Astăzi 24 Mai 2019, Vineri - Ultima actualizare la ora 17:05
Abonamente

Istorie 8 Martie 2017, ora 07:55    Din editia print

În culisele Istoriei: AMINTIRI CE RĂSAR DIN SUFLET...

Marime Font

„Un caracter onest e mai sigur decât legea” (Euripides)

Boris Chelaru, dirijorul, profesorul şi compozitorul este prezentat foarte frumos în Enciclopedia Interpreţilor din Moldova (Chișinău, 1999) de regretatul Serafim Buzilă. Despre scriitorul Boris Chelaru ştim mai puţin, sau, putem recunoaşte, că este pentru noi un necunoscut.

S-a născut la Chişinău, la 12.11.1910.


Licenţiat a două facultăţi: Teologie, 1930-1934 şi Academia de Muzică din Bucureşti 1961. Nu este de mirare că a avut preocupări literare foarte serioase, deoarece la Chişinău i-a avut profesori pe distinşii autori: Gala Galaction, Cicerone Iordăchescu, Constantin Tomescu, Toma G. Bulat, Valeriu Iordăchescu, Ilie Tocan, Petre Constantinescu - Iaşi, Iulian Scriban, Nicolae Popescu - Prahova.
Prin intermediul lui Serafim Buzilă, i-am scris la Craiova şi, la 6 mai 1998, am primit un răspuns şi o fişă biografică scrisă chiar de Boris

Chelaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, din care reproducem câteva fragmente importante pentru viitorul dicţionar al cărturarilor basarabeni:
„… Activitate didactică: Profesor de religie şi muzică la Institutul Român din Sofia, la Liceul Comercial „Gh. Chiţu” şi Colegiul naţional „N. Bălcescu” din Craiova.
Activitate dirijorală: Dirijor al corului de la Catedrala mitropolitului din Craiova (1948-1974), Corul Sindicatului Învăţământ Craiova (1956-1964), Corul de cameră „Camerata” al Facultăţii de Teologie din Craiova (1973-1974) şi al corurilor de elevi de la Colegiul naţional „N. Bălcescu” şi Liceul comercial „Gh. Chiţu”.

Distincţii: Insigna „Evidenţiat în munca culturală de masă (1957), Menţiunea II (1956) şi Premiul III (1957) de compoziţie, Premiul II (1964), Premiul I şi Premiul Special al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (1971) faza pe ţară, Premiul I (1972) la concursurile cultural-artistice ale elevilor, Premiul III şi Medalia de Bronz ale Radioteleviziunii Române la concursul coral interjudeţean „Cântare Patriei” (1974), Laureat al Festivalului naţional al artei studenţeşti, Bucureşti (1976), Laureat al Festivalului naţional „Cântare României”, faza finală pentru studenţi, Timişoara (1977).

Compoziţii: Muzică simfonică, vocal simfonică, de cameră, corală, muzică sacră, pentru copii şi muzică vocală (Romanţe).
Creaţii literare - publicistică: Volume - proză „Mai aproape de popor” (1942), „Misiunea actuală a Bisericii creştine”, în Editura „Episcopiei Hotinului” - Bălţi, „Sertarul cu amintiri” (1992), Editura „Mihai Duţescu”, versuri „Zboruri printre zboruri spre cer” (1994), Editura „Spirit Românesc”, „Monografia Bisericii Sf. Gheorghe Vechi din Craiova”, Editura „Ramuri” Craiova (1997).

A scris articole, cronici şi recenzii la revistele: „Solidaritatea”, Soroca, „Luminătorul”, Chişinău, „Biserica Basarabeană”, Bălţi, în calitate de redactor, „Muzică” şi „Actualitatea Muzicală”, Bucureşti şi la ziarele: „Basarabia”, „Raza”, Chişinău, „Opinia”, „Lumea”, Iaşi, „Povăţuitorul creştinului”, Bălţi, „Înainte”, „Cuvântul libertăţii”, „Opinia” şi „Gazeta de Sud”, Craiova…”

Acest autor probabil poate fi privit ca o figură polivalentă. Scriitorii îl consideră ca făcând parte din familia lor şi, respectiv, au o atitudine foarte serioasă faţă de creaţia literară, semnată de el. Iar cei ce activează în lumea muzicii îl consideră ca făcând parte din marea familie a celor împătimiţi de muzică. Pe noi, însă, această tangenţă a literaturii cu muzica ne face să înţelegem că Boris Chelaru prin cultura-i deosebită înnobilează atât domeniul Euterpei, cât şi pe cel al creaţiei literare.

„…Muzicologie: Din cultura muzicală craioveană, în volumul „Rezonanţe culturale din Oltenia”, Craiova, (1971), pp. 397-413.
Craiova, leagăn al operetei româneşti, în: „Înainte”, Craiova (1971).

Societăţile muzicale craiovene (în manuscris), 1965 şi Craiova muzicală ieri şi azi - 9 emisiuni la radio „Oltenia”.
Bibliografie: Sâbrania, skazki, zabavi, în: „Vecer”, Sofia;
Cântă corul şi orchestra de mandoline a Şcolii medii nr. 1 „N. Bălcescu” din Craiova, dirijor Boris Chelaru, în Programul de radio şi televiziune, Bucureşti, nr. 356, 12.XII.1962.

Firescu, Alexandru, Compozitorii şi publicul, sau despre o iniţiativă de mult aşteptată, în „Înainte”, Craiova, 20.III.1968;
Profeta, Laurenţiu, Bravo fetelor în: „Comerţul socialist”, Bucureşti, 15.III.1979;
Ciuchete, Ion, Afirmări studenţeşti, în: „Înainte”, Craiova, 23.III.1977.
Săvulescu, Matei, Acorduri studenţeşti în „Cântarea României” şi „Viaţa studenţească”, Bucureşti, 3.X.1977;
Diaconescu, Romulus, Pe masa de lucru a profesorului Boris Chelaru, Monografia muzicală a Craiovei, în: „Înainte”, Craiova, 8.XI.1967.
Mondoc, Puica, Un util examen pentru tinerele talente, în: „Înainte”, Craiova, 25.XII.1968;
Dianu, Alexandru, An Nou înmugureşte în ram, în: „Înainte”, Craiova, 31.XII.1971;
Lupescu, Dan, Manifestare de înaltă ţinută artistică, în: „Înainte”, Craiova, 28.XII.1972.”

Pe parcursul anilor a colaborat la ziarele şi revistele româneşti: Muzica, Înainte, Actualitatea muzicală, Literatura şi arta, Mitropolia Olteniei, Gazeta de Sud, Opinia, Cuvântul libertăţii ş.a.

Biografia literară a acestui autor suscită interesul nostru din mai multe motive. În primul rând el s-a născut în Basarabia, chiar în inima ei, la Chişinău, fiind cetăţean român şi obţinând o educaţie românească perfectă.

A fost produsul unei generaţii care n-a avut nevoie să treacă prin filtrele delicate ale integrării. Al doilea moment este legat de faptul că după 1940 a activat departe de baştină şi deci în creaţia lui nu poate fi vorba despre acel provincialism basarabean atât de mult discutat în perioada interbelică.

Concluzia care se impune – fără Boris Chelaru, literatura basarabeană nu poate fi privită ca un întreg, la fel nu putem vorbi despre nişte opere definitive în critica literară atâta timp cât alţi zeci de autori, aidoma lui Boris Chelaru, care au rămas necunoscuţi la baştină.

Se prea poate că aş fi rămas doar la acest nivel de informare, dacă nu-mi propuneam să găsesc volumul de memorii ale lui Boris Chelaru Sertarul cu amintiri, tipărit în 1992 la Craiova şi îngrijit de Editura „M.Duţescu”. A fost şi acesta o încercare disperată, dar posibilă în lumea internetului. L-am contactat pe prietenul Alexandru Budişteanu din Bucureşti, care la rândul lui tot prin internet a comandat cartea la editură şi-n felul acesta în două săptămâni cartea era la mine pe masă, o comoară de informații despre niște ani grei și puțin cunoscuți: „Chişinăul de la începutul sec. al XX-lea era mai rostuit decât toate celelalte târguri din provincia Basarabiei. Această „gubernie” de la periferia imperiului ţarist nu s-a învrednicit însă de atenţia şi grija celor de la centru, primăria nu era interesată să schimbe prea mult înfăţişarea acestei capitale a provinciei dintre Prut şi Nistru.

Oraşul, cu cele peste douăzeci de biserici şi capele, avea, de fapt, două înfăţişări urbanistice. Oraşul nou pornea din strada „Sadovaia” (strada Viilor) şi se prelungea până la strada „Nicolaievscaia” – cu străzi largi şi drepte, perpendiculare, pavate cu piatră de granit, cu trotuare aşternute cu cărămidă şi pomi de o parte şi de alta a străzilor. De la gară porneau trei linii de tramvai, ce străbăteau oraşul spre trei direcţii. Centrul civic avea clădiri destul de impunătoare: localul Primăriei, Banca cu doi lei la intrare, curtea Arhiepiscopiei, în incinta căreia se află Seminarul Teologic, Şcoala de cântăreţi bisericeşti, şi clădirea impunătoare, cu trei etaje, în care se găsea sala de concerte („Eparhialnîi dom”). Peste drum de arhiepiscopie, în mijlocul unei grădini imense, se înălţa zveltă Catedrala, iar în faţa ei într-un turn cubic era instalat ceasul oraşului cu un clopot uriaş, care vestea, cu sunetul lui grav, ora 12. Dangătul clopotului din turnul catedralei se auzea la mari depărtări.

Tot în centrul oraşului, peste drum de clădirea seminarului, trona o grădină publică, în mijlocul căreia era amplasată statuia lui Puşkin, iar în partea vestică a grădinii erau serele de flori şi Teatrul de Stat („Blagarodnoie Sobranis”). În afară de aceste clădiri centrale mai erau, în diverse cartiere ale oraşului, trei cinematografe unde rulau filme mute, clădirea circului, câteva licee de băieţi şi fete, şcoli primare şi întreprinderi de mică importanţă.

Partea dinspre miazăzi a oraşului avea ca hotar strada Viilor, denumită astfel, pentru că de aici încolo, spre localităţile Costiujeni şi Hânceşti, sau spre depresiunea Buiucanilor, se întindeau nesfârşite podgorii şi livezi.

În partea de jos, înspre nord, se întindea oraşul vechi, cu case modeste, multe cocioabe, cu uliţe înguste şi întortocheate, nepavate, în timpul ploios pline de băltoace şi orăcăit de broaşte. Populaţia mahalalelor era alcătuită din oameni de condiţie modestă: meseriaşi, birjari – de obicei lipoveni –, mici negustori de dughene mărunte, „marfă mai mult în stradă decât înăuntru”, ai căror patroni erau evrei. Pe aceste străzi mişunau cete de copii desculţi, plini de petice, certaţi cu morala şi cu regulile igienice. Mahalalele oraşului vechi înotau în noroi toamna şi primăvara, iar vara se înecau în nori de praf. Dincolo de aceste sălaşuri ale vechiului oraş, se întindea lunca Bâcului – care servea de canal colector al apelor reziduale – bogată în smârcuri şi ţânţari, unde poposeau adesea şatrele de ţigani nomazi, ce-şi duceau întreaga lor avere în căruţele cu coviltir, trase de măgăruşi. Pe-nserate, la lumina palidă a lunii, se profila în zare o pădure de corturi ţuguiate; iar din loc în loc licăreau leneş focurile ce-şi trimiteau fumurile drept în văzduhul cerului înstelat. În peregrinările sale pe aceste meleaguri, Puşkin a poposit adeseori prin şatrele de ţigani; privelişti ce l-au inspirat în poemul său „Ţiganii”.

Pe dealul de peste Bâc, era comuna suburbană Râşcanovca.
În anul 1910, în una din mahalalele oraşului vechi, în preajma Bisericii Sf. Gheorghe, aşezată pe o colină, unde tatăl meu era cântăreţ (venit prin concurs în toamna anului 1909), în ziua de 12 noiembrie, ora 9 dimineaţa, i se năştea un copil, care a primit la botez numele Boris - cel de-al patrulea copil şi primul băiat mult dorit de părinţi. Primele două fete muriseră de mici, rămânând doar sora mea cea mare, Ana. A fost o mare bucurie în familia Chelarilor. S-a petrecut mult în casa modestă unde am văzut pentru prima oară lumina zilei. Locul unde ai deschis ochii întâia oară nu se uită niciodată.

Sunt născut la 12 noiembrie 1910, în oraşul Chişinău şi botezat la Biserica Sf. Gheorghe unde tatăl meu era cântăreţ. Deşi Chişinăul este oraşul meu natal – oraş ce şi-a sărbătorit recent a 555-a aniversare (a fost întemeiat în 1436 de pârcălabul Vlaicu, unchiul lui Ştefan cel Mare), faptul că în toamna anului 1912 tata s-a transferat la Biserica Sf. Voievozi din satul Mereni, gândurile mă poartă adeseori pe acele locuri unde mi-am petrecut anii frumoşi ai copilăriei.

Îmi amintesc şi acum când, într-o seară de ianuarie 1916, tata a primit ordin de mobilizare. Mama a izbucnit în plâns; iar noi adunaţi în jurul ei, cu lacrimi în ochi, i-am ajutat să prindă o găină, pe care să o pregătească tati de drum. Dimineaţa n-a vrut să ne trezească, ne-a mângâiat capetele cu mâna, ne-a sărutat pe frunte şi a plecat. Mama l-a condus până la poartă, s-au îmbrăţişat, şi dus a fost... Ea s-a întors în bucătărie şi-n liniştea dimineţii, a izbucnit în plâns, trezindu-ne. În gara Chişinău, tata a fost îmbarcat într-un tren militar şi trimis pe frontul de lângă Poltava. Fire descurcăreaţă, a reuşit, după câteva luni, să se transfere la garnizoana din oraşul Tighina (Bender).
Anii grei ai războiului, apropierea iernii, precum şi lipsa de alimente în mediul rural, ne-a obligat să ne mutăm în toamna anului 1917, cu familia la oraş. M-a impresionat primul contact cu oraşul, cinematografele cu filmele lor mute, tramvaiele electrice ce treceau pe strada Armeanscaia (Armenească), unde am stat adeseori la cozi pentru pâine, zahăr, gaz ş.a., adulmecând mirosul de pâine proaspătă şi neagră, în iarna acelui an am fost martor la mişcări de trupe, de camioane militare, unele în retragere, altele pentru a prelua noua administraţie a provinciei. Tot atunci am văzut, pentru prima oară, un tanc.

Am început să învăţ carte în toamna anului 1917, la o şcoală primară de pe lângă Biserica grecească din Chişinău, şcoala cea mai apropiată de Casă şi nu departe de birourile unde tatăl meu satisfăcea serviciul militar. Paralel cu abecedarul rus, ni s-a predat şi abecedarul în limba greacă. Alfabetul grecesc mi s-a întipărit adânc în minte încât îl ţin minte şi astăzi. În clasa noastră, – unde ne preda diaconul bisericii – era un pian cu coadă, la care – în timpul liber – cânta o elevă din clasele superioare, Margareta. Asistam adeseori la aceste audiţii ce se organizau în şcoală, rămânând extaziat şi impresionat de sunetele armonioase ale acestui instrument de salon. Ascultam, cu mult interes, şi melodiile cântate la pian la filmele mute de la cinematograful „Orfeum”.

După primul trimestru ne-am mutat înapoi la Mereni, întrucât războiul se terminase. Ne-am stabilit în locuinţa Şcolii primare nr. 2 din curtea bisericii, unde tata a fost numit director.”

Modestă, tipărită pe hârtie galbenă, căci în 1992 era criză de hârtie, dar foarte scumpă prin informaţia pe care o furnizează din această carte ca dintr-un vechi hrisov răsar chipuri basarabene şi informaţia din CV a autorului devine neobişnuit de posacă şi parcă unilaterală. În orice CV, probabil, lipseşte dimensiunea umană şi de aici veridicitatea informaţiei care nu poate acoperi lipsa de suflet. Iar amintirile vin, probabil, direct din suflet.

Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 16:30 de Mihaela Culcinschi

Vicepremierul pentru Integrarea Europeană Iurie Leancă, a acordat un interviu pentru TIMPUL în calitate de candidat la funcția de europarlamentar din partea României. Acesta figurează în lista Partidului Pro România, condus de ex-premierul de peste Prut, Victor Ponta....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 15:01

Nave militare ruse au efectuat exerciții în Marea Neagră, utilizând rachete de croazieră Kalibr şi sisteme de artilerie, a anunțat joi marina rusă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 14:58

La OrheiLand a început montarea roller-coasterului care va fi inaugurat la 1 iunie

La OrheiLand a început montarea roller-coasterului care va fi inaugurat la 1 iunie

La OrheiLand a început montarea celui mai modern roller coaster din întreaga regiune, care va funcționa în acest sezon estival și care se anunță a fi principala atracție a parcului de distracții în acest an.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 14:49

Moldovenii, indignați de comportamentul lui Andrei Năstase. Oamenii consideră că liderul PPDA trebuie să ceară scuze jurnaliștilor

Atacurile fostului procuror din perioada regimului comunist, Andrei Năstase, asupra jurnaliștilor provoacă antipatie față de acest politician. De această părere sunt oamenii care, au comentat agresivitatea actualului deputat faţă de reprezentanţii instituțiilor media pe care acesta nu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 14:49

Negru: Spre deosebire de liderii PAS și PPDA, americanii nu consideră că PD este întruchiparea tuturor relelor pe pământ

Strategia post-electorală a PAS şi PPDA s-a dovedit a fi un joc steril, care durează prea mult şi poate avea consecinţe grave pentru Republica Moldova. De această părere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul Naţional. În opinia sa, politicienii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 14:45

STOP FALS! Trustul Jurnal promovează un fake news despre starea sănătății a liderului PDM. Domnul Plahotniuc se află în formă maximă

Ştirea despre pretinsele probleme de sănătate ale liderului PDM, Vlad Plahotniuc, tirajată de trustful Jurnal, este o minciună impardonabilă. Declaraţia aparţine purtătorului de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Mai 2019, ora: 14:44

„Dezastru democratic” // Sute de cetățeni ai UE au fost ÎMPIEDICAȚI să voteze pentru Parlamentul European în Marea Britanie: „Votați în țările voastre”

Sute de cetățeni europeni au fost împiedicați să voteze pentru Parlamentul European, în Marea Britanie. Principalul mesaj pe care l-au auzit aceștia la secțiile de votare a fost – mergeți să votați în țările voastre, scrie publicația britanică The Independent.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 21:00 de George Mârzencu

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși Din editia print

„Grupul atacă și jefuiește populația fără milă. Din această cauză, oamenii din partea locului îi detestă ca pe niște tâlhari bețivani”, raportau sovieticii despre activitatea partizanilor 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:36

(video) Andrei Năstase atacă ONG-urile de media: „Este unul la noi care se dă mare guru în societate...”

Șeful Platformei DA, Andrei Năstase, a atacat ONG-urile de media în cadrul unei emisiuni online, pentru faptul că a fost inclus în panoul „Inamicii Presei” ce a fost instalat în fața Parlamentului Republicii Moldova pe data de 3 mai 2019. Năstase a ajuns să fie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:35

Politolog, despre eventuale proteste organizate de Blocul ACUM: Sunt greu realizabile

Politologul Dionis Cenușă susține că, liderii Blocului ACUM au sugerat recent că vor să organizeze proteste în masă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:06

Partidul ȘOR a început lucrările pentru iluminarea stradală în al șaptelea sat din circumscripțiile sale

Partidul ȘOR a început lucrările pentru iluminarea stradală în al șaptelea sat din circumscripțiile sale

Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune politică parlamentară care a început realizarea programului său electoral chiar în condițiile în care Parlamentul nu și-a început activitatea din cauza unor interese politice înguste ale altor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:05

Dodon, despre ACUM: eu vreau să condamn egoismul politic și ambițiile exagerate ale unor deputați, apucați-vă de lucru sau mergeți la anticipate

Președintele Igor Dodon a dat un ultimatum deputaților. Șeful statului a oferit două săptămâni pentru depășirea actualei crize politice. În caz contrar, va dizolva Parlamentul ales pe 24 februarie. Declarațiile au fost făcute la un briefing de presă. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:04

VIDEO | Deputaţii PAS-DA au fost ieri în sala de şedințe a Parlamentului pentru a-şi face SELFIE

Aşa-zisa şedinţă specială a Parlamentului, convocată ieri de deputaţii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre aceştia să-şi facă selfie în Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 15:03

Zelenskii l-a numit pe avocatul personal al oligarhului Kolomoiskii în calitate de șef al administrației prezidențiale

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskii l-a numit în calitate de șef al administrației aparatului prezidențial pe consilierul său în problemele juridice, care este și avocatul personal al oligarhului Igor Kolomoiskii, Andrei Bogdan. Ordinul a fost publicat pe site-ul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 14:34

OPINIA EXPERTULUI // Rusia PIERDE timpul și Transnistria

Rusia pierde timpul în situaţia cu Transnistria şi toate acestea se pot sfârşi foarte trist, consideră analistul politic Alexandr Angheli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 10:05

Jurnalist: Faptul că blocul ACUM încă până la alegeri a semnat că nu va negocia cu nimeni, iar negocierea este principalul instrument al activității politice, înseamnă că este vorba de lipsă de rațiune

Atunci când o formațiune politică face greșeli și insistă pe acestea până în pânzele albe, acestea sunt simptome îngrijorătoare și înseamnă o boală politică incurabilă care duce, inevitabil, la o moarte politică. Despre aceasta spune jurnalistul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Mai 2019, ora: 09:55

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 MAI 2019. SOARELE A INTRAT ÎN ZODIA GEMENI

Horoscopul zilei de 22 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22 mai 2019 spune...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 21:59

Ironic: după demiterea de către oligarhul Usmanov a redacției politice de la Kommersant, articolele politice sunt scrise de ”luptătorul cu oligarhii” din Moldova, Soloviov

După concedierea redacției politice a ziarului Kommersant, deținute de oligarhul rus Alișer Usmanov, articolele politice sunt scrise de Vladimir Soloviov. Ultimul dintre acestea vizează învestirea oficială a noului președinte al Ucrainei Vladimir Zelenski și a provocat reacții...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:13

Un deputat socialist prezintă câteva argumente, care arată că Maia Sandu și Andrei Năstase nu au habar de legislația Republicii Moldova

Așa-zisa ședință specială a Parlamentului, convocată astăzi de deputații blocului politic ACUM este un spectacol de prost gust, montat de Andrei Năstase și Maia Sandu. Este reacția deputatului PSRM Grigore Novac, publicată pe Facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:12

Sandu, răspuns la solicitarea de verificare a veniturilor lui Năstase: dacă nu poate justifica legalitatea lor, să răspundă conform legii

Orice funcționar trebuie să fie verificat pentru confirmarea legalității veniturilor și provenienței proprietăților. Iar dacă nu va putea să justifice legalitatea lor – să dea socoteală în fața legii. Astfel a comentat liderul PAS, Maia Sandu, demersul democratului Sergiu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:08

FAGURA - prima platformă inovatoare de investiții a fost lansată în cadrul primei conferințe FinTech din Moldova

FAGURA - prima platformă inovatoare de investiții a fost lansată în cadrul primei conferințe FinTech din Moldova

 În cadrul primei conferințe de FinTech din Moldova, care a avut loc pe 17 mai 2019 la Chișinău, a fost lansată oficial opțiunea de investiții pe Fagura.com, o platformă inovatoare care permite oamenilor să se împrumute sau să investească bani fără ajutorul băncilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 16:10

Blogger: Avem dreptul să cunoaștem de unde Năstase este milionar, are case în Moldova și Germania, mașini scumpe și bani pentru călătoriile la Frankfurt

Bloggerul Corneliu Gandrabur speră că autoritățile germane, dar și Fiscul din Moldova vor furniza informații privind veniturile reale ale liderului PPDA Andrei Năstase, dar și impozitele plătite de acesta și colegii săi din blocul politic ACUM. O interpelare în acest sens a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 15:20

Cum arată Arena Chișinău și la ce etapă sunt lucrările de construcție (VIDEO)

Lucrările de renovare a Arenei Chișinău sunt în toi. Astăzi, fostul președinte al Parlamentului și vicepreședintele PDM, Andrian Candu a mers la fața locului pentru a vedea la ce stare sunt lucrările.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 14:25

MILIARDE DE RUBLE, depistate în casa unui colonel FSB din Rusia. Banii erau ţinuţi în genţi şi cutii (VIDEO)

MILIARDE DE RUBLE, depistate în casa unui colonel FSB din Rusia. Banii erau ţinuţi în genţi şi cutii (VIDEO)

Aproape 12 miliarde de ruble, echivalentul a 186 milioane de dolari SUA, au fost găsite în casele angajaţilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, care au fost reţinuţi pentru corupţie. Este vorba despre Kiril Cerkalin, care activa în cadrul departamentului pentru...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)