Astăzi 21 Ianuarie 2022, Vineri - Ultima actualizare la ora 16:20
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 29 Martie 2015, ora 09:11    Din editia print

În culisele Istoriei ZECE ZILE CARE AU CUTREMURAT BASARABIA

Marime Font

Acum 97 de ani în urmă, înaintașii noștri s-au pomenit la o răscruce a Istoriei, au avut parte de grele încercări, dar fiind personalități curajoase au făcut față cu brio tuturor obstacolelor apărute în cale.

14 martie 1918
Ziarul România Mare (Chişinău) publică un proiect al Constituţiei Republicii Democratice Moldoveneşti, compus din 10 părţi, incluzând 81 de articole, elaborat de Comisia Juridică.
Demisionează guvernul Alexandru Averescu şi intră în scenă guvernul Alexandru Marghiloman.

16 martie 1918
Sfatul Ţării protestează împotriva amestecului Ucrainei în treburile interne ale Republicii Democratice Moldoveneşti. Ucraina formula pretenţii teritoriale nejustificate, asupra judeţelor Hotin şi Cetatea Albă.


1918, martie 16 (st.v.).
Telegrama trimisă de ministrul de Externe al Republicii Ucraina, Golubovici, guvernelor German, Austro-Ungar, Turc, Bulgar şi Român

Către guvernul german, Austro-Ungar, Turc, Bulgar şi Român.
Prin aceasta cu onoare vă aduc la cunoştinţă că Consiliul Miniştrilor poporului Republicii Poporane Ucrainene găseşte necesar să informeze Guvernul Imperial German asupra următoarelor:
Guvernul ucrainean este adânc interesat de soarta unei regiuni limitrofe a Republicii Ucrainene, de Basarabia. Cu toate că regiunile locuite de către două popoare dominante, acel ucrainean şi cel moldovenesc, se întrepătrund, nu încape nicio îndoială, că în partea de nord a teritoriului Basarabiei locuiesc cu preferinţă ucraineni, iar în cea de sud (între gurile Dunării şi Nistrului şi litoralul Mării Negre) ei au o majoritate relativă. Astfel că Basarabia, din punct de vedere etnografic, economic şi politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei.
Posedând o bună parte din litoralul Mării Negre, în partea de vest a căruia se găseşte un centru economic important, Odesa, cu care este legată toată Basarabia de Sud, guvernul ucrainean crede că orice schimbare a fostei graniţe româno-ruse, în special în părţile ei de nord şi de sud, ating adânc interesele politice şi economice ale Republicii Ucrainene.
...Preşedintele Consiliului Miniştrilor Poporani şi ministrul de Externe,
V. Golubovici

1918, martie 16 (st.v.).
Nota trimisă de Guvernul Republicii Poporane Moldoveneşti Republicii Ucrainene
Sfatul Ţării, Parlamentul Republicii Moldoveneşti, aflând despre tendinţele Ucrainei asupra unor părţi ale Republicii Moldoveneşti, în special asupra unei părţi a ţinuturilor Hotinului şi Cetatea Albă, îşi exprimă faţă de Guvernul Republicii Ucrainene, Rada Centrală şi întreg poporul ucrainean protestul său energic împotriva tentativelor asupra drepturilor de autodeterminare a poporului moldovenesc şi a altor popoare, locuitoare pe teritoriul fostei gubernii a Basarabiei.
...Sfatul Ţării îşi exprimă convingerea fermă şi credinţa nestrămutată că poporul ucrainean eliberat nu va vroi să sugrume politiceşte şi economiceşte popoarele libere ale Republicii Moldoveneşti.
Pentru conformitate,
Secretar al Sfatului Ţării,
B. Epuri

23 martie 1918
La insistenţa Blocului Moldovenesc, I. Inculeţ, D. Ciugureanu şi C. Stere, sosit de la Bucureşti, se deplasează la Iaşi unde, în incinta Palatului Sturdza, discută cu reprezentanţii guvernului român problema unirii Basarabiei cu România. Delegaţia basarabeană îl invită pe Alexandru Marghiloman, primul-ministru al României, la Chişinău.

26 martie 1918
Soseşte la Chişinău primul-ministru al României Alexandru Marghiloman însoţit de ministrul de război Constantin Hârjeu şi de alţi demnitari. Primul-ministru român duce tratative cu membrii guvernului basarabean, cu reprezentanţii fracţiunilor din Sfatul Ţării, cu reprezentanţi ai clerului, ai marilor proprietari, ai altor pături sociale pentru a se edifica asupra atitudinii acestora faţă de problema unirii Basarabiei cu România.

27 martie 1918
Sfatul Ţării votează Actul Unirii Basarabiei cu România. Şedinţa şi-a început lucrările la ora 1615, sub conducerea lui Ion Inculeţ, şi s-a încheiat la 1920.

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI SFATULUI ŢĂRII DIN 27 MARTIE 1918
(din ruseşte)
„Şedinţa se deschide la orele 4 şi 15 min.p.m. sub preşedinţia lui I.C. Inculeţ în prezenţa următorilor membri ai Prezidiului: P.N. Halippa, B.M. Epuri, C.P. Misircov, I.A. Buzdugan.

În sală sunt prezenţi: toţi membrii cabinetului Republicii Moldoveneşti, primul-ministru al cabinetului d.Marghiloman, d.Stere, ministrul de Război Hârjeu, anturajul primului-ministru şi alţi mulţi reprezentanţi ai Guvernului Român.

(…) La tribună se urcă primul-ministru Marghiloman, întâmpinat cu aplauze furtunoase. Când acei prezenţi în sală s-au liniştit, primul-ministru s-a adresat către ei în limba românească cu o cuvântare, în care a declarat:
„Marea şi sfânta problemă, de care s-a călăuzit un întreg partid politic în România, problema unirii Basarabiei la sânul patriei-mame, a României, a fost pusă pentru prima dată la ordinea zilei în toate dimensiunile ei în ziua proclamării independenţei Republicii Moldoveneşti; iar în timpurile de faţă această problemă este scoasă la iveală şi mai pronunţat mulţumită mersului istoric al lucrurilor şi însuşi Sfatului Ţării.
În vremurile de restriște ale Republicii Moldoveneşti, când tânărul guvern s-a adresat României după ajutor, ea, ca mamă iubitoare, care a auzit vocea cunoscută a copilului său, n-a întârziat să vină în ajutorul ei. Toate clasele sociale, toate partidele, ca unul s-au grăbit să vină acolo, unde-i chema datoria şi vocea sângelui. Şi iată că astăzi noi culegem roadele muncii domniilor voastre, fii adevăraţi ai poporului, şi patrioţilor, care au muncit pentru folosul şi mărirea poporului nostru şi a întregii Românii.

Cu o atenţie încordată cercurile politice ale României urmăreau ce se face pe partea cealaltă a Prutului şi, când s-a ivit pericolul, care ameninţa integritatea Republicii, România înrudită s-a grăbit cu ajutorul, ca să garanteze integritatea şi nedespărţirea acestei ţări.
La conferinţa de pace din Bucureşti am lămurit condiţiunile, prin care s-ar putea păstra integritatea şi nedespărţirea Basarabiei, şi eu m-am grăbit să vin aci, în mijlocul domniilor voastre.

Din constatările şi tratativele cu reprezentanţii diferitelor fracţiuni şi partide ale parlamentului, eu am înţeles dorinţele şi cerinţele dictate de vremuri şi împrejurări, pe care noi trebuie să le îndeplinim în conformitate cu obiceiurile locale, moravurile, libertăţile şi drepturile câştigate de domniile voastre şi care nu sunt în contrazicere cu interesele marii, unitei şi nedespărţitei Românii.

Unirea Basarabiei cu România trebuie să se facă cu condiţiunea păstrării particularităţilor locale ale acestei ţări. Dar să trec din domeniul dorinţelor la fapte ceva mai reale, să-mi daţi voie să dau citire declaraţiei Guvernului Român”, - termină cuvântarea sa primul-ministru şi trece la citirea în limba românească a declaraţiei:
„Sfatul Ţării de astăzi va rămâne numai pentru rezolvarea chestiunii agrare potrivit cu nevoile poporului. Guvernul va prezenta adunării constituante, la care vor lua parte şi reprezentanţii aleşi ai Basarabiei, normele stabilite de Sfatul Ţării, care vor rămâne până la rezolvarea acestei chestiuni de către adunarea constituantă.

Basarabia îşi păstrează autonomia provincială având Sfatul său provincial (dieta), ales în viitor pe baza votului universal, direct, secret cu organul său executiv şi cu administrarea proprie.

Acest Sfat provincial (dieta) votează bugetul local şi controlează organele autoadministrării orăşeneşti şi a zemstvei.
Organul lui executiv numeşte funcţionarii instituţiilor administrative locale. Funcţionarii locali se numesc de către guvern.
Recrutarea armatei se face pe aceleaşi baze ca şi în întregul regat, teritorial.

Legile existente şi autoadministrarea locală (orăşenească şi a zemstvei) vor rămâne şi nu vor putea fi schimbate de către Parlamentul Român, până când la lucrările lui nu vor lua parte şi reprezentanţii Basarabiei.

Drepturile câştigate de către minorităţile din Basarabia se vor păstra.
Guvernul propune, ca în Consiliul de Miniştri al României să intre şi doi reprezentanţi ai Basarabiei, aleşi de Sfatul Ţării existent.
Basarabia trimite în Parlamentul Ţării un număr de reprezentanţi, proporţional cu numărul populaţiei. Ei vor fi aleşi în cameră potrivit legii generale electorale; în Senat - potrivit regulilor, care vor fi stabilite de către adunarea constituantă.

Votul universal, egal, direct şi secret va servi ca bază pentru alegerile din Basarabia în volosti (plăşi), sate, oraşe şi zemstve.
Libertatea individuală, libertatea cuvântului, a presei, cugetului şi adunărilor şi toate libertăţile cetăţenilor se garantează de către Constituţie pentru Basarabia, ca şi pentru întreaga ţară.

Toate infracţiunile săvârşite până acuma împotriva legilor din motive politice în timpurile tulburi ale transformărilor vor fi amnistiate.
După unirea Basarabiei, ca a unei fiice cu patria-mamă România, Parlamentul va hotărî convocarea neîntârziată a adunării constituante, în care vor intra proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi pe baza dreptului general electoral pentru a introduce în Constituţie de comun acord principiile şi garanţiile arătate mai sus”.

După ce a terminat citirea, primul-ministru a declarat că el ar dori ca parlamentul să poată discuta cu toată libertatea propunerea Guvernului Român şi de-aceea el cu reprezentanţii săi părăseşte sala.

În aplauzele furtunoase ale întregii săli, oaspeţii români părăsesc parlamentul.
Preşedintele Inculeţ: Domnilor deputaţi, eu am avut fericirea să fac revoluţia rusă la Petrograd, unde am văzut, că în toate organizaţiile democratice şi revoluţionare, care s-au creat acolo, cei mai doriţi oaspeţi au fost emigranţii. Eu cred că reîntoarcerea mucenicului regimului ţarist, a luptătorului pentru idealurile cele mai frumoase, a profesorului Stere nu poate fi trecută cu tăcerea, şi eu propun să-l primim în mijlocul nostru, ca pe deputatul nostru (aplauze furtunoase pe toate băncile).

Toţi deputaţii se scoală în picioare şi-l ovaţionează lung şi furtunos pe profesorul Stere.
În strigătele „Trăiască profesorul Stere” şi în aplauzele necontenite ale întregii săli, profesorul se urcă la tribună şi mulţumeşte adunării...
...Preşedintele: „Propun să se voteze nominal chestiunea - să se facă votarea deschis sau secret”.
Rezultatul votului este următorul: pentru votul deschis s-au pronunţat 82 deputaţi, contra 27 şi 16 s-au abţinut.
Preşedintele: Pun rezoluţia Blocului Moldovenesc la vot deschis nominal.

Se votează şi după aceasta Preşedintele cu vicepreşedintele numără voturile.
Preşedintele I.C. Inculeţ: „Cu adâncă emoţiune vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării...
...Pentru rezoluţia Blocului Moldovenesc au votat optzeci şi şase (86) deputaţi, împotrivă – trei (3); s-au abţinut treizeci şi şase (36); absenţi treisprezece (13).

Cu majoritatea de optzeci şi şase (86) voturi împotriva a trei (3) rezoluţia pentru unirea Basarabiei cu România a Blocului Moldovenesc este primită (aplauze furtunoase). Trăiască unirea cu România mamă!”
În acest timp, în sala şedinţei îşi fac apariţia oaspeţii români în cap cu primul-ministru d.Marghiloman.
Preşedintele comunică capului Guvernului Român d.Marghiloman rezultatul votului Parlamentului.
O nouă explozie de aplauze şi strigăte „Vivat!”, „Trăiască România!”.
După propunerea preşedintelui, secretarul Sfatului Ţării, deputatul Buzdugan, dă citire declaraţiei, primite de către Sfatul Ţării, în limba moldovenească, care este ascultată în picioare de toată asistenţa.
La tribună se urcă d.Marghiloman, primul-ministru al României, şi declară: „În numele poporului român şi al Regelui Ferdinand I iau act de unirea Basarabiei cu România de aci înainte şi în veci! Trăiască România Mare”, termină el (aplauze furtunoase şi strigăte: „Vivat!”, „Ura!”, „Trăiască România Mare!”, „Trăiască unirea în veci!”)
Din public se aruncă flori deputaţilor.

Preşedintele Sfatului Ţării I.C. Inculeţ pune întrebarea primului-ministru d.Marghiloman: primeşte Guvernul Român condiţiunile unirii, citite de către secretarul Buzdugan, din rezoluţia Blocului Moldovenesc, primite de către Parlament ca declaraţie a Sfatului Ţării.
Primul-ministru d.Marghiloman se urcă din nou la tribună şi declară că Guvernul Român primeşte în întregime atât litera cât şi sensul condiţiunilor unirii Basarabiei cu România pe bazele arătate în rezoluţia Blocului Moldovenesc, primite ca declaraţie a Sfatului Ţării (aplauze furtunoase şi strigăte „Ura”, „Trăiască unirea”, „Trăiască România Mare, nouă”).
Deputaţii şi publicul ovaţionează pe preşedintele I.C. Inculeţ, primul-ministru Ciugureanu şi ministrul Pelivan. Preşedintele, la orele 7 şi 20 seara, declară închisă şedinţa Sfatului Ţării.
Așa se făurește Istoria.
Preşedintele Sfatului Ţării, Inculeţ.
Secretari: B.Epuri, I.Buzdugan”.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:20

O nouă condiție de accedere la funcția de Procuror General: Să dețină 10 ani de experiență profesională, inclusiv peste hotare

O nouă condiție de accedere la funcția de Procuror General: Să dețină 10 ani de experiență profesională, inclusiv peste hotare

Prezentul proiect de lege propune operarea unor modificări cu privire la Procuratură în partea ce ține de condițiile accederii în funcție a candidaților la funcția de Procuror General și procorur-șef în procuraturile specializate. Propunerea vizată urmărește...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:15

ULTIMA ORĂ! PAS nu a ținut cont de protestul avocaților și a adoptat modificarea legii, care a scos avocații în stradă

ULTIMA ORĂ! PAS nu a ținut cont de protestul avocaților și a adoptat modificarea legii, care a scos avocații în stradă

În pofida grevei generale și a protestului avocaților, cu 56 de voturi, majoritatea PAS a aprobat modificările la Legea Avocaturii, inclusiv amendamentul prin care avocații vor putea fi reținuți, aduși silit și arestați sau percheziționați în cazul comiterii unor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:09

Parlamentul a votat Codul transportului feroviar: Va fi eliminat monopolul CMF de pe piața serviciilor feroviare

Parlamentul a votat Codul transportului feroviar: Va fi eliminat monopolul CMF de pe piața serviciilor feroviare

Parlamentul a aprobat, în lectură finală Codului transportului feroviar. Drept rezultat al votului deputaților va fi eliminat monopolul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” de pe piața serviciilor feroviare. Astfel, infrastructura feroviară va aparține...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:00

Protest în fața Parlamentului! Avocații cer amânarea amendamentului propus de Olesea Stamate

Protest în fața Parlamentului! Avocații cer amânarea amendamentului propus de Olesea Stamate

Avocații protestează în fața Parlamentului, unde are loc ședința plenară. Aceștia cer amânarea amendamentului propus de către deputata PAS Olesea Stamate, la proiectul Legii cu privire la Avocatură.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:53

Răspunsul MAE pentru Rusia privind retragerea trupelor NATO din România: „O astfel de solicitare este inadmisibilă și nu poate face obiectul unei negocieri”

Răspunsul MAE pentru Rusia privind retragerea trupelor NATO din România: „O astfel de solicitare este inadmisibilă și nu poate face obiectul unei negocieri”

Ministerul Afacerilor Externe de la București respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militară aliată pe Flancul Estic al NATO.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:37

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi după-amiază, de afirmaţiile omologului său american, Joe Biden, care a părut să facă o distincţie între un atac militar de amploare al Rusiei şi o „incursiune minoră”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:27

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la maxim 815 lei lunar, potrivit unui proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua, scrie jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:14

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Vineri, 21 ianuarie, Parlamentul a aprobat în două lecturi ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:06

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate, închisă printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Acum, gravidele trebuie să meargă până la Bălți pentru a naște. Localnicii şi medicii sunt revoltaţi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:02

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Secretarul de stat american Antony Blinken discută astăzi la Geneva cu omologul său rus, într-o nouă încercare de a calma tensiunile militare legate de Ucraina. După consultările avute cu aliaţi europeni, secretarul de stat Blinken a avertizat că ameninţările Rusiei la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:52

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Avocații nu cedează așa ușor. Aceștia cer retragerea amendamentului „Stamate” de pe agenda Parlamentului și propun organizarea consultărilor publice, astfel încât proiectul să ofere garanții în exercitarea profesiei de avocat. Președintele Uniunii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:45

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Dunele de nisip din deșertul arab au fost acoperite de zăpadă. Fenomenele rare specifice iernii au cuprins Arabia Saudită încă de la începutul anului, după ce a nins abundent în mai multe regiuni, spre bucuria localnicilor, scrie CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:40

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

Ziua Internațională a Îmbrățișărilor a fost instituită în anul 1986, de pastorul Kevin Zaborney, din statul american Michigan, și este sărbătorită anual în mai multe țări.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:33

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania a luat decizia să trimită nave de război care să se alăture forţelor navale NATO din Mediterana şi Marea Neagră, pe măsură ce tensiunea în regiune creşte din cauza poziţionării armatei ruse la graniţa cu Ucraina, a declarat joi ministrul apărării, Margarita Robles,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:21

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MĂR) este nemulțumită de faptul că noile restricții anti-Covid vizează din nou sectorul hoteluri, restaurante și cafenele (HoReCa), nu și spațiile unde sunt aglomerări, cum ar fi piețele și unitățile de transport...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:15

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical de stat, care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică în valoare de 16 mii lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:10

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

Moldovagaz a depus la ANRE o nouă cerere privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali de la 9 227 la 13 418 lei pentru o mie de metri cubi, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:21

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

Doi bărbați au fost reținuți de către oamenii legii, aceștia fiind bănuiți de comiterea unor fapte ilegale, mai exact ține de contrabanda cu cereale și schimburi valutare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:11

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat într-un interviu exclusiv că „nu există niciun fel de modalitate” pentru o negociere care să prevadă retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO unde...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:56

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații Parlamentul Republicii Moldova au votat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității tuturor candidaților la funcția de membru în CSM și CSP, potrivit punctul.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:50

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Astăzi, 21 ianuarie, Parlamentul a modificat în prima lectură, Legea cu privire la energia electrică, care îi va permite Republicii Moldova să achiziționeze energie din cel puțin două surse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:39

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvern. În acest context, responsabilii din cadrul companiei Moldovagaz au emis o notă în care explică care este procedura pe care trebuie să o urmeze cetățenii care vor să renunțe la compensații,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:33

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Primăria Municipiului Chișinău informează că în spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID din spitalele clinice municipale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:27

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:21

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, noua listă țărilor și teritoriilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori în funcție de rata de incidență COVID. Astfel, Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:14

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:59

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că transportatorii își vor continua protestele, din motiv că nu sunt de acord cu propunerile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, privind noile tarife la călătoriile în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:44

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS anunță că vor ataca la Curtea Constituțională legea privind instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:34

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovschi a fost desemnată membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru un mandat de cinci ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:20

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

Câteva zeci de simpatizanții ai Partidului Ilan Șor s-au mobilizat, vineri, și au organizat un protest în fața Președinției pe tema facturilor la gaze. Aceștia cer ca președintele Maia Sandu să iasă să vorbească cu ei, iar lidera protestului este deputata Șor, Marian...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:04

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

Anul Nou Chinezesc se sărbătorește peste două săptămâni, dar șoferii de pe o autostradă din China au avut parte de un adevărat show de focuri de artificii. Din păcate, show-ul a avut loc în urma unui accident în care a fost implicat un tir încărcat cu focuri de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:00

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Propunerile Rusiei pentru garanții de securitate includ retragerea forțelor NATO din Bulgaria și România, care s-au alăturat alianței după 1997, a anunțat astăzi Ministerul de Externe rus, anunță agenția moscovită de presă Ria Novosti.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:54

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

Un tânăr cu vârsta de 19 ani a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău. Victima a rămas fără geantă în care avea actele de identitate și bani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:50

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Cetățenii care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate, prevede un proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne. Același proiect interzice și înscrierea la aceeași adresă a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:42

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că, deși pentru luna ianuarie problema aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale a fost soluționată, nu există motive de relaxare. În condițiile unui preț imprevizibil la gazele naturale pe piața internațională, guvernarea a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)