Astăzi 7 Decembrie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la 6 Decembrie 2019
Abonamente

Ultima oră 8 Februarie 2014, ora 14:10

INTERVIU: Ungaria SPECULEAZĂ IDEEA EUROPEI UNITE

Marime Font

Interviu cu Ferdinand Vrabel, Doctor în istorie din Bratislava, Slovacia
 

Într-un interviu acordat revistei noastre, amba­sa­dorul slovac la Bucureşti, E. S. Jan Gabor, observa pe bună dreptate: "În toate ţările vecine cu Ungaria, există nu o problemă a poporului ma­ghiar, ci o problemă a elitelor maghiare. Este refuzul dige­rării istoriei. Aceste elite nu pot, nu vor să digere is­toria". Acest adevăr l-am conteplat aievea săptămâ­nile trecute, când i-am văzut pe liderii maghiari din Ro­mânia conducând mulţimile la mitingul (ilegal) al autonomiei teritoriale a aşa-zisului ţinut secuiesc. Mai ceva ca nişte jandarmi cu pene de cocoş, din anii de dureroasă aducere aminte, liderii politici maghiari nu mai conteneau în a-şi debita la televiziuni primitivele lor sindromuri izolaţioniste, vizând destrămarea statu­lui unitar şi naţional român. Aceşti politicieni, mane­vraţi ca nişte păpuşi de la Budapesta, se vedea clar că nu sunt capabili să digere istoria. În urma unei discuţii, la Bratislava, cu istoricul Ferdinand Vrabel, mi-am dat seama că slovacii îi cunosc mai bine decât românii pe liderii maghiari, iar demnitatea cu care aceştia îşi protejează interesele naţionale este cu mult peste "europenismul" şi bonjurismul păgubos al unor "elite" de la Bucureşti sau Cluj-Napoca.

"Tratatul de la Trianon ar trebui aniversat de maghiari, nu «comemorat»"


- Cum s-a desfăşurat procesul maghiarizării în Slovacia, ţinând seama că ţara dvs. a fost parte a Regatului Ungar, până în 1918?

- Maghiarizarea a fost o preocupare de secole a Bu­dapestei, dar, scăpată de cenzura Vienei la 1867, când con­ducerea imperiului a devenit bicefală, s-a manifes­tat cu furie până în 1918. Având o componentă ma­ghiară de sub 50% din întreaga populaţie a Regatului, conducătorii de la Budapesta au dorit să-şi împlinească visul milenar de a avea o ţară pură din punct de vedere etnic. Imediat după 1867, au desfiinţat toate şcolile generale şi liceele în limba slovacă şi au desfiinţat instituţia "Matica Slovenska" - un fel de minister al cul­turii pentru poporul nostru, cu sediul în oraşul Martin, care coordona un muzeu etnografic, o editură, redacţii de ziare şi altele. Pretextul? Este o insti­tuţie politică; dar a fost o minciună a stăpânitorilor maghiari, ca atâtea altele. Era o instituţie pur culturală, care men­ţinea identitatea noastră ca popor şi ne ajuta să evităm maghiarizarea. Următorul pas a fost obligaţia de a ţine slujbele biericeşti în limba maghiară şi obli­garea tinerilor încorporaţi în armată de a învăţa aceeaşi lim­bă. Aşadar, primele instrumente ale maghiarizării au fost şcoala şi biserica; următorul a fost armata.

- Extremiştii maghiari, oriunde s-ar afla, deplâng pe toate căile Tratatul de la Trianon, care ar fi un "dictat umilitor". Cum văd slovacii această stranie lamentaţie, care durează din 1920?

- Tratatul de la Trianon ar trebui aniversat de ma­ghiari, nu "comemorat". El le aduce primul stat cu ade­vărat maghiar, cu o populaţie pur maghiară (dacă ignorăm minorităţile română şi slovacă, maghiarizate în forţă după semnarea Tratatului, în ciuda unor preve­deri care garantează drepturile minoritare, agreate doar formal de guvernul de la Budapesta). Din păcate, ex­tremiştii maghiari confundă voit statul maghiar cu sta­tul ungar. Şi noi, slovacii, şi voi, românii transil­văneni, am făcut parte din Regatul Ungar. Niciun popor care a trăit în Ungaria Mare nu doreşte să se în­toarcă în tre­cut. Ceea ce fac ei pretutindeni este retorică naţio­na­listă de factură primitivă, iar supărarea pe Trianon este un non sens.

- În 1940, nordul Transilvaniei a fost cedat Un­ga­riei prin Diktatul de la Viena. Şi Slovacia a pierdut o parte a teritoriului său în acea perioadă?

- A pierdut, dar înainte de război, în 1938, prin În­ţelegerea de la München, când miniştrii de externe ai Germaniei naziste şi Italiei fasciste, Ribbentrop şi Ciano, au dictat anexarea la Ungaria a unei părţi din Slo­vacia. Deşi, în cadrul acestui rapt te­ritorial, au fost "mutaţi" în altă ţară peste 270.000 de slovaci, Ungaria nu a fost mulţumită şi a cerut anexarea întregii Slo­va­cii. Această situaţie a durat până în 1945, când, în prin­cipal, armata română ne-a eliberat de sub jugul ma­ghiar şi nazist. La Zvolen, lângă Banska Bystrica, zac 10.384 de eroi din Carpaţi, în cel mai mare cimitir ro­mânesc din afara graniţelor României. Nu este întâm­plător că românii şi-au dat viaţa să ne elibereze de sub maghiari. Slovacia şi România au multe în comun din punct de vedere istoric, aşa că am fi bucuroşi să vedem relaţiile româno-slovace mult mai strânse decât sunt acum.

"Slovacia nu a acceptat dubla cetăţenie a maghiarilor"

- În România există mai multe partide maghiare, constituite pe criterii etnice. Aveţi aceeaşi situaţie în Slovacia?

- Desigur. Au tot dreptul să aibă propriile lor par­tide etnice, dar este regretabil că n-au învăţat lecţiile istoriei. Repetă aceleaşi greşeli din perioada interbe­lică şi se comportă ca un duşman al statului slovac, plângându-se tot timpul la Bruxelles că sunt opresaţi, aşa cum făceau în anii '30, la Geneva. Au toate drep­tu­rile posibile, dar vor mai mult; vor schimbări po­litice, vor revenirea la graniţele dinainte de Trianon sau, în cel mai rău caz, la cele din 1938, de după Dik­tat. Cred că acelaşi lucru îl urmăresc în Transilvania. Cu toate acestea, populaţia maghiară nu se confundă cu liderii săi politici, trăind foarte bine împreună cu slovacii, aşa cum ştiu că se întâmplă şi în Transilvania, unde relaţiile româno-maghiare sunt normale. Nu toţi maghiarii gândesc ca Tökes. Când extremiştii ma­ghiari se duc cu jalba în proţap la UE, plângându-se că n-au drepturi, le amintim responsabililor de la Bruxelles că în Slovacia trăiesc foarte bine peste 500.000 de ma­ghiari. Unde este opresiunea?

- Care este situaţia dublei cetăţenii în Slovacia? România a acceptat ca maghiarii din Transilvania şi chiar românii să obţină cetăţenia statului ungar.

- Slovacia nu acceptă aşa ceva. Poate că în Ro­mânia este alta situaţia, dar personal mă tem de dubla cetăţenie. Văd aici un pericol major: mâine, poimâine, vor veni nişte politicieni cu capul înfierbântat de la Budapesta şi vor cere pentru Ungaria acele teritorii unde locuiesc cetăţeni ungari. Organismele UE nu se vor putea opune din punct de vedere al dreptului inter­naţional.

- În Slovacia au fost retrocedate, aşa cum s-a întâmplat în România, organizaţiilor maghiare, bise­ricilor şi urmaşilor grofilor pădurile, centrele ora­şe­lor, castelele şi şcolile?

- Au fost date bisericilor unele proprietăţi, unele mici terenuri, dar nu în masă, aşa cum s-a întâmplat în România. Pentru noi pare absurd ceea ce se petrece în Transilvania, în domeniul restitutio in integrum. Nu ştiu dacă s-a mai aplicat în vreo fostă ţară comunistă acest principiu pernicios şi plin de pericole.

"Noi, slovacii, nu vrem o nouă Ungarie Mare"

- În condiţiile în care graniţele dispar în UE şi iau naştere Statele Unite ale Europei, maghiarii fac tot posibilul să se izoleze, să-şi creeze autonomii te­ri­toriale pe criterii etnice. Ce urmăresc, de fapt, liderii naţionalişti de la Budapesta şi partidele extremiste din unele ţări?

- Părerea mea e că, speculând ideea Europei Unite, Ungaria doreşte să reînvie Regatul lui Ştefan. Aşa simt. Am studiat mult acest aspect. Şi trebuie s-o spun: nu sunt pur slovac. Sunt şi maghiar, pentru că am moş­tenit din familie şi rude maghiare. Sunt şi polonez şi ger­man. De aceea am detaşarea să privesc cu obiec­tivitate situaţia. Ceea ce ştiu în prezent este că noi, cei din Slovacia, nu vrem o nouă Ungarie Mare. Pe de altă parte, ştim că Budapesta nu înţelege că, despărţindu-se de Cehia, Slovacia este independentă şi nu doreşte să revină sub dominaţie maghiară. Ei cred în conti­nuare că ne vom întoarce în Regat cu mare bucurie. Nu există o percepţie mai falsă! Cum spunea un diplomat en­­glez interbelic, maghiarii sunt bolnavi din cauza is­toriei. Nu realizează că, deşi Regatul Ungar a fost un stat multinaţional, în care ei au fost naţiunea con­ducă­toare, astăzi sunt egali cu noi, cu sârbii şi româ­nii. Nu vor să înţeleagă. O ţin într-una cu refa­ce­rea Ungariei Mari, plângându-se pretutindeni că sunt "stăpânii de­po­sedaţi". Nu există guvern maghiar care să fi re­cu­noscut Trianonul. Este o dramă pe care elita maghiară o transmite pe toate căile cetăţenilor de rând, otrăvin­du-i picătură cu picătură, din grădiniţă până la univer­sitate şi mai departe, în artă, în cinematografie, în lite­ratură etc.

- Aţi afirmat că între România şi Slovacia, ca şi între toate ţările care au făcut parte din Imperiul Aus­tro-Ungar, ar trebui să existe o mai strânsă cola­borare, cel puţin în chestiunea maghiară. Cum vedeţi această colaborare?

- Mă gândesc să fim uniţi, să avem poziţii comune, şi noi, şi românii, şi sârbii, şi croaţii, şi cehii, chiar şi austriecii, faţă de pretenţiile tot mai aberante ale Un­gariei naţionaliste. Nu înţeleg prin asta reînvierea Micii Antante, dar trebuie să ne informăm reciproc şi să avem o voce comună la Bruxelles, devoalând adevărul de sub propaganda maghiară. E drept, Comisia Euro­peană nu este prea încântată şi se distanţează de ac­ţiunile insistente ale Budapestei, dar noi n-avem voie să lă­săm garda jos. Trebuie să privim în trecut şi să re­găsim exemplul strămoşilor. Îmi vin în minte slovacul Milan Hodza şi prietenul său Iuliu Maniu, care au ac­ţionat pe o singură voce în parlamentul ungar, sprijinin­du-se reciproc întru impunerea cauzelor naţionale româneşti din Transilvania şi a celor slovace. Hodza vorbea româneşte, studiase la Sibiu, şi se va dovedi, ca şi Maniu, un adevărat erou naţional. De ce să nu avem şi azi, în Parlamentul European, o singură voce ro­mâno-slovacă, de ce să nu fim uniţi, pentru a face faţă ofensivei neobosite a lobby-ului maghiar?

JAN MITAC - Doctorand în istorie din Bratislava

"Maghiarizarea este o obsesie istorică a maghiarilor"

Nu trebuie să uităm că maghiarizarea este o obsesie istorică a maghiarilor, izvorâtă din complexul lor de populaţie minoritară în propria ţară. Spre exemplu, ime­diat după 1918, când noile gra­niţe urmau să fie trasate, în su­dul Slovaciei a reînceput maghiari­za­rea. Cum noile autorităţi naţionale slovace nu aveau încă nicio ex­pe­rienţă în administraţie, ma­ghiarii au profitat de structurile adminis­trative din timpul imperiului şi au încercat să maghiarizeze la orice nivel al societăţii au putut, schim­bând nume de persoane, menţi­nând numai limba maghiară în şcoli şi biserici, afişând numele localităţilor exclusiv în maghiară etc. Pe de altă parte, trebuie spus că, deşi maghiarizarea a fost decla­rată prioritate a guvernului de la Budapesta, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, n-au reuşit să anihileze poporul slovac, aşa cum n-au reuşit să-i asimileze pe români în Transilvania. Şi, la fel ca în Carpaţi, majo­ritatea slovacilor au trăit în munţi, în zone îndepărtate, inac­cesibile, ceea ce le-a asigurat, ca şi românilor transil­văneni, o protecţie în plus. În context, nu putem uita nici rolul pe care l-a jucat diaspora slovacă din America. Pe lângă încurajare şi bani, de acolo ne-au fost trimise cărţi, abecedare, manuale şi ziare. Ne-a fost trimisă speranţă. Cum a spus poetul Pavol Hviezdo­slav: "Voi aţi emigrat pentru noi/ Şi ne-aţi alimentat cu speranţa că într-o zi/ Ne veţi ajuta să restaurăm tot ceea ce duşmanul a distrus...".
 
Sursa: formula-as.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 6 Decembrie 2019, ora: 23:59 de Mihai Taşcă

documente PARADOXURI COMUNISTE /// Călăii bunelului - idolii nepotului. Bunelul liderului PCRM, Vladimir Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic

PARADOXURI COMUNISTE /// Călăii bunelului - idolii nepotului. Bunelul liderului PCRM, Vladimir Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic Din editia print / Foto: ARHIVA TIMPUL

Bunelul liderului PCRM, Vladimir Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 17:58

Viorel Morari: Acuzațiile care mi se aduc, par a fi „trase la indigo” cu cele din aprilie 2019

Viorel Morari: Acuzațiile care mi se aduc, par a fi „trase la indigo” cu cele din aprilie 2019

 Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse prin intermediul unei scrisori anonime, intitulată „Mafia Procurorilor”, menționând că are un sentiment de „deja vu”, după ce, în primăvara...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 17:47

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 17:37

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în ianuarie-septembrie 2019, numărul infracţiunilor înregistrate a constituit 7.552 cazuri şi s-a majorat cu 325 cazuri, în comparaţie cu ianuarie-septembrie 2018. Infracţiunile comise pe teritoriul municipiului Chişinău...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 17:31

Mai multe incendii de pădure din Australia au fuzionat şi au creat un singur „mega-focar”, care arde de acum într-o manieră necontrolată la nord de Sydney, au anunţat vineri autorităţile locale, care şi-au recunoscut neputinţa în faţa flăcărilor devastatoare,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 17:28

Strămoşii oamenilor ar fi fost salvaţi de la extincţie de consumul de alcool, cred oamenii de ştiinţă care au studiat obiceiurile alimentare ale primatelor de acum milioane de ani, relatează The Independent. Evoluţia capacităţii de a metaboliza alcoolul e posibil să îi fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 16:17

Harta spionilor ruși infiltrați în Europa. Țările în care au activat rețele întregi de agenți ai Moscovei

Harta spionilor ruși infiltrați în Europa. Țările în care au activat rețele întregi de agenți ai Moscovei

Serviciile secrete americane în colaborare cu cele europene, semnalează o activitate tot mai intensă a GRU, serviciul de informații militare al Rusiei, pe teritoriul statelor europene.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 16:02

Acordul de cooperare dintre Chișinău și Kiev, care de mult timp nu mai este funcțional, va fi actualizat în curând. Primarul Capitalei Ion Ceban a făcut această declarație după o întrevedere cu primarul de Kiev, Vitali Kliciko. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 12:00

Ministrul de Externe de la București: Sprijinul României, inclusiv financiar al R.Moldova va fi reevaluat și condiționat STRICT DE ACȚIUNILE REALE, demonstrate de Guvernul socialist

Ministrul de Externe de la București: Sprijinul României, inclusiv financiar al R.Moldova va fi reevaluat și condiționat STRICT DE ACȚIUNILE REALE, demonstrate de Guvernul socialist

Noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, nu a fost nici pe departe preferatul președintelui Igor Dodon și candidatul pe care șeful statului să și-l fi dorit în fruntea Procuraturii Generale.

( ) Citeşte tot articolul

Media 6 Decembrie 2019, ora: 12:00

PORTRETUL STATALISTULUI MOLDOVEAN

PORTRETUL STATALISTULUI MOLDOVEAN Foto: colaj

1. Grăiesc moldovenește. 2. Al Doilea Război Mondial este Marele Război pentru apărarea Patriei. 3. 9 mai e ziua Biruinței asupra cotropitorilor fasciști. 4. Uniunea Sovietică a fost țara cu care mă mândresc cel mai mult. 5. Republica Moldova trebuie să intre în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:57

Ion Chicu: Executivul va intensifica dialogul cu autoritățile publice locale

Ion Chicu: Executivul va intensifica dialogul cu autoritățile publice locale

Premierul Ion Chicu a îndemnat reprezentanții adminstrațiilor locale să se concentreze pe soluționarea problemelor oamenilor și prioritizării acțiunilor pentru anul 2020. Declarația a fost făcută la Șoldănești, într-o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:37

Unitatea asasinilor GRU din Europa avea baza în Alpii francezi

Unitatea asasinilor GRU din Europa avea baza în Alpii francezi

Cincisprezece spioni ruși au folosit Alpii francezi ani de zile ca bază pentru operațiuni în toată Europa, dezvăluie ziarul francez „Le Monde”, care precizează că agenții cu baza în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței aparțineau unei unități de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:12

VIDEO/ Aproape 120 de copii, accidentași de automobile, în capitală. Majoritatea traversau neregulamentar

VIDEO/ Aproape 120 de copii, accidentași de automobile, în capitală. Majoritatea traversau neregulamentar

În Capitală, în anul 2019 au fost înregistrate 936 accidente rutiere cu vătămări corporale. Ca rezultat au avut de suferit 1109 persoane, dintre care 420 din accidentele produse, reprezintă accidentarea pietonilor. O mare parte dintre aceștia traversând...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Efectele uimitoare ale ceaiului de coji de portocale

Efectele uimitoare ale ceaiului de coji de portocale

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:00

Câteva mostre amuzante de „limbî moldovenaskî” pe care ar trebui să le vezi

Câteva mostre amuzante de „limbî moldovenaskî” pe care ar trebui să le vezi

TIMPUL a selectat câteva mostre de scrieri în „limba moldovenească”, în speranța că dodoniștii din RM vor simți diferența și vor recunoaște că vorbesc limba română:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:59

Ion Chicu: Înţeleg costurile care le atrage educaţia muzicală şi problemele cu care se confruntă școala și părinții

Ion Chicu: Înţeleg costurile care le atrage educaţia muzicală şi problemele cu care se confruntă școala și părinții

Cultura are nevoie de o atenție mai mare din partea Executivului, a declarat premierul Ion Chicu, în cadrul unei întrevederi cu elevii și profesorii școlii de muzică din orașul Șoldănești. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:41

Klaus Iohannis: Tăierile ilegale de lemn trebuie stopate. Datele sunt de speriat: jumătate din masa lemnoasă se taie ilegal

Klaus Iohannis: Tăierile ilegale de lemn trebuie stopate. Datele sunt de speriat: jumătate din masa lemnoasă se taie ilegal

Președintele Klaus Iohannis a spus că a vorbit astăzi cu ministrul Mediului despre situația defrișărilor ilegale și că a cerut măsuri ca acestea să fie stopate. „Am cerut de la Ministerul Mediului date foarte concrete și am discutat destul de mult pe această temă. Personal...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:34

A fost aleasă culoarea anului 2020

A fost aleasă culoarea anului 2020

Albastru clasic a fost declarat culoarea anului 2020 de către Pantone, o corporaţie celebră care stabileşte tendinţele în domeniu. Experții au ales-o, pentru că exprimă eleganţa prin simplitate, încredere şi profunzime în vremuri care necesită aceste calităţi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:30

Marele secret al lui Ludovic Orban! Face asta de 20 de ani. Nimeni nu știa

Marele secret al lui Ludovic Orban! Face asta de 20 de ani. Nimeni nu știa

S-a aflat marele secret al premierului Ludovic Orban! De 20 de ani acesta nu mai face acest lucru și este convins de acest principiu pe care-l urmează.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:28

VIDEO/ Accidentul matinal din capitală. POLIȚIA: „Preliminar, vinovat s-ar face șoferul ambulanței”

VIDEO/ Accidentul matinal din capitală. POLIȚIA: „Preliminar, vinovat s-ar face șoferul ambulanței”

O ambulanță care aparține unei firme private și o mașină nu au putut împărți o intersecție din capitală. Cele două vehicule s-au tamponat violent la intersecţia străzilor Ismail şi Alexandru Hâjdeu din sectorul Centru, în jurul orei 10.00. Potrivit ofițerului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 08:26

Accident de groază, în municipiul Chișinău. Un tren a tamponat un taxi. Șoferul și pasagera, la spital/ FOTO

Accident de groază, în municipiul Chișinău. Un tren a tamponat un taxi. Șoferul și pasagera, la spital/ FOTO

Accident d groază în localitatea Dobrogea din municipiul Chișinău. Un tren a tamponat un taxi. Șoferul și pasagera, la spital. Totul s-a întâmplat în seara de 05 decembrie, în jurul orei 19.30.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)