o producție Moldova-Film, realizată la apusul Imperiului Sovietic. Filmul prezintă povestea unui bătrân, liniștea căruia a fost tulburată de apariția unui avion nemțesc care le-a ucis pe rând găinile, apoi oaia. Bătrânul găsește un tun pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 14:06

FOTO/// Icoane cu chipul lui Vladimir Putin, vandute pe strazile din Rusia cu peste 22 de mii de lei

FOTO/// Icoane cu chipul lui Vladimir Putin, vandute pe strazile din Rusia cu peste 22 de mii de lei

 Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:44

Valeriu Pasat Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucureşti, trimis în Gulag pentru că a „contribuit la destituirea din funcţie a ministrului de Externe al României, N. Titulescu”

Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucureşti, trimis în Gulag pentru că a „contribuit la destituirea din funcţie a ministrului de Externe al României, N. Titulescu”

 Este binecunoscut faptul că în procesul de instituire, ameliorare şi dezvoltare a relaţiilor reciproce dintre state un rol deosebit îl joacă, de obicei, personalităţi notorii ale diplomaţiei. În România interbelică, o astfel de personalitate diplomatică,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:34

Piesa “Dosarele Siberiei,” în Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti

Piesa “Dosarele Siberiei,” în Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti

 Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău montează pe scena Naţionalului bucureştean, miercuri 22 ianuarie 2020, în Sala Mare, ora 19,00, piesa „Dosarele Siberiei”, în regia lui Petru Hadârcă.

( ) Citeşte tot articolul

Film 21 Ianuarie 2020, ora: 13:11

5 filme românești noi pe care le vei putea vedea în 2020

5 filme românești noi pe care le vei putea vedea în 2020

Anul 2020 va fi plin de noutăți în ceea ce privește industria cinematografică, inclusiv de noi filme românești de care să te bucuri. Anul 2020 va veni cu titluri mari. Pentru cei pasionați de filmele din universul DC, aceștia vor putea urmării continuarea poveștii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:05

Denunț la Procuratură împotriva lui Dodon și solicitări la ANI și FISC să verifice cheltuielile președintelui pentru vacanțele de lux

Denunț la Procuratură împotriva lui Dodon și solicitări la ANI și FISC să verifice cheltuielile președintelui pentru vacanțele de lux

Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a pregătit denunțul pe care intenționează să-l depună la Procuratura Generală împotriva șefului statului pentru îmbogățire ilicită. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Ianuarie 2020, ora: 12:06

Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir

Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir

A făcut senzație publicarea unui pachet de fotografii din satele basarabene ale anilor 50-60, la apogeul Uniunii Sovietice. Pe mine m-au întristat și vă spun de ce.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:58

Parlamentul a CHELTUIT 2 milioane pentru 110 tablete ce le va permite deputaților să folosească sistemul e-parlament și e-vot

Parlamentul a CHELTUIT 2 milioane pentru 110 tablete ce le va permite deputaților să folosească sistemul e-parlament și e-vot

Tabletele au fost procurate încă în luna decembrie 2019, conform Agenției Achiziții Publice, informează jurnal.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:53

Contrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia

Contrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia

Contrabandist cu imaginație. Un moldovean de 45 de ani din Nisporeni a ascuns mai multe produse alimentare fără acte în rezervorul unei stropitori, crezând că nu vor fi găsite, însă nu i-a mers.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:46

Constantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți

Constantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți Foto: simbol

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 10:01

De sărbători, Loteria Națională a oferit câștiguri de peste 14,5 milioane de lei

De sărbători, Loteria Națională a oferit câștiguri de peste 14,5 milioane de lei

În perioada 1 decembrie – 15 ianuarie, Loteria Națională a oferit câștiguri în valoare de 14 575 000 de lei. Dintre acestea, 19 norocoși au descoperit premii mari în bilete de loterie în sumă de 5 619 439 de lei. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 21 Ianuarie 2020, ora: 09:15

OPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu

OPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu

Ex-deputatul Valeriu Saharneanu, reprezentant al Partidului Popular Românesc, a dezvăluit cum a ajuns fostul președinte al formațiunii, Vlad Țurcanu, să conducă partidul, dar și cum, ulterior, nu s-a mai implicat în activități.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 09:04

VIDEO// Arest preventiv pentru minorul din ORHEI, care și-a ucis prietenul pentru o platformă XBOX

VIDEO// Arest preventiv pentru minorul din ORHEI, care și-a ucis prietenul pentru o platformă XBOX

Minorul de 14 ani care a ucis cu sânge rece un alt minor de 12 ani a primit mandat de arest pentru 30 de zile, după ce ieri a fost reținut pentru 24 de ore. Băiatul este suspectat că ar fi omorât un băiat de 12 ani, iar cadavrul l-a ascuns într-o clădire nefinisată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 08:54

Cadavru găsit într-o fântână de canalizare

Cadavru găsit într-o fântână de canalizare

Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost depistat în această după-amiază într-o fântână de canalizare de pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei. Solicitată telefonic, Natalai Stati, ofițerul de presă al Poliției Capitalei,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 08:25

GALA CINEAȘTILOR 2020: Cele mai bune filme din Moldova

GALA CINEAȘTILOR 2020: Cele mai bune filme din Moldova

 Ieri, 20 ianuarie, a avut loc „Gala Cineaștilor 2020”. Evenimentul a fost organizat în premieră de către Uniunea Cineaștilor din Moldova în colaborare cu Centrul Național al Cinematografiei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Laureații Galei...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 21 Ianuarie 2020, ora: 07:52

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 IANUARIE 2020. BERBECII SUNT CONFUZI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 IANUARIE 2020. BERBECII SUNT CONFUZI

Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 06:33

Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice

Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice

Mai mult de trei sferturi (79%) din infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din Europa era controlată de companiile de utilităţi şi petroliere.

( ) Citeşte tot articolul

Carte 21 Ianuarie 2020, ora: 05:49

Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie

Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie Din editia print

În prezent, în spaţiul audiovizualului există numeroase (ca să nu zicem nenumărate) posturi de radio şi TV, care încearcă din răsputeri să ne ademenească, să capteze cu orice preţ atenţia publicului. În avangarda acestei permanente competiţii sunt cei de la...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)