Astăzi 17 Septembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 20:12
Abonamente

Ultima oră 11 Martie 2015, ora 10:59    Din editia print

ANALIZĂ: Alegerile locale NU POT FI AMÂNATE. Filat promite să facă ”reforme” în loc de alegeri?

Marime Font

Data alegerilor locale generale în Republica Moldova este un subiect actual, discutat pe larg în societate. Diverși politicieni s-au antrenat în ipoteze speculative cu privire la data alegerilor locale generale şi posibilitatea amânării acestor alegeri pe un termen nedefinit. 

Astfel, Asociația Promo-LEX prezintă 3 scenarii de bază posibile în stabilirea și organizarea alegerilor locale generale. Alte scenarii derivă din cele trei menţionate aici. Menționăm că analiza are la bază principiul continuității şi al reprezentativității puterii în stat precum şi metoda analogiei.

Aplicarea principiului continuității denotă că puterea în stat poate fi prelungită pentru o perioadă determinată de timp, chiar dacă a expirat mandatul, legalizând funcția de „interimat al alesului poporului”. Totodată, conform principiului reprezentativității, aleșii poporului dispun de un mandat limitat, iar după expirare aceștia mai pot exercita mandatul o perioadă determinată de timp. Metoda analogiei ne oferă posibilitatea să tragem anumite concluzii şi deducții, realizând o similitudine între prevederile generale de organizare a alegerilor, atât parlamentare cât şi locale.


Coroborate, principiile menţionate oferă posibilitatea exercitării „interimatului” funcției de ales al poporului pentru o perioadă foarte scurtă de timp, necesară exclusiv pentru organizarea alegerilor. În situaţia alegerilor deputaților în Parlament, adică organul reprezentativ suprem, este fixat termenul maxim de „interimat al alesului poporului” după care survine posibilitatea aplicării sancțiunii penale pentru uzurparea puterii de stat. Termenul respectiv este fixat în art. 76 din Codul Electoral, care menționează că alegerile pot fi desfășurate în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului. Acest termen maxim de 3 luni de zile, aplicabil alesului poporului în organul reprezentativ suprem, nu poate fi extins altor aleși ai poporului, în speță consilierilor locali/raionali şi primarilor. Respectiv nici „interimatul” pentru aceste persoane nu poate depăși termenul de 3 luni de zile, după care la fel poate surveni aplicarea sancțiunii penale pentru uzurparea puterii.
La momentul actual dispunem de peste 900 de administrații publice locale pentru care poporul şi-a delegat reprezentanți: primari, consilieri locali şi raionali aleși în cadrul alegerilor locale generale din 5 şi 19 iunie 2011. Toți acești reprezentanți au început să-şi exercite mandatul la date diferite comparativ cu deputații în Parlament, care practic au început exercitarea mandatului concomitent. Din acest considerent în analiza de mai jos vom încerca să ne conducem de regula primului intrat în exercitarea mandatului şi nu a ultimului. Argumentul de bază constă în faptul că din momentul în care a expirat termenul de 3 luni de zile pentru cel puțin o parte din aleșii poporului, asupra lor planează suspiciunea de uzurpare a puterii în cazul în care vor adopta anumite decizii.

Reiterând aceste constatări, considerăm că reperul de la care trebuie să înceapă calculul este data la care expiră mandatul Parlamentului. Prin analogie, aceste repere de timp vor fi suprapuse alegerilor locale generale, pentru a deduce timpul în care pot fi organizate următoarele alegeri locale generale. În acest context, data la care expiră mandatul Parlamentului este întrebarea de bază la care urmează să răspundem, pentru a ști cu exactitate data de la care începem calculele pentru alegerile locale generale. La acest capitol, opiniile juriștilor dar şi a politicienilor diferă şi sunt interpretabile.

- Scenariul nr. 1 - Mandatul Parlamentului este legat de mandatul deputatului care este exercitat din momentul alegerii

Argument - potrivit art. 2 alin. 4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament: deputații intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii cu condiția validării lui ulterioare. În acest caz, reperul de timp este legat de data alegerilor anterioare. Pornind de la faptul că data precedentelor alegeri locale generale a avut loc la 5 iunie 2011, vom considera data respectivă drept reper de timp pentru acest scenariu. Potrivit primului scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în intervalul 5 iunie 2015 – 4 septembrie 2015, acest scenariu fiind susținut de juriștii Promo-LEX şi confirmat de istoricul desfășurării alegerilor locale generale anterioare.


- Scenariul nr. 2 - Mandatul Parlamentului este legat de data validării mandatului deputatului

Argument – prevederile aceluiași art. 2 alin. 4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament: deputații intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii cu condiția validării lui ulterioare. În context, mandatul este condiţionat de validarea acestuia şi respectiv unii juriști consideră că odată fiind îndeplinită condiția respectivă, mandatul este considerat legal. Mandatele deputaților sunt validate prin aviz de către Curtea Constituțională. Prin analogie, drept reper de timp în cazul alegerilor locale generale, ar servi data la care au fost validate mandatele primului consiliu local. Totuși, pornind de la faptul că practic este imposibil de stabilit data la care au fost validate mandatele de consilier în fiecare din cele peste 900 consilii locale sau raionale, vom opera cu termenul maxim prevăzut de lege pentru această procedură. În context, potrivit art. 58 Cod Electoral, BESV au la dispoziție cel mult 18 ore (de la închiderea secției de votare) pentru totalizarea rezultatelor votării. Ulterior, Consiliile Electorale de Circumscripție au la dispoziție cel mult 48 ore (la fel din momentul închiderii secțiilor de votare) pentru transmiterea procesului verbal de totalizare a alegerilor către organul competent – după caz instanța de judecată sau CEC. După cum observăm, primul termen de 18 ore este absorbit de cel de-al doilea termen de 48 ore, cu care, din acest considerent, vom opera. În continuare, instanța de judecată sau CEC au la dispoziție cel mult 10 zile pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor. Asta înseamnă că de la data la care au fost organizate alegerile precedente se mai adaugă 12 zile – termen maxim oferit organelor abilitate să valideze rezultatele alegerilor. Potrivit acestui scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în intervalul 17 iunie 2015 – 16 septembrie 2015.

- Scenariul nr. 3 - Mandatul Parlamentului este legat de data constituirii Parlamentului

Argument – prevederile art. 3 din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, potrivit căruia Parlamentul se consideră legal constituit din data ședinței de constituire. O analogie poate fi făcută şi în cazul consiliilor locale sau raionale. Totuși, la acest capitol este mai complicat de stabilit cu exactitate reperul de timp, deoarece sunt peste 900 consilii locale sau raionale constituite la date diferite. În context, putem lua drept bază Hotărîrea CEC nr.315 din 22 iunie 2011, prin care a fost stabilit graficul convocării în prima ședință a unor consilii raionale şi municipale. Potrivit hotărârii menţionate, primele ședințe de constituire au început la 23 iunie 2011 şi au avut loc până la 5 iulie 2011. Respectiv, potrivit acestui scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în perioada 23 iunie 2015 – 22 septembrie 2015. Evident, până la 23 iunie 2011 ar putea fi organizate ședințe de constituire pentru consiliile locale, dar din cauza lipsei de informație la acest subiect operăm cu informațiile disponibile doar pentru consiliile raionale.

- Alte scenarii posibile

Cele trei scenarii descrise mai sus pot fi ajustate şi modificate. Unul din argumentele principale ar servi turul II de scrutin în cadrul alegerilor locale generale. Totuși nu suntem adepții operării cu date legate pentru turul II din considerentul deja explicat mai sus, adică planarea suspiciunilor de uzurpare pentru acei aleși ai poporului care au intrat între timp în exercitarea mandatului după primul tur de scrutin şi ar putea adopta anumite decizii în afara termenului de „interimat”. În ultimul timp se vehiculează tot mai des ipoteza cu privire la reformarea structurii administrației publice locale şi amânarea alegerilor locale generale pe un termen nedefinit care ar permite implementarea reformei respective. Atragem atenţia că la momentul de față potrivit art.15 alin.3 din Legea cu privire la administrația publică locală mandatul consiliului poate fi prelungit dor prin lege organică şi doar în caz de război sau catastrofă. Corespunzător alte motive legale care ar permite prelungirea mandatului la momentul de față nu există, iar reformarea structurii administrației publice locale nu este un argument legal în acest sens.

- Istoricul scrutinelor locale generale precedente:

Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 128 din 20.03.2003 (data intrării în vigoare 20.03.2003) s-a stabilit 25 mai 2003 - data alegerilor locale generale;
Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 77 din 23.03.2007 (data intrării în vigoare 23.03.2007) s-a stabilit 3 iunie 2007 - data alegerilor locale generale;
Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 51 din 31.03.2011 (data intrării în vigoare 04.04.2011) s-a stabilit 5 iunie 2011 - data alegerilor locale generale.

- Concluzii:

Pornind de la principiile continuității şi reprezentativității puterii de stat, analizând cadrul legal care nu stabilește expres termenul de desfășurare al alegerilor locale generale şi aplicând analogia dreptului și luând în considerare și termenele de stabilire a datei alegerilor locale pentru scrutinele precedente, deducem că alegerile locale generale urmează să fie organizate în intervalul 5 iunie 2015 – 4 septembrie 2015. Parlamentul urmează să stabilească data alegerilor cu cel puțin 60 de zile înainte de alegeri.

Declarațiile politice privind posibilitatea extinderii mandatului aleșilor locali în afara termenelor menţionate în această analiză nu au un suport legal, ori potrivit art.15 alin.3 din Legea cu privire la administrația publică locală mandatul consiliului poate fi prelungit dor prin lege organică şi doar în caz de război sau catastrofă.

-Recomandări:

Pentru a evita speculațiile şi interpretările privind stabilirea datei alegerilor locale generale, Parlamentul urmează cât mai devreme posibil să adopte Hotărîrea prin care stabilește data alegerilor.

Înainte de adoptarea hotărârii respective, Parlamentul urmează să opereze modificări la Codul Electoral şi alte acte legislative solicitate de societatea civilă pentru a evita deficiențele, lacunele şi situaţiile conflictuale descrise în rapoartele de monitorizare.

Filat se preface că vrea reforme deși e la putere din anul 2009

Prezenta la emisiunea Bună Seara de la Moldova1, Vlad Filat a declarat că în fiecare an în Moldova se pierd 110 mln dolari SUA din cauza ineficienței de organizare a autorităților locale. „Dacă e să vorbim despre alegerile locale, conform prevederilor, acestea pot avea loc în intervalul 3 iunie - 25 octombrie. Totodată, dincolo de data alegerilor, trebuie să răspundem la o întrebare: actuala formă de administrare teritorială este una ineficientă. Ce facem? Dacă este să facem o analiză, avem o pierdere de cca 2% raportate la PIB. Într-un calcul simplu e vorba de 110 mln dolari anual. Cifra este egală cu asistența de care are parte R. Moldova anual din partea donatorilor internaționali. Dacă nu acționăm acum, pierdem încă 4 ani de zile. Pe lângă aceasta avem o ineficiență administrativă”, a spus liderul PLDM.

Sursa: promo-lex.md / agora.md

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 20:12

Televiziunea Română a luat act de comunicatul emis astăzi, 17 septembrie 2019, de compania Telestar Media SRL - deţinătoarea licenţelor de emisie ale posturilor TV Canal 2 şi Canal 3 din Republica Moldova - şi anunţă că face toate demersurile oficiale pentru a recupera frecvenţa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 20:11

Fostul vicepreşedinte al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Stanislav Pavlovschi vorbeşte despre reforma justiţiei, votată ieri în Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:47

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

 În pitorescul vechi oraș românesc Timișoara o scurtă plimbare prin Piața Libertății te va aduce în fața unei clădiri vechi banale. Intrând printr-un bar, vei ajunge la Muzeul Consumatorului Comunist, de mărimea unui apartament. Este o fascinantă fereastră...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:40

 Preşedintele Vladimir Putin a propus luni Arabiei Saudite să achiziţioneze un sistem de rachete fabricat în Rusia pentru a-şi apăra teritoriul, după atacurile cu drone care i-au vizat instalaţiile petroliere la sfârşitul săptămânii, informează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:22

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În decembrie 2016, autoritățile americane au anunțat închiderea a două vile ale ambasadei ruse, aflate în New York și Maryland și expulzarea a 35 de diplomați ruși. La acea vreme s-a relatat oficial că Statele Unite au făcut un astfel de pas din cauza presupusei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 14:46

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

 Puteți, bineînțeles, citi romanul lui Oleg Serebrian „Woldemar” și fӑrӑ a fi citit în prealabil „Cântecul mӑrii”. Veți rămâne la fel de încântați, vrăjiți, fermecați... Cu atât mai mult că romanul conține...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 13:07

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu întreprinde, în perioada 18-19 septembrie, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:38

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Deputații Blocului „ACUM”, Lilian Carp, Iurie Reniță și Octavian Țîcu, nu au discutat despre o eventuală părăsire a acestei entități politice, așa cum au scris astăzi, pe surse, unele instituții media.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:33

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

„Să plec din organul de conducere, în care vocea mea în perioada de iulie-septembrie anului curent nu a fost auzită şi nu a avut nicio valoare. Din păcate conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificăm candidații...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:05

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

Șeful agenției de știri Sputnik-Moldova, Vladimir Novosadiuk, a fost reținut astăzi în Chișinău. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:03

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

Telestar Media SRL, deţinătoarea licenţelor de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 şi Canal 3, a anuţat astăzi că renunţă la frecvenţa naţională pentru Canal 2, care a aparţinut anterior postului de televiziune TVR Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:36

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

Marți, 17 septembrie 2019, Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a semnat Ordinul de restabilire în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a domnului Viorel Morari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:04

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

În seara zilei de ieri coaliția PSRM-ACUM a realizat mai multe acțiuni reprobabile, care șubrezesc și mai mult încrederea oamenilor că lucrurile pot fi îndreptate în Republica Moldova de actuala guvernare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:51

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova a făcut accident vascular cerebral şi a fost internată la spitalul de Urgenţă din Capitală, în secţia Epileptologie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:41

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

O explozie de gaze a provocat un incendiu la un laborator rus ce deține mai multe virusuri periculoase precum variola sau ebola, au anunțat autoritățile, potrivit Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:55

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Nastase, care spunea ca nu trebuie semnat nimic, s-a ascuns la umbra crucii si a disparut cu totul. In locul sau a aparut Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:44

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Ieri, 16 septembrie, a avut loc prima ședință a Consiliului de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției, prezidată de Prim-ministrul Maia Sandu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:29

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Șefa Guvernului a făcut primele comentarii după ce deputații au aprobat modificările propuse de Ministerul Justiției la Legea Procuraturii. Maia Sandu afirmă că este departe momentul în care vom putea răsufla ușurați că avem un procuror general integru, dar ceea ce au făcut...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:25

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Pe mai multe străzi din Capitală s-au creat ambuteiaje încă de pa primele ore ale dimineții. S-a circulat cu dificultate în special pe strada Mihai Viteazul din Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:03

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat rafinării saudite au fost comise cu armament iranian şi nu au fost lansate din Yemen, a anunţat luni seară coaliţia internaţională condusă de Arabia Saudită, informează agenţia de presă Reuters, citată de Mediafax. "Rezultatele preliminare arată că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:54

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Fostul procuror al Capitalei și candidatul „Partidului Nostru” pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Diacov, spune argumentat de unde pornesc problemele la Stația de Epurare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:45

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

Acordul este semnat de președintele Igor Dodon, prim-ministra Maia Sandu; președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi, și de deputații: Ion Ceban, Mihail Popșoi și Alexandru Slusari. Textul acordului semnat de PSRM și ACUM a fost publicat de către vicepreședintele Parlamentului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:38

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Cel puțin doi deputați și-au manifestat intenția de a părăsi Blocul ACUM, după ce Platforma DA și PAS au semnat un nou acord de guvernare cu Partidul Socialiștilor, informează portalul pro-guvernamental cotidianul.md

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)