Astăzi 22 August 2019, Joi - Ultima actualizare la ora 11:58
Abonamente

Ultima oră 8 Februarie 2014, ora 14:10

INTERVIU: Ungaria SPECULEAZĂ IDEEA EUROPEI UNITE

Marime Font

Interviu cu Ferdinand Vrabel, Doctor în istorie din Bratislava, Slovacia
 

Într-un interviu acordat revistei noastre, amba­sa­dorul slovac la Bucureşti, E. S. Jan Gabor, observa pe bună dreptate: "În toate ţările vecine cu Ungaria, există nu o problemă a poporului ma­ghiar, ci o problemă a elitelor maghiare. Este refuzul dige­rării istoriei. Aceste elite nu pot, nu vor să digere is­toria". Acest adevăr l-am conteplat aievea săptămâ­nile trecute, când i-am văzut pe liderii maghiari din Ro­mânia conducând mulţimile la mitingul (ilegal) al autonomiei teritoriale a aşa-zisului ţinut secuiesc. Mai ceva ca nişte jandarmi cu pene de cocoş, din anii de dureroasă aducere aminte, liderii politici maghiari nu mai conteneau în a-şi debita la televiziuni primitivele lor sindromuri izolaţioniste, vizând destrămarea statu­lui unitar şi naţional român. Aceşti politicieni, mane­vraţi ca nişte păpuşi de la Budapesta, se vedea clar că nu sunt capabili să digere istoria. În urma unei discuţii, la Bratislava, cu istoricul Ferdinand Vrabel, mi-am dat seama că slovacii îi cunosc mai bine decât românii pe liderii maghiari, iar demnitatea cu care aceştia îşi protejează interesele naţionale este cu mult peste "europenismul" şi bonjurismul păgubos al unor "elite" de la Bucureşti sau Cluj-Napoca.

"Tratatul de la Trianon ar trebui aniversat de maghiari, nu «comemorat»"


- Cum s-a desfăşurat procesul maghiarizării în Slovacia, ţinând seama că ţara dvs. a fost parte a Regatului Ungar, până în 1918?

- Maghiarizarea a fost o preocupare de secole a Bu­dapestei, dar, scăpată de cenzura Vienei la 1867, când con­ducerea imperiului a devenit bicefală, s-a manifes­tat cu furie până în 1918. Având o componentă ma­ghiară de sub 50% din întreaga populaţie a Regatului, conducătorii de la Budapesta au dorit să-şi împlinească visul milenar de a avea o ţară pură din punct de vedere etnic. Imediat după 1867, au desfiinţat toate şcolile generale şi liceele în limba slovacă şi au desfiinţat instituţia "Matica Slovenska" - un fel de minister al cul­turii pentru poporul nostru, cu sediul în oraşul Martin, care coordona un muzeu etnografic, o editură, redacţii de ziare şi altele. Pretextul? Este o insti­tuţie politică; dar a fost o minciună a stăpânitorilor maghiari, ca atâtea altele. Era o instituţie pur culturală, care men­ţinea identitatea noastră ca popor şi ne ajuta să evităm maghiarizarea. Următorul pas a fost obligaţia de a ţine slujbele biericeşti în limba maghiară şi obli­garea tinerilor încorporaţi în armată de a învăţa aceeaşi lim­bă. Aşadar, primele instrumente ale maghiarizării au fost şcoala şi biserica; următorul a fost armata.

- Extremiştii maghiari, oriunde s-ar afla, deplâng pe toate căile Tratatul de la Trianon, care ar fi un "dictat umilitor". Cum văd slovacii această stranie lamentaţie, care durează din 1920?

- Tratatul de la Trianon ar trebui aniversat de ma­ghiari, nu "comemorat". El le aduce primul stat cu ade­vărat maghiar, cu o populaţie pur maghiară (dacă ignorăm minorităţile română şi slovacă, maghiarizate în forţă după semnarea Tratatului, în ciuda unor preve­deri care garantează drepturile minoritare, agreate doar formal de guvernul de la Budapesta). Din păcate, ex­tremiştii maghiari confundă voit statul maghiar cu sta­tul ungar. Şi noi, slovacii, şi voi, românii transil­văneni, am făcut parte din Regatul Ungar. Niciun popor care a trăit în Ungaria Mare nu doreşte să se în­toarcă în tre­cut. Ceea ce fac ei pretutindeni este retorică naţio­na­listă de factură primitivă, iar supărarea pe Trianon este un non sens.

- În 1940, nordul Transilvaniei a fost cedat Un­ga­riei prin Diktatul de la Viena. Şi Slovacia a pierdut o parte a teritoriului său în acea perioadă?

- A pierdut, dar înainte de război, în 1938, prin În­ţelegerea de la München, când miniştrii de externe ai Germaniei naziste şi Italiei fasciste, Ribbentrop şi Ciano, au dictat anexarea la Ungaria a unei părţi din Slo­vacia. Deşi, în cadrul acestui rapt te­ritorial, au fost "mutaţi" în altă ţară peste 270.000 de slovaci, Ungaria nu a fost mulţumită şi a cerut anexarea întregii Slo­va­cii. Această situaţie a durat până în 1945, când, în prin­cipal, armata română ne-a eliberat de sub jugul ma­ghiar şi nazist. La Zvolen, lângă Banska Bystrica, zac 10.384 de eroi din Carpaţi, în cel mai mare cimitir ro­mânesc din afara graniţelor României. Nu este întâm­plător că românii şi-au dat viaţa să ne elibereze de sub maghiari. Slovacia şi România au multe în comun din punct de vedere istoric, aşa că am fi bucuroşi să vedem relaţiile româno-slovace mult mai strânse decât sunt acum.

"Slovacia nu a acceptat dubla cetăţenie a maghiarilor"

- În România există mai multe partide maghiare, constituite pe criterii etnice. Aveţi aceeaşi situaţie în Slovacia?

- Desigur. Au tot dreptul să aibă propriile lor par­tide etnice, dar este regretabil că n-au învăţat lecţiile istoriei. Repetă aceleaşi greşeli din perioada interbe­lică şi se comportă ca un duşman al statului slovac, plângându-se tot timpul la Bruxelles că sunt opresaţi, aşa cum făceau în anii '30, la Geneva. Au toate drep­tu­rile posibile, dar vor mai mult; vor schimbări po­litice, vor revenirea la graniţele dinainte de Trianon sau, în cel mai rău caz, la cele din 1938, de după Dik­tat. Cred că acelaşi lucru îl urmăresc în Transilvania. Cu toate acestea, populaţia maghiară nu se confundă cu liderii săi politici, trăind foarte bine împreună cu slovacii, aşa cum ştiu că se întâmplă şi în Transilvania, unde relaţiile româno-maghiare sunt normale. Nu toţi maghiarii gândesc ca Tökes. Când extremiştii ma­ghiari se duc cu jalba în proţap la UE, plângându-se că n-au drepturi, le amintim responsabililor de la Bruxelles că în Slovacia trăiesc foarte bine peste 500.000 de ma­ghiari. Unde este opresiunea?

- Care este situaţia dublei cetăţenii în Slovacia? România a acceptat ca maghiarii din Transilvania şi chiar românii să obţină cetăţenia statului ungar.

- Slovacia nu acceptă aşa ceva. Poate că în Ro­mânia este alta situaţia, dar personal mă tem de dubla cetăţenie. Văd aici un pericol major: mâine, poimâine, vor veni nişte politicieni cu capul înfierbântat de la Budapesta şi vor cere pentru Ungaria acele teritorii unde locuiesc cetăţeni ungari. Organismele UE nu se vor putea opune din punct de vedere al dreptului inter­naţional.

- În Slovacia au fost retrocedate, aşa cum s-a întâmplat în România, organizaţiilor maghiare, bise­ricilor şi urmaşilor grofilor pădurile, centrele ora­şe­lor, castelele şi şcolile?

- Au fost date bisericilor unele proprietăţi, unele mici terenuri, dar nu în masă, aşa cum s-a întâmplat în România. Pentru noi pare absurd ceea ce se petrece în Transilvania, în domeniul restitutio in integrum. Nu ştiu dacă s-a mai aplicat în vreo fostă ţară comunistă acest principiu pernicios şi plin de pericole.

"Noi, slovacii, nu vrem o nouă Ungarie Mare"

- În condiţiile în care graniţele dispar în UE şi iau naştere Statele Unite ale Europei, maghiarii fac tot posibilul să se izoleze, să-şi creeze autonomii te­ri­toriale pe criterii etnice. Ce urmăresc, de fapt, liderii naţionalişti de la Budapesta şi partidele extremiste din unele ţări?

- Părerea mea e că, speculând ideea Europei Unite, Ungaria doreşte să reînvie Regatul lui Ştefan. Aşa simt. Am studiat mult acest aspect. Şi trebuie s-o spun: nu sunt pur slovac. Sunt şi maghiar, pentru că am moş­tenit din familie şi rude maghiare. Sunt şi polonez şi ger­man. De aceea am detaşarea să privesc cu obiec­tivitate situaţia. Ceea ce ştiu în prezent este că noi, cei din Slovacia, nu vrem o nouă Ungarie Mare. Pe de altă parte, ştim că Budapesta nu înţelege că, despărţindu-se de Cehia, Slovacia este independentă şi nu doreşte să revină sub dominaţie maghiară. Ei cred în conti­nuare că ne vom întoarce în Regat cu mare bucurie. Nu există o percepţie mai falsă! Cum spunea un diplomat en­­glez interbelic, maghiarii sunt bolnavi din cauza is­toriei. Nu realizează că, deşi Regatul Ungar a fost un stat multinaţional, în care ei au fost naţiunea con­ducă­toare, astăzi sunt egali cu noi, cu sârbii şi româ­nii. Nu vor să înţeleagă. O ţin într-una cu refa­ce­rea Ungariei Mari, plângându-se pretutindeni că sunt "stăpânii de­po­sedaţi". Nu există guvern maghiar care să fi re­cu­noscut Trianonul. Este o dramă pe care elita maghiară o transmite pe toate căile cetăţenilor de rând, otrăvin­du-i picătură cu picătură, din grădiniţă până la univer­sitate şi mai departe, în artă, în cinematografie, în lite­ratură etc.

- Aţi afirmat că între România şi Slovacia, ca şi între toate ţările care au făcut parte din Imperiul Aus­tro-Ungar, ar trebui să existe o mai strânsă cola­borare, cel puţin în chestiunea maghiară. Cum vedeţi această colaborare?

- Mă gândesc să fim uniţi, să avem poziţii comune, şi noi, şi românii, şi sârbii, şi croaţii, şi cehii, chiar şi austriecii, faţă de pretenţiile tot mai aberante ale Un­gariei naţionaliste. Nu înţeleg prin asta reînvierea Micii Antante, dar trebuie să ne informăm reciproc şi să avem o voce comună la Bruxelles, devoalând adevărul de sub propaganda maghiară. E drept, Comisia Euro­peană nu este prea încântată şi se distanţează de ac­ţiunile insistente ale Budapestei, dar noi n-avem voie să lă­săm garda jos. Trebuie să privim în trecut şi să re­găsim exemplul strămoşilor. Îmi vin în minte slovacul Milan Hodza şi prietenul său Iuliu Maniu, care au ac­ţionat pe o singură voce în parlamentul ungar, sprijinin­du-se reciproc întru impunerea cauzelor naţionale româneşti din Transilvania şi a celor slovace. Hodza vorbea româneşte, studiase la Sibiu, şi se va dovedi, ca şi Maniu, un adevărat erou naţional. De ce să nu avem şi azi, în Parlamentul European, o singură voce ro­mâno-slovacă, de ce să nu fim uniţi, pentru a face faţă ofensivei neobosite a lobby-ului maghiar?

JAN MITAC - Doctorand în istorie din Bratislava

"Maghiarizarea este o obsesie istorică a maghiarilor"

Nu trebuie să uităm că maghiarizarea este o obsesie istorică a maghiarilor, izvorâtă din complexul lor de populaţie minoritară în propria ţară. Spre exemplu, ime­diat după 1918, când noile gra­niţe urmau să fie trasate, în su­dul Slovaciei a reînceput maghiari­za­rea. Cum noile autorităţi naţionale slovace nu aveau încă nicio ex­pe­rienţă în administraţie, ma­ghiarii au profitat de structurile adminis­trative din timpul imperiului şi au încercat să maghiarizeze la orice nivel al societăţii au putut, schim­bând nume de persoane, menţi­nând numai limba maghiară în şcoli şi biserici, afişând numele localităţilor exclusiv în maghiară etc. Pe de altă parte, trebuie spus că, deşi maghiarizarea a fost decla­rată prioritate a guvernului de la Budapesta, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, n-au reuşit să anihileze poporul slovac, aşa cum n-au reuşit să-i asimileze pe români în Transilvania. Şi, la fel ca în Carpaţi, majo­ritatea slovacilor au trăit în munţi, în zone îndepărtate, inac­cesibile, ceea ce le-a asigurat, ca şi românilor transil­văneni, o protecţie în plus. În context, nu putem uita nici rolul pe care l-a jucat diaspora slovacă din America. Pe lângă încurajare şi bani, de acolo ne-au fost trimise cărţi, abecedare, manuale şi ziare. Ne-a fost trimisă speranţă. Cum a spus poetul Pavol Hviezdo­slav: "Voi aţi emigrat pentru noi/ Şi ne-aţi alimentat cu speranţa că într-o zi/ Ne veţi ajuta să restaurăm tot ceea ce duşmanul a distrus...".
 
Sursa: formula-as.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 August 2019, ora: 11:58

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 11:56

Medicul unui spitalul din Arhanghelsk, unde au fost tratate victimele exploziei de pe platforma de testare marina de lângă Severodvinsk, i s-a spus că cesiul radioactiv 137 găsit în corpul său a apărut după călătoria sa în Thailanda. „Unde e Thailanda e și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 11:23

Ar fi cerut 30 000 de lei pentru două permise de conducere. Un bărbat din raionul Ungheni, cercetat penal de CNA pentru trafic de influență

Ar fi cerut 30 000 de lei pentru două permise de conducere. Un bărbat din raionul Ungheni, cercetat penal de CNA pentru trafic de influență

Un bărbat din raionul Ungheni a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 14 600 de lei şi de la altul 800 de euro, sub pretextul că i-ar putea ajuta să obțină mai uşor permisele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 11:19

Primăria municipiului Orhei continuă lucrările de construcție și reparație a străzilor din localitate la inițiativa lui Ilan ȘOR. Până la sfârșitul acestei săptămâni urmează să fie finisate lucrările de modernizare a străzii S. Lazo, cu o lungime de peste 700 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 10:59

Salariile mici, prețurile ridicate și viitorul copiilor alungă moldovenii din țară

Salariile mici, prețurile ridicate și viitorul copiilor alungă moldovenii din țară

Schimbarea puterii la Chișinău a reanimat speranța moldovenilor că situația economică a țării se va îmbunătăți. Deocamdată, schimbările se lasă așteptate în condițiile în care sunt făcute cu jumătăți de măsură. Or, cei mai mulți moldoveni sun dezamăgiți...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 10:10

Valeriu Munteanu va candida pentru postul de Primar al Chișinăului din partea Uniunii Salvați Basarabia

Valeriu Munteanu va candida pentru postul de Primar al Chișinăului din partea Uniunii Salvați Basarabia

Uniunea Salvați Basarabia și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 10:06

Leul SCADE față de euro și dolar

Leul SCADE față de euro și dolar

De la începutul săptămânii, cotația oficială dolarului a urcat cu 24 de bani, iar prețul monedei euro a urcat cu tocmai 35 de bani - semn că valuta este solicitată la sfârșit de vară.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 09:34

România ar TREBUI să blocheze tranzitarea spațiului său aerian de către Ministrul Apărării al Federației Ruse Serghei Șoigu

România ar TREBUI să blocheze tranzitarea spațiului său aerian de către Ministrul Apărării al Federației Ruse Serghei Șoigu

Vizita ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, la Chișinău, pe 24 august, nu va fi una oficială, întrucât Guvernul nu a fost notificat în timp util și nu au fost făcute demersurile necesare, afirmă premierul Maia Sandu, oferind astfel o șansă României să nu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 09:12

Optimism cu privire la un acord privind BREXIT, după întâlnirea Merkel - Boris Johnson

Optimism cu privire la un acord privind BREXIT, după întâlnirea Merkel - Boris Johnson

Cancelarul german Angela Merkel şi-a reiterat miercuri apelul pentru ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană printr-un acord negociat, în timpul unei conferinţe de presă comune cu premierul britanic Boris Johnson.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 07:44

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că SUA sunt în prezent în măsură să desfăşoare o nouă rachetă de croazieră cu lansare terestră în România şi Polonia, un scenariu pe care îl consideră drept o ameninţare la care Moscova trebuie să reacţioneze, informează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 07:23

Concertul lui Igor Dodon va avea loc, chiar dacă Guvernul a declarat zilele de 23 şi 24 august zile de doliu

Concertul lui Igor Dodon va avea loc, chiar dacă Guvernul a declarat zilele de 23 şi 24 august zile de doliu

Igor Dodon spune că nu este la curent cu decizia Guvernului de a desemna zilele de 23 şi 24 august zile de doliu şi că oricum concertul preconizat pentru data de 24 august va avea loc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 05:15

BANCUL zilei

BANCUL zilei

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 22 August 2019, ora: 04:09

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 AUGUST 2019. SĂGETĂTORII SE POT ÎNDRĂGOSTI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 AUGUST 2019. SĂGETĂTORII SE POT ÎNDRĂGOSTI

 aHoroscopul zilei de 22 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 00:45

Guvernul a decis să-i ofere 100 000 de lei lui Val Butnaru, directorul postului pro-guvernamental JurnalTV

Guvernul a decis să-i ofere 100 000 de lei lui Val Butnaru, directorul postului pro-guvernamental JurnalTV

Cabinetul de miniștri a aprobat lista laureaților Premiului Național, ediția 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 August 2019, ora: 00:37

CEARTĂ PUBLICĂ la GUVERN între Sandu și Năstase: „În ședințe trebuie să respectăm regulamentul”, a spus premierul, după ce Năstase a citit de pe foaie o declarație a partidului său

CEARTĂ PUBLICĂ la GUVERN între Sandu și Năstase: „În ședințe trebuie să respectăm regulamentul”, a spus premierul, după ce Năstase a citit de pe foaie o declarație a partidului său

Premierul Maia Sandu ne-a obișnuit să prezideze ședințele de Guvern extrem de binedispusă, inclusiv cu zâmbetul pe buze, dar astăzi a afișat un ton grav pe tot parcursul ședinței Cabinetului de miniștri.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 22 August 2019, ora: 00:13

Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect: Ordinea cuvintelor (topica)

Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect: Ordinea cuvintelor (topica) Din editia print / Foto: yakult.altpixel.com

În propoziţiile de mai jos, ordinea cuvintelor nu este cea corectă: 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 21:50

Procurorul Dumitru Robu, vrea să aplice în privința judecătorilor Curții Constituționale articolul 307 CP, criticat de ICJ, CCM și Comisia de la Veneția

Procurorul Dumitru Robu, vrea să aplice în privința judecătorilor Curții Constituționale articolul 307 CP, criticat de ICJ, CCM și Comisia de la Veneția

Procurorul general interimar Dumitru Robu a depus azi o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită judecătorilor constituționali să-i explice dacă Constituția permite angajarea răspunderii penale a judecătorilor Curții Constituționale în baza Articolului 307 din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 17:09

BREAKING / Ion Şoltoianu care l-a împușcat pe Ion Stratulat (acționar la Elat) și condamnat pentru omor și șantaj a fost ELIBERAT ASTĂZI după doar 6 ani de închisoare

BREAKING / Ion Şoltoianu care l-a împușcat pe Ion Stratulat (acționar la Elat) și condamnat pentru omor și șantaj a fost ELIBERAT ASTĂZI după doar 6 ani de închisoare Foto: Ion Șoltoianu

Instanța a constatat că acesta a fost ținut în „condiții inumane” și a fost astfel eliberat, informează publicația pro-rusească KP.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 17:01

Vicepreședintele Platformei DA cere demisia judecătorilor Curții Constituționale dar și a GUVERNANȚILOR

Vicepreședintele Platformei DA cere demisia judecătorilor Curții Constituționale dar și a GUVERNANȚILOR

Fostul ministru al Justiției în Guvernul Sandu, vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Stanislav Pavlovschi, critică dur acțiunile colegilor săi aflați la guvernare, după situația care s-a creat la Curtea Constituțională (CC).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 16:06

Năstase reacție nervoasă: „Domnul Popșui nu POATE să-mi facă nici mie și nimănui din PPDA agenda”

Năstase reacție nervoasă: „Domnul Popșui nu POATE să-mi facă nici mie și nimănui din PPDA agenda”

Ministrul Afacerilor Interne și liderul PPDA, Andrei Năstase, este extrem de deranjat de faptul că vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, a declarat că dânsul va fi candidatul Blocului „ACUM” la funcția de primar al municipiului Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 15:52

Încă un deputat din ACUM îi cere DEMISIA lui ex-deputatului socialist Țurcan din funcția de Președinte al CC

Încă un deputat din ACUM îi cere DEMISIA lui ex-deputatului socialist Țurcan din funcția de Președinte al CC

Iurie Reniță, consideră că demisia lui Țurcan din funcția de președinte al CC este o chestiune de onoare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 15:31

PSRM nu va avea un candidat la alegerile parlamentare în circumscripția din Europa

PSRM nu va avea un candidat la alegerile parlamentare în circumscripția din Europa

Partidul Socialiștilor va avea doar trei candidați la alegerile parlamentare noi care vor avea loc în circumscripții pe 20 octombrie, odată cu alegerile locale. Partidul a decis să nu înainteze pe nimeni în circumscripția Nr. 50 Europa de Vest, fiind conștienți de faptul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 August 2019, ora: 14:31

Greceanîi îi crede pe moldoveni proști? „Nu poate fi vorba de politizarea CCM. Țurcan nu mai este membru al partidului”

Greceanîi îi crede pe moldoveni proști? „Nu poate fi vorba de politizarea CCM. Țurcan nu mai este membru al partidului”

Consiliul Republican al PSRM a acceptat astăzi cererea lui Vladimir Țurcan prin care a renunțat la calitatea de membru al partidului. Despre a sta a anunțat Zinaida Greceanîi după ședința Consiliului.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)