Astăzi 22 Ianuarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la 21 Ianuarie 2020
Abonamente

Moldova 13 Septembrie 2010, ora 05:15    Din editia print

Un an în GuvernVictor Catan: „Am preluat un minister total compromis în faţa statului şi a societăţii”

Marime Font

Foto: Constantin Grigoriţă

Continuăm ciclul de interviuri cu miniştrii Cabinetului Filat cu ocazia împlinirii, la 25 septembrie 2010, a unui an de la învestirea Guvernului Alianţei pentru Integrare Europeană. Miniştrii se referă la moştenirea primită de la guvernul comunist precedent, dar şi la realizările şi nereuşitele primului an de guvernare. Invitatul nostru de astăzi este Victor Catan, ministrul Afacerilor Interne.  

- Dle ministru, când aţi preluat conducerea acestei instituţii, poliţia, MAI, în general, aveau o imagine deloc măgulitoare, în cadrul acestei structuri dominând corupţia, samavolnicia. Cum vi se pare moştenirea lăsată de fosta conducere a ministerului?

- Într-adevăr, la 25 septembrie 2009, am preluat conducerea acestei instituţii, considerată un instrument principal al guvernării comuniste în reprimarea opoziţiei democratice, în fabricarea la comandă a dosarelor penale şi răfuiala cu oponenţii politici, aplicarea actelor de tortură şi tratament degradant faţă de cetăţeni. Ministerul de Interne era total compromis în faţa statului şi a societăţii. Analiza profundă a activităţii MAI ne-a demonstrat că, pe parcursul guvernării comuniste, practic a fost deformat întreg sistemul MAI, acesta devenind o structură amorfă, ineficientă, cu dublări de funcţii şi conflicte de competenţe. Structura MAI era construită în aşa fel, încât toate direcţiile erau considerate a fi poliţieneşti. Era un minister căruia i se potrivea mai bine denumirea de minister al poliţiei, decât de Interne.

- În acea perioadă, datele oficiale privind profilaxia criminalităţii, descoperirea infracţiunilor, lichidarea crimei organizate arătau excelent. Cum era însă în realitate?

- În activitatea poliţienească, precedenta conducere a stabilit o practică nocivă de promovare în societate a imaginii ,,triumfale” împotriva criminalităţii şi de întrecere socialistă. Toate acestea nu se făceau pentru a ameliora situaţia, ci pentru a obţine indici formali de activitate, falsificând datele de evidenţă şi descoperire a infracţiunilor. Societăţii i se raporta despre lichidarea totală a crimei organizate, inclusiv despre diminuarea considerabilă a fenomenelor infracţionale şi descoperirea acestora de până la 100%. Anul trecut, am făcut controale inopinate în comisariatele de poliţie şi am stabilit că până la sfârşitul anului 2009 au fost tăinuite în jur de o mie de infracţiuni. Am constatat că trimestrial erau tăinuite şi nedeclarate 9-11% din numărul total de infracţiuni înregistrate. Organele de poliţie înregistrau preponderent doar infracţiunile unde erau stabiliţi autorii. Astfel, am primit o moştenire de 30.703 cauze penale nedescoperite în perioada anilor 2001-2009, dintre care 2264 de infracţiuni deosebit de grave, cu rezonanţă socială sporită. Din acestea, 1460 au fost jafuri, 247 omoruri, patru – crime comise la comandă; 220 de vătămări corporale intenţionate grave; 134 cazuri de viol, 38 de şantaj, 13 infracţiuni legate de folosirea substanţelor explozive, cinci acte de terorism, trei cazuri de banditism etc. Comuniştii au speculat mult cu deflagraţia de la Hramul oraşului Chişinău, spunând că în timpul guvernării lor nu s-a întâmplat niciun act de terorism. Dar au fost tocmai cinci acte teroriste, deşi nu au fost făcute publice. Până la urmă, s-a constatat că deflagraţia de la 14 octombrie nu a fost un act de terorism, ci unul de huliganism. Noi am deschis dosar penal pentru act de terorism, ca să se implice cât mai multă lume în depistarea infractorilor. Conform legislaţiei în vigoare, în cazul înregistrării unui act de terorism, în activitatea de descoperire a infracţiunilor se implică imediat nu numai Ministerul de Interne, ci şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală.


- Care a fost situaţia în MAI privind cadrele, vechea lozincă a comuniştilor fiind „Cadrele decid totul”?

- Politica de cadre a fost compromisă prin epurarea masivă a personalului cu experienţă şi afectarea gravă a nucleului profesional al organelor afacerilor interne. Acest lucru nu putea să nu influenţeze negativ activitatea poliţienească. În anii 2001-2009, au fost concediaţi 14.223 de colaboratori de poliţie, majoritatea specialişti cu experienţă bogată, care formau nucleul profesional al sistemului MAI, inclusiv 169 de comisari şi comisari adjuncţi. În unele comisariate de poliţie, pe parcursul unui an, erau schimbaţi până la cinci comisari. În prezent, vârsta medie a angajaţilor de poliţie constituie 31 de ani, iar a efectivului poliţiei criminale a Comisariatului General de Poliţie - doar 23-25 de ani. În aceste circumstanţe, am fost nevoiţi din start să elaborăm un nou Concept de reformare şi modernizare a MAI, bazat pe principii constituţionale şi racordat la standardele europene.

- Care au fost primii paşi întreprinşi de dvs.?

- O atenţie prioritară s-a acordat eficientizării capacităţilor instituţionale, perfecţionării managementului, colaborării cu organele de drept naţionale şi ale altor state. În acest sens, la 27 noiembrie 2009, prin hotărârea Guvernului nr. 778, a fost aprobat Regulamentul de activitate şi noua structură organizatorică a MAI, care asigură realizarea principiilor de delimitare a atribuţiilor de elaborare a politicilor şi cele de implementare, lichidarea dublării funcţiilor şi conflictelor de competenţă, sporirii gradului de transparenţă şi conlucrare cu autorităţile publice şi societatea civilă, având la bază patru piloni importanţi: Departamentul poliţie, cu un statut şi competenţe speciale în dirijarea centralizată pe problemele organizatorico-practice de combatere a criminalităţii şi menţinere a ordinii publice; Departamentul urmărire penală, căruia i s-a atribuit o independenţă procesuală deplină la sporirea calităţii urmăririi penale; Departamentul trupelor de carabinieri, prin învestirea acestora cu funcţii de menţinere şi restabilire a ordinii publice; precum şi Serviciile de administrare şi asigurare a activităţilor organelor afacerilor interne. Astfel, un minister poliţienesc a fost transformat într-o instituţie multifuncţională.
În scopul perfecţionării formelor şi metodelor de lucru, au fost elaborate şi înaintate Guvernului spre aprobare proiectele Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a narcomaniei şi narcobusinessului pentru anii 2010-2017, Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2010-2011, Planului de acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului pentru perioada anilor 2010-2011.
A fost aprobat Programul naţional privind redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pentru anii 2010-2014 şi Planul privind declanşarea măsurilor de prevenţie generală şi individuală în vederea contracarării fenomenului infracţional şi contravenţional. Actualmente, se află în fază de elaborare şi promovare un şir de acte legislative ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului juridic, şi anume, proiectele legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; legii cu privire la combaterea crimei organizate; legii privind dezordinile în masă; cu privire la trupele de carabinieri; a statutului disciplinar al organelor afacerilor interne; propuneri pentru modificarea Codului Contravenţional al RM, având la bază analiza deficienţelor întâlnite în activitatea cotidiană a organelor afacerilor interne; propuneri referitoare la modificarea Codului Penal al RM, vizavi de încadrarea juridică a persoanelor cu statut de „autoritate criminală” etc.

- În orice stat forţele de ordine au misiunea lor specifică: fie că e vorba de prinderea criminalilor, fie că e vorba de asigurarea ordinii publice. Cum au stat lucrurile la acest capitol într-un an de guvernare liberal-democratică?

- Pe parcursul anului curent am reuşit să mobilizăm efectivul MAI în realizarea unor măsuri complexe de amploare în profilaxia generală şi individuală a criminalităţii. O atenţie deosebită a fost acordată asigurării şi restabilirii ordinii publice în timpul manifestărilor în masă, asigurând respectarea strictă a legislaţiei şi a drepturilor constituţionale a cetăţenilor. Ordinea publică şi securitatea circulaţiei rutiere au fost asigurate pe parcursul desfăşurării a 3995 de măsuri în masă, dintre care 1831 în mun. Chişinău, unde au participat peste 1 mln. de persoane. Toate manifestările s-au petrecut în mod paşnic şi fără incidente.

În perioada septembrie 2009-2010, în urma mai multor operaţiuni, au fost scoase din circuit 2953 de arme şi 120 de explozive păstrate nelegitim, fapt care ne-a dat posibilitatea să păstrăm viaţa şi sănătatea a mii de cetăţeni. Au fost reţinuţi 1170 de infractori periculoşi anunţaţi în urmărire penală. Au fost documentate 1240 de cazuri de păstrare, consum şi comercializare a substanţelor narcotice, fiind ridicate cantităţi impunătoare de droguri estimate la 60 mln. lei. Astfel, s-a obţinut reducerea numărului infracţiunilor contra familiei şi minorilor cu 51,3%, a tâlhăriilor cu 16,8% şi a accidentelor rutiere grave, soldate cu decesul sau traumatizarea persoanelor, cu până la 43,9%. Datorită eforturilor depuse, au fost stabiliţi autorii care au comis 85,1% din omoruri, 86,9% vătămări intenţionate, 87,6% infracţiuni privind viaţa sexuală, 88,5% tâlhării, 80,5% jafuri, 77,0% acte de huliganism şi 86,4% cazuri de răpire a mijloacelor de transport.

În cadrul Departamentului poliţiei a fost creată o nouă structură specializată în organizarea şi dirijarea procesului de investigare a crimelor istorice, fiind descoperite 3292 astfel de infracţiuni rămase din anii precedenţi, dintre care 958 de infracţiuni grave şi deosebit de grave. Au fost anihilate 42 de grupuri infracţionale specializate în traficul ilicit de droguri, fiinţe umane, armament, organizare a migraţiunii ilegale, răpirea şi furturile mijloacelor de transport, tâlhării şi punerea în circulaţie a valutei false. Totodată, a fost contracarată activitatea a 13 organizaţii criminale. Au fost traşi la răspundere penală hoţul în lege Vladimir Moscalciuc, alias „Machena” şi membrii organizaţiei sale, care au comis acte de şantaj, escrocherii, coordonând acţiunile grupurilor criminale. Au fost prevenite două cazuri de omor la comandă şi s-au curmat atacurile tâlhăreşti asupra filialei „Moldova Agroindbank” şi firmei „LIBO” din mun. Chişinău. O altă acţiune de amploare a fost reţinerea în flagrant a membrilor unei grupări criminale care se ocupau cu comercializarea substanţelor radioactive destul de periculoase, fiind ridicate 1,8 kg uraniu-238 şi un arsenal întreg de armament, fapt care a căpătat o rezonanţă internaţională. A început demolarea piramidelor mafiotice existente pe piaţa internă a ţării, combaterea contrabandei şi traficului ilicit de mărfuri şi altor infracţiuni de ordin economic, cu documentarea a 473 infracţiuni de acest gen şi restituit statului prejudiciul economic în valoare de 32 mln. lei.

- Să revenim la evenimentele din 7 aprilie, cel mai discutat subiect. Lucrurile încă nu s-au limpezit. MAI a efectuat şi o anchetă internă. Care au fost concluziile investigaţiilor?

- Din această comisie au făcut parte cei mai buni profesionişti ai aparatului central al MAI, persoane neimplicate în evenimentele din aprilie. Comisia a constatat că MAI nu a întreprins măsuri adecvate situaţiei care se crease. Prin neglijenţă, abuz în serviciu, s-a permis transformarea manifestaţiilor paşnice în dezordine de masă. S-a demonstrat că intenţionat nu s-au întreprins măsurile adecvate. Materialele respective au fost trimise la Procuratura Generală în baza cărora au fost deschise dosare penale. Astăzi sunt puşi sub învinuire ex-ministrul de Interne, Gheorghe Papuc, şi ex-comisarul oraşului, Vladimir Botnari, deşi acolo mai sunt nominalizate încă vreo cinci persoane responsabile de situaţia care s-a creat. Din ce considerente procurorii au găsit că numai două persoane sunt vinovate urmează ei să dea explicaţii.

- Vorbind despre poliţie e imposibil să nu ne referim şi la mită. Ce paşi concreţi aţi întreprins pentru stârpirea corupţiei în rândurile organelor afacerilor interne?

- Printre cele mai grave aspecte ale activităţii poliţieneşti, care ne discreditează în faţa societăţii, sunt actele de corupţie care mai au loc şi astăzi. Pe parcursul anilor, au existat scheme frauduloase de acumulare a banilor pentru grade, pentru funcţii. Poliţia se transformase într-o maşină de făcut bani. Bineînţeles, colaboratorii care au fost identificaţi nu doresc să depună mărturii, fiindcă şi ei sunt vinovaţi că au luat bani murdari de la cineva şi au dat şi conducerii. Era un sistem bine pus la punct de corupţie. În prezent, se iau măsuri foarte drastice, am anunţat că orice strângere de bani va fi sancţionată. Pe parcursul anului curent, comparativ cu anul trecut, avem înregistrate de trei ori mai multe cazuri identificate de corupţie. Direcţia investigare şi securitate internă a MAI documentează în regim non-stop şi reţine în flagrant înalţi funcţionari de la MAI, unii având grad de locotenent-colonel, maior, căpitan etc., ofiţeri de poliţie care sunt implicaţi în acte de corupţie, cu luare de mită de la o mie de lei până la peste 6000 de euro. Persoanele corupte sunt trase la răspundere penală. Anul trecut, au fost înregistrate 25 de cazuri de corupere pasivă, iar în doar opt luni ale anului curent - 65 de astfel de cazuri. Corupţia nu poate fi dezrădăcinată cu totul într-un timp scurt, dar efectele ei pot fi diminuate considerabil, dacă există voinţă politică.

- Vă mulţumim pentru interviu.

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 22:11

O nouă răfuială în Donbas. A fost ucis comandantul ”spetsnaz-ului” DNR

O nouă răfuială în Donbas. A fost ucis comandantul ”spetsnaz-ului” DNR

În orașul Donețk a fost asasinat adjunctul comandantului regimentului forțelor speciale al așa-numitei „Republici Populare Donețk” (”DNR”) Alexei Krivulia, cunoscut printre separatiști drept „Grin”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 22:04

Premierul Mihail Mișustin și-a prezentat guvernul / Lavrov și Șoigu își mențin posturile. Kozak lipsește.

Premierul Mihail Mișustin și-a prezentat guvernul / Lavrov și Șoigu își mențin posturile. Kozak lipsește.

Noul premier rus Mihail Mișustin a afirmat marți, odată cu prezentarea noului guvern, că dorește accelerarea planului de investiții anunțat de Vladimir Putin la începutul lui 2018, un program fără precedent, care urmărește modernizarea unei Rusii a cărei economie se confruntă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 21:43

„Milenialii” se tem mai mult de şomaj, sărăcie şi corupţie decât de schimbările climatice (sondaj)

„Milenialii” se tem mai mult de şomaj, sărăcie şi corupţie decât de schimbările climatice (sondaj)

Problemele sociale şi conflictele, nu schimbările climatice, sunt cele mai mari temeri ale generaţiei care s-a născut la sfârşitul mileniului trecut, aşa-zişii „millennials”, arată un studiu întocmit de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) şi prezentat...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 21 Ianuarie 2020, ora: 21:36 de Mihaela Culcinschi

Anatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”

Anatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a propus implementarea unui șir de schimbări în Constituția Rusiei, printre care: acordarea pentru Duma de Stat a dreptului de a numi prim-ministrul, înăsprirea condițiilor alegerii președintelui, astfel ca orice...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 21 Ianuarie 2020, ora: 18:50 de Silviu Tănase

Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis

Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis

Tunul de lemn este o producție Moldova-Film, realizată la apusul Imperiului Sovietic. Filmul prezintă povestea unui bătrân, liniștea căruia a fost tulburată de apariția unui avion nemțesc care le-a ucis pe rând găinile, apoi oaia. Bătrânul găsește un tun pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 14:06

FOTO/// Icoane cu chipul lui Vladimir Putin, vandute pe strazile din Rusia cu peste 22 de mii de lei

FOTO/// Icoane cu chipul lui Vladimir Putin, vandute pe strazile din Rusia cu peste 22 de mii de lei

 Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:44

Valeriu Pasat Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucureşti, trimis în Gulag pentru că a „contribuit la destituirea din funcţie a ministrului de Externe al României, N. Titulescu”

Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucureşti, trimis în Gulag pentru că a „contribuit la destituirea din funcţie a ministrului de Externe al României, N. Titulescu”

 Este binecunoscut faptul că în procesul de instituire, ameliorare şi dezvoltare a relaţiilor reciproce dintre state un rol deosebit îl joacă, de obicei, personalităţi notorii ale diplomaţiei. În România interbelică, o astfel de personalitate diplomatică,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:34

Piesa “Dosarele Siberiei,” în Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti

Piesa “Dosarele Siberiei,” în Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti

 Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău montează pe scena Naţionalului bucureştean, miercuri 22 ianuarie 2020, în Sala Mare, ora 19,00, piesa „Dosarele Siberiei”, în regia lui Petru Hadârcă.

( ) Citeşte tot articolul

Film 21 Ianuarie 2020, ora: 13:11

5 filme românești noi pe care le vei putea vedea în 2020

5 filme românești noi pe care le vei putea vedea în 2020

Anul 2020 va fi plin de noutăți în ceea ce privește industria cinematografică, inclusiv de noi filme românești de care să te bucuri. Anul 2020 va veni cu titluri mari. Pentru cei pasionați de filmele din universul DC, aceștia vor putea urmării continuarea poveștii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 13:05

Denunț la Procuratură împotriva lui Dodon și solicitări la ANI și FISC să verifice cheltuielile președintelui pentru vacanțele de lux

Denunț la Procuratură împotriva lui Dodon și solicitări la ANI și FISC să verifice cheltuielile președintelui pentru vacanțele de lux

Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a pregătit denunțul pe care intenționează să-l depună la Procuratura Generală împotriva șefului statului pentru îmbogățire ilicită. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Ianuarie 2020, ora: 12:06

Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir

Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir

A făcut senzație publicarea unui pachet de fotografii din satele basarabene ale anilor 50-60, la apogeul Uniunii Sovietice. Pe mine m-au întristat și vă spun de ce.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:58

Parlamentul a CHELTUIT 2 milioane pentru 110 tablete ce le va permite deputaților să folosească sistemul e-parlament și e-vot

Parlamentul a CHELTUIT 2 milioane pentru 110 tablete ce le va permite deputaților să folosească sistemul e-parlament și e-vot

Tabletele au fost procurate încă în luna decembrie 2019, conform Agenției Achiziții Publice, informează jurnal.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:53

Contrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia

Contrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia

Contrabandist cu imaginație. Un moldovean de 45 de ani din Nisporeni a ascuns mai multe produse alimentare fără acte în rezervorul unei stropitori, crezând că nu vor fi găsite, însă nu i-a mers.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 11:46

Constantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți

Constantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți Foto: simbol

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 10:01

De sărbători, Loteria Națională a oferit câștiguri de peste 14,5 milioane de lei

De sărbători, Loteria Națională a oferit câștiguri de peste 14,5 milioane de lei

În perioada 1 decembrie – 15 ianuarie, Loteria Națională a oferit câștiguri în valoare de 14 575 000 de lei. Dintre acestea, 19 norocoși au descoperit premii mari în bilete de loterie în sumă de 5 619 439 de lei. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 21 Ianuarie 2020, ora: 09:15

OPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu

OPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu

Ex-deputatul Valeriu Saharneanu, reprezentant al Partidului Popular Românesc, a dezvăluit cum a ajuns fostul președinte al formațiunii, Vlad Țurcanu, să conducă partidul, dar și cum, ulterior, nu s-a mai implicat în activități.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 09:04

VIDEO// Arest preventiv pentru minorul din ORHEI, care și-a ucis prietenul pentru o platformă XBOX

VIDEO// Arest preventiv pentru minorul din ORHEI, care și-a ucis prietenul pentru o platformă XBOX

Minorul de 14 ani care a ucis cu sânge rece un alt minor de 12 ani a primit mandat de arest pentru 30 de zile, după ce ieri a fost reținut pentru 24 de ore. Băiatul este suspectat că ar fi omorât un băiat de 12 ani, iar cadavrul l-a ascuns într-o clădire nefinisată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 08:54

Cadavru găsit într-o fântână de canalizare

Cadavru găsit într-o fântână de canalizare

Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost depistat în această după-amiază într-o fântână de canalizare de pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei. Solicitată telefonic, Natalai Stati, ofițerul de presă al Poliției Capitalei,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 08:25

GALA CINEAȘTILOR 2020: Cele mai bune filme din Moldova

GALA CINEAȘTILOR 2020: Cele mai bune filme din Moldova

 Ieri, 20 ianuarie, a avut loc „Gala Cineaștilor 2020”. Evenimentul a fost organizat în premieră de către Uniunea Cineaștilor din Moldova în colaborare cu Centrul Național al Cinematografiei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Laureații Galei...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 21 Ianuarie 2020, ora: 07:52

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 IANUARIE 2020. BERBECII SUNT CONFUZI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 IANUARIE 2020. BERBECII SUNT CONFUZI

Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2020, ora: 06:33

Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice

Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice

Mai mult de trei sferturi (79%) din infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din Europa era controlată de companiile de utilităţi şi petroliere.

( ) Citeşte tot articolul

Carte 21 Ianuarie 2020, ora: 05:49

Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie

Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie Din editia print

În prezent, în spaţiul audiovizualului există numeroase (ca să nu zicem nenumărate) posturi de radio şi TV, care încearcă din răsputeri să ne ademenească, să capteze cu orice preţ atenţia publicului. În avangarda acestei permanente competiţii sunt cei de la...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)