Astăzi 19 Februarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 15:58
Abonamente

Ultima oră 11 Martie 2015, ora 10:59    Din editia print

ANALIZĂ: Alegerile locale NU POT FI AMÂNATE. Filat promite să facă ”reforme” în loc de alegeri?

Marime Font

Data alegerilor locale generale în Republica Moldova este un subiect actual, discutat pe larg în societate. Diverși politicieni s-au antrenat în ipoteze speculative cu privire la data alegerilor locale generale şi posibilitatea amânării acestor alegeri pe un termen nedefinit. 

Astfel, Asociația Promo-LEX prezintă 3 scenarii de bază posibile în stabilirea și organizarea alegerilor locale generale. Alte scenarii derivă din cele trei menţionate aici. Menționăm că analiza are la bază principiul continuității şi al reprezentativității puterii în stat precum şi metoda analogiei.

Aplicarea principiului continuității denotă că puterea în stat poate fi prelungită pentru o perioadă determinată de timp, chiar dacă a expirat mandatul, legalizând funcția de „interimat al alesului poporului”. Totodată, conform principiului reprezentativității, aleșii poporului dispun de un mandat limitat, iar după expirare aceștia mai pot exercita mandatul o perioadă determinată de timp. Metoda analogiei ne oferă posibilitatea să tragem anumite concluzii şi deducții, realizând o similitudine între prevederile generale de organizare a alegerilor, atât parlamentare cât şi locale.

Loading...


Coroborate, principiile menţionate oferă posibilitatea exercitării „interimatului” funcției de ales al poporului pentru o perioadă foarte scurtă de timp, necesară exclusiv pentru organizarea alegerilor. În situaţia alegerilor deputaților în Parlament, adică organul reprezentativ suprem, este fixat termenul maxim de „interimat al alesului poporului” după care survine posibilitatea aplicării sancțiunii penale pentru uzurparea puterii de stat. Termenul respectiv este fixat în art. 76 din Codul Electoral, care menționează că alegerile pot fi desfășurate în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului. Acest termen maxim de 3 luni de zile, aplicabil alesului poporului în organul reprezentativ suprem, nu poate fi extins altor aleși ai poporului, în speță consilierilor locali/raionali şi primarilor. Respectiv nici „interimatul” pentru aceste persoane nu poate depăși termenul de 3 luni de zile, după care la fel poate surveni aplicarea sancțiunii penale pentru uzurparea puterii.
La momentul actual dispunem de peste 900 de administrații publice locale pentru care poporul şi-a delegat reprezentanți: primari, consilieri locali şi raionali aleși în cadrul alegerilor locale generale din 5 şi 19 iunie 2011. Toți acești reprezentanți au început să-şi exercite mandatul la date diferite comparativ cu deputații în Parlament, care practic au început exercitarea mandatului concomitent. Din acest considerent în analiza de mai jos vom încerca să ne conducem de regula primului intrat în exercitarea mandatului şi nu a ultimului. Argumentul de bază constă în faptul că din momentul în care a expirat termenul de 3 luni de zile pentru cel puțin o parte din aleșii poporului, asupra lor planează suspiciunea de uzurpare a puterii în cazul în care vor adopta anumite decizii.

Reiterând aceste constatări, considerăm că reperul de la care trebuie să înceapă calculul este data la care expiră mandatul Parlamentului. Prin analogie, aceste repere de timp vor fi suprapuse alegerilor locale generale, pentru a deduce timpul în care pot fi organizate următoarele alegeri locale generale. În acest context, data la care expiră mandatul Parlamentului este întrebarea de bază la care urmează să răspundem, pentru a ști cu exactitate data de la care începem calculele pentru alegerile locale generale. La acest capitol, opiniile juriștilor dar şi a politicienilor diferă şi sunt interpretabile.

- Scenariul nr. 1 - Mandatul Parlamentului este legat de mandatul deputatului care este exercitat din momentul alegerii

Argument - potrivit art. 2 alin. 4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament: deputații intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii cu condiția validării lui ulterioare. În acest caz, reperul de timp este legat de data alegerilor anterioare. Pornind de la faptul că data precedentelor alegeri locale generale a avut loc la 5 iunie 2011, vom considera data respectivă drept reper de timp pentru acest scenariu. Potrivit primului scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în intervalul 5 iunie 2015 – 4 septembrie 2015, acest scenariu fiind susținut de juriștii Promo-LEX şi confirmat de istoricul desfășurării alegerilor locale generale anterioare.


- Scenariul nr. 2 - Mandatul Parlamentului este legat de data validării mandatului deputatului

Argument – prevederile aceluiași art. 2 alin. 4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament: deputații intră în exercitarea mandatului din momentul alegerii cu condiția validării lui ulterioare. În context, mandatul este condiţionat de validarea acestuia şi respectiv unii juriști consideră că odată fiind îndeplinită condiția respectivă, mandatul este considerat legal. Mandatele deputaților sunt validate prin aviz de către Curtea Constituțională. Prin analogie, drept reper de timp în cazul alegerilor locale generale, ar servi data la care au fost validate mandatele primului consiliu local. Totuși, pornind de la faptul că practic este imposibil de stabilit data la care au fost validate mandatele de consilier în fiecare din cele peste 900 consilii locale sau raionale, vom opera cu termenul maxim prevăzut de lege pentru această procedură. În context, potrivit art. 58 Cod Electoral, BESV au la dispoziție cel mult 18 ore (de la închiderea secției de votare) pentru totalizarea rezultatelor votării. Ulterior, Consiliile Electorale de Circumscripție au la dispoziție cel mult 48 ore (la fel din momentul închiderii secțiilor de votare) pentru transmiterea procesului verbal de totalizare a alegerilor către organul competent – după caz instanța de judecată sau CEC. După cum observăm, primul termen de 18 ore este absorbit de cel de-al doilea termen de 48 ore, cu care, din acest considerent, vom opera. În continuare, instanța de judecată sau CEC au la dispoziție cel mult 10 zile pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor. Asta înseamnă că de la data la care au fost organizate alegerile precedente se mai adaugă 12 zile – termen maxim oferit organelor abilitate să valideze rezultatele alegerilor. Potrivit acestui scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în intervalul 17 iunie 2015 – 16 septembrie 2015.

- Scenariul nr. 3 - Mandatul Parlamentului este legat de data constituirii Parlamentului

Argument – prevederile art. 3 din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, potrivit căruia Parlamentul se consideră legal constituit din data ședinței de constituire. O analogie poate fi făcută şi în cazul consiliilor locale sau raionale. Totuși, la acest capitol este mai complicat de stabilit cu exactitate reperul de timp, deoarece sunt peste 900 consilii locale sau raionale constituite la date diferite. În context, putem lua drept bază Hotărîrea CEC nr.315 din 22 iunie 2011, prin care a fost stabilit graficul convocării în prima ședință a unor consilii raionale şi municipale. Potrivit hotărârii menţionate, primele ședințe de constituire au început la 23 iunie 2011 şi au avut loc până la 5 iulie 2011. Respectiv, potrivit acestui scenariu, alegerile locale generale ar urma să fie organizate în perioada 23 iunie 2015 – 22 septembrie 2015. Evident, până la 23 iunie 2011 ar putea fi organizate ședințe de constituire pentru consiliile locale, dar din cauza lipsei de informație la acest subiect operăm cu informațiile disponibile doar pentru consiliile raionale.

- Alte scenarii posibile

Cele trei scenarii descrise mai sus pot fi ajustate şi modificate. Unul din argumentele principale ar servi turul II de scrutin în cadrul alegerilor locale generale. Totuși nu suntem adepții operării cu date legate pentru turul II din considerentul deja explicat mai sus, adică planarea suspiciunilor de uzurpare pentru acei aleși ai poporului care au intrat între timp în exercitarea mandatului după primul tur de scrutin şi ar putea adopta anumite decizii în afara termenului de „interimat”. În ultimul timp se vehiculează tot mai des ipoteza cu privire la reformarea structurii administrației publice locale şi amânarea alegerilor locale generale pe un termen nedefinit care ar permite implementarea reformei respective. Atragem atenţia că la momentul de față potrivit art.15 alin.3 din Legea cu privire la administrația publică locală mandatul consiliului poate fi prelungit dor prin lege organică şi doar în caz de război sau catastrofă. Corespunzător alte motive legale care ar permite prelungirea mandatului la momentul de față nu există, iar reformarea structurii administrației publice locale nu este un argument legal în acest sens.

- Istoricul scrutinelor locale generale precedente:

Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 128 din 20.03.2003 (data intrării în vigoare 20.03.2003) s-a stabilit 25 mai 2003 - data alegerilor locale generale;
Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 77 din 23.03.2007 (data intrării în vigoare 23.03.2007) s-a stabilit 3 iunie 2007 - data alegerilor locale generale;
Prin Hotărârea Parlamentului Nr. 51 din 31.03.2011 (data intrării în vigoare 04.04.2011) s-a stabilit 5 iunie 2011 - data alegerilor locale generale.

- Concluzii:

Pornind de la principiile continuității şi reprezentativității puterii de stat, analizând cadrul legal care nu stabilește expres termenul de desfășurare al alegerilor locale generale şi aplicând analogia dreptului și luând în considerare și termenele de stabilire a datei alegerilor locale pentru scrutinele precedente, deducem că alegerile locale generale urmează să fie organizate în intervalul 5 iunie 2015 – 4 septembrie 2015. Parlamentul urmează să stabilească data alegerilor cu cel puțin 60 de zile înainte de alegeri.

Declarațiile politice privind posibilitatea extinderii mandatului aleșilor locali în afara termenelor menţionate în această analiză nu au un suport legal, ori potrivit art.15 alin.3 din Legea cu privire la administrația publică locală mandatul consiliului poate fi prelungit dor prin lege organică şi doar în caz de război sau catastrofă.

-Recomandări:

Pentru a evita speculațiile şi interpretările privind stabilirea datei alegerilor locale generale, Parlamentul urmează cât mai devreme posibil să adopte Hotărîrea prin care stabilește data alegerilor.

Înainte de adoptarea hotărârii respective, Parlamentul urmează să opereze modificări la Codul Electoral şi alte acte legislative solicitate de societatea civilă pentru a evita deficiențele, lacunele şi situaţiile conflictuale descrise în rapoartele de monitorizare.

Filat se preface că vrea reforme deși e la putere din anul 2009

Prezenta la emisiunea Bună Seara de la Moldova1, Vlad Filat a declarat că în fiecare an în Moldova se pierd 110 mln dolari SUA din cauza ineficienței de organizare a autorităților locale. „Dacă e să vorbim despre alegerile locale, conform prevederilor, acestea pot avea loc în intervalul 3 iunie - 25 octombrie. Totodată, dincolo de data alegerilor, trebuie să răspundem la o întrebare: actuala formă de administrare teritorială este una ineficientă. Ce facem? Dacă este să facem o analiză, avem o pierdere de cca 2% raportate la PIB. Într-un calcul simplu e vorba de 110 mln dolari anual. Cifra este egală cu asistența de care are parte R. Moldova anual din partea donatorilor internaționali. Dacă nu acționăm acum, pierdem încă 4 ani de zile. Pe lângă aceasta avem o ineficiență administrativă”, a spus liderul PLDM.

Sursa: promo-lex.md / agora.md

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Frumusețe 19 Februarie 2020, ora: 15:58

Dorința de a perfecționa trăsăturile frumoase este una profund umană ce pare să fie adânc înrădăcinată în istoria omenirii. Din cele mai vechi timpuri, machiajul a jucat diverse roluri, de la cel folosit pentru ritualuri religioase, la cel cu uz practic și până...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:26

Malaysia, încurajată să reducă utilizarea ambalajelor de plastic pentru mări mai curat

Malaysia, încurajată să reducă utilizarea ambalajelor de plastic pentru mări mai curat

 O analiză a celor mai periculoşi poluanţi din mări şi oceane demonstrează că malaysienii sunt cei mai mari consumatori individuali de ambalaje din plastic, a anunţat luni WWF care a îndemnat autorităţile guvernamentale din această ţară să limiteze utilizarea obiectelor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:21

A început procesul Facebook cu fiscul american, pe o miză de nouă miliarde de dolari

A început procesul Facebook cu fiscul american, pe o miză de nouă miliarde de dolari

 Într-o instanţă din San Francisco a început marţi un proces în care IRS (Internal Revenue Service, autoritatea fiscală din SUA) solicită Facebook plata unor restanţe de nouă miliarde de dolari, transmite AFP. În faţa judecătorului urmează să compară mai...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:16

3 moldoveni, aflați în carantină de CORONAVIRUS pe nava „Princess Diamond”, vor ajunge acasă în zilele următoare

3 moldoveni, aflați în carantină de CORONAVIRUS pe nava „Princess Diamond”, vor ajunge acasă în zilele următoare

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a R. Moldova a identificat trei moldoveni pe vasul de croazieră „Princess Diamond”, blocat în portul Yokohama, din Japonia, din cauza infecției cu coronavirus. Este vorba despre trei cetățeni moldoveni, doi bărbați și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:08

Noi servicii funerare ecologice cadavre umane devenite compost - FOTO

Noi servicii funerare ecologice cadavre umane devenite compost - FOTO

Washington a devenit recent primul stat american unde transformarea cadavrelor umane în compost este legală. Tehnica este considerată un serviciu funerar prietenos cu mediul şi a fost testată într-un proiect pilot. Compostul este cunoscut ca îngrăşământ agricol...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:01

Aeroportul Chișinău // RM riscă să piardă sute de milioane de euro într-un arbitraj internațional / DOC

Aeroportul Chișinău // RM riscă să piardă sute de milioane de euro într-un arbitraj internațional / DOC

Andreas Menelaou, directorul „Komaksavia Airport Invest LTD”, deținătoare a „Avia Invest”, compania care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, susține că firma pe care o conduce ia în calcul, drept variantă de rezervă, acționarea în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:00

Un român este al treilea cel mai longeviv bărbat în viaţă

Un român este al treilea cel mai longeviv bărbat în viaţă

Un bucureştean pare să fi găsit elixirul tinereţii, ajungând al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni şi a fost inginer agronom. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 13:52

Accident fatal la locul de muncă. Un muncitor de 38 de ani a căzut de la etajul 14 al unui bloc în construcție

Accident fatal la locul de muncă. Un muncitor de 38 de ani a căzut de la etajul 14 al unui bloc în construcție

Tragedie fatală la locul de muncă. Un bărbat de 38 de ani a murit după ce a căzut de pe un bloc în construcție, situat în sectorul Botanica al capitalei. Nenorocirea s-a produs în dimineața de 19 februarie, la ora 09.30, pe un șantier de pe strada Nicolae Titulescu....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 13:45

Ce înseamnă când visezi apa. Ce simbol au culorile și starea apei din vis

Ce înseamnă când visezi apa. Ce simbol au culorile și starea apei din vis

Apa ca simbol al visului contine un mesaj foarte important pentru cel care o viseaza. In functie de continut si de natura visului apa poate avea interpretari diferite. Culoarea, locul si starea apei din vis influenteaza semnificatia mesajului. Apa are legatura cu starea emotionala a celui care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 13:39

Spune adio infecțiilor urinare, cu ajutorul acestui remediu natural care te scapă de bacterii într-o săptămână

Spune adio infecțiilor urinare, cu ajutorul acestui remediu natural care te scapă de bacterii într-o săptămână

 Spune adio infecțiilor urinare, cu ajutorul acestui remediu natural care te scapă de bacterii într-o săptămână! ( rețetă) Infectiile tractului urinar pot reprezenta o discutie destul de ciudata, insa e important ca aceasta problema de sanatate sa nu fie neglijata,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 13:32

Cum poți folosi uleiul de ricin în viața de zi cu zi

Cum poți folosi uleiul de ricin în viața de zi cu zi

Uleiul de ricin are proprietati medicinale importante, continand foarte multa vitamina E. Iata insa cum il poti folosi in casa. 1. Lubrifiaza foarfeca ta preferata Pentru ca poate fi ingerat, este mult mai eficient pe metal, comparativ cu alti lubrifianti pe care nu ar trebui sa ii atingi....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 13:21

Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat în apel la 17 ani de închisoare

Fostul preşedinte al Coreei de Sud, condamnat în apel la 17 ani de închisoare

 Fostul preşedinte sud-coreean Lee Myung-bak a fost plasat în detenţie, miercuri, după condamnarea sa în apel la 17 ani de închisoare pentru corupţie, transmit AFP şi Yonhap. Aflat la putere între 2008 şi 2013, Lee Myung-bak (78 de ani) a stat pentru scurt...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 19 Februarie 2020, ora: 12:19

DECLARAȚII //// Nichiforciuc, Filip și Candu - cele trei grupuri din PD care nu se mai pot înțelege

DECLARAȚII //// Nichiforciuc, Filip și Candu - cele trei grupuri din PD care nu se mai pot înțelege Foto: foto simbol

În Partidul Democrat existau până astăzi trei grupuri: Nichiforciuc, Filip și Candu. Cel puțin așa susține deputatul Andrian Candu, care a anunțat miercuri că părăsește PD. Candu a declarat în cadrul unei emisiuni de la Publika TV că a decis să părăsească PD...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 12:14

Dacia va prezenta la Geneva primul său automobil 100% electric

Dacia va prezenta la Geneva primul său automobil 100% electric

Dacia anunță că va prezenta pe 3 martie la Geneva ”în premieră mondială cea mai accesibilă mașină de oraș 100% electrică de pe piață” Este de așteptat ca modelul de oraș să coste sub 15.000 de euro, dar să fie mult mai accesibil la preț după aplicarea...

( ) Citeşte tot articolul

Orhei 19 Februarie 2020, ora: 12:10

Partidul ȘOR a dat în exploatare primul sat cu sistem de iluminare stradală bazat în totalitate pe LED-uri

Partidul ȘOR a dat în exploatare primul sat cu sistem de iluminare stradală bazat în totalitate pe LED-uri

Iluminatul stradal a devenit realitate la Ișcălău, raionul Fălești, grație susținerii Partidului Politic „ȘOR” și la inițiativa lui Ilan Șor. Satul nu a mai avut iluminare stradală de 35 de ani. Ceremonia oficială de aprindere a luminii pe străzile localității a avut...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 12:06

Marea Britanie închide ușa instalatorilor polonezi și constructorilor români. Cele 10 noi reguli pentru muncitorii străini au fost prezentate de guvernul de la Londra

Marea Britanie închide ușa instalatorilor polonezi și constructorilor români. Cele 10 noi reguli pentru muncitorii străini au fost prezentate de guvernul de la Londra

Marea Britanie închide ușa muncitorilor europeni necalificați și care nu vorbesc limba engleză, ca parte esențială a noii legislații privind imigrația ce va pune capăt unei epoci dominate de forța de muncă ieftină importată din UE de fabricile, serele, hotelurile și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 10:48

SCINDARE ÎN PARTIDUL DEMOCRAT /// Șase deputați PD, în frunte cu Andian Candu părăsesc fracțiunea condusă de Dumitru Diacov

SCINDARE ÎN PARTIDUL DEMOCRAT /// Șase deputați PD, în frunte cu Andian Candu părăsesc fracțiunea condusă de Dumitru Diacov

Deputatul democrat Andrian Candu, anunță că, alături de un grup de colegi, printre care și Sergiu Sîrbu, părăsesc Partidul Democrat și creează o altă fracțiune parlamentară.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 10:34

Caz HORROR în sectorul Râscani: O tânără de clasa 9-a a fost găsită strangulată de creanga unui copac într-un parc

Caz HORROR în sectorul Râscani: O tânără de clasa 9-a a fost găsită strangulată de creanga unui copac într-un parc

Tragedie în capitală. O adolescentă de 15 ani a fost găsită strangulată de creanga unui copac într-un parc din sectorul Râșcani al capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 19 Februarie 2020, ora: 09:44 de Irina Nechit

interviu de irina nechit Tamara Cărăuș: „Se reia motivul obscen al moldovenismului. Întreaga existență politică a RM e o existență nudă încât îți vine să întorci capul dezgustat”

Tamara Cărăuș: „Se reia motivul obscen al moldovenismului. Întreaga existență politică a RM e o existență nudă încât îți vine să întorci capul dezgustat”

– Felicitări pentru cartea „Limba de hârtie”, ajunsă la a doua ediție. Are un magnetism puternic, e o dezlănțuire de energii spirituale, identitare, lingvistice. Cititorul o citește dintr-o respirație. Tu, de asemenea, ai scris-o spontan, dintr-o respirație?

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 09:06

Cine este Alexandra de Taddeo, studenta rusofilă din centrul scandalului Griveaux, favoritul lui Macron retras din cursa pentru primăria Parisului

Cine este Alexandra de Taddeo, studenta rusofilă din centrul scandalului Griveaux, favoritul lui Macron retras din cursa pentru primăria Parisului

Înregistrări video cu caracter sexual primite de la Benjamin Griveaux, un apropiat al lui Emmanuel Macron, legături cu controversatul activist rus Piotr Pavlenski - în centrul acestui scandal se conturează imaginea Alexandrei de Taddeo, o "studentă inteligentă" și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 09:01

Euronews, despre cele mai proaste trenuri din Europa: România și Bulgaria se află pe ultimele locuri

Euronews, despre cele mai proaste trenuri din Europa: România și Bulgaria se află pe ultimele locuri

Există un sector din Europa în care pe brazda, acum decolorată, a fostei Cortine de Fier, este săpat un semn adânc între cele două emisfere ale Vechiului Continent: calea ferată. În unele țări, panoul cu orarul trenurilor este un adevărat lux. Se...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 08:46

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

 Astăzi vom avea parte de un cer senin, fără precipitații, cu maxime care vor ajunge la +9 grade Celsius în nordul țării, +10 în centru și +11 în sudul Republicii Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 19 Februarie 2020, ora: 08:37

Cum să identificați cei mai buni furnizori de pariuri sportive

Cum să identificați cei mai buni furnizori de pariuri sportive

De ce trebuie să ținem cont când alegem o casă de pariuri sportive online în România. Informații utile!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 08:06

Incendiu violent, la bloc.O femeie și-a pierdut viața

Incendiu violent, la bloc.O femeie și-a pierdut viața

Un incendiu a izbucnit în această seară în interiorul unui apartament de la etajul zece de pe strada Florilor 12/4 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:22.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 07:55

Horoscop: Soarele in ZODIA PEȘTI 2020! Ce SCHIMBĂRI INEVITABILE aduce pentru fiecare zodie?

Horoscop: Soarele in ZODIA PEȘTI 2020! Ce SCHIMBĂRI INEVITABILE aduce pentru fiecare zodie?

Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2019 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 07:55

OPINIE /// Cum își taie Partidul Democrat craca de sub picioare

OPINIE /// Cum își taie Partidul Democrat craca de sub picioare

A fost eclipsat, în sfârșit, evenimentul de presă numit „trădarea lui Aureliu Ciocoi” care a fost cap de afiș în mass-media de la Chișinău mai mult de o săptămână. Luni, 17 februarie, a căzut ca un trăsnet știrea despre o ședință comună cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 07:49

Caz de canibalism în FRANȚA. Și-a mâncat mama!

Caz de canibalism în FRANȚA. Și-a mâncat mama!

 Autoritățile nu au făcut publică identitatea personajului, însă au precizat că este vorba despre un bărbat de 36 de ani, din Bouches-du-Rhône, regiunea Aix-en-Provence. Cunoscut pentru problemele psihice, individul a fost plasat în custodia Poliției, urmând a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)