Astăzi 18 Iunie 2019, Marţi - Ultima actualizare la 17 Iunie 2019
Abonamente

Editorial 14 Decembrie 2015, ora 08:55    Din editia print

Marime Font

Fariseii

Moto: „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! (Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 23) Să nu ai alți dumnezei afară de Mine! (Ieșirea, cap. 20)

Recent, în Republica Moldova s-a produs un eveniment care nu a mai lăsat loc pentru vreo iluzie în raport cu moralitatea actualei guvernări, pe de o parte, și de „calitatea” societății civile și a Opoziției, de alta. E vorba despre apariția la Chișinău a „primei ediții a Bibliei”, lansată cu mult tam-tam propagandistic, în stil comunist, la Televiziunea „publică”.

În orice țară, apariția unei noi ediții a „Cărții cărților” este un eveniment cultural și religios aparte. Editarea la Chișinău a Bibliei pune, din start, câteva probleme delicate, care strămută subiectul din zona cultural-religioasă în cea politică, lucru de care nu putea să nu se țină cont când s-a purces la respectiva acțiune. Aceste „probleme delicate” sunt funcționarea în R. Moldova a două Mitropolii ortodoxe – una subordonată Moscovei și alta Bucureștilor -, existența unei adânci tradiții în domeniul traducerii și editării Bibliei în limba română de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și lipsa oricărei tradiții în (MRM) în „limba moldovenească” – limba de stat a Republicii Moldova. Biblia în limba română este opera mai multor generații de traducători, teologi, filozofi din toate țările românești, fapt ce reclama de la editorii de la Chișinău maximum de competență, corectitudine și bun-simț. Astfel, prima problemă ce urma să fie rezolvată de MRM era să decidă ce ediție românească va fi luată ca bază. Insist: ediție românească, pentru că în Basarabia (RSSM, Republica Moldova) nu s-au făcut traduceri ale Bibliei în „limba moldovenească”. Și deoarece nici cel mai înflăcărat statalist nu poate afirma că astăzi Republica Moldova are forțe ce ar putea asigura o nouă traducere a Bibliei în „limba moldovenească”, această „problemă” a avut doar o singură rezolvare onestă – să fie reluată ediția în limba română, aprobată de Sinodul BOR, editată la București sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul BOR.


În imaginația bolnavă a regimului comunist de la Chișinău o asemenea rezolvare onestă ar fi echivalat însă cu o diversiune românească împotriva Republicii Moldova și ar fi pus la îndoială statalitatea ei, de aceea, pentru a „tăia nodul gordian”, MRM a mers pe calea unei golănii descalificante – a preluat ediția românească, fără a indica acest lucru, prezentând-o ca „prima ediție” de la Chișinău. În „Cuvânt înainte”, mitropolitul Vladimir declară ambiguu că „am binecuvântat pentru prima dată tipărirea Bibliei” și nu suflă o vorbă despre limba în care apare „Biblia de la Chișinău” și despre limba din care a fost „tradusă”. Lansarea acum câteva săptămâni a Bibliei într-o emisiune la Televiziunea „publică” cu participarea șefului Cancelariei de stat, Pantelei Tâltu”, decorațiile date cu acest prilej blagocinului de Orhei Ioan Vulpe și directorului Editurii „Universul”, Constantin Andreev, au avut menirea să sugereze opiniei publice că e vorba de o ediție „originală” a „Bibliei moldovenești” ajung până acolo unde nicio minte întreagă nu ar fi putut ajunge vreodată: trec pe foaia de titlu a Bibliei numele lui... Vasile Tarlev, cu mențiunea „Această Dumnezeiască și Sfântă Scriptură a văzut lumina tiparului cu bunăvoința și susținerea dlui Vasile Tarlev, prim-ministrul Republicii Moldova”... Iată că am ajuns să o vedem și pe aceasta. Astfel, am fost puși în fața unui act de curată blasfemie, pângărire, batjocură și hulă a Sfintei Scripturi. Dacă am ajuns să vedem pe foaia de titlu a Bibliei numele lui Vasile Tarlev, „preacuviosul mucenic de „Bucuria”, înseamnă că într-adevăr a venit veacul de apoi.

Tot pe foaia de titlu aflăm că această Biblie a apărut cu „străduința și purtarea de grijă a protoiereului mitrofor Ioan Vulpe, Blagocinul de Orhei”. Pentru a afla în ce a constat, totuși, „străduința” lui Ioan Vulpe, am comparat „prima ediție” a „Bibliei de Chișinău” cu edițiile existente astăzi în limba română. Problema răspândirii învățăturii creștine și a traducerii Bibliei în limba română necesită, desigur, un studiu aparte. De aceea, ne vom limita a puncta doar câteva repere care nu puteau să fie cunoscute editorilor de la Chișinău.

Odată cu răspândirea creștinismului la sfârșitul sec. al II-lea, începutul celui de-al III-lea, Biblia este tradusă în limba coptă („egipteană”) pentru creștinii din Egipt, în sec. al IV-lea, în limbile etiopiană, coptă și armeană; în sec. al V-lea, în limba georgiană, iar în sec. al IX-lea – în limba slavonă etc. În limba română primele fragmente din Biblie ajunse până la noi sunt cele din Codicele Voronețean. Psaltirea Șcheiană, Psaltirea Voronețeană, Psaltirea Hurmuzachi. Apariția (traducerea) Bibliei în limba română e legată de numele diaconului Coresi care a tipărit o Sfântă Evanghelie în 1561 și o Psaltire în 1570. Următorul pas este tipărirea Noului Testament de către mitropolitul Ardealului, Simion Ștefan, la Alba Iulia în 1648. După numai 40 de ani, în 1688, se tipărește la București în tipografia Mitropoliei Ungrovlahiei, prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba română care va intra în istoria culturii românești sub numele de Biblia de la București. În 1795, la Blaj, se imprimă o nouă traducere românească a Bibliei, datorată lui Samuil Micu (Clain), care va fi editată în 1819 la Petersburg, de Societatea biblică rusească la inițiativa mitropolitului Gavriil Bănulescu. (Afirmația mitropolitului Vladimir din prefață precum că Gavriil Bănulescu Bodoni, în 1819, a dăruit credincioșilor din Basarabia „Biblia în graiul lor” cere o precizare: în ce „grai” a fost tradusă? Putea un ardelean să traducă în Ardeal Biblia în… „graiul moldovenesc”?). Alte traduceri ale Bibliei apar între 1854-1856 (Biblia de la Buzău), între 1856-1858 (Biblia de la Sibiu). În secolul trecut, noi ediții ale Bibliei, cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR, apar în 1914, 1936, 1944, 1968, 1975, 1982 și 1988. Ultimele ediții reproduc întocmai ediția din 1975, ce are la bază Biblia din 1936, tradusă de Gala Galaction, Vasile Radu și episcopul de atunci, Nicodim Munteanu. Aceste ultime ediții apar la București la Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, cu aprobarea Sfântului Sinod. În ediția din 1982 se specifică expres. „Cuprinsul acestei Sfinte Scripturi reproduce pentru Vechiul Testament textul ediției din 1875, iar pentru Noul Testament – textul ediției din 1979”. Și mai departe (fiți atenți!) – „Tehnoredactarea cărții a fost făcută de Valentin Bogdan. Cu corectura textului s-au ostenit. Gabriela Săndulescu, Corneliu Zăvoianu și Gavril Todea din redacția editurii”. În Biblia de la 1988 se specifică: „Cuprinsul acestei Sfinte Scripturi reproduce textul ediției din 1982. Din încredințarea și sub îndrumarea directă a Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, supravegherea tipăririi a fost făcută de: P.C. Preot Dumitru Soare, directorul Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. P.C. Preot Sabin Verzan, Consilierul Tipografiei Institutului Biblic, și de Diacon Ștefan Gh. Milea, redactor principal. Tehnoredactarea cărții a fost făcută de preot Valentin Bogdan”.

Comparând această ediție românească cu „prima ediție” a Bibliei de la Chișinău, deducem, stupefiați, că „varianta moldovenească” este o fotocopie a Bibliei editate de BOR... Așadar, în ce a constat „străduința și purtarea de grijă a protoiereului mitrofor Ioan Vulpe, Blagocinul de Orhei”? Dar cât valorează sub aspect moral „binecuvântarea” de către mitropolitul Vladimir a unei Biblii apărute „sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Patriarhului BOR Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod?

De ce Mitropolia lui Vladimir a preferat să treacă sub (adâncă) tăcere aceste „detalii”, tăcere care „împinge” Biblia editată la Chișinău în zona furtului intelectual, ca să nu zic altfel? Motivul este unul singur, cel de ordin ideologico-statal și lingvistic. Cum să-și permită un stat atât de mare, puternic și cult ca Republica Moldova lipsa de demnitate de a prelua Biblia de la „dușmanul lui de moarte” – România? Ce rămâne din statalitatea Republicii Moldova și din independența Mitropoliei Republicii Moldova, dacă s-ar fi recunoscut că se servesc de Biblia în limba română, editată la București? Acum să revenim la „bunăvoința și susținerea dlui Vasile Tarlev, prim-ministrul Republicii Moldova”. În ce a constat acestea? A dat cumva V. Tarlev bani pentru editarea Bibliei? Dacă da – din buzunarul cui? Al său personal ori a statului? Dacă dintr-al statului, cu ce drept? Întrebarea e foarte la locul ei când știm că la formarea bugetului țării participă toți cetățenii, inclusiv ateii sau cei de altă confesiune. Și apoi de ce se încalcă principiul constituțional al despărțirii statului de Biserică? Dacă Guvernul a sponsorizat Biblia, iar ea se vinde, totuși, cu 150 de lei, unde se duc acești bani? (Dacă înmulțim 150 lei la 10000 (tirajul Bibliei) obținem 1 milion 500 mii de lei). În folosul Bisericii? Sau în vreun fon electoral secret pentru partidul de guvernământ?

De fapt, apariția acestei Biblii mai pune o întrebare. De unde, oare, se iau acești bani în țara asta săracă și nenorocită. Pentru editarea Bibliei, pentru înălțarea memorialului de la Șerpeni, pentru avionul care aduce „focușorul” din Ierusalim ș.a.m.d.? Dacă Constituția proclamă solemn că „Biserica e despărțită de stat”, de ce Guvernul participă la „sponsorizarea” Bibliei, încălcând astfel egalitatea cultelor în fața legii? Reiese că au dreptul să pretindă la „bunăvoința și susținerea lui Tarlev” și catolicii, și baptiștii, și martorii lui Iehova etc., deoarece și cetățenii de aceste confesiuni participă la formarea bugetului?

Cârdășia Bisericii cu statul, iar mai precis a Mitropoliei lui Vladimir cu partidul Comuniștilor nu mai e un secret. Bisericile se transformă în filiale ideologice ale Partidului Comuniștilor, iar preoții – în comisari ai acestui partid. Cu excepțiile de rigoare, care, bineînțeles, confirmă regula. Sunt în cadrul Mitropoliei lui Vladimir și preoți minunați, adevărați păstori care nu intră în cârdășie cu comuniștii. Dar acum nu despre ei e vorba, ci despre acel batalion de „politruci” veniți în biserici din „stroibat”, „morflot” sau „jaruri„ cu blagoslovenia KGB-ului... În toate țările din Europa de Est, după prăbușirea comunismului, s-a pus problema colaborării Bisericii cu Securitatea, numai la noi – nu. De ce oare?
Cu certitudine, anul acesta Mitropolia Moldovei va fi acea „locomotivă electorală” care va încerca să-i aducă din nou pe comuniști la putere. Aflat în profunda criză doctrinară, astăzi, Partidul Comuniștilor are în societate un singur sprijin – Biserica lui Vladimir. Intenționat se tergiversează lucrările de la Căpriana, darea în exploatare fiind lăsată pentru „orele de vârf” ale campaniei electorale, când toată Republica Moldova va fi înecată în dangăte de clopot, psihoză religioasă de masă, fundamentalism ortodox și ideologic de stat. În această atmosferă, Biblia, editată recent, cu „blagoslovirea” lui Vasile Tarlev, va fi o ... „Biblie electorală”, iar popii – agenți electorali. Să mă ierte Dumnezeu, dar astăzi s-a ajuns la situația când fraza lui Lenin este plină de adevăr, comuniștii transformând religia în „opium dlea naroda”... Zău că-ți vine să-l întrebi pe vlădica Vladimir, ca Ostap Bender: Pociom opium dlea naroda, batiușka?

... Miră tăcerea presei, somnul greu al opiniei publice. Un lucru urât se produce chiar sub ochii noștri, fariseii își fac de cap – azi stau cu lumânările în mâini în biserică, iar mâine se duc și depun flori la monumentul lui Lenin! - și nimeni nu se arată deranjat, umilit, scuipat în suflet. Nici elitele politice, nici cele intelectuale și nici cele culturale.

Ce se întâmplă cu noi, Doamne?! Am înnebunit cu toții?
30 aprilie 2004 

Fragment din cartea „Blestemul de a fi”, 2009

Un articol de: Constantin Tănase
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 17 Iunie 2019, ora: 20:57

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

La mai bine de șapte decenii de la primul val al deportărilor, comemorăm zecile de mii de victime care au căzut pradă teroarei comuniste, făcând publice numele câtorva din cei care au răpit, pe nedrept, viețile condamnaților și s-au scăldat în sângele lor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:48

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră care îi vizează pe toi românii. Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou. Este vorba despre un nou program RABLA căruia i se va da startul chiar mâine.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:38

Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională, relatează Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 18:43

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul va examina, în ședința plenară din 18 iunie curent, un proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale generale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 17:26

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

Andrei Năstase, noul ministru al Afacerilor Interne, împreună cu bodyguardul său, veteranul de război Ion Caraman, au inceput edificarea statului de drept. Liderul PPDA ar fi stopat și percheziționat în plină stradă automobilul de serviciu al șefului Procuraturii pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:33

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ar putea reveni la forma inițială, de până la reforma administrației implementată de Guvernul Filip, când existau două instituții separate: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:26

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Partidul Democrat din Moldova condamnă, într-un comunicat de presă, modul în care exponenţii alianței PSRM-PAS-PPDA promovează în funcții rude ale liderilor acestor partide.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:02

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:35

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Premierul Maia Sandu spune că Mihai Balan, șeful interimar de la IGP numit de Andrei Năstase ar putea fi demis.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:27

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Cea mai gravă problemă, de fapt, ar fi cea cu alunițele. Expunerea lor la soare poate duce, în cazuri rare, ce-i drept, la cancer de piele, numit melanom și din păcate este un cancer destul de agresiv, depistat, cel puțin la noi în România, în faze destul de...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 17 Iunie 2019, ora: 15:20

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:13

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Întoarcerea în Republica Moldova a liderului formațiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatâi, după trei ani în care s-a aflat în Rusia și Germania, este una suspectă și cu multe semne de întrebare, consideră comentatorii politici. Ei cred că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:44

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Nicu Popescu, a anunțat de la Washington D.C, unde întreprinde prima vizită în calitate de șef al diplomației moldovenești, că se desparte de șeful său de cabinet, Andrei Popov, care ar fi și nașul său de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:12

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Partidul Democrat din Moldova va participa la şedinţele Legislativului şi va fi în opoziţie cu cei care vor submina integirtatea teritorială a Republicii Moldova, care vor încălca Constituţia şi legile ţării, precum şi cei care vor călca valorile Uniunii Europene....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:01

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Direcția Rosselhoznadzor din regiunea Breansk a interzis importul în Rusia a 17,68 de tone de căpșuni din Republica Moldova care urmau să ajungă pe piețele din Moscova, informează serviciul de presă al serviciul federal fitosanitar și veterinar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:42

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu - In memoriam Constantin Tănase

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu  - In memoriam Constantin Tănase

În această vară toridă, jurnalistul Constantin Tănase ar fi împlinit 70 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 17 Iunie 2019, ora: 13:40

Cele mai bune alimente pentru articulații

Cele mai bune alimente pentru articulații

 Dacă ai puțină atenție poți alege pentru dieta ta cele mai bune alimente pentru articulații. Aceasta înseamnă că ai posibilitatea de a preveni deteriorarea cartilajului articular, protejezi încheieturile prin reducerea inflamației și durerii, menținând un corp...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:35

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Ekaterina Zaharieva, adjunctă a ministrului de externe bulgar, a cerut alături de şefii diplomaţiilor din alte 12 ţări membre ale Uniunii Europene integrarea mai rapidă a Balcanilor Occidentali, scrie presa de la Sofia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:11

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Autoritățile din Glodeni intenționează să instaleze, în fața Consiliului raional al localității, un monument al Domnitorului Moldovei – Ștefan cel Mare și Sfânt, informează Provincial.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:02

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Fracțiunea Partidului Democrat din Parlament va veni la următoarea ședință a Legislativului. Anunțul a fost făcut de Pavel Filip în cadrul unui briefing de presă. Acesta a spus că democrații vor fi în opoziție, dar vor vota proiectele de legi care sunt importante pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 12:06

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

„Surse rusești au făcut încercări continue și consecvente de dezinformare pentru a reduce prezența la vot și a influența preferințele alegătorilor în alegerile parlamentare din luna trecută”, este concluzia cuprinsă în raportul inițial al Bruxellesului,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:58

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Un ministru din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce o conferință a sa a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „cat” activat. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:24

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest ans / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest ans / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:21

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

În opoziție, dar la fel de puternici!

( ) Citeşte tot articolul

Sport 17 Iunie 2019, ora: 10:48

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Gică Hagi şi Ianis Hagi ar putea începe un nou proiect interesant, tot împreună, la una dintre cele mai puternice echipe din Rusia. Conform celor de la Sovsport.ru, tatăl și fiul Hagi sunt doriți la Spartak Moscova. 

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)