Astăzi 22 Ianuarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 12:06
Abonamente

Cultură 26 Ianuarie 2017, ora 07:00    Din editia print

În culisele Istoriei : Un om cât o oaste

Marime Font

Statele mari au interese, statele mici au aspirații. Și de cele mai multe interesele și aspirațiile nu coincid.

În 1916 Constantin Stere milita pentru intrarea României în Primul Război Mondial de partea Germaniei ca să elibereze Basarabia scoțând-o de sub ocupația Rusiei. Destinul însă a făcut ca eliberarea Basarabiei să vină de la revoluția rusă. În 1940, apropierea României de Germania a grăbit ocuparea Basarabiei de către URSS.

Academicianul Ștefan Ciobanu (1883-1950) a fost un participant activ la evenimentele Unirii, dar tot el a fost cea mai importantă figură politică care s-a opus la cedarea Basarabiei.


Anul 1940 a fost pentru el, ca și pentru orice basarabean român unul tragic, deși începuse parcă într-un fel promițător. La 11 mai devine ministru al Cultelor și Artelor în guvernul lui Gheorghe Tătărescu, funcție pe care a exercitat-o până la 3 iulie a aceluiași an. Dar fiind în această funcție a fost obligat de circumstanțe să dea dovadă de o mare responsabilitate și de maximum de spirit civic. La 26 iunie 1940 URSS a înaintat un ultimatum României în care pretindea că Basarabia îi aparține. La 27 iunie, regele Carol al II-lea a convocat Consiliul de Coroană ca să decidă cum să procedeze. Dacă în ședința de la amiază mai mulți membri optau pentru rezistența armată, după prânz, seara, opiniile s-au schimbat și din 26 de persoane prezente la acea ședință doar șase au votat pentru a opune rezistență armată agresorului: Nicolae Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ernest Urdăreanu și Ștefan Ciobanu, care a avut două luări de cuvânt. Una în prima parte a zilei și alta în ședința de după-amiază.

Aceste alocuțiuni trebuie să rămână în istorie ca modele de rezistență morală:
„Sire! Provincia românească dintre Prut și Nistru a făcut parte integrantă din vechea Moldovă de la înființarea acestei formațiuni politice românești. Populația românească de răsărit a Moldovei, numită astăzi Basarabia, împărtășește soarta întregului neam românesc în decursul unui șir de veacuri, până când în anul 1812 această provincie a fost smulsă mișelește din trupul neamului românesc și anexată la imperiul țarist, cu care n-a avut niciodată niciun fel de contacte. Populația Basarabiei, formată 75 la sută din români și 25 la sută din minorități aduse recent de ruși are un caracter eminamente românesc. După o rezistență dârză a întregii populații în contra tendințelor brutale de rusificare și deznaționalizare prin colonizări și deportări, după grele suferințe pe care le-a îndurat din partea stăpânirii barbare rusești, poporul românesc din Basarabia trece prin frământările revoluționare rusești din anii 1905-1906 și 1917-1918 și în baza dreptului de autodeterminare a popoarelor subjugate din Rusia, se unește cu Patria-mamă România. Unirea se face prin organul revoluționar legal al Basarabiei, Unire care a fost cerută încă la începutul revoluției din 1918 în diferite congrese ale țăranilor și intelectualilor. Dorința de a se realiza Unirea a fost atât de mare încât populația n-a ținut seama că Vechiul Regat, în parte sub ocupație, se găsea într-o situație critică. Și atunci cum s-ar putea abandona o populație românească, care cu atâta încredere s-a aruncat în brațele statului român?

Cum s-ar putea ceda Basarabia care și-a arătat atașamentul necondiționat față de Neamul și Țara Românească și fără de tron? Cum s-ar putea călca în picioare o poruncă a trecutului nostru istoric, cum s-ar putea trece peste suferințele, lacrimile și sângele acelora care s-au jertfit pentru realizarea idealului neamului nostru?

Chiar minoritarii și-au arătat tot devotamentul față de neamul românesc, manifestat în diferite alegeri și în vizita regală recentă în Chișinău și-au manifestat dorința de a trăi în cadrele românismului.

Sire! Părăsirea Basarabiei de armatele române ar fi cea mai mare crimă națională, căci ea ar însemna să aruncăm populația din Basarabia în brațele unui neam străin și ale unui regim pe care nimeni în Basarabia nu-l dorește.

Răspunsul ce trebuie dat, Sovietelor e rezistența până la sfârșit. Și în lupta ce se va da în contra cotropitorilor populația din Basarabia va fi alături de Armata Română”.

Dramatismul situației create și atmosfera de capitulare care se resimțea în cadrul ședinței de după prânz l-au făcut să intervină repetat:
„Sire! Susțin întru totul declarația pe care am făcut-o în ședința de la amiază. Conștiința mea de român basarabean nu-mi permite să concep că o provincie, care și din punct de vedere istoric și ca structură etnografică românească, să fie cedată rușilor fără niciun gest de apărare, ca populația să fie lăsată pradă. Acei dintre membrii Consiliului care susțin că această cedare va fi provizorie, se înșală. Noi, care am resimțit cizma robiei rusești, nu putem crede că stăpânirea rusească va fi ușor de înlăturat, că dreptatea noastră va fi restabilită. Eu cred ceva mai mult. Acei care au urmărit evoluția ideilor politice din Rusia din ultimul timp au putut observa că în viața rușilor sovietici s-a produs un reviriment. De la internaționalismul bolșevic, ei au revenit la naționalismul cel mai autentic al Rusiei țariste. Respectul drepturilor altor popoare este o ficțiune. Aceeași recrudescență s-a petrecut și în altă ordine de gândire a rușilor. De la principiul de libertate, de autodeterminare a neamurilor, de care au făcut atâta paradă comuniștii, la ei revine ideea veche imperialistă într-o formă cu mult mai pronunțată decât aceea de sub regimul țarist. Politica agresivă față de Polonia, Finlanda și Țările Baltice este o mărturie. Și cu reînvierea imperialismului a renăscut și visul de cucerire a Constantinopolului, precum și ideea panslavistă, idei alimentate de o întreagă literatură în decursul unui șir de veacuri. Ei nu se vor mulțumi numai cu Basarabia, care nu este pentru ei decât un punct de trecere spre Peninsula Balcanică. Politica lor de apropiere față de bulgari și de sârbi nu este decât o încercare de a realiza visul slavofililor. Și dacă vom ține seama că la bulgari și sârbi există stare latentă și mișcare comunistă, ne putem aștepta că rușii mâine vor pretinde Dobrogea fie pentru ei, fie pentru bulgari, ca să facă joncțiunea între ei și statul bulgar. Cedarea Basarabiei ar deștepta și poftele ungurilor și ale bulgarilor.
Sire! Decât să ne rășluiască țara, bucată cu bucată, mai bine să murim cu toții pentru un ideal al părinților noștri”(Revista Fundațiilor Regale,1941, VIII, nr. 8-9, pag. 704-706).

Intuiția lui a fost una confirmată de evoluția ulterioară a evenimentelor.
Fiind un cercetător conştiincios al trecutului, Ştefan Ciobanu intuia că încercările prin care are de trecut Basarabia nu s-au sfârşit. Agresivitatea vecinilor nu lăsa nicio urmă de îndoială că problema Basarabiei va reapare pe ordinea zilei. Şi totuşi pentru proaspătul ministru al cultelor şi artelor, cavaler al ordinelor „Meritul cultural” clasa I, „Marea Cruce a Coroanei României” şi „Ferdinand I” (în grad de ofiţer), vestea despre ultimatumul sovietic a fost ca un fulger venit din senin. Ceea ce l-a durut mai mult a fost faptul că Declaraţia sa în Consiliul de Coroană din 27 iunie 1940 a fost ascultată cu o pasivitate pur şi simplu criminală, că protestul prezentat la şedinţa Comisiunilor afacerilor străine a Camerei şi Senatului din 2 iulie 1940 aşa şi a rămas fără răspuns:

„Domnule președinte,
Domnilor senatori,
Domnilor deputați,
În ceasurile de grele încercări prin care trece neamul românesc, grupul parlamentarilor basarabeni, Asociația foștilor deputați în Sfatul Țării și foștii deputați basarabeni în toate parlamentele României de la 1918 până în 1940, precum și fruntașii vieții publice și culturale a acestei provincii, cu sufletul zdrobit de durere, își ridică strigătul lor de protest în fața Parlamentului Român și în fața întregii lumi civilizate în contra actului de răpire repetată a Basarabiei de către Uniunea Sovietică rusească. Această provincie românească, care din vremurile antice a făcut parte integrantă din trupul neamului românesc, la început întrând în hotarele coloniei romane Dacia, iar mai târziu, un șir de veacuri, făcând parte indisolubilă din formațiunea de stat românească, cunoscută sub denumirea de Moldova, care prin întreaga ei istorie, prin tradiția culturală și prin structura ei etnică a fost și este o provincie românească. Cu toată asprimea regimului rusesc, populația românească din Basarabia și-a menționat Conștiința ei de neam, conștiința care s-a manifestat în păstrarea intactă a limbii și obiceiurilor, într-un număr mare de tipărituri românești, în scrierile mai multor autori basarabeni și în tendințele românilor din Basarabia de a se uni cu România, tendințe care se oglindesc în mișcările pentru unire de la începutul stăpânirii rusești, în mișcările de la 1863-1864, mișcarea revoluționară din 1905-1906. Aceste mișcări în favoarea unirii cu România, în anul 1917, iau forma unei adevărate revoluții naționale, când Basarabia, în cadrul revoluției rusești și în deplin acord cu ideile revoluționare ale popoarelor asuprite din Rusia își exprimă voința în congresele învățătorilor, ale preoților, cooperatorilor, țăranilor în adunările zemstvelor de a se uni cu Statul Român în baza dreptului de autodeterminare al popoarelor drept câștigat prin revoluție. Organizarea Sfatului Țării autonomia și independența Basarabiei sunt etape logice care duceau Basarabia la restabilirea unei dreptăți istorice, călcate în picioare de către Rusia țaristă, după cum încălcase și drepturile altor popoare. Și Sfatul Țării, organ perfect legal al Basarabiei, ales pe baza pe care se alegeau toate organizațiile revoluționare din Rusia, desăvârșește lupta pentru dezrobire prin proclamarea unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Astfel poporul românesc din Basarabia alături de celelalte naționalități din această provincie, care în diferite împrejurări au recunoscut dreptatea noastră, manifestându-se pentru unire, își recăpătă libertatea. Valabilitatea actului unirii Basarabiei cu România și dreptatea cauzei românești au fost recunoscute și de către puterile mari, printre care au fost și Germania, și Italia cărora Basarabiei le-a manifestat nu o dată cea mai caldă recunoștință.

Acei 22 de ani de viață națională în cadrul Statului Român au dus la progrese enorme pe terenul cultural, social și economic. Analfabetismul, această rușine a stăpânirii țariste, aproape dispare. Reforma agrară, făcută în mod legal pentru toate naționalitățile, duce la înflorirea economiei rurale, iar minoritățile din Basarabia se bucură de drepturi de care nu s-au bucurat niciodată sub ruși. Dovadă este că, cu toată propaganda comunistă prin numeroși agenți, prin crearea Republicii Moldovenești, care de altfel este un indiciu că elementul românesc este predominant chiar între Nistru și Bug, prin înființarea postului de radioemisiune pentru aceleași scopuri de la Tiraspol n-a dat rezultate. În Basarabia a dominat liniștea perfectă. Iar numeroasele alegeri libere din Basarabia, care au avut un caracter cu adevărat plebiscitar pentru această provincie, cu mulți deputați minoritari, au fost o confirmare strălucită a sentimentelor bune pentru România ale întregii populații din Basarabia.

Astăzi, prin mijloace necunoscute în istorie, folosindu-se de forța ei numerică și de situația tulbure din Europa, încercând să falsifice datele istorice și statistice, Rusia sovietică invadează din nou această provincie. Și populația acestei provincii - și cea românească și cea minoritară: germanii, bulgarii și chiar rutenii și rușii, refractari unui regim comunist, - este lăsată pradă unei situații pe care nu o dorește. Aserțiunile posturilor de radio sovietice cum că sovieticii sunt întâmpinați cu flori sunt falsificări, fiindcă în Basarabia de astăzi curg râuri de lacrimi și de sânge, iar acei ce-i întâmpină cu flori n-au nimic comun nici cu neamul românesc, nici cu populația muncitoare de altă naționalitate din această provincie. Dacă mai există dreptate pe acest pământ, dacă principiile umane mai au vreun rost în lume, dacă drepturile popoarelor, sfinte chiar în timpuri întunecate ale istoriei, mai au vreo valoare, noi, parlamentarii și fruntașii vieții publice și culturale din Basarabia, români și minoritari în numele poporului din provincia dinte Prut și Nistru, astăzi redus la tăcere, apelăm la lumea civilizată și atragem atenția asupra dramei sfâșietoare prin care trece populația Basarabiei, în același timp ridicăm glasul nostru de protest viguros în contra încălcării nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice și umane. (Revista Fundațiilor Regale, 1941, VIII, nr.8-9, pag. 707-710).
Luările lui de atitudine au rămas fără ecou, dar faptul că a reușit să intuiască ce se va întâmpla cu România dacă cedează Basarabia impresionează. Pronosticul lui s-a adeverit.

În 1944 tragedia Basarabiei reîncepea dintr-o pagină nouă, iar România a fost sub ocupația URSS aproape un deceniu și jumătate...
 

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 12:06

Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 10:37

Igor Dodon și zecile de întâlniri de la Moscova au SCUMPIT GAZUL /// În 2019 am plătit MAI MULT decât 2016 / Cum a evoluat prețul la gaz în ultimii ani

Igor Dodon și zecile de întâlniri de la Moscova au SCUMPIT GAZUL /// În 2019 am plătit MAI MULT decât 2016 / Cum a evoluat prețul la gaz în ultimii ani

Moldoga Gaz a publicat pe site-ul său prețul gazelor naturale procurate pentru perioada 2015 - 2019. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 22 Ianuarie 2020, ora: 10:32

La cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor

La cererea lui Ion Ceban, șefa Direcției generale educație și-a dat demisia. Împreună cu Rodica Guțu, primarul i-a concediat și pe cei doi șefi adjuncți ai Direcției. Cine vine în locul lor

Sefa Directiei generale educatie, tineret si sport, Rodica Gutu si-a depus demisia, iar ieri Ion Ceban i-a semnat cererea de plecare din functie, informează protv.md

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 22 Ianuarie 2020, ora: 10:29

DIN BANI EUROPENI /// Un sistem informațional de monitorizare a consumului de energie va fi lansat în Chişinău

DIN BANI EUROPENI /// Un sistem informațional de monitorizare a consumului de energie va fi lansat în Chişinău

Un sistem informaţional de monitorizare a consumului de energie în clădirile publice – EMIS - va fi lansat în Chişinău. Sistemul va fi dezvoltat cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Oraşe verzi durabile pentru Moldova", finanţat de Facilitatea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 10:11

OPINIE /// Procurorul Viorel Morari ar fi persecutat de Președinte (Emerging Europe)

OPINIE /// Procurorul Viorel Morari ar fi persecutat de Președinte (Emerging Europe)

Situația privind arestarea șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este calificată de unele surse media din Vest drept „răfuială” a președintelui socialist Igor Dodon. Și asta pentru că liderul informal al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), aflat la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:43

VIDEO/ Pamela Anderson s-a căsătorit a cincea oară

VIDEO/ Pamela Anderson s-a căsătorit a cincea oară

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:39

Președintele Serbiei s-a săturat să primească lecții privind relațiile apropiate cu Rusia și China: „Îi spun mereu lui Putin că obiectivul nostru e aderarea la UE”

Președintele Serbiei s-a săturat să primească lecții privind relațiile apropiate cu Rusia și China: „Îi spun mereu lui Putin că obiectivul nostru e aderarea la UE”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:33

22 ianuarie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

22 ianuarie, ora 13:00 / Ședință de Guvern - Care este ORDINEA de zi

Prim-ministrul Ion Chicu va prezida astăzi, 22 ianuarie, începând cu ora 15.00, şedinţa Cabinetului de miniştri.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:31

GALERIE FOTO// Case scoase la vânzare cu 1 EURO, într-un oraș din Italia

GALERIE FOTO// Case scoase la vânzare cu 1 EURO, într-un oraș din Italia

În orașul italian Bisaccia, 90 de clădiri istorice au fost scoase la vânzare. Prețul fiecăreia dintre acestea este de numai 1 €, scrie CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 09:23

În Moldova, se desfășoară Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin

În Moldova, se desfășoară Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin

În perioada 20 – 27 ianuarie 2020, în Republica Moldova se derulează Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin, eveniment organizat în scopul consolidării eforturilor în vederea reducerii poverii cancerului de col uterin. Cancerul de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:57

Războiul plăcuțelor / Anatol Țăranu: Chișinăul a CEDAT la ordinul stăpânilor de la Moscova

Războiul plăcuțelor / Anatol Țăranu: Chișinăul a CEDAT la ordinul stăpânilor de la Moscova

Stăpânii guvernului de la Chișinău, cât și a administrației separatiste de la Tiraspol se află la Moscova și de aceea nu trebuie să ne mire faptul că autoritățile moldovenești au cedat rușinos în războiul plăcuțelor de înmatriculare, Dodon umilindu-se...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:39

Pisică din Rusia care ar avea puteri vindecătoare, scoasă la vânzare cu 320.000 de dolari

Pisică din Rusia care ar avea puteri vindecătoare, scoasă la vânzare cu 320.000 de dolari

O pisică din Rusia, despre care proprietarul spune că ar avea puteri vindecătoare, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 20 de milioane de ruble, adică 320.000 de dolari. „Pisica mi-a spus într-un vis să o vând și să folosesc banii pentru o cauză...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:31

Președintele israelian, Reuven Rivlin, va efectua o vizită în România, la invitația lui Klaus Iohannis

Președintele israelian, Reuven Rivlin, va efectua o vizită în România, la invitația lui Klaus Iohannis

Președintele israelian, Reuven Rivlin, a acceptat invitația omologului său român, Klaus Iohannis, de a efectua o vizită în România în 2020, potrivit Administrației Prezidențiale.  „Președintele României a evidențiat relațiile excelente cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:16

VEȘTI BUNE pentru trușeneni / Ruta de troleibuz nr.34 care leagă Chișinăul și Trușeni a fost suplinită cu un troleibuz de ultimă generație

VEȘTI BUNE pentru trușeneni / Ruta de troleibuz nr.34 care leagă Chișinăul și Trușeni a fost suplinită cu un troleibuz de ultimă generație

Ruta de troleibuz nr. 34 „Chișinău - Trușeni” a fost suplinită cu un nou troleibuz de ultimă generație care deja circulă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:16

Cum funcționează celula care ucide toate tipurile de cancer și de ce este diferită de tot ce s-a descoperit până acum

Cum funcționează celula care ucide toate tipurile de cancer și de ce este diferită de tot ce s-a descoperit până acum

O celulă descoperită de cercetătorii de la Universitatea Cardiff în sistemul nostru imunitar ar putea sta la baza unui tratament universal împotriva cancerului. Chiar dacă va avea succes, tratamentul este greu accesibil și foarte costisitor, avertizează medicul Silvia Coman, ea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:09

Dumitru Diacov: „Cândva am fost alintați. Socialiștii au bani, cei de la ACUM au două televiziuni”

Dumitru Diacov: „Cândva am fost alintați. Socialiștii au bani, cei de la ACUM au două televiziuni”

Partidul Democrat nu mai huzurește ca pe vremuri, în schimb privește în jur cu siguranță. Președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov a declarat în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8 a declarat că deși au fost supuși mai multor presiuni în...

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 22 Ianuarie 2020, ora: 08:08

Urmaşul iPhone SE ar putea fi lansat în martie

Urmaşul iPhone SE ar putea fi lansat în martie

Apple pregăteşte un model de iPhone mai ieftin decât toate cele pe care le are în prezent în portofoliu, acesta urmând să intre pe piaţă la începutul primăverii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:03

ȘOCANT/ O tânără din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10

ȘOCANT/ O tânără din Chișinău s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10

O tânără de 34 de ani s-ar fi aruncat în gol de la etajul 10 al blocului în care locuia. Totul s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de 21 ianuarie, pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al capitalei. Informația a fost confirmată pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 08:01

Alexandru Jizdan: Ion Mereuță ar putea fi candidatul PD în Hîncești

Alexandru Jizdan: Ion Mereuță ar putea fi candidatul PD în Hîncești

Potrivit deputatului PD Alexandru Jizdan, candidatul Partidului Democrat la alegerile parlamentare noi din circumscripția Hîncești ar putea fi Ion Mereuță.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 07:57

VIDEO// Ultimul clopoțel a răsunat pentru copilul de 12 ani, ucis la Orhei

VIDEO// Ultimul clopoțel a răsunat pentru copilul de 12 ani, ucis la Orhei

Doliu la Orhei. Băiatul de 12 ani, ucis cu sânge rece de un alt minor, este petrecut astăzi pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost adus în fața școlii unde a învățat. Acolo, pentru el a răsunat ultimul clopoțel. Tragedia s-a produs...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 07:56

Dionis Cenușă comentează lipsa de comunicare dintre componentele blocului ACUM

Dionis Cenușă comentează lipsa de comunicare dintre componentele blocului ACUM

Politologul Dionis Cenușă afirmă că lidera PAS, Maia Sandu, scoate în evidență că nu exista comunicare suficientă cu cei de la Platforma DA, de aceea, pentru circumscripția din Hâncești fiecare forță politică vine cu propriul candidat. Astfel, într-o postare pe o...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 22 Ianuarie 2020, ora: 07:43

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 IANUARIE 2020. VĂRSĂTORII SUNT ENERGICI ȘI PLINI DE VIAȚĂ

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 IANUARIE 2020. VĂRSĂTORII SUNT ENERGICI ȘI PLINI DE VIAȚĂ

Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Ianuarie 2020, ora: 07:42

Deasupra unei toalete publice din Bălți vor să deschidă un Sushi bar

Deasupra unei toalete publice din Bălți vor să deschidă un Sushi bar

 Un agent economic din Bălți intenționează să deschidă un Sushi bar chiar deasupra veceului public din parcul central. Ideea dată a fost criticată de viceprimarul orașului Nicolai Grigorișin, la ședința de miercuri a serviciilor comunale. Potrivit lui Grigorișin, clădirea unde...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 22 Ianuarie 2020, ora: 06:23

Crima perfectă: uciderea ministrului Barbu Catargiu

Crima perfectă: uciderea ministrului Barbu Catargiu

La 22 ianuarie 1862 s-a format, la Bucureşti, primul guvern unitar al României, sub conducerea lui Barbu Catargiu. Barbu Catargiu a fost, fără îndoială, una dintre cele mai ilustre figure ale politicii româneşti din secolul al XIX-lea.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)