Astăzi 5 Decembrie 2021, Duminică - Ultima actualizare la 4 Decembrie 2021
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 11 Noiembrie 2021, ora 07:35

ISTORIECRIMELE COMUNISMULUI: Călătorie în Kolîma

Marime Font

Prezentul descoperit la Kolîma de istoricul francez Nicolas Werth este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Un prezent lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească.

Nicolas Werth, cunoscutul istoric francez spe­cializat în istoria comunismului (co­au­tor al celebrei Cărţi negre a co­mu­nis­mu­lui, autorul capitolului despre URSS), să­tul de studiul academic, atras ca toţi istoricii adevăraţi şi de materialitatea istoriei, a hotărât să facă o călătorie de aproape trei săptămâni, între 13 august-3 sep­tem­brie 2011, chiar în inima Gu­lagului, în regiunea Ko­lîma. Werth s-a alăturat unui grup de cercetători ai asociaţiei ruse Memorial, aflaţi într-o misiune de te­ren pentru a cerceta şi inventaria atât mărturiile puţinilor supravieţuitori ai Gu­lagului (istorie orală), cât şi obiectele care au însoţit această imensă tragedie umană, dar şi pentru a topografia amplasamentele uriaşei încrengături care a fost Gulagul (nu degeaba comparat cu un „arhipelag“, după celebra formulă a lui Soljeniţîn), în vederea constituirii unui muzeu virtual al acestuia. „După ani petrecuţi printre ar­hivele birocratice şi dezumanizante ale Gu­lagului, aici am găsit valoarea ne­pre­ţuită a mărturiei. Căci, dacă lagărul a fost o experienţă colectivă, cunoscută de fie­care al şaselea adult rus între anii 1930 şi începutul anilor 1950, tot aşa a fost şi o experienţă profund individuală: în universul concentraţionar, mai mult de­cât oriunde altundeva, omul este fun­damental singur“.

Jurnalul acestei călătorii s-a trans­format rapid şi logic într-o in­te­re­santă carte. Autorul şi grupul din care făcea parte au zburat cu avi­onul 8.000 de kilometri, din Mos­cova către Magadan, capitala imensei re­giuni care are o suprafaţă de două mi­li­oa­ne de kimometri pătraţi (!), ajungând du­pă doar nouă ore, motiv de a rememora calvarul pe care-l suportau deţinuţii pen­tru a ajunge în lagărele unde aveau să su­fere şi, de multe ori, şi să moară: o lună sau două, îngrămădiţi în vagoane de vite, până să ajungă la capătul lumii sovietice, Vladivostok, unde se aflau lagărele de tran­zit, iar de aici, îmbarcaţi claie peste gră­madă, în cala unor vapoare, o săptămână, pe o mare agitată, pentru a ajunge în „in­fernul alb“.


Întreaga materie a jurnalului este cons­truită în oglindă: prezentul descoperit de istoricul francez este reflectat şi explicat prin teribilul trecut. Werth face şi o scurtă prezentare a istoriei celebrei Kolîma şi a sistemului de lagăre Dalstroi. Cel dintâi eu­ropean care a străbătut regiunea a fost Jan Czerki, un geograf, paleontolog, ex­plo­ra­tor polonez, exilat în Siberia de ţarul Ale­xandru al II-lea pentru participarea la in­surecţia polonă din 1863-’64. Kolîma era locuită doar de câteva zeci de mii de eveni şi yukarigirzi, popoare siberiene care tră­iau din creşterea renilor, pescuit şi vâ­nă­toare. Însă în septembrie 1929, o expediţie sovietică a descoperit zăcăminte aurifere, ceea ce avea să schimbe complet datele pro­blemei. Aurul însemna bani şi, mai ales, devize străine pentru planurile cin­ci­nale ale lui Stalin. La 13 noiembrie 1931, Consiliul Muncii şi al Apărării URSS a ins­tituit Dalstroi, structură menită a exploata iniţial aurul (dar s-a găsit şi staniu, cobalt, tungsten, uraniu) din regiune, condus de un stalinist „luminat“ de tip vechi, le­to­nul Eduard Berzin, care avea şi el să fie asasinat, ca mulţi alţi comunişti de rit vechi (leninist), în 1938. Văduva lui a oferit o imagine puternic idealizată a vieţii no­men­klaturiştilor din zonă. Treptat, deţinuţii au început să sosească cu miile şi zecile de mii, îm­pingând limita şi aria de ex­ploatare a Dalstroiului din ce în ce mai departe, către nordul (şi) mai îngheţat şi neospitalier chiar faţă de Ma­gadan. Mortalitatea era mare, dar „cifrele anuale privind mortalitatea în la­gărele Kolîmei nu au fost făcute publice în­tot­dea­u­na“, acestea, cele oficiale, fiind de la 13,8% în 1933, 4,5% în 1934, dar ajungând şi la 20% în perioada cea mai grea a Gu­lagului, 1942-’43. În timpul Marii Terori (1937-’38), au fost asasinaţi zeci de mii de deţinuţi, după cote primite de Berzin de la centru, făcându-se pur şi simplu cu­ră­ţenie în Gulag, omorând prin împuşcare ultimii opozanţi politici ai regimului.

Dar ce a rămas din Gulag? Nu mare lucru, căci statul rus putinian nu avea niciun in­teres să dezgroape sau să prezerve tre­cu­tul incomod. „Statul rus nu s-a implicat prin nicio politică patrimonială în ceea ce priveşte Gulagul sau represiunile sta­liniste în general; nu a luat nici cea mai mică măsură de conservare a locurilor unde au avut loc execuţiile, a celor de de­tenţie, de deportare sau exploatare a mâi­nii de lucru în regim forţat. Doar Bi­se­rica Ortodoxă s-a interesat de câteva lo­curi, pe care le-a integrat rapid în ser­viciul propriilor interese.“ Nemai­be­ne­fi­ciind de uneltele statului totalitar, cel rus postsovietic nu a putut să împiedice libera iniţiativă în domeniul recuperării me­mo­riei, de aceea din Gulag a rămas ceea ce diverşi oameni, fie având legături familiale cu istoria Gulagului (părinți, bunici sau chiar ei înşişi fiind închişi), fie dezvoltând un interes special, personal au adunat și păstrat. Din această perspectivă, este pa­radoxal – şi explică parţial amnezia – fap­tul că lagărele şi fabricile morţii ale re­gi­mului nazist au fost transformate în ex­traordinare muzee, în timp ce sutele de la­găre sovietice care au înghiţit (chiar dacă nu au omorât) o populaţie mult mai nu­me­roasă au dispărut pur şi simplu. Sunt mai multe motive: în primul rând, distanţa temporală care ne separă, ele începând să fie dezasamblate la sfârşitul anilor ‘50, apoi lipsa interesului politic pentru păs­trarea lor şi, nu în ultimul rând, pe­ri­sa­bi­litatea materialelor folosite pentru ri­di­ca­rea lagărelor Gulagului. Cele mai multe fiind situate în plină Siberie, unde pădurea cade pe tine, ele au fost construite fo­lo­sind mai ales lemnul.
Care este prezentul Kolîmei? Unul lipsit de speranţă, întunecat, o fundătură tipică rusească. În mod firesc, după prăbuşirea im­periului sovietic, zona s-a de­populat masiv. În Magadan abia dacă mai trăiesc 100.000 de oameni, o treime din populaţia anilor 1980, depopularea fiind şi mai accentuată în orăşelele de la nord de Magadan, aproape toate construite în lo­curi care au găzduit lagăre. Iagodnoe, fos­ta capitală birocratică a Dalstroi, avea 15.000 de locuitori în 1950, în marea lor ma­joritate angajaţi ai birocraţiei sis­te­mu­lui, pentru ca, la sfârşitul anilor 1980, să ră­mână 10.000, iar acum doar 3.000. „Ma­re parte din comerţul cu amănuntul din Magadan aparţinea chinezilor şi aproa­pe toate produsele manufacturate de uz cu­rent şi cele alimentare erau importate din China“, aceasta fiind, e drept, mult mai aproape decât Moscova. Majoritatea clă­dirilor oraşului Magadan au fost cons­truite de prizonierii japonezi capturaţi în 1945, transferaţi aici din Vladivostok. „De la dispariţia URSS, de când Moscova a decretat, la începutul lui 1990, că marele nord, în întregul lui, nu mai este ren­tatbil, exceptând zonele petrolifere, po­siol­ki – orăşelele, n.m. - de aici, din Ko­lîma, s-au golit unul după altul. Lo­cui­torii care au avut mijloace s-au întors pe continent, în oraşele de provincie, un­de locuinţele erau încă accesibile. Cei­lalţi au rămas în Kolîma, mulţumindu-se să se grupeze în vreo zece orăşele mai im­portante.“ Werth observă şi paradoxala frumuseţe uci­gătoare - la propriu - a na­turii: „În afa­ră de peisaj, culoarea ru­gi­nie este cel mai frumos lucru din Kolîma. N-am vă­zut nicăieri altundeva atâtea obi­ecte ru­ginite, de toate formele, mă­ri­mile şi de toate nuanţele de roşu, arămiu şi brun“; „Frumuseţea Kolîmei este tul­burătoare. Dar mă întreb ce-or fi putut vedea cei con­damnaţi aici, la 9.000 km - la fel de bine le-ar fi putut zice ani-lumină - de casă. N-am admirat ni­cio­dată peisajul. Abia după aceea memoria mea a putut înregistra ceva“, mărturisea Varlam Şa­lamov în celebra sa carte Recits de Ko­lî­ma.

Nicolas Werth întâlneşte tot felul de personaje, unele cunoscând în mod direct Gulagul. Fiecare istorioară personală face in­te­ligibilă istoria şi demonstrează, fără putinţă de tăgadă, cruzimea unui sistem totalitar pentru care destinul unui om nu reprezenta nimic. Unul dintre cei în­tâlniţi îşi deschisese un muzeu par­ti­cu­lar în propriul apartament comunist, de două camere, în care îngrămădise tot felul de obiecte recuperate din diversele lagăre aflate în disoluţie; altul, patronul unei în­treprinderi care exploata zăcămintele au­rifere, se căieşte, punând cruci imense în dreptul gropilor comune, în continuare prea puţin căutate şi descoperite. În 15 ani a ridicat 12 cruci, căci „în toată Ko­lîma, peste 180.000 de deţinuţi au fost ucişi şi îngropaţi fără mormânt creş­ti­nesc, aşa că, vedeţi, am ce face până la sfârşitul zilelor mele“. Autorul observă şi idealizarea muncii sovietice. „Multe do­cumente proslăvesc cucerirea Kolîmei: gra­fice care afişau curbele ascendente ale producţiei de aur, staniu, cobalt, ura­niu; panouri de onoare ce lăudau o bri­gadă sau alta care-şi depăşise planul. Nimic nu dezvăluia că aceşti muncitori erau deţinuţi, foşti deţinuţi sau oameni liberi“, dar şi rămăşiţele unor cutii poştale în care deţinuţii puteau depune plângeri adresate Sovietului Suprem al URSS. De re­gulă, se primeau răspunsuri negative stan­dard, după trei-patru luni, însă şi această tehnică sovietică vicleană, menită a pre­lungi speranţa faţă de revizuirea do­sa­relor/sentinţelor (una pur utopică), era concepută pentru a-l păstra în viaţă pe deţinut cât mai mult timp posibil, pentru a-l exploata la maximum. Până la capăt. Însă, oricât am încerca să înţelegem ceea ce a fost lagărul, dinamica şi procesul is­toric ce l-a generat, rămâne o dimensiune care nu poate fi nici exprimată, nici în­ţe­leasă, o uriașă dimensiune a durerii, căci „Lagărul este, în mod sigur, o şcoală ne­gativă a vieţii (...) Fiecare clipă pe­tre­cu­tă în tabără este otrăvită. Sunt prea mul­te lucruri pe care omul n-ar trebui nici să le vadă, nici să le cunoască; şi, dacă le vede, cel mai bine este să moară“ (Şa­lamov). 


NICOLAS WERTH - Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului; Traducere de Cătălina Mihai; Editura Corint, 2012

Autor: Codruț Constantinescu

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 17:44

Cristian Rizea - sancționat cu o amendă, pentru calomnie în adresa Angelei Gonța

Cristian Rizea - sancționat cu o amendă, pentru calomnie în adresa Angelei Gonța

Fostul deputat român, Cristian Rizea, condamnat penal la București, dar care se ascunde în Republica Moldova, a fost sancționat cu o amendă, pentru calomnie în adresa jurnalistei TV8, Angela Gonța. La începutul lunii octombrie, prezentatoarea s-a plâns la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 17:06

Dosarul lui Tauber a fost transferat de urgență la Curtea de Apel Bălți. Motivul?

Dosarul lui Tauber a fost transferat de urgență la Curtea de Apel Bălți. Motivul?

O nouă solicitare din partea avocaților candidatei partidului „Șor” la funcția de primar de Bălți, Marina Tauber. Apărătorii au cerut strămutarea cauzei, invocând lipsa de imparțialitate. Motivul adus de avocați este că președintele Judecătoriei Bălți este finul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 16:52

VIDEO/ Socialistul Batrîncea a primit în dar o hartă a României Mari în Plenul Parlamentului

VIDEO/ Socialistul Batrîncea a primit în dar o hartă a României Mari în Plenul Parlamentului

Vicepreședintele socialist al Parlamentului Batrîncea a primit în dar o hartă întreagă a României Mari din partea deputatul PAS, Vasile Șoimaru, după ce în urmă cu circa șase ani, acesta a rupt în plenul Parlamentului o astfel de hartă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 16:35

Reacția lui Spînu după ce ”Furnizare Energie” a anunțat că nu poate distribui energie

Reacția lui Spînu după ce ”Furnizare Energie” a anunțat că nu poate distribui energie

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, vine cu o reacție după ce ANRE a anunțat că SRL „Furnizare Energie” este în imposibilitate de a furniza energie electrică către consumatorii finali, transmite safenes.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 15:32

VIDEO/ Voronin către Litvinenco: „Sergiu, ca discipolul meu, ești obligat, atâta timp cât ocupi acest post, să îndeplinești tot ce o să îți spun eu”

VIDEO/ Voronin către Litvinenco: „Sergiu, ca discipolul meu, ești obligat, atâta timp cât ocupi acest post, să îndeplinești tot ce o să îți spun eu”

Vladimir Voronin, și-a adus aminte că pe timpul când era șef de stat, Sergiu Litvinenco, actual ministru al Justiției, era angajat la Președinție. Drept urmare, „ca discipolul său” este obligat să facă tot ce îi spune acesta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 15:22

Vladislav Clima a demisionat din funcția de președinte al Asociației Judecătorilor

Vladislav Clima a demisionat din funcția de președinte al Asociației Judecătorilor

Magistratul Vladislav Clima și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Asociației Judecătorilor, făcând trimitere la ceea ce el a numit „atacurile la care a fost supus sistemul judecătoresc în ultimii ani”, care ar fi diminuat încrederea societății...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 15:00

Anatol Moraru: „Mi-aș dori ca duminică să ningă, prin voia Domnului, cu multă minte peste Bălți”

Anatol Moraru: „Mi-aș dori ca duminică să ningă, prin voia Domnului, cu multă minte peste Bălți”

CEC a decis (cu majoritate de voturi) eliminarea Marinei Tauber din cursa electorală pentru fotoliul de primar de Bălți și trimiterea dosarului la Judecătoria Bălți pentru examinare în regim de urgență, cum prevede legea în asemenea cazuri. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 14:18

Ultima oră! Alexandr Stoianoglo, va sta în AREST încă 20 zile în arest la domiciliu

Ultima oră! Alexandr Stoianoglo, va sta în AREST încă 20 zile în arest la domiciliu

Procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, va sta încă 20 de zile în arest la domicliu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 14:11

ULTIMA ORĂ/ Patru funcționari din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor au fost reținuți de CNA într-o amplă schemă de corupție

ULTIMA ORĂ/ Patru funcționari din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor au fost reținuți de CNA într-o amplă schemă de corupție

Patru funcționari din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) au fost reținuți de CNA și procurori, într-un dosar pornit pe fapte de corupere pasivă. Aceștia că ar fi pus la cale o schemă de corupție, prin intermediul căreia ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 14:00

Cazul tinerilor care au bătut o adolescentă la Ciocana: Ce pedeapsă a cerut procurorul?

Cazul tinerilor care au bătut o adolescentă la Ciocana: Ce pedeapsă a cerut procurorul?

Șase și patru luni de pușcărie, atât a cerut procurorul de caz pentru cele două minore bătăușe de la Ciocana care și-au recunoscut vina, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 13:49

FOTO/VIDEO/ Armata și-a luat rămas bun de la Angela Merkel. Mesajul transmis de cea care a fost mai puternică femeie în Europa timp de 16 ani

FOTO/VIDEO/ Armata și-a luat rămas bun de la Angela Merkel. Mesajul transmis de cea care a fost mai puternică femeie în Europa timp de 16 ani

Armata Germaniei şi-a luat rămas bun de la Angela Merkel, joi, în cadrul unei ceremonii solemne, care a avut loc la Berlin, la sediul Ministerului german al Apărării. Angela Merkel își va încheia în curând cei 16 ani de mandat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 13:27

Avocații lui Tauber cer recuzarea Judecătoarei care examinează cazul și amânarea procesului

Avocații lui Tauber cer recuzarea Judecătoarei care examinează cazul și  amânarea procesului

Pauză în cadrul procesului de la Bălți. După ce avocații Marinei Tauber au cerut timp pentru a face cunoștință cu materialele dosarului de la CEC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 13:09

Comisia Electorală Centrală are un nou membru

Comisia Electorală Centrală are un nou membru

Teodora Vanghelii a fost numită în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale. Candidatura dată a fost propusă de BECS și a fost susținută cu votul a 83 de deputați. De asemenea, astăzi, în cadrul ședinței plenare, Teodora Vanghelii a depus jurământul.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 13:01

Demisia lui Ștefan Creangă, acceptată cu bucurie de Parlament: „Îi chemăm pe restul directorilor să-i urmeze exemplul”

Demisia lui Ștefan Creangă, acceptată cu bucurie de Parlament: „Îi chemăm pe restul directorilor să-i urmeze exemplul”

Atăzi, deputații au aprobat cererea de demisie a lui Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:50

DOC/ Diaconul Ghenadie Valuța - exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova

DOC/ Diaconul Ghenadie Valuța - exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova

Controversatul preot Ghenadie Valuța a fost oprit de a săvârși cele sfinte și de asemenea, a fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Anunțul a fost făcut pe site-ul Mitropoliei, ca urmare a deciziei Judecății Bisericești cu nr. 1-21 din data de 2 decembrie 2021.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:42

Vladimir Țurcanu este noul director general al companiei „Teleradio Moldova”

Vladimir Țurcanu este noul director general al companiei „Teleradio Moldova”

Vladimir Țurcanu a fost numit în funcția de director general al companiei ”Teleradio-Moldova”, pe un termen de șapte ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:28

VIDEO/ A furat un portmoneu, iar acum riscă să-și petreacă următorii ani după gratii. Un bărbat din Călărași, reținut de poliție

VIDEO/ A furat un portmoneu, iar acum riscă să-și petreacă următorii ani după gratii. Un bărbat din Călărași, reținut de poliție

A furat un portmoneu, iar acum riscă să stea în închisoare. Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din raionul Călărași a fost reținut de oamenii legii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:20

Consiliul Audiovizualului are o nouă componență. Cine sunt noii membri ai CA

Consiliul Audiovizualului are o nouă componență. Cine sunt noii membri ai CA

Parlamentul a aprobat noua componență a Consiliului Audiovizualului, pe un termen de șase ani. Proiectul de hotărâre a fost votat de 86 de deputați, potrivit replicamedia.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:15

Prețurile la benzină și motorină scade

Prețurile la benzină și motorină scade

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că prețul maxim de comercializare al benzinei și motorinei de tip standard va scădea.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 12:05

ULTIMA ORĂ! Magistrații Judecătoriei Bălți au amânat ședința de judecată pentru ora 12:30. Solicitarea avocaților „ȘOR”, aprobată de judecător

ULTIMA ORĂ! Magistrații Judecătoriei Bălți au amânat ședința de judecată pentru ora 12:30. Solicitarea avocaților „ȘOR”, aprobată de judecător

Magistrații Judecătoriei Bălți au decis să amâne ședința de judecată în care se examinează demersul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind excluderea candidatului partidului „ȘOR” din cursa electorală pentru turul doi al alegerilor locale de la Bălți....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 11:48

Deputații partidului „Șor” au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest: Mergem la Bălți să o susținem pe Tauber

Deputații partidului „Șor” au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest: Mergem la Bălți să o susținem pe Tauber

Deputații Șor au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de decizia CEC privind excluderea Marinei Tauber din cursa electorală de la Bălți, aceștia pleacă la Bălți pentru a o susține.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 11:43

OFICIAL! Ex-ministru în „epoca” dodonistă, Aureliu Ciocoi a fost numit de PAS ambasador în Germania

OFICIAL! Ex-ministru în „epoca” dodonistă, Aureliu Ciocoi a fost numit de PAS ambasador în Germania

Fostul ministru de Externe și fost prim-ministru interimar, Aureliu Ciocoi, a fost numit în funcția de Ambasador în Germania. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, 3 decembrie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Decembrie 2021, ora: 11:28

VIDEO/ Accident fatal la Bălți: O persoană a decedat, iar șoferul vinovat a fugit

VIDEO/ Accident fatal la Bălți: O persoană a decedat, iar șoferul vinovat a fugit

Accident grav la Bălți. Accidentul a avut loc pe strada Ștefan cel Mare în jurul orei 19.00. Un tânăr de 18 ani care ghida o motocicletă fără numere de înmatriculare a tamponat în plin o femeie de 29 de ani, care traversa strada regulamentar, la culoarea verde a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)