Astăzi 27 Septembrie 2020, Duminică - Ultima actualizare la 26 Septembrie 2020
Abonamente

Cultură 8 Decembrie 2016, ora 10:07    Din editia print

În culisele Istoriei: „NEOBOSITUL UNIFICATOR”

Marime Font

„Cunoașterea aproape monstruoasă a istoriei universale și române în cele mai mici detalii, direct de la izvoare, i-a îngăduit istoricului să improvizeze la cerere și în scurt timp istorii parțiale; monografii de orașe, de domnii, de familii, istorii de relații, istoria bisericii, istoria armatei, istoria comerțului, istoria literaturii, istoria călătorilor străini, a tipăriturilor. Și acestea nu sunt simple îndreptare, sunt sinteze complete, exhaustive, uneori disperant de amănunțite, egoiste în note până a nu lăsa altuia bucuria unui adaos”.
(George Călinescu)

Nicolae Iorga și-a consacrat existența pentru fundamentarea și realizarea României Mari. El nu doar prin cărți, prin studii a promovat ideea Unirii tuturor provinciilor românești. El a mers cu mult înainte de Unire în aceste provincii, a intuit dispozițiile a căutat argumentele necesare. A trecut pe rând prin Bucovina și Basarabia, a vizitat Ardealul, a fost în calitate de militar în Dobrogea și toate acțiunile lui au fost concentrate de necesitatea realizării sacrului ideal. Publicistul basarabean Cezar Stoica l-a definit exact: „Ca un uragan a zguduit vechile dreptare purificând atmosfera în istorie; preconizând „drumul drept” al semănătorului în literatură; potolind ambițiile și vrajba în politică; trezind inițiativele adormite; reîntronând un naționalism rațional și fără șovinism; dozând cu prudență ce se cuvenea a fi asimilat sau eliminat, ce urma să fie adoptat sau păstrat cu totul intact. Acolo unde a găsit o idee sănătoasă și închegată în desfășurarea noastră culturală - a scuturat-o de colbul uitării, a curățit-o de rugina ignoranței și așa ne-a mărit considerabil tezaurul nostru național”, („Din trecutul nostru”, 1936 nr. 31-34 (aprilie-iulie), pag. 85-90).

Moldoveanul Nicolae Iorga (5.06.1861, Botoşani – 27.11.1940, Pădurea Strejnicul) a fost românul ideal.
A făcut studii ale cursului primar şi liceul la Botoşani. Eliminat din liceul din Botoşani se înscrie la liceul din Iaşi. Eliminat pentru răzvrătire şi din liceul din Iaşi, dar este admis la examene pe care le susţine cu brio. În 1888 se înscrie la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi. În 1890 pleacă în Italia, primind o bursă. Face un popas la Berlin, apoi la Leipzig, unde îşi susţine doctoratul. În 1896 pleacă pe trei ani la Viena pentru studierea arhivelor. 

Loading...


În 1898 este ales membru corespondent al Academiei Române, iar membru titular în 1911. A fost membru la Sorbona, membru al academiilor polonă, cehă, italiană. Deputat în 1907. Asociat cu A.C.Cuza la formarea Partidului Naţional Democrat. Este adeptul intrării României în război alături de Franţa.

Toate scrierile lui sunt orientate spre Unirea tuturor românilor. El a întreprins călătorii documentare în toate provinciile locuite de români şi aflate sub ocupaţie străină. În urma acestor investigaţii a tipărit mai multe volume în care demonstra că România din afară are tot atâţia locuitori şi atâta spaţiu, cât şi în Regat. În scopul intensificării luptei pentru unitatea românilor, el a întemeiat câteva publicaţii periodice, care tratau şi problemele românilor din afara regatului. Printre acestea se numără revista Semănătorul (1905), apoi fondează revista Neamul românesc (1906). În acelaşi an publică două volume din cartea Neamul românesc din Ardeal şi Ţara Ungurească. În 1907 fondează revista Floarea darurilor; în 1908 editează revista Neamul românesc literar; în 1910 Neamul românesc pentru popor. În 1913 este mobilizat şi ataşat la serviciul cenzurii. În 1917 este refugiat la Iaşi şi în condiţii foarte grele continuă să editeze Neamul românesc. În 1918 se întoarce la Bucureşti, odată cu retragerea armatei germane. În 1923 se retrage din partidul lui A.C. Cuza şi în 1928 editează revista Cuget clar. În 1931 este numit ministru al instrucţiunii. În 1936-1939 tipăreşte 11 volume din capitala sa lucrare Istoria românilor.

Bibliografia lucrărilor lui este extrem de voluminoasă şi de aceea reproducerea ei este imposibilă în condiţiile unei lucrări de asemenea gen.
Facem referire doar la două volume fundamentale, întocmite de bibliograful Barbu Teodorescu Bibliografia politică, socială şi economică a lui N.Iorga 1890-1934. – Bucureşti, 1937; Barbu Teodorescu, Bibliografia istorică şi literară a lui N.Iorga 1890-1934. – Bucureşti, 1935.
Publicistul Stere Diamandi, cu cinci ani înainte de decesul lui Iorga, îl surprinde pe marele istoric într-un portret suficient de obiectiv, dar totodată şi foarte dramatic. Patriotismul lui Iorga, dragostea lui pentru trecut păreau să intre într-o contradicţie cu omul politic şi în aceste coliziuni apărea o personalitate nebănuită:

„…Sub guvern prezidat de Nicolae Iorga se întâmplă faptul precedent în analele politice ale Ţării Româneşti, ca slujbaşii statului să rămână luni de zile fără leafă. Şi ceea ce este şi mai grav e uşurinţa condamnabilă cu care premierul tolerează întrebuinţarea banilor destinaţi pentru plata salariilor la finanţarea unor instituţii bancare destinate prăbuşirii.

Publicul rămâne încremenit de uimire când află răspunsul cinic şi sinistru pe care Nicolae Iorga, în calitatea sa de preşedinte al consiliului, găseşte cu cale să-l dea unei delegaţii de funcţionari. La tânguirea bieţilor oameni, ajunşi muritori de foame din cauza lefurilor neîncasate de luni de zile, dl prim-ministru Iorga nu găseşte o altă vorbă mai nimerită decât sfatul de a se azvârli în mare. Aşa de năstruşnică mi s-a părut o asemenea declaraţie din partea unui om cu răspundere, încât multă vreme am refuzat să-i dau crezare. Un coleg însă mi-a confirmat autenticitatea unei declaraţii identice, făcută într-o împrejurare similară.

Prezentându-se la primul ministru în fruntea unei delegaţii de profesori ca să-i arate situaţia disperată în care se găseşte corpul didactic din Oradea, ministrul Nicolae Iorga îl întreabă dacă-i adânc Crişul…

…Cu lovituri de târnăcop, Nicolae Iorga a dărâmat idolul pe care corpul didactic şi l-a făcut dintr-însul. Slujitorii şcolii, năuciţi de furia speranţelor înşelate, au avut pentru o clipă curajul să înfrunte semeţia guvernanţilor. În aplauzele furtunoase şi îndelung repetate ale congresiştilor, s-au azvârlit împotriva lui Iorga cuvintele cele mai grele pe care corpul didactic le-a rostit cândva la adresa unui ministru de instrucţie. I-a fost dat lui Iorga, cărturarul idolatrizat cândva de către lumea dăscălească, să înregistreze acest record. În aceeaşi sală a Ateneului, aceeaşi asistenţă care vota moţiunea de blam împotriva ministrului Iorga, nu cu mulţi ani în urmă întâmpină cu aplauze furtunoase pe profesorul Iorga. Între aceste două congrese ale corpului didactic din sala Ateneului, nu era la mijloc decât un interval de trei ani de zile.
În acest răstimp i-a fost dat lui Iorga să fie prim-ministru.

În această calitate, el găseşte cu cale să-şi urmeze netulburat firul preocupărilor sale de ordin ştiinţific. Astfel, într-o vreme când ţara fierbe de nemulţumiri de la un capăt la altul, iar dânsul poartă răspunderea situaţiei, are calmul trebuitor ca să se ocupe cu lucrări străine de necesităţile clipei, să se înfunde în cercetarea trecutului, făcând diverse comunicări la Academie. Răuvoitorii n-au fost deloc dispuşi să admire seninătatea olimpiană a premierului, ci au găsit prilejul nimerit să spună: „Satul arde, iar baba se piaptănă”.

Conducător al unui partid care mulți ani a purtat titulatura de partid democrat şi a pretins c-a fost între cei dintâi care a făcut apel la mase, a găsit cu cale ca tocmai în calitatea sa de prim-ministru să vorbească cu dispreţ de constituţie şi de suveranitatea naţională. „Rămâi d-ta cu conştiinţa, iar eu cu puterea”, replică dânsul, în plin Parlament, unui deputat opozant.

Această contrazicere în atitudinea lui Iorga ar fi de natură ca să surprindă pe mulţi; ea nu este însă lipsită de o explicaţie.
Autocrat prin temperament, e foarte firesc ca să-i repugne practica regimului democrat care îngrădeşte exerciţiul puterii şi întronează domnia norodului. Iubitor al mulţimii, Iorga a avut iluzia că este în acelaşi timp şi un stegar al democraţiei. Victimă acestei iluzii, el a confundat democraţia cu demofilia, uitând că ele nu sunt noţiuni identice, ci numai concordante. Autocratul Iorga doreşte binele poporului, dar vrea ca el să fie un dar pe care dânsul îl acordă cu generozitate mulţimii, pe câtă vreme democratul din născare şi convingere râvneşte ca poporul să fie stăpân pe destinele sale, cucerindu-şi singur drepturile, făurindu-şi singur fericirea. Iorga însă sub impulsul dragostei de ţară şi de norod, a uitat această deosebire, amăgindu-se pe sine ca să creadă că este cu adevărat un crainic al democraţiei.

Din această confuzie a provenit contradicţia mai sus semnalată. Adevărata contradicţie în atitudinea lui Nicolae Iorga, contradicţie care a impresionat în chip deosebit opinia publică, a fost atunci când, după ce pledează cu căldură în favoarea exercitării prerogativelor coroanei, în detrimentul suveranităţii naţionale şi în sensul unei regalităţi absolutiste, are curajul şi naivitatea ca să declare cu candoare: „eu nu sunt eu”. În contradicţie cu doctrina democrată pe care e obligat s-o respecte în calitatea sa de şef al unei grupări, care poartă o asemenea titulatură, dl Iorga atacă cu vehemenţă pe dl Iuliu Maniu care înţelege să lupte pentru întronarea legalităţii şi respectul regimului constituţional…
…Viaţa lui e un şir întreg de contraste şi contradicţii. Consecvenţa în păreri şi atitudini e ceva străin de firea d-sale.
Rând pe rând e germanofil şi boşofob, francofil şi francofob.

Ridicat de studenţime, nu întârzie să le azvârle în faţă epitetul de „secături entuziaste”. Lider al mişcării antisemite pe vremuri, sfârşeşte prin a blama studenţimea care cere „numerus clausus”.
Omul care atacă o viaţă întreagă pe Take Ionescu împroşcându-l cu insulte, merge în alegeri la cot cu dânsul. După ce spune despre generalul Averescu că „idolii se înalţă prin prostia altora şi se sfărâmă prin propria lor prostie”, găseşte nimerit să încheie pacte şi carteluri electorale. De asemenea găseşte cu cale ca să facă tovărăşie tocmai cu acela care l-a ameninţat că-i va pune pumnul în gură.
Fire complexă şi complicată, nu cunoaşte monotonia liniilor drepte.

Capricios şi exuberant, îi place să zburde pe cele mai accidentate terenuri. Neastâmpărat prin întreaga lui plămădire sufletească, îl obosesc popasurile prelungite, chiar în locurile cele mai îmbietoare.

E mereu în căutarea ineditului. Înzestrat cu o sensibilitate cu totul aparte, el nu se mulţumeşte cu perceperea senzaţiilor comune. O nevoie organică îl împinge spre o activitate neîntreruptă. Nu interesează pentru ce şi cum lucrează: esenţial este ca să se afle în treabă. Pentru dânsul, activitatea nu constituie un mijloc în vederea atingerii unui scop, ci o socoteşte pe ea însăşi ca un scop în sine.

În munca fără preget găseşte fărâmitura de satisfacţie pe care i-o oferă viaţa. E omul pentru care existenţa fără muncă ar înceta să-şi mai aibă rostul. El nu cunoaşte oroarea efortului, ci numai deliciile trudei. Parcă-i grăbit ca, în scurtul popas al vieţii, să răscumpere tot timpul ce va fi nevoit să-l piardă odată cu sosirea morţii. Socoate că va avea destulă vreme să se odihnească sub lespedea mormântului. De aceea caută să profite de fiecare clipă pe care o trăieşte, ca să desfăşoare o activitate cât mai amplă şi cât mai intensă.

Maiorescu avea dreptate: „Iorga e ca păianjenul. El trebuie să scrie cum acesta trebuie să-şi ţeasă pânza. Nu poţi opri pe nici unul de la împlinirea acestei nevoi”.
Sub impulsul acestei trebuinţi, el dărâmă ca să construiască şi construieşte ca să aibă ce dărâma.”
A murit în condiţii greu de imaginat, fiind scos din casă de către un grup de legionari şi omorât în pădurea Strejnicu.

Dispariția lui a fost tragică și a cutremurat toată România. Dar el murea ca un străjer neclintit care punea prețul suprem nu pe viață, ci doar pe Adevăr, lăsând posterității o operă de zeci de mii de pagini rămase în manuscris...

În imagini:
1. Nicolae Iorga
2. Nicolae Iorga în mijlocul unor profesori de istorie, în stânga lui, basarabeanul Nicolae Popovschi.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:22

Fii erou la tine acasă - sortează!

Fii erou la tine acasă - sortează!

În satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care au scop să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul unei liste ample de proiecte ecologice și sociale. Prima inițiativă a acestor tineri este legată colectarea...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:05

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Sâmbătă sunt posibile ploi slabe în sud, iar duminică sunt așteptate ploi cu descărcări electrice în toate regiunile. Un Cod Galben de intensificări ale vântului a fost instituit pentru 26 și 27 septembrie....

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 26 Septembrie 2020, ora: 08:56

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

 Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 08:13

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Cu 238 de morţi raportaţi la milionul de locuitori, Elveţia se află într-o situaţie aproape identică din acest punct de vedere cu România. Doar că la ei se vorbeşte altfel despre combaterea epidemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:54

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

În iulie 2020, libertatea.ro a scris despre site-ul FoxyCredit. A fost menționat faptul că serviciul a început să funcționeze și în România. Analiștii și specialiștii în finanțe ai site-ului au pregătit deja 7 recenzii complete ale IFN-urilor locale. Prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:52

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Un avion de transport al armatei ucrainene s-a prăbușit vineri seară în regiunea Harkov din estul țării. Accidentul s-a soldat cu 22 de morți și doi răniți grav, au declarat forțele aeriene naționale într-un comunicat de presă.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 26 Septembrie 2020, ora: 01:16

Dintre toate lucrurile pe care le cunoaştem în Univers creierul uman este cel mai complex: conţine peste 100 de miliarde de neuroni, mai mult decât numărul stelelor din Calea Lactee.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 00:59

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Septembrie 2020, ora: 17:33

Alexandru Tănase Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Parcurgem cu toții timpuri stranii, marcate de o involuție dramatică a valorilor, fapt care afectează fiecare aspect al existenței noastre. Această involuție,  a dat naștere relativ recent în limbajul sociologic și politologic anglo-saxon, unui termen nou, cel de...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 15:32

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

Un deputat argentinian a fost suspendat joi pentru că, în timpul unei sesiuni parlamentare prin videoconferinţă, a apărut într-o postură indecentă alături de soţia sa, începând la un moment dat să-i sărute sânii. Videoclipul cu scena respectivă a devenit...

( ) Citeşte tot articolul

Externe 25 Septembrie 2020, ora: 15:23

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

 Nicolas Escobar a afirmat că o „viziune” i-a spus exact unde să caute banii în apartamentul din Medellin, relatează presa locală, potrivit Tvr.ro. Nicolas Escobar, nepotul lui Pablo Escobar, a declarat presei columbiene că nu a fost prima dată când a găsit...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 Septembrie 2020, ora: 15:14

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

 Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 25 Septembrie 2020, ora: 15:10

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

 Pasta de roșii este aproape nelipsită din gastronomia românească. Însă, dacă vrei să te bucuri de aroma curată, nemodificată de ingrediente adăugate în timpul fabricării în masă, trebuie să renunți la varianta din magazine. Cea mai sănătoasă rețetă...

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 25 Septembrie 2020, ora: 15:07

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

 Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The Moscow Times.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Septembrie 2020, ora: 14:56

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

 Un incendiu produs joi la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău a afectat o suprafaţă de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, iar clădirea simbol a capitalei Moldovei este închisă pentru o perioadă nedeterminată, a anunţat vineri Ministerul...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 14:39

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

 Un atac cu armă albă a avut loc vineri dimineață în apropierea vechii redacții Charlie Hebdo, patru persoane fiind rănite, dintre care una ar fi în stare gravă, transmite BFMTV. Un suspect a fost reținut de poliție.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 15:02

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

Incendiul de la Filarmonica Națională ia amploare. Potrivit informațiilor, a căzut tavanul de la sala principală a Filarmonicii, iar pompierii au fost retraşi de pe acoperişul clădirii, fiind pericol pentru viaţa lor. Deocamdată, incendiul nu a fost localizat, intervenţia este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 09:33

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși pe care procurorii îi suspectează că au fost implicați în acțiuni de spionaj. Cei doi diplomați ruși au fost somați să părăsească Bulgaria în 72 de ore, a declarat miercuri ministerul de externe, conform Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 24 Septembrie 2020, ora: 08:38

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

 O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în favoarea libertăţii de expresie în sprijinul săptămânalului Charlie Hebdo, care a fost ameninţat din nou de Al Qaida după retipărirea...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Septembrie 2020, ora: 08:03

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 07:50

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

După ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în stradă. De această dată forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 24 Septembrie 2020, ora: 07:04

Ce spune cafeaua preferată despre tine

Ce spune cafeaua preferată despre tine

 Chiar daca nu exista cifre oficiale, cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din intreaga lume. Cafeaua nu doar ca le ofera oamenilor plusul de energie necesar inceperii unei noi zile de munca, insa dezvaluie o multime de lucruri despre personalitatea celor care o consuma,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 06:13

investigație CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 05:00

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

De la înfiinţarea statului naţional suveran şi independent România, Armata Română nu s-a implicat în multe conflicte regionale sau internaţionale. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Septembrie 2020, ora: 04:54

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

 Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)