Astăzi 16 Februarie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 16:59
Abonamente

Editorial 14 Decembrie 2015, ora 08:55    Din editia print

Marime Font

Fariseii

Moto: „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! (Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 23) Să nu ai alți dumnezei afară de Mine! (Ieșirea, cap. 20)

Recent, în Republica Moldova s-a produs un eveniment care nu a mai lăsat loc pentru vreo iluzie în raport cu moralitatea actualei guvernări, pe de o parte, și de „calitatea” societății civile și a Opoziției, de alta. E vorba despre apariția la Chișinău a „primei ediții a Bibliei”, lansată cu mult tam-tam propagandistic, în stil comunist, la Televiziunea „publică”.

În orice țară, apariția unei noi ediții a „Cărții cărților” este un eveniment cultural și religios aparte. Editarea la Chișinău a Bibliei pune, din start, câteva probleme delicate, care strămută subiectul din zona cultural-religioasă în cea politică, lucru de care nu putea să nu se țină cont când s-a purces la respectiva acțiune. Aceste „probleme delicate” sunt funcționarea în R. Moldova a două Mitropolii ortodoxe – una subordonată Moscovei și alta Bucureștilor -, existența unei adânci tradiții în domeniul traducerii și editării Bibliei în limba română de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și lipsa oricărei tradiții în (MRM) în „limba moldovenească” – limba de stat a Republicii Moldova. Biblia în limba română este opera mai multor generații de traducători, teologi, filozofi din toate țările românești, fapt ce reclama de la editorii de la Chișinău maximum de competență, corectitudine și bun-simț. Astfel, prima problemă ce urma să fie rezolvată de MRM era să decidă ce ediție românească va fi luată ca bază. Insist: ediție românească, pentru că în Basarabia (RSSM, Republica Moldova) nu s-au făcut traduceri ale Bibliei în „limba moldovenească”. Și deoarece nici cel mai înflăcărat statalist nu poate afirma că astăzi Republica Moldova are forțe ce ar putea asigura o nouă traducere a Bibliei în „limba moldovenească”, această „problemă” a avut doar o singură rezolvare onestă – să fie reluată ediția în limba română, aprobată de Sinodul BOR, editată la București sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul BOR.


În imaginația bolnavă a regimului comunist de la Chișinău o asemenea rezolvare onestă ar fi echivalat însă cu o diversiune românească împotriva Republicii Moldova și ar fi pus la îndoială statalitatea ei, de aceea, pentru a „tăia nodul gordian”, MRM a mers pe calea unei golănii descalificante – a preluat ediția românească, fără a indica acest lucru, prezentând-o ca „prima ediție” de la Chișinău. În „Cuvânt înainte”, mitropolitul Vladimir declară ambiguu că „am binecuvântat pentru prima dată tipărirea Bibliei” și nu suflă o vorbă despre limba în care apare „Biblia de la Chișinău” și despre limba din care a fost „tradusă”. Lansarea acum câteva săptămâni a Bibliei într-o emisiune la Televiziunea „publică” cu participarea șefului Cancelariei de stat, Pantelei Tâltu”, decorațiile date cu acest prilej blagocinului de Orhei Ioan Vulpe și directorului Editurii „Universul”, Constantin Andreev, au avut menirea să sugereze opiniei publice că e vorba de o ediție „originală” a „Bibliei moldovenești” ajung până acolo unde nicio minte întreagă nu ar fi putut ajunge vreodată: trec pe foaia de titlu a Bibliei numele lui... Vasile Tarlev, cu mențiunea „Această Dumnezeiască și Sfântă Scriptură a văzut lumina tiparului cu bunăvoința și susținerea dlui Vasile Tarlev, prim-ministrul Republicii Moldova”... Iată că am ajuns să o vedem și pe aceasta. Astfel, am fost puși în fața unui act de curată blasfemie, pângărire, batjocură și hulă a Sfintei Scripturi. Dacă am ajuns să vedem pe foaia de titlu a Bibliei numele lui Vasile Tarlev, „preacuviosul mucenic de „Bucuria”, înseamnă că într-adevăr a venit veacul de apoi.

Tot pe foaia de titlu aflăm că această Biblie a apărut cu „străduința și purtarea de grijă a protoiereului mitrofor Ioan Vulpe, Blagocinul de Orhei”. Pentru a afla în ce a constat, totuși, „străduința” lui Ioan Vulpe, am comparat „prima ediție” a „Bibliei de Chișinău” cu edițiile existente astăzi în limba română. Problema răspândirii învățăturii creștine și a traducerii Bibliei în limba română necesită, desigur, un studiu aparte. De aceea, ne vom limita a puncta doar câteva repere care nu puteau să fie cunoscute editorilor de la Chișinău.

Odată cu răspândirea creștinismului la sfârșitul sec. al II-lea, începutul celui de-al III-lea, Biblia este tradusă în limba coptă („egipteană”) pentru creștinii din Egipt, în sec. al IV-lea, în limbile etiopiană, coptă și armeană; în sec. al V-lea, în limba georgiană, iar în sec. al IX-lea – în limba slavonă etc. În limba română primele fragmente din Biblie ajunse până la noi sunt cele din Codicele Voronețean. Psaltirea Șcheiană, Psaltirea Voronețeană, Psaltirea Hurmuzachi. Apariția (traducerea) Bibliei în limba română e legată de numele diaconului Coresi care a tipărit o Sfântă Evanghelie în 1561 și o Psaltire în 1570. Următorul pas este tipărirea Noului Testament de către mitropolitul Ardealului, Simion Ștefan, la Alba Iulia în 1648. După numai 40 de ani, în 1688, se tipărește la București în tipografia Mitropoliei Ungrovlahiei, prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba română care va intra în istoria culturii românești sub numele de Biblia de la București. În 1795, la Blaj, se imprimă o nouă traducere românească a Bibliei, datorată lui Samuil Micu (Clain), care va fi editată în 1819 la Petersburg, de Societatea biblică rusească la inițiativa mitropolitului Gavriil Bănulescu. (Afirmația mitropolitului Vladimir din prefață precum că Gavriil Bănulescu Bodoni, în 1819, a dăruit credincioșilor din Basarabia „Biblia în graiul lor” cere o precizare: în ce „grai” a fost tradusă? Putea un ardelean să traducă în Ardeal Biblia în… „graiul moldovenesc”?). Alte traduceri ale Bibliei apar între 1854-1856 (Biblia de la Buzău), între 1856-1858 (Biblia de la Sibiu). În secolul trecut, noi ediții ale Bibliei, cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR, apar în 1914, 1936, 1944, 1968, 1975, 1982 și 1988. Ultimele ediții reproduc întocmai ediția din 1975, ce are la bază Biblia din 1936, tradusă de Gala Galaction, Vasile Radu și episcopul de atunci, Nicodim Munteanu. Aceste ultime ediții apar la București la Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, cu aprobarea Sfântului Sinod. În ediția din 1982 se specifică expres. „Cuprinsul acestei Sfinte Scripturi reproduce pentru Vechiul Testament textul ediției din 1875, iar pentru Noul Testament – textul ediției din 1979”. Și mai departe (fiți atenți!) – „Tehnoredactarea cărții a fost făcută de Valentin Bogdan. Cu corectura textului s-au ostenit. Gabriela Săndulescu, Corneliu Zăvoianu și Gavril Todea din redacția editurii”. În Biblia de la 1988 se specifică: „Cuprinsul acestei Sfinte Scripturi reproduce textul ediției din 1982. Din încredințarea și sub îndrumarea directă a Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, supravegherea tipăririi a fost făcută de: P.C. Preot Dumitru Soare, directorul Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. P.C. Preot Sabin Verzan, Consilierul Tipografiei Institutului Biblic, și de Diacon Ștefan Gh. Milea, redactor principal. Tehnoredactarea cărții a fost făcută de preot Valentin Bogdan”.

Comparând această ediție românească cu „prima ediție” a Bibliei de la Chișinău, deducem, stupefiați, că „varianta moldovenească” este o fotocopie a Bibliei editate de BOR... Așadar, în ce a constat „străduința și purtarea de grijă a protoiereului mitrofor Ioan Vulpe, Blagocinul de Orhei”? Dar cât valorează sub aspect moral „binecuvântarea” de către mitropolitul Vladimir a unei Biblii apărute „sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Patriarhului BOR Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod?

De ce Mitropolia lui Vladimir a preferat să treacă sub (adâncă) tăcere aceste „detalii”, tăcere care „împinge” Biblia editată la Chișinău în zona furtului intelectual, ca să nu zic altfel? Motivul este unul singur, cel de ordin ideologico-statal și lingvistic. Cum să-și permită un stat atât de mare, puternic și cult ca Republica Moldova lipsa de demnitate de a prelua Biblia de la „dușmanul lui de moarte” – România? Ce rămâne din statalitatea Republicii Moldova și din independența Mitropoliei Republicii Moldova, dacă s-ar fi recunoscut că se servesc de Biblia în limba română, editată la București? Acum să revenim la „bunăvoința și susținerea dlui Vasile Tarlev, prim-ministrul Republicii Moldova”. În ce a constat acestea? A dat cumva V. Tarlev bani pentru editarea Bibliei? Dacă da – din buzunarul cui? Al său personal ori a statului? Dacă dintr-al statului, cu ce drept? Întrebarea e foarte la locul ei când știm că la formarea bugetului țării participă toți cetățenii, inclusiv ateii sau cei de altă confesiune. Și apoi de ce se încalcă principiul constituțional al despărțirii statului de Biserică? Dacă Guvernul a sponsorizat Biblia, iar ea se vinde, totuși, cu 150 de lei, unde se duc acești bani? (Dacă înmulțim 150 lei la 10000 (tirajul Bibliei) obținem 1 milion 500 mii de lei). În folosul Bisericii? Sau în vreun fon electoral secret pentru partidul de guvernământ?

De fapt, apariția acestei Biblii mai pune o întrebare. De unde, oare, se iau acești bani în țara asta săracă și nenorocită. Pentru editarea Bibliei, pentru înălțarea memorialului de la Șerpeni, pentru avionul care aduce „focușorul” din Ierusalim ș.a.m.d.? Dacă Constituția proclamă solemn că „Biserica e despărțită de stat”, de ce Guvernul participă la „sponsorizarea” Bibliei, încălcând astfel egalitatea cultelor în fața legii? Reiese că au dreptul să pretindă la „bunăvoința și susținerea lui Tarlev” și catolicii, și baptiștii, și martorii lui Iehova etc., deoarece și cetățenii de aceste confesiuni participă la formarea bugetului?

Cârdășia Bisericii cu statul, iar mai precis a Mitropoliei lui Vladimir cu partidul Comuniștilor nu mai e un secret. Bisericile se transformă în filiale ideologice ale Partidului Comuniștilor, iar preoții – în comisari ai acestui partid. Cu excepțiile de rigoare, care, bineînțeles, confirmă regula. Sunt în cadrul Mitropoliei lui Vladimir și preoți minunați, adevărați păstori care nu intră în cârdășie cu comuniștii. Dar acum nu despre ei e vorba, ci despre acel batalion de „politruci” veniți în biserici din „stroibat”, „morflot” sau „jaruri„ cu blagoslovenia KGB-ului... În toate țările din Europa de Est, după prăbușirea comunismului, s-a pus problema colaborării Bisericii cu Securitatea, numai la noi – nu. De ce oare?
Cu certitudine, anul acesta Mitropolia Moldovei va fi acea „locomotivă electorală” care va încerca să-i aducă din nou pe comuniști la putere. Aflat în profunda criză doctrinară, astăzi, Partidul Comuniștilor are în societate un singur sprijin – Biserica lui Vladimir. Intenționat se tergiversează lucrările de la Căpriana, darea în exploatare fiind lăsată pentru „orele de vârf” ale campaniei electorale, când toată Republica Moldova va fi înecată în dangăte de clopot, psihoză religioasă de masă, fundamentalism ortodox și ideologic de stat. În această atmosferă, Biblia, editată recent, cu „blagoslovirea” lui Vasile Tarlev, va fi o ... „Biblie electorală”, iar popii – agenți electorali. Să mă ierte Dumnezeu, dar astăzi s-a ajuns la situația când fraza lui Lenin este plină de adevăr, comuniștii transformând religia în „opium dlea naroda”... Zău că-ți vine să-l întrebi pe vlădica Vladimir, ca Ostap Bender: Pociom opium dlea naroda, batiușka?

... Miră tăcerea presei, somnul greu al opiniei publice. Un lucru urât se produce chiar sub ochii noștri, fariseii își fac de cap – azi stau cu lumânările în mâini în biserică, iar mâine se duc și depun flori la monumentul lui Lenin! - și nimeni nu se arată deranjat, umilit, scuipat în suflet. Nici elitele politice, nici cele intelectuale și nici cele culturale.

Ce se întâmplă cu noi, Doamne?! Am înnebunit cu toții?
30 aprilie 2004 

Fragment din cartea „Blestemul de a fi”, 2009

Un articol de: Constantin Tănase
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 09:56

România și-a consolidat poziția de principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova, după o creștere în anul 2018 a livrărilor de bunuri moldovenești pe piața românească cu 31,9 la sută (în 2017 au crescut cu 17,1 la sută), potrivit datelor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 09:25

Cinci oameni au fost uciși și alții au fost răniți, vineri după-amiază, după ce un individ a deschis focul într-un parc industrial din orașul Aurora, din apropiere de Chicago, Illinois, anunță BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 16 Februarie 2019, ora: 09:22

Horoscop 16 februarie 2019. O zi în care tactul, politeţea şi profesionalismul sunt definitorii pentru mulţi nativi. Ocupaţi-vă timpul cu activităţi de calitate şi nu lăsaţi răutăţile celor invidioşi să vă creeze o stare negativă. Important este să vă simţiţi bine...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 16 Februarie 2019, ora: 07:11

Fructele şi legumele reprezintă elemente importante ale unei alimentaţii corecte. Experţii în nutriţie recomandă consumul a cel puţin 400 g de fructe şi legume, împărţite în cinci porţii, în fiecare zi. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 06:43

Un studiu publicat anul trecut în jurnalul Science sugerează că apa lichidă este prezentă sub calota din polul sud al lui Marte. O nouă cercetare publicată în jurnalul Geophysical Research Letters spune că trebuie să existe o sursă subterană de căldură pentru ca apa...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 16 Februarie 2019, ora: 03:54

Alcoolul este o sursă consistentă de calorii și se știe că un consum ridicat de alcool tare și de bere favorizează creșterea în greutate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 03:40

O universitate din Cluj are încasări de 1.000 de euro pe zi, după ce și-a făcut firmă și și-a deschis propriul magazin de desfacere, unde vinde lapte, ouă, mezeluri, dar și produse de patiserie, produse în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna, relatează...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Februarie 2019, ora: 00:40 de George Mârzencu

Drama femeii care a câștigat duelul cu „marele URSS”

Drama femeii care a câștigat duelul cu „marele URSS” Din editia print

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Februarie 2019, ora: 00:35

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

"Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor" este ultima operă a lui Dimitrie Cantemir, scrisă între anii 1719 și 1722 în care autorul explică de ce moldovenii sunt români...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 00:14

Dodon TRĂDEAZĂ electoralul pro-rus și promite să PĂSTREZE Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și să-l DEZVOLTE

Dodon TRĂDEAZĂ electoralul pro-rus și promite să PĂSTREZE Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și să-l DEZVOLTE

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 17:13

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie este monitorizată cu ajutorul tehnologiilor științifice către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului. Într-o conferință de presă la IPN, directorul CReDO, Sergiu Ostaf, a declarat că este vorba de o cercetare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 17:06

 Candidata Partidului Politic ”ȘOR” în circumscripția uninominală 50 (Europa), Tatiana Platon, și-a prezentat angajamentul public față de moldovenii plecați peste hotarele țării. Potrivit ei, Partidul Politic ”ȘOR” este singura formațiune politică...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 16:26

Creşterea economică a determinat şi creşterea veniturilor populaţiei Republicii Moldova. Potrivit unor date statistice publicate de ziarul Moldova Democrată, salariul mediu lunar a crescut cu 54 %, din anul 2015 şi până în 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 15:52

Luni 18 februarie 2019, ora 11, la Chișinău, va avea loc lansarea lucrărilor de montare a Conductei de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova Faza II pe direcția Ungheni – Chișinău, obiectiv declarat de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:55

Antreprenorii moldoveni au înţeles, în ultimii ani, că au statul le este partener, nu un adversar. Este opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, exprimată după o serie de întâlnici cu exponenţii mediului de afaceri din raionul Străşeni, alături de candidatul democrat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:51

Mass-media din Rusia relatează că președintele rus s-a rănit la deget în timpul unui antrenament de judo. Toate agentiile de presa majore din Rusia – Interfax, TASS, RIA Novosti și RBC – au scris despre acest lucru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:32

Plăcintele din Lăpuşna sunt foarte delicioase, în special cele cu brânză. De acest fapt s-a convins, la faţa locului, vicepreşedintele PDM, Andrian Candu. Acesta a mers, alături de candidații formațiunii în circumscripțiile uninominale 38 și 39, Alexandru Botnari și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 13:21

Partidul Democrat din Moldova va înregistra un scor foarte bun la alegerile parlamentare din 2018. De această părere sunt Igor Boţan şi Andrei Popov, analiști politici și realizatori de la postul de televiziune TV 8.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 15 Februarie 2019, ora: 13:10

Lipsa de energie e tot mai simțită iar orele de muncă la birou par și mai interminabile cu cât vremea de afară e mai pretențioasă și încă întunecă foarte devreme. Și parcă ai vrea să schimbi ceva, dar nu știi ce.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:17

Alocaţiile pentru copii aproape se dublează de la 1 martie. Modul în care a fost votată însă această majorare a scos ce e mai rău din aleşii neamului. A fost circ joi seara în Parlament după ce PNL a trecut un amendament în buget cu voturi de la putere. Unul scump,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:14

Șase companii agricole certificate ecologic din Republica Moldova participă, în perioada 13-16 februarie, la Expoziția de comerț cu produse ecologice, „BioFach 2019”, desfăşurată la Nürnberg, Germania, transmite MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:00

Agenția Servicii Publice va elibera cetățenilor cu drept de vot, în ziua alegerilor, acte de identitate necesare pentru participarea la scrutin. Ziua de 24 februarie a fost declarată lucrătoare pentru angajații subdiviziunilor responsabile de eliberarea actelor de identitate, inclusiv...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 10:58

Partidul Democrat ţine cont de nevoile oamenilor, de aceea exponenţii acestuia sunt întâlniţi peste tot cu multă căldură. La această concluzie a ajuns liderul PDM, Vlad Plahotniuc, după discuţiile cu alegătorii din satele Grozeşti şi Bălăureşti, raionul Nisporeni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 10:49

Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, susţine că statele occidentale ar putea instiga la manifestaţii violente la Chişinău, după modelul protestelor Maidan de la Kiev din 2014, dacă Partidul Socialiştilor obţine victoria în alegerile legislative din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 09:59

Majoritatea românilor aleg Germania atunci când vor să cumpere o mașină second-hand, dar parcurile auto de aici nu sunt sigure. Clienții pot lua oricând plasă, deoarece nu există o regulă în ceea ce privește kilometri dați înapoi.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)