Astăzi 20 Martie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la ora 08:35
Abonamente

Istorie 9 Septembrie 2013, ora 07:32

În culisele istorieiUNUL DINTRE INTELECTUALII CARE A DAT CULOARE CHIȘINĂULUI INTERBELIC

Marime Font

Citind materialele legate de biografia lui am avut senzația că acest om în permanență s-a aflat pe linia întâi. Și pe timp de pace, și pe timp de război. 

Al 11-lea fiu al preotului Gheorghe Savin, paroh al Bisericii Sfinţii Împăraţi din Jorăşti, şi al soţiei sale Zoiţa, din cei 13 copii pe care i-au avut, Ioan Gh. Savin (18.XII.1885, com. Jorăşti, jud. Galaţi – 22.II.1973, Bucureşti) a fost un mare teolog, un erudit filosof, un pedagog de vocație şi un publicist inspirat.

În anul 1891, la doar 6 ani, începe școala primară în comuna sa natală şi o termină la o școală din Bârlad, urmează cursurile Seminarului din Roman (1892), mai apoi seminarul Veniamin Costache din Iaşi (1895). Chiar din primii ani de studii la Iași se remarcă ca un bun cunoscător al istoriei, participând la un concurs naţional, obţine premiul I. Cu începere din 1905 urmează cursurile Facultății de Teologie a Universității din Bucureşti. În 1910 îşi ia licenţa în teologie şi la propunerea profesorului său Ioan Mihălcescu, e trimis ca bursier în Germania, la Berlin și Heidelberg (1910-1915). Studiază aprofundat: Istoria filosofiei, logica, psihologia, istoria valorilor, pedagogia ș.a..


Probabil că anume în acele celebre aule și biblioteci s-a născut aurul pur al mărturisirii sale de credință:
Creștinismul are nevoie de mai multă interiorizare. Și desigur, și de o mai largă precizare.
Suntem față de dogmele credinței de o groaznică, aproape ofensatoare ignoranță.
Din cauza acestei ignoranțe, pactizăm cu doctrinele și asociațiile cele mai ireconciliabile cu creștinismul.
Suntem creștini și totuși frecventăm, ca membri asidui, lojile francmasonice!
Ne închinăm Mântuitorului Hristos, dar în același timp o facem pe membrii devotați ai societăților teosofice, exultăm după magismul indic sau mesianismul lui Krishna-Murti!

Avem în creștinism cel mai larg și cel mai categoric imperativ al dreptății sociale și al înfrățirii universale și totuși căutăm remediile pe căile anarhiei revoluționare, sau ne ținem morțiș de coada ligilor internaționale de pacificare universală.
Dacă creștinismul nostru ar fi mai adânc și mai activ, am găsi în el suficiente rețete salvatoare.
Iată atâtea probleme care-și așteaptă, din punct de vedere creștin, o mai largă lămurire și o mai categorică precizare. Ceea ce vom căuta să facem în această primă serie de scurte studii.
(Ioan Gh. Savin, Iconoclaști și apostați contemporani.-- București, 1995).
Aurel Savin, nepotul lui Ioan Gh. Savin într-o notă biobibliografică întocmită pentru ediția citată mai sus, face unele precizări:
Am aflat din Nota autobiografică pe care unchiul mi-a lăsat-o la cererea mea că, între anii 1910-1915, a urmat, la Berlin, cursurile unor profesori prestigioși precum Alois Bruhl (Istoria filozofiei și logică), K. Stumph (Psihologie), K. Munsterberg (Istoria valorilor), Spranger (Pedagogie).
Ulterior, este atras de faima a doi mari profesori din Haidelberg, Wilhem Windelband, care preda filozofia și logica, precum și Ernst Troeltsch, teologie și filozofie. L-au influențat de asemenea cursul doctoral de economie politică ținut de prof. Gothmi și cel de teologie practică al prof. Niebergall, precum și cursul de logică și teoria cunoașterii susținut de profesorul Emil Lask. Multe din aceste nume erau cunoscute și de Părintele prof. D. Stăniloae, care saluta în ele niște „valori remarcabile”.

După izbucnirea războiului franco-german în 1914, cere, şi obţine din ţară o amânare a încorporării în vederea pregătirii şi susţinerii tezei de doctorat la profesorul Ernst Troeltsch, cu titlul Die Religions inhalte eines Systems der Werte, pe care o susţine (cu un real succes), primind certificatul de doctor în teologie şi filozofie al Universităţii din Heidelberg.

În 1915 se întoarce în ţară, unde este declarat „nesupus la încorporare”, dar în faţa dovezilor prezentate este absolvit şi trimis la Şcoala de ofiţeri de la Ploieşti şi apoi la regimentul din Galaţi, iar pe urmă pe front; după armistiţiu, rămâne profesor de germană şi română la liceul din Bolgrad. În 1920 este numit Inspector General la Ministerul Cultelor, unde deja activau: Nichifor Crainic, Gala Galaction, Vasile Voiculescu ș.a. Și atunci când prietenul său, Octavian Goga, pe atunci ministru al cultelor, i-a propus să intre în colegiul de redacție al revistei Cuvântul editată de minister și difuzată gratuit în fiecare parohie, a acceptat cu plăcere.

Despre istoria obținerii titlului de doctor și despre cariera sa militară Ioan Gh. Savin a scris la 22 noiembrie 1967 în Notă autobiografică, publicată în finalul ediției Mistica apuseană (Sibiu, 1996):
...Cum lucrarea scrisă fusese aprobată de comisia examinatoare și găsită bună și suficient notată, a trebuit să plec în țară întrucât amânării acordate îi trecuse termenul și fusesem dat „nesupus” la legea recrutării. N-am mai îndeplinit formula investirii publice a titlului de doctor care, mai ales aici la Heidelberg, se făcea cu un deosebit fast. Starea de război în 1915 începuse să se arate cam nesigură pentru Germania, mai ales după retragerea de pe Marna, și tot mai alarmant și pentru cei sortiți să se grăbească din cauza războiului. Ni s-au eliberat simple certificate cu aprobarea examenelor date și a lucrării scrise aprobate, conferindu-ni-se titlul de doctor.
Am fost asimilat acestora și mi s-a eliberat și mie un astfel de certificat, cu care am sosit în țară în toamna anului 1915. Aici m-am prezentat la cercul de recrutare, unde fusesem dat ca „nesupus la încorporare” dar, luându-se în considerație situația mea specială, m-a „amnistiat” și trimis la școala de ofițeri de rezervă de la Ploiești.
...o întâmplare neprevăzută a făcut să pătimesc, adică să fiu scos din cadrele acestei școli, atât de mult căutate și râvnite și, la care fusesem trimis din „oficiu”. Am fost trimis la regimentul 51 Galați căruia îi aparțineam, ca simplu soldat și pus să învăț instrucția ca orice recrut care pentru prima oară pune mâna pe armă. „Întâmplarea” de care am pomenit și care a dus la îndepărtarea mea din școala militară de la Ploiești, a fost cea care urmează.

Având într-o duminică, după o lună de școală, „liber”, am venit la București și, întâmplător, am asistat la o întrunire care se ținea în sala Dacia, întrunire ținută de oameni de diferite nuanțe politice, în special conservatori, care erau în opoziție și care cereau intrarea noastră imediată în război, alături de „aliați”.
Bolgradul, orașul mic de la sud cunoscut mai curând ca un centru cultural al coloniștilor bulgari, este primul oraș în care el a cunoscut spiritul Basarabiei. Dar aici nu se reține prea mult. În 1920 este chemat la Bucureşti şi numit inspector general la Ministerul Cultelor şi redactor responsabil de apariția publicaţiei oficiale a ministerului - Cuvântul.
O altă încercare de a face muncă birocratică a întreprins-o în 1937, când la solicitarea poetului Octavian Goga, desemnat prim-ministru a acceptat numirea sa ca subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale într-o guvernare scurtă ca un fulger (29.XII.1937-10.II.1938).
Ulterior a refuzat cu stoicism toate propunerile de a face parte din echipe de guvernare, propuneri parvenite din partea patriarhului Miron Cristea sau a mareșalului Ion Antonescu. Acest dezinteres pentru fotolii înalte are și o explicație -- îi era total străin interesul pentru munca militantă de partid pe care el o vedea incompatibilă cu poziția lui de apologet creștin.
Preocupările lui încă din 1927 s-au axat pe învăţământul teologic universitar. Debutează ca profesor de Filozofie a religiei şi Apologetică la Facultatea de Teologie din Iaşi, pe urmă la Chişinău (1927–1941), unde un timp a fost și decan şi, în final, la catedra de Apologetică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1941–1947), de unde este pensionat în 1948.
Fiind cadru didactic, a participat la Congresul profesorilor de Teologie ortodoxă de la Atena (1936).
La 5 mai 1950, este arestat de organele Securităţii RPR şi încarcerat la Sighetu Marmaţiei „pentru activitate intensă împotriva mişcării muncitoreşti” și la 6 iulie 1955 a fost eliberat din închisoare. Dar ieșirea din închisoare n-a însemnat și revenirea la viața normală. Abia în 1962 a primit dreptul să publice un articol în revista Studii Teologice, dar să-l publice sub numele fratelui său și abia în anii după 1970 i s-a permis să publice cu numele lui. În anii care urmează, scrie o serie de lucrări aflate în manuscris şi publică în reviste de specialitate, cum ar fi Revista de Studii Teologice, Biserica Ortodoxă Română, Viitorul, Mitropolia Olteniei ş. a.

Tot în 1962, la 1 mai, i s-a refuzat dreptul la pensia socială, care de fapt însemna o condamnare la viață mizeră. Motivația este uluitoare: ...ca profesor de teologie a combătut materialismul istoric, baza ideologică a guvernării democratice de astăzi a țării.
Și concluzia discuției la oficiu de pensii: Să te plătească popii pe care i-ai slujit, nu clasa muncitoare!
La 22 februarie 1973, încetează din viaţă. Corpul neînsuflețit a fost depus la Biserica Sf. Ecaterina, capela Institutului Teologic din București.
Este înmormântat la Cimitirul Cernica, căci a preferat să-și doarmă somnul de veci tot printre basarabeni.
Lucrări mai însemnate: Învăţământul religios în şcolile secundare, seminarii şi licee. (Bucureşti, 1922); Biserica română şi noua ei organizare. (Bucureşti, 1925); Cultură şi religie. (Bucureşti, 1927 (culegere de articole)); Filosofia şi istoria ei. (Bucureşti, 1927); Apologetica. Elemente de filosofia religiunii creştine - manual pentru uzul şcolilor secundare şi al seminariilor teologice. (Bucureşti, 1929); Dovezile raţionale pentru existenţa lui Dumnezeu. Studiu introductiv. (Bucureşti, 1927, ed. II-a. 1932); Iconoclaşti şi apostaţi contemporani. (Bucureşti, 1932 (ed. a II-a, 1936, ed. a III-a, 1995)); Creştinismul şi viaţa. (Bucureşti, 1935 (culegere de articole)); Curs de Apologetică. Chestiuni introductive. (Bucureşti, 1935); Fiinţa şi orientarea religiei. (Bucureşti, 1937); Problema cultelor în România. (Bucureşti, 1937); Ştiinţa şi originea religiei. (Bucureşti, 1937); Creştinism şi comunism. (Bucureşti, 1938); Existenţa lui Dumnezeu. 1. Proba ontologică. (Bucureşti, 1940); 2. Probele Cosmologică şi teleologică. (Bucureşti, 1943); Creştinismul şi gândirea contemporană. (Bucureşti, 1940); Ce este Ortodoxia? (Bucureşti, 1942); Teologie şi istorie. (Bucureşti, 1943); Creştinismul şi cultura română, (Conferinţă în Biserica Ortodoxă Română, 1943); Precizări şi recomandări în jurul problemei „Fraţii Domnului”, (în Studii Teologice, 1961); Iconomia şi roadele învierii Domnului, (în ST, 1962); Rolul dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină, (în ST, 1964); Mântuitorul Iisus Hristos în lumina sfintelor Evanghelii, (în ST, 1964); Despre chipul iconografic al Mântuitorului, (în MO, 1965); Mesianitatea Mântuitorului Hristos şi învăţătura Lui, (în ST, 1967.)
Fostul lui discipol, mitropolitul Antonie Plămădeală a reușit să prefațeze și să tipărească două volume din opera fostului său profesor: Mistica apuseană (Sibiu, 1996) și Mistica și ascetica ortodoxă (Sibiu, 1996).

În Cuvântul înainte la ediția Mistica apuseană mitropolitul Antonie face o precizare:
Erau profesori care „țineau” numai lecții. Profesorii mari, însă, țineau prelegeri. Acestea erau solemne, inedite, și asistența se compunea nu numai din studenții anului respectiv ci, după valoarea profesorului, prelegerile erau urmărite de studenți din toți anii, studenți de la alte facultăți și chiar de public. Pe vremea aceea amfiteatrele erau deschise și publicului.
Așa se petreceau lucrurile la prelegerile lui Nichifor Crainic, ale lui Ioan Gh. Savin, ale părintelui Ioan G. Coman și, bineînțeles, ale părintelui Dumitru Stăniloae după ce s-a mutat de la Sibiu la București.

În contextul vieții contemporane se impune de la sine redescoperirea operei și omului Ioan Gh. Savin, despre care au scris:
Mihail Verban, Profesorul Ioan Gh. Savin apărător al credinţei (// Raze de Lumină, 1938, nr.1-4.), Pr. prof. Petru Rezuş, Profesorul Ioan Gh. Savin (//Studii Teologice, 1974, nr.1-2.), și distinsul academician Mircea Păcurariu, în lucrarea sa Dicţionarul teologilor români. (Bucureşti, 1996) Așa cum o remarcă necesară a făcut Aurel Savin în finalul postfeței de la Mistica apuseană:
I. Gh. Savin a fost căsătorit cu scriitoarea Natalia Negru, apoi cu Lucia Avramescu, o doamnă de familie deosebită, spirit vioi și apreciabilă cultură care, după arestarea lui a divorțat, spre a evita consecințele barbare ale faptului de a avea un soț arestat pentru activitate anticomunistă. După ieșirea din închisoare s-a căsătorit cu doamna Cornelia Rădulescu, dintr-o familie deosebită din Banat, ea însăși de cultură și distincție remarcabilă, care l-a îngrijit cu devoțiune, dovedind o înaltă ținută creștină și care i-a creat o atmosferă de optimism și condiții de studiu foarte bune.

Aș mai adăuga în final că mai există de la I. Gh. Savin un text dactilografiat: „Problema existenței sufletului-substanță”, prelegeri ținute la Facultatea de Teologie din Chișinău între anii 1931-1932 și 1941-1942. Ar putea să-l aibă foștii lui studenți din acea vreme.
Iată încă o temă de cercetare legată de Ioan Gh. Savin, un intelectual care a marcat viața Basarabiei prin discipolii săi, preoții de altădată, iar prin statura sa spirituală a dat o culoare inedită Chișinăului...

Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Martie 2019, ora: 08:25

 Pentru marea majoritate, e mai întâi de toate Excelența Sa, Ambasadorul Oleg Serebrian – una dintre cele mai sprintene minți din artileria grea a diplomației moldovenești. Pentru unii, este Domnul Profesor, pentru alții, politolog și fost deputat, lider de partid,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 21:18

 Dacă mama - judecătoare fiind - poate scrie că Porsche-ul său costă 11 mii MDL, de ce fiica să nu preia pildele care sfidează legea - scrie deschide.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 21:03

La 19 martie 2019 Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun, Vitalie Rusu, a discutat cu Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib modalitățile de cooperare pe paliere sectoriale cu autoritățile municipale din orașul Praga

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 20:36

 Următorul atac al lui Vladimir Putin nu va fi într-un stat ex-sovietic. Va fi în Europa. Iată ce scrie în revista Foreign Policy fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 20:05

Acad. Ioan Aurel Pop: Adevărul despre tezaurul României de la Moscova

Adevărul despre tezaurul României de la Moscova

 În contextul apariției misterioase a unui Dosar cu documente ale Băncii Naționale a României despre Tezaurul României de la Moscova, redăm aici excepționala expunere a profesorului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române și totodată al Comisiei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 14:20

Presa din trustul Platon-Țopa îl menajează deschis pe liderul PPDA, finul de cununie al oligarhului condamnat Victor Țopa, Andrei Năstase. Portalul Newsmaker, declarat independent pe banii contribuabililor americani, a omis orice referință la Năstase din conferința de presă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 13:43

„(…) din Georgia în 2008, Ucraina în 2014 și Siria în 2015 – Putin a învinuit întotdeauna Occidentul pentru agresiunile Rusiei. Mijloacele mass-media susținute de Kremlin, întăresc acest mesaj, expunând audiența la un flux constant...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 13:41

Fiecare al cincilea condamnat din ţară îşi ispăşeşte pedeapsa pentru abuzuri sexuale. Statisticile Procuraturii Gernerale arată că, în anul 2018, în Republica Moldova au fost comise 611 infracţiuni cu caracter sexual. În acelaşi răstimp, 115 inculpaţi au fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 12:39

Partidul Politic ”ȘOR” a trecut la implementarea promisiunilor făcute în campania electorală. Locuitorii din satul Breanova, raionul Orhei, se vor putea bucura în scurt timp de iluminare stradală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 10:22

În cercul său cel mai apropiat președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că anexarea Crimeei a fost o greșeală, dar nu intenționează să spună acest lucru și public, a declarat liderul tătarilor din Crimeea, Mustafa Djemilev, pe postul de televiziune „Priamoi”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 10:20

Blocul Electoral ACUM s-ar putea diviza în doua partide, platforma DA și PAS, susține vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari. Ceea ce ar fi o greșeală potrivit analistului politic Vladislav Kuliminski. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Martie 2019, ora: 07:22

Facebook plănuieşte să intensifice eforturile privin combaterea dezimformării înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunţat luni reprezentanţii companiei, relatează site-ul agenţiei Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 19:53

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 16:30

 O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 16:11

 Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, aduce la cunoștința publicului faptul că își va depune candidatura în cadrul procedurii declanșate de ministrul justiției pentru selectarea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 16:08

 Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 16:04

 Georgia şi NATO au lansat luni manevre militare comune, în această fostă republică sovietică din Caucaz, care intenţionează să adere la Alianţa Nord-Atlantică, o posibilitate denunţată de Moscova drept o atingere în sfera sa tradiţională de influenţă, relatează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 15:10

Blocul ACUM se transformă treptat în blocul A FOST, consideră preşedintele organizaţiei obşteşti "Asociaţia tinerilor experţi din Moldova”, Alexandru Corinenco, citat de INFOTAG.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 13:55

Compania Avia Invest a început lucrările de reconstrucție a pasajului subteran de lângă Aeroportul Internațional Chișinău. Proiectul, realizat la inițiativa inițiativa Partidului ȘOR, va rezolva o problemă stringentă a locuitorilor din Orașelul Aeroport.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 12:46

Produsul Intern Brut al R. Moldova a trecut bariera de 10 miliarde de dolari și a atins, în anul 2018, nivelul de 11,3 miliarde USD, conform cursului mediu de schimb al anului trecut. Aest fapt confirmă traiectoria ascendentă a economiei moldovenești, se arată într-o analiză...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 12:40

Compania Boeing a lansat cel mai lung avion din lume, Boeing 777X.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 12:22

Numărul rușilor care consideră utilă anexarea Crimeei către Rusia a scăzut de la 67% la 39% din primăvara anului 2015 până în martie 2019, relevă datele sondajului Fondului ”Opinia Publică”, potrivit presei ruse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 12:22 de Ana Marchitan

Ultimele luni din viața lui Posmotrel

Ultimele luni din viața lui Posmotrel Din editia print

Talentatul regizor Viorel Mardare a murit sâmbătă, 9 martie 2019, după ce a luptat șapte luni cu o formă rară de cancer. În același timp, mii de oameni i-au donat bani pentru tratament, s-au rugat pentru el și au sperat că va învinge totuși boala necruțătoare. Viorel...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Martie 2019, ora: 12:21

România condamnă anexarea ilegală a Crimeii

România condamnă ferm, încălcarea principiilor şi normelor de drept internaţional prin anexarea ilegală de către Federaţia Rusă a Republicii Autonome Crimeea, se arată într-un comunicat al MAE.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)