Astăzi 2 Iunie 2020, Marţi - Ultima actualizare la 1 Iunie 2020
Abonamente

Carte 14 Mai 2010, ora 10:30    Din editia print

Cine suntem

Marime Font

„Cine suntem” este o carte de excepţie a actorului şi regizorului român Dan Puric. Copleşit de tumultul istoric şi de zbuciumul spiritual al neamului românesc, autorul cerne prin Eul său identitar valoarea reperelor tipărite sau netipărite ale operelor care au slujit şi le mai slujesc românilor în milenara lor epopee de aflare a răspunsului la întrebarea care deja s-a şi modernizat de tot: „Cine mai suntem?”.
TIMPUL vă propune, în fiecare zi de vineri, fragmente din această lucrare.

(Continuare din numărul trecut)

Jean Paiget afirma că, atunci „când un sistem de înaltă complexitate este supus unor procedee radicale, ca, de exemplu: tăieturi, zdruncinături, fricţiuni etc., părţile componente sunt susceptibile să găsească o nouă reorganizare, să se asambleze din nou, după reguli inedite şi neaşteptate; pe scurt, să ducă la formarea unui nou sistem; printr-un nou grad de ordine. Acest grad de ordine poate deveni tot atât de ridicat, chiar mai mult, decât sistemul iniţial”. Constatarea, făcută la nivelul microbiologiei, ducea la ipoteza că viaţa are capacitatea de auto-reglare.

Dar, ce te faci, când acest sistem de cea mai înaltă complexitate, care este omul, este supus torturilor, chinurilor insuportabile şi inimaginabile, atât fizice cât şi sufleteşti, şi când programul genetic de autoreglare este dat complet peste cap, când viaţa ca viaţă este distrusă, fără să fie ucisă, şi când nimic nu se mai poate reface? Ce se-ntâmplă, genetic-biologic, atunci când natura ca natură este răpusă şi, totuşi, omul rezistă, pe baza unei necunoscute, prinde puteri nebănuite, transfigurează suferinţa, celula, puşcăria? Care este mecanismul ce-l face pe om să devină sfânt? Care este programul genetic ce poate să sară peste datul biologic şi să iasă din orizontala existenţei pe verticala fiinţialităţii?

Loading...


„Ce poate să facă peştişorul cel mic, urmărit tot timpul de peştele cel mare? Să-nveţe să zboare!” (Vivekananda).

Zborul acesta s-a numit rugă. Îngerul care ducea ruga la Dumnezeu nu putea fi văzut de paznicii închisorii, şi numai astfel Aseară Iisus a venit în celulă nu a mai fost doar un vers de Radu Gyr, ci o realitate, a cărei forţă s-a concretizat în curajul şi în seninătatea de martiri creştini, în plin secol al XX-lea, undeva, într-o ţară din estul Europei.

Numai tu, singură, tu, dragoste sfântă,
Sub talpă îmi eşti ca o treaptă de stei.
Nu luneci, nu tremuri, ci sângeri neînfrântă,
Mai tare ca munţii, mai înaltă ca ei.
În felul acesta, s-a născut sfântul din Omul Răsăritean înlănţuit.
Involuţia biologică, la rândul ei, este chiar o realitate biologică, dar ea nu explică CĂDEREA…

„Între timp, embriologia a furnizat argumente zdrobitoare contra ideii evoluţioniste, cum ar fi unele specii de peşti, care, în dezvoltarea ontogenetică, parcurg filogenia în sens invers evoluţiei, având mai întâi caractere de amfibieni, pe care apoi le pierd, pentru a retrograda în peşti” (ieromonahul Grigorie, prof. dr. ing. Gheorghe Sandu). Pesemne că şi plutonierul de la Gherla sau Aiud a fost la început om şi a retrogradat în fiară. Aceasta este o posibilă involuţie, dar nu este o cădere. Căderea este dincolo de datul naturii, este diabolică, este o altă natură.

- Părinte Atanasie, cât de vinovat e dracul?
- Nu tot răul vine de la diavol, mai vine şi de la om. Să nu-l nedreptăţim pe diavol că păcătuim în faţa lui.

Ca un român, de dragul „evoluţiei politice”, să renunţe la identitatea lui de om şi de creştin, să-şi tortureze fratele în chinuri inimaginabile, aceasta nu se mai explică prin mecanismele naturii. Natura însăşi a fost trimisă să se odihnească.

Una dintre remarcile etologiei este că agresivitatea nu apare între specii, ea este intra-specifică, se desfăşoară în cadrul aceleiaşi specii. Konrad Lorenz a făcut într-o zi o experienţă. A pus, într-un acvariu cu peşti fitofagi, peşti răpitori. Aceştia din urmă se hrăneau cu cei fitofagi atât cât să-şi asigure existenţa. Ceea ce în termeni biologici ar însemna lanţul trofic. Dar, într-o zi, a scos specia de peşti răpitori şi a înlocuit-o cu alta, tot fitofagă, dar mult mai lacomă. Aceştia, în două zile, au mâncat toată hrana speciei băştinaşe, care, în curând, a murit.
Situaţia aceasta pare similară cu plecarea sovieticilor din ţara noastră, ţara fiind acvariul, şi decimarea populaţiei băştinaşe de către o specie autohtonă, dar - culmea! -, mult mai lacomă, comuniştii.

Cam astea ar fi mecanismele biologice, dar ele nu explică cinismul, ura în sine şi căderea în neant.

Pe parcursul istoriei, românul a fost multă vreme învecinat cu „omul aşa cum nu trebuie să fie”. Dar, paradoxal, vecinătatea aceasta nu i-a distrus omenia nativă, ci i-a întărit-o. La un moment dat însă, dintr-o dată, s-a văzut faţă în faţă, în propria ţară, cu propriu-i frate, român, într-o postură diabolică. Pentru omul care trăieşte perpetuu în prejudecarea progresului continuu, există erori, greşeli corectabile, dar nu căderi, prăbuşiri. În vreme ce, pentru Omul Răsăritean, comunismul nu este o greşeală, o eroare ideologică, ci o cădere demonică.

Lipsa de înţelegere a tragediei răsăritene din partea lumii libere denotă o fixitate mentală ce se pregăteşte de pe acum să recidiveze. Există, în medicina chineză tradiţională, o diagnosticare ciudată pentru reflexele medicinii clasice europene: o altă perspectivă asupra funcţiilor organelor interne. Astfel, intestinul gros este responsabil cu transportul şi eliminarea deşeurilor preluate de la intestinul subţire, dar mai este responsabil şi cu eliminarea deşeurilor mentale care blochează flexibilitatea mentală. Deci o disfuncţie a intestinului gros poate să ducă la o constipaţie, în sensul clasic al cuvântului, dar, în aceeaşi măsură, poate să ducă la o constipaţie mentală.

Într-o asemenea stare mentală se află lumea civilizată de azi, incapabilă să înţeleagă tragedia fără precedent a Omului Răsăritean. Un popor umilit de istorie, dar înălţat de Dumnezeu.

„Socotitorilor, socotiţi, calculaţi, că a voastră e lumea!” (Jean Jacques Rousseau). Obsesia măsurătorii, în ştiinţele exacte, începe odată cu critica radicală a lumii sensibile, când „decizia lui Galilei de a instaura o cunoaştere geometrică a universului material nu întemeiază numai ştiinţa modernă, ci duce la substituirea corpului sensibil cu un corp până atunci necunoscut, corpul ştiinţific.

Această extracţie a sensibilului din om are drept consecinţă faptul că legile vieţii devin cele ale unei realităţi străine, o realitate oarbă, care nu simte, nu gândeşte, care n-are nici o legătură cu cea a vieţii noastre. Şi astfel, sărutarea pe care şi-o schimbă între ei iubiţii nu mai este decât un bombardament de particule microfizice” (Michel Henry).

Marea deturnare de la umanismul teocentric la cel antropocentric, pe care o surprinde citatul de mai sus, a adus cu sine nesocotirea valorilor transcendentale.

Decizia intelectuală a lui Galilei de a face acest mare reductio asupra naturii avea, desigur, la vremea respectivă, ca şi acum, valoare metodologică de studiu. Orice ştiinţă îşi reduce premeditat câmpul de observaţie, tocmai pentru a-l avea sub control. Acest câmp mic devine unul al competenţei ştiinţifice; dar cum rămâne cu celălalt, considerat de aici înainte un câmp al incompetenţei ştiinţifice şi un ocean al necunoaşterii în general?

Geometria exista şi înainte de Galilei, intuiţia lui majoră a fost să o extindă; dar păcatul său fundamental a fost să o transforme într-o superstiţie a cunoaşterii totale. Această superstiţie s-a întins pe durata mai multor secole, transformându-se din metodologie a cunoaşterii ştiinţifice în dictatură gnoseologică.

Mult s-a chinuit ştiinţa să iasă din propria-i izbândă, devenită, între timp, corectitudine ştiinţifică; mult i-a trebuit să iasă din această zodie a măsurabilului.

„Există anumite procese fizice şi mărimi fizice determinate, pe care natura reuşeşte să le ascundă observaţiei şi să le facă inaccesibile unor teste experimentale”, sublinia Niels Bohr. Dar tocmai aceste elemente metafizice ale teoriei sale l-au incitat pe Heisenberg la o nouă obsesie a măsurătorii.

Există în spiritul uman această pulsaţie de diastolă şi sistolă a raţiunii care se crede când atotcuprinzătoare, când îşi trăieşte febril criza limitelor ei. Construindu-şi, cu bună ştiinţă, o metodă epistemologică din care îndepărta deliberat nemăsurabilul metafizic al lui Bohr, Heisenberg porneşte la lucru în zona strictă a măsurabilului. Dar rezultatele la care ajunge sunt, paradoxal, incertitudini ştiinţifice; în fond, el descoperă o altă metafizică, cea a incertitudinii.

Nostalgic după obsesia cauzalităţii, despre care spunea Einstein că o are fiecare om de ştiinţă, Karl Popper opune acesteia, în final, o altă metafizică: metafizica cauzalităţii; iar dacă adăugăm acestora şi reflecţia lui Bergson asupra a ceea ce el a numit o metafizică a cunoaşterii, putem spune că era măsurătorii, obsesia ei, şi-a găsit sfârşitul aporetic, ca o ultimă încăpăţânare – nu în credinţă, ci în surogatul ei, metafizica.

Înrădăcinării acesteia orgolioase a spiritului faustic, Omul Răsăritean îi răspunde: „Metafizica este tratarea mântuirii” (Nae Ionescu).
Şi totuşi, profeţia genială a lui Jean Jacques Rousseau, din Contractul social: „Socotitorilor, socotiţi, calculaţi, că a voastră e lumea!”, se-mplineşte sub ochii noştri. Trăim într-o lume nu din ce în ce mai măsurabilă, ci din ce în ce mai supusă penibil măsurabilului. Măsurăm orice, nu ne e jenă de nimic!

Secolul XX a debutat cu experienţa unui doctor american (dr. Ducan MacDougall, în 1907), care nu s-a sfiit să măsoare… sufletul. Experienţa este macabră, dar este consecinţa imediată a spiritului ştiinţific castrat de credinţă. Un muribund a fost cântărit cu câteva minute înainte să moară şi, după deces, la alte câteva minute, a fost cântărit din nou. S-a constatat la cântar o diferenţă de 56 gr. (materie gazoasă). Concluzia a fost rapidă şi precisă: sufletul unui om cântăreşte 56 de gr. de materie gazoasă!

Oare cât o fi cântărit sufletul neamului românesc înainte şi după comunism?

Pesemne că în acestea este sensul la care s-a gândit Auguste Comte, când i-a numit pe toţi aceştia „veterinari umani”!
Şi, poate, în acest sens, dacă n-avem bunul-simţ şi onestitatea să lăsăm identitatea în mâna lui Dumnezeu, măcar să o lăsăm, din minim instinct, fizicii cuantice, că aceasta, cel puţin, este probabilistică, se ocupă de fenomene care nu sunt tangibile şi care sunt, în ultimă instanţă, neobservabile.

Dan Puric

(Preluat din cartea „Cine suntem”)

(Continuare în numărul următor)


 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 1 Iunie 2020, ora: 19:33

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

Ce se ascunde, de fapt, în spatele așa-numitului acord de împrumut pe care l-au negociat oamenii lui Igor Dodon „din numele Republicii Moldova”, ce interese stau în spatele acestui document și ce risca Republica Moldova în cazul în care acesta nu ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 18:45

PUTIN HOȚ - Un mesaj GIGANTIC a fost afișat pe un deal din Rusia. Presa a „cenzurat” mesajul (FOTO)

PUTIN HOȚ - Un mesaj GIGANTIC a fost afișat pe un deal din Rusia. Presa a „cenzurat” mesajul (FOTO)

 Locuitorii din satul Aginskoe, Ținutul Transbaikal au afișat un mesaj „dur” despre Președintele rus - Vladimir Putin.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 1 Iunie 2020, ora: 18:42

Cum a dorit Pavel Filip să preia în 2019 de la R. Moldova circa 4 mln de dolari

Cum a dorit Pavel Filip să preia în 2019 de la R. Moldova circa 4 mln de dolari

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip a pus la cale încă din 2018 o schemă de escrocherie care urmărea deposedarea Republicii Moldova de clădirea Consulatului Republicii Moldova în Odessa și a terenului aferent acesteia, evaluate total la circa 4 mln dolari....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 17:37

109 cazuri noi de Covid-19 și 10 decese / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului

109 cazuri noi de Covid-19 și 10 decese / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului

Numărul persoanelor infectate cu Covid-19 în RM continuă să crească. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 109 cazuri noi de infectare cu temutul coronavirus. Totodată, zece oameni și-au pierdut viața din cauza infecției. Numărul celor infectați e de 8360 , iar al...

( ) Citeşte tot articolul

Social 1 Iunie 2020, ora: 16:28

Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit

Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit

Nistrul ar putea rămâne în totalitate fără apă. Dezastrul este mai aproape decât ne imaginăm, din cauza planificatei construcţii a şase hidrocentrale în amonte pe Nistru, mai sus de Novodnestrovsk, Ucraina. Guvernul ucrainean a luat asemenea decizie la mijlocul...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 16:22

VIDEO / Cercetătorii ieşeni sunt îngrijoraţi: în pădurile din judeţ şi-a făcut apariţia şacalul auriu

VIDEO / Cercetătorii ieşeni sunt îngrijoraţi: în pădurile din judeţ şi-a făcut apariţia şacalul auriu

Specialiştii îl numesc „distrugătorul universal“ şi spun că poate distruge ecosistemele în care apare, fiindcă prădătorul său natural, lupul, a fost exterminat din pădurile din zona de şes sau câmpie din Iaşi.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 1 Iunie 2020, ora: 16:05

Dieta cu ouă: 10 kg în doar 7 zile! Iată cât de simplu este de ținut

Dieta cu ouă: 10 kg în doar 7 zile! Iată cât de simplu este de ținut

Lupta cu pierderea kilogramelor este una dintre cele mai dificile sarcini, iar noi căutăm mereu cele mai eficiente sfaturi și modalități de a duce la capăt această luptă.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 1 Iunie 2020, ora: 15:38

3 cupluri din ZODIAC care se formează de 1 IUNIE și rămân împreuna pe viață

3 cupluri din ZODIAC care se formează de 1 IUNIE și rămân împreuna pe viață

Ești în căutarea sufletului pereche? Astrele au vești bune pentru tine: se apropie luna iunie, o adevărată lună a dragostei și ai liber la iubire. Te poți îndrăgosti chiar de 1 iunie, când copilul din sufletul tău iese la iveală și lumea pare vrăjită. 

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 15:32

Anunț important pentru studenții basarabeni care își fac studiile în România

Anunț important pentru studenții basarabeni care își fac studiile în România

Cu referire la solicitările de informații referitoare la exceptarea plasării elevilor și studenților din Republica Moldova în autoizolare pentru 14 zile la revenirea în România pentru preluarea lucrurilor personale din cămine, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:20

Dezbateri pe arena internațională: De ce alternativele fumatului merită atenția OMS

Dezbateri pe arena internațională: De ce alternativele fumatului merită atenția OMS

“Nu avem suficiente date pentru a afirma că țigările electronice sunt mai puțin nocive.” Declarația aparține reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care săptămână trecută au organizat o conferință de presă dedicată Zilei Mondiale Fără...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:10

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a DISPĂRUT din Italia

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a DISPĂRUT din Italia Foto: simbol

Un celebru medic italian de urgenţe a dat asigurări că noul coronavirus a dispărut din Italia şi că a venit timpul să ca italienii să nu mai fie "terorizaţi" inutil, afirmaţii care au provocat imediat reacţii din partea autorităţilor şi a altor specialişti, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:02

Dan Dungaciu: În Ținutul Secuiesc au loc confruntări hibride. Asistăm la „desuveranizarea” României

Dan Dungaciu: În Ținutul Secuiesc au loc confruntări hibride. Asistăm la „desuveranizarea” României

Ținutul Secuiesc nu doar că se află pe orbita Ungariei, dar în zonă are loc și o „desuveranizare” a României, crede analistul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Române.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 15:01

Cunoscuți interpreți vor participa la ediția de caritate a jocului ”Bani la greu”

Cunoscuți interpreți vor participa la ediția de caritate a jocului ”Bani la greu”

Doi cunoscuți interpreți din Moldova, Cornelia Ștefăneț și Igor Cuciuc, își vor încerca norocul, în această seară, în noul Joc TV special al Loteriei Naționale, ”Bani la greu”, în care câștigul maxim este de peste 1 000 000 de lei. Toată...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 14:43

Primul român care a ajuns în China. Mai înainte un domnitor i-a tăiat nasul

Primul român care a ajuns în China. Mai înainte un domnitor i-a tăiat nasul

Nicolae Milescu Spătaru a fost unul din marii calatori, aventurieri şi carturari ai secolului al XVII - lea Născut la 31 mai 1636, dintr-un tată aromân din Peloponez şi o mamă moldoveancă get-beget, Nicolae Milescu Spătaru a avut o carieră politică şi diplomatică...

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 14:37

Simona Halep mărturisire uimitoare! Când se retrage din tenis?

Simona Halep mărturisire uimitoare! Când se retrage din tenis?

După lungi speculații, campioana României s-a hotărât să pună capăt misterului. Simona Halep a anunțat când se va retrage din tenis. Simona Halep a mărturisit că este nerăbdătoare să se întoarcă în competiții, însă a făcut și o declaratie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 14:27

Tragedie aviatică în Italia! Doi sportivi au murit, după ce avionul s-a prăbușit

Tragedie aviatică în Italia! Doi sportivi au murit, după ce avionul s-a prăbușit

Doi campioni la inot din Italia au murit in urma unui accident aviatic.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 13:20

DOC// Un nou scandal la Centrul comercial Gemenii: Guvernul a solicitat revizuirea deciziei CEDO după ce a executat-o parțial

DOC// Un nou scandal la Centrul comercial Gemenii: Guvernul a solicitat revizuirea deciziei CEDO după ce a executat-o parțial

Guvernul a solicitat CEDO să-și revizuiască decizia din 18 februarie în dosarul Centrului comercial Gemenii după ce le-a restituit păgubașilor suma de 1,7 milioane de euro, ce constituie venitul ratat, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată. Autoritățile de la Chișinău...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 1 Iunie 2020, ora: 13:15

Paradoxul pandemiei. Europa nu mai are unde să stocheze SURPLUSUL de alimente

Paradoxul pandemiei. Europa nu mai are unde să stocheze SURPLUSUL de alimente

Procesatorul belgian de cartofi congelaţi Agristo nu mai are unde să îşi depoziteze cartofii pai şi, din cauză că nu mai găseşte spaţii de închiriat, compania a decis să îşi reducă producţia cu aproximativ 20%, informează Bloomberg.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 1 Iunie 2020, ora: 13:02

Testul prin care descoperi dacă ai o boală psihică. Ce vezi în aceste imagini?

Testul prin care descoperi dacă ai o boală psihică. Ce vezi în aceste imagini?

Un test cu imagini poate să-ți arate dacă suferi sau nu de vreo boală psihică nedescoperită, aflată în stadii incipiente.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:51

VIDEO / Veaceslav Platon explică procurorilor o schemă, în timpul audierilor

VIDEO / Veaceslav Platon explică procurorilor o schemă, în timpul audierilor

Într-un nou video, din timpul audierilor lui Veaceslav Platon, se vede cum acesta explică procurorilor conexiunile financiare dintre băncile prin intermediul căruia ar fi fost realizată frauda bancară de un miliard de dolari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:49

STAT MAFIOT / Malta a confiscat bancnote libiene FALSE în valoare de 1,1 miliarde USD tipărite de RUSIA

STAT MAFIOT / Malta a confiscat bancnote libiene FALSE în valoare de 1,1 miliarde USD tipărite de RUSIA

Autorităţile din Malta au confiscat bancnote libiene false în sumă echivalentă cu 1,1 miliarde de dolari, tipărite de o firmă din Rusia. Anunțul a fost făcut de Departamentul de Stat al SUA, în timp ce Malta nu a emis până acum niciun comunicat oficial pe această...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 1 Iunie 2020, ora: 12:30

ALERTĂ FALSĂ la Ambasada Federației Ruse din Chișinău

ALERTĂ FALSĂ la Ambasada Federației Ruse din Chișinău Foto: Sandu Scodin

Potrivit poliției zona din apropierea Ambasadei a fost izolată, iar la fața locului au fost dislocate polițiști, salvatori și geniști, urmând să cerceteze clădirea, pentru a găsi presupusul explozibil.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 1 Iunie 2020, ora: 12:23

Fostul Principe Nicolae va deveni tată pentru a doua oară

Fostul Principe Nicolae va deveni tată pentru a doua oară

Dacă până acum nu s-a mai știut mai nimic desprefostul Prinț Nicolae și soția sa, Alina Binder, astăzi, de 1 iunie,printr-un comunicat postat pe facebook, aflăm vești noi despre cuplul princiar.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)