Astăzi 28 Martie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 18:43
Abonamente

Actualitate 31 Ianuarie 2020, ora 15:00

Thierry Wolton: „Comunismul este ca un cancer”

Marime Font

 Thierry Wolton, jurnalist, scriitor și istoric, se va afla, în zilele următoare, în România, pentru a-şi lansa, în câteva oraşe, primul volum al trilogiei „O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică”, publicată de Humanitas, volum dedicat călăilor comunismului. Regim pe care îl defineşte ca fiind „un cancer ce se dezvoltă pe baza slăbiciunii societăţilor, aşa cum o face boala în corpul uman, profitând de deficienţele sistemului imunitar”.

 În interviul pe care mi l-a acordat, Thierry Wolton vorbeşte despre cauzele succesului comunismului la noi, dar şi în lume – a reuşit să acapareze, pentru zeci de ani, o mare parte a globului –, despre motivele susţinerii acestuia de către mare parte din intelectualii din Occident, despre motivele lipsei unui proces al criminalilor comunismului, după modelul procesului de la Nürnberg, şi vinovăţia globală de care se poate vorbi, despre revoluţia sângeroasă din Decembrie 1989 şi eşecul procesului care a urmat, despre planul lui Gorbaciov pentru România, dar şi despre revirimentul naţionalismului şi pericolul pe care îl reprezintă.„Comunismul a dezvoltat naţionalismul pentru a satisface un complex vechi”


Domnule Thierry Wolton, primele două volume ale monumentalei dumneavoastră trilogii le consacraţi celor 26 de ţări în care comunismul a fost la putere în secolul XX și afirmați că, în esență, toate regimurile comuniste au fost identice, fiind vorba despre un comunism generic mai ales în statele în care a fost impus de Armata Roșie. Dar că, totuși, sub formula generică s-au dezvoltat mai multe tipuri de comunism. Cel din România – condusă aproape 50 de ani de regimuri comuniste – unde l-ați încadra?

Modelul comunist care a fost aplicat peste tot este cel dezvoltat de Lenin: o ideologie unică, un partid unic, un lider unic, cu un mod similar de funcţionare (birou politic, comitet central, celule etc.) şi aceasta indiferent de geografia, istoria, cultura ţărilor vizate. În acest sens putem vorbi despre comunismul generic. Ceea ce nu înseamnă că sistemul nu s-a adaptat la diferite contexte. În general, comunismul este ca un cancer, se dezvoltă pe baza slăbiciunii societăţilor, aşa cum o face boala în corpul uman, profitând de deficienţele sistemului imunitar.

Loading...


În ceea ce priveşte România, o ţară în criză de identitate, din cauza poziţiei sale geografico-istorice, prinsă între Imperiul Austro-Ungar şi civilizaţia turcofonă, comunismul a dezvoltat naţionalismul pentru a satisface un complex vechi. Republica Socialistă România a fost un bun exemplu de naţional-comunism cu Ceauşescu, aşa cum se întâmplă astăzi şi în China, de exemplu.

De ce, vorbind despre integrarea României și a Ungariei în tabăra socialistă, după 1945, aţi invocat, metaforic, în primul volum al Istoriei mondiale a comunismului, „tactica salamului”?

Tactica salamului este o expresie a comunistului maghiar Mátyás Rákosi, care constă în confiscarea puterii puţin câte puţin, cu felia, dacă vrem, ca atunci când cineva mănâncă o bucată de salam. În primul rând, forţele de securitate (Poliţie, Armată), apoi presa, cultura pentru propagandă, economia etc. Această tactică a fost aplicată în mai multe ţări estice, unde comuniştii postbelici reprezentau o minoritate extrem de redusă. Au fost nevoiţi, deci, să acţioneze în etape, cu sprijinul Armatei Roşii, înainte de a acapara toată puterea. Nu are nimic de-a face cu lovitura de stat din octombrie a lui Lenin, sau dobândirea puterii în China prin război civil, care au adus Rusia şi China dintr-o dată în comunism.


Comunismul a fost întotdeauna impus poporului de o minoritate de oameni care au preluat puterea prin forţă”


Nazismul s-a manifestat prin călăi germani, într-o perioadă relativ scurtă. Comunismul a reuşit să aibă călăi de mai multe naţionalităţi, şi o face de zeci de ani. Cum se explică această situaţie?

Nazismul era o ideologie totalitară exclusivistă: exista poporul ales şi „ceilalţi”. Deci, pentru a fi călău, trebuia să faci parte din acest popor ales. Comunismul, la fel de totalitar, se adresează tuturor popoarelor pe care se pretinde că le eliberează, deci cei care şi-au înmuiat mâinile în sânge pentru „binele umanităţii” au fost diverşi şi numeroşi. De altfel, această diversitate a făcut ca aceşti complici ai crimelor comuniste să depăşească cu mult numărul celor ai crimelor naziste

În anii 80, spuneți, 26 de state erau adepte ale marxism-leninismului, iar 14 dintre ele erau conduse de mai mult de 30 de ani de un partid comunist, țări a căror populație însuma aproape 35 la sută din totalul populației planetei… Ce credeți că a generat succesul pe care comunismul l-a înregistrat în secolul XX? Chiar au crezut milioane de oameni în ideologia pe care s-a bazat acesta?

Nu a existat niciodată o revoluţie comunistă în lume, în sensul unei mişcări populare care ia puterea pentru a instaura acest sistem în sine. Comunismul a fost întotdeauna impus poporului de o minoritate de oameni (de obicei, ideologi intelectuali) care au preluat puterea prin forţă (lovitura de stat din octombrie 1917, războiul civil din China, războaiele de eliberare naţională în imperiile coloniale, maquis în Cuba etc.). Deci, nu putem vorbi de succesul comunismului ca fenomen de aderare voluntară a unei majorităţi. Chiar dacă, odată ce puterea a fost acaparată, şi o parte a populaţiei i s-a alăturat, din oportunism politic, ambiţie şi chiar convingere, aceasta nu a dat mai multă legitimitate regimurilor în cauză. De aceea comunismul a avut întotdeauna nevoie de forţă, de teroare, pentru a conduce.


„Comunismul este negarea inteligenţei”


Al treilea volum al trilogiei îl dedicați complicilor comunismului. Cum explicaţi susţinerea manifestată de intelectualii din Occident, cu preponderenţă de cei din Franţa, față de comunism şi tăcerea lor în faţa atrocităţilor comise de regimuri comuniste?

Raymond Aron, un filosof francez al secolului al XX-lea, a considerat comunismul opiul intelectualilor. Ideologia i-a intoxicat, pentru că îi plasează în centrul sistemului. Trebuie să ne întoarcem la lucrarea Ce-i de făcut?, a lui Lenin, pentru a înţelege. Constatând, la începutul secolului al XX-lea, că proletariatul nu-şi dorea de fapt să realizeze revoluţia – muncitorii doreau mai degrabă să trăiască mai bine, doreau chiar să devină burghezi – liderul bolşevic a decis că intelectualilor (revoluţionarilor profesionişti) le revine datoria de a conduce omenirea spre fericirea comunistă. Lenin a plasat astfel intelectualul în centrul istoriei. Le oferea, deci, un vis intelectual la fel de vechi ca şi Republica Platonică. De aici provenea, aşadar, atracţia lor, chiar dacă intelectualii – cei capabili să gândească liber – au fost întotdeauna primii sacrificaţi de regimurile comuniste. S-ar putea vorbi în această privinţă despre o atracţie fatală, deoarece comunismul este negarea inteligenţei, căci partidul nu cere gândire, ci supunere, ceea ce este tocmai opusul a ceea ce defineşte un intelectual.

Cât de mult a contribuit susţinerea venită din partea mişcărilor intelectuale de stânga la consolidarea comunismului mai ales în statele din blocul ex-sovietic?

Regimurile comuniste au rezistat în timp, în ciuda ororilor comise, în ciuda dificultăţilor economice întâmpinate, în mare parte din cauza sprijinului occidentalilor – intelectuali, dar şi oameni de afaceri care au negociat cu ele şi oamenii politici care au închis ochii – tocmai prin indiferenţă faţă de suferinţele cauzate. În acest sens, vinovăţia este globală, şi de aici survine astăzi dificultatea de a aborda franc, în faţă, această poveste: oamenilor nu le place să aibă pete pe conştiinţă. Deci, se preferă uitarea.
 


„Un proces al comunismului ar însemna să se pună o lume întreaga în banca acuzaţilor. Imposibil”


Care sunt cauzele dezinteresului Occidentului faţă de un proces al criminalilor comunismului, după modelul procesului de la Nürnberg?

Procesul de la Nürnberg a fost posibil deoarece Germania nazistă a fost învinsă pe plan militar. Prin urmare, învingătorii au fost judecători. Comunismul s-a prăbuşit singur, nu există învingători. Deci, este dificil să se ia în considerare un proces. Mai mult, dacă recunoaştem că, de fapt, complicităţile cu privire la comunism au fost globale, unde să găsim judecători imparţiali? Pe de altă parte, ar fi putut fi lustraţii în diferitele ţări eliberate de jugul comunist, dar nimeni nu şi-a dorit acest lucru: foştii călăi în niciun caz, dar nici cei care au închis ochii la ceea ce s-a întâmplat, inclusiv, prin urmare, occidentalii. Un proces al comunismului ar însemna să se pună o lume întreaga în banca acuzaţilor. Imposibil.


„România este singura ţară în care planul lui Gorbaciov a reuşit parţial”


Cum vă explicaţi faptul că România a fost singura ţară din fostul bloc sovietic unde, în 1989, schimbarea de regim s-a făcut cu morţi şi răniţi?

România este singura ţară în care planul lui Gorbaciov a reuşit parţial. Liderul sovietic a vrut să reformeze sistemul, să-l facă mai atractiv pentru occidentali, ca să atragă capitalul necesar pentru a salva economiile socialiste distruse. Pentru a face acest lucru, vechea gardă comunistă a trebuit să fie înlocuită cu alte cadre, mai prezentabile. Aceasta a fost ceea ce s-a încercat în Cehoslovacia, RDG, în Polonia, în Ungaria. A fost un eşec în aceste ţări, deoarece oamenii nu mai voiau comunismul. Acest plan a reuşit numai în România cu lichidarea lui Ceauşescu şi cu preluarea puterii de către Iliescu şi tovarăşii săi, care s-au impus prin forţă, singurul mod pe care comuniştii l-au adoptat întotdeauna pentru a-şi îndeplini scopul.

Dar faptul că în România, procesul Revoluţiei nu a ajuns nici măcar să fie judecat, după aproape 30 de ani de la comiterea faptelor, cum îl comentaţi? Dosarul trebuie să stabilească vinovaţii pentru uciderea a peste 1.100 de oameni, în Decembrie 1989 – majoritatea, peste 940, împușcați între 22 şi 27 Decembrie, deci după căderea regimului Ceauşescu.

Transformarea ex-comuniştilor (inclusiv a celor din poliţia politică) în oligarhi sau „democraţi” nu permite stabilirea vinovăţiei şi cu atât mai puţin organizarea de procese. Pentru a face acest lucru, va trebui să aşteptăm să dispară toţi martorii şi actorii epocii comuniste. Nu este un lucru care să se întâmple peste noapte.


 „În toate ţările comuniste s-a constatat o exarcerbare a naţionalismului”


O parte a clasei politice aflate la putere la București manifestă vădite puseuri naționaliste, aliniindu-se altor state desprinse de comunism unde se resimte o revigorare a naţionalismului. Ce o cauzează?

Dacă naţional-comunismul a cunoscut o dezvoltare accentuată în România, pentru motivele deja explicate, acesta a fost şi calea aleasă de toate ţările comuniste. Pentru un motiv simplu: comunismul este o utopie care nu poate avea succes, chiar dacă este impusă prin forţă. Popoarele care s-au îmbarcat, în ciuda voinței lor, în această aventură tristă au constatat repede acest lucru. Puterile vremii au ales un alt combustibil ideologic pentru a rămâne la conducere (pe lângă teroare) şi a încerca să mobilizeze populaţia: naţionalismul. În toate ţările comuniste s-a constatat o exarcerbare a naţionalismului. După ce comunismul s-a prăbuşit, a rămas naţionalismul, aşa cum se poate vedea în majoritatea ţărilor ex-socialiste.

La nivel de mase, există tendinţa unei confuzii între naţionalism şi patriotism. Unde e graniţa dintre ele?

Patriotism înseamnă dragoste faţă de pământ, rădăcini, origini. Naţionalismul este o ideologie produsă şi răspândită de stat pentru a realiza o coeziune în jurul său, în jurul puterii. Unul este înnăscut, celălalt, dobândit, este regretabil dacă le confundăm, deoarece naţionalismul poate fi instrumentalizat ca orice ideologie şi devine foarte periculos. Primul război mondial a dovedit acest lucru, în ceea ce priveşte ciocnirile naţionalismelor exacerbate de statele-naţiune.

Vedeţi posibilă o recrudescenţă a naţional-comunismului?

Cum acest sistem a fost conceput de Lenin, nu cred că va reveni vreodată. Comunismul s-a bazat pe profunde tropisme umane (egalitarismul, invidia, pizma pentru ceea ce posedă celălalt, instinctul gregar, frica de libertate etc., toate acestea impunându-se a fi dezvoltate ), şi este sigur că vom cunoaşte alte forme de puseuri colectiviste, de dorinţă de a începe totul de la zero. Cea mai bună definiţie a comunismului a fost dată de numărul 2 din regimul Khmerilor Roşii din Cambodgia: „Comunismul este 0 pentru tine, 0 pentru el”. O uniformizare generală la nivelul de jos şi, din nefericire, acest lucru este mai uşor de obţinut decât o creştere generală spre un nivel superior, care necesită mult efort şi voinţă.

Melania Cincea 
https://www.marginaliaetc.ro 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 28 Martie 2020, ora: 18:43 de Silviu Tănase

Tehnocratul de la Pârjolteni și Dezastrul Republicii Moldova

Tehnocratul de la Pârjolteni și Dezastrul Republicii Moldova Din editia print / Foto: colaj Timpul.md

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:57

Protv Chișinău relatează în cadrul unui reportaj starea dezastruoasă în care sunt obligați să activeze medicii din R. Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:51

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) anunță că, în conformitate cu angajamentul de lungă durată al SUA față de cetățenii Republicii Moldova, va oferi asistență medicală în valoare de 1,2 milioane de dolari pentru a ajuta la pregătirea laboratoarelor,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:45

Deși pe străzile R. Moldova circulă în stânga și în dreapta poliţişti şi militari, dar şi convoaie de Hummere militare, care încearcă, prin prezenţa lor, să-i „sperie” pe oameni. Cetățenii nu se prea grăbesc să se închidă prin case....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:36

PLAN GERMAN ANTI-PANDEMIE: reinserția în economie a persoanelor cu anticorpi

PLAN GERMAN ANTI-PANDEMIE: reinserția în economie a persoanelor cu anticorpi

Cercetătorii germani pregătesc un studiu care le va permite să determine în ce măsură o parte dintre cei care au trecut de infecția cu COVID-19 ar putea fi scutite să se supună restricțiilor și și-ar putea relua activitățile obișnuite.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:26

CAZ RAR // O pisică purtătoare de coronavirus în Belgia

CAZ RAR // O pisică purtătoare de coronavirus în Belgia

O pisică a fost infectată cu noul coronavirus în Belgia, contaminată de stăpânul ei care era bolnav, au anunţat vineri autorităţile sanitare belgiene, excluzând orice risc de contaminare de la animal la om, scrie AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 12:23

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 11:46

Băncile din Moldova nu pot atrage finanțare externă în condiții acceptabile / RATINGUL R. Moldova la nivelul... Iranului

Băncile din Moldova nu pot atrage finanțare externă în condiții acceptabile / RATINGUL R. Moldova la nivelul... Iranului

Băncile din Republica Moldova nu pot atrage finanțare externă în condiții acceptabile. din cauza actualului rating (scăzut) al țării, susţine Aliona Levcă, preşedinta unei bănci comerciale într-un interviu pentru revista "Bănci și Finanțe".

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 11:08

Bill Gates dă cărțile pe față. Ce se află în spatele acestei pandemii: „Există un scop…”

Bill Gates dă cărțile pe față. Ce se află în spatele acestei pandemii: „Există un scop…”

Celebrul miliardar Bill Gates a publicat recent o scrisoare deschisă în care afirmă că haosul mondial provocat de pendemia de coronavirus ar putea avea în spate un scop spiritual. „Scrisoarea” celebrului Bill Gates, distribuită în mediul online este falsă,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 10:50

Regimul Dodon&Chicu vrea să ÎMPRUMUTE 117 milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional

Regimul Dodon&Chicu vrea să ÎMPRUMUTE 117 milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional

Autoritățile R. Moldova au solicitat Fondului Monetar Internațional (FMI) asistență financiară de urgență, „pentru ameliorarea impactului economic al COVID -19”. Despre aceasta a anunțat reprezentantul permanent al FMI în R. Moldova, Volodymyr Tulin.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 10:29

Cel mai modern aparat ventilație asistată a plămânilor din Moldova, achiziționat din donația „Purcari Wineries Group”, a fost transmis Spitalului de Urgență

Cel mai modern aparat ventilație asistată a plămânilor din Moldova, achiziționat din donația „Purcari Wineries Group”, a fost transmis Spitalului de Urgență

Pacienții Spitalului de Urgență din Chișinău au mai multe șanse la viață, datorită celui mai performant aparat de ventilație asistată a plămânilor din Republica Moldova, extrem de necesar pacienților infectați cu noul Coronavirus, care a ajuns vineri la instituția...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 10:00

SCANDALUL CONTINUĂ / MEDICII de la Spitalul Republican cer SCHIMBAREA ministrului Sănătății

SCANDALUL CONTINUĂ / MEDICII de la Spitalul Republican cer SCHIMBAREA ministrului Sănătății

Acțiunile guvernării în contextul combaterii răspândirii coronavirusului îi alertează pe medici. Unul dintre cei 4 lucrători medicali de la Spitalul Clinic Republican infectați cu COVID-19 a lansat o petiție pe internet în care cere autorităților să-și rectifice...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 09:43

CAZ INCREDIBIL /// Un bărbat din Dănceni, supectat că este INFECTAT cu COVID-19, A FUGIT din Spitalul Clinic Republican / POLIȚIA ÎL CAUTĂ (FOTO)

CAZ INCREDIBIL /// Un bărbat din Dănceni, supectat că este INFECTAT cu COVID-19, A FUGIT din Spitalul Clinic Republican / POLIȚIA ÎL CAUTĂ (FOTO)

Un bărbat din Dănceni, posibil infectat cu COVID-19, a fugit din Spitalul Clinic Republican.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 09:39

LIVE VIDEO / Coronavirus în R. Moldova: Ministerul Sănătății prezintă date actualizate despre numărul de infectați și starea lor

LIVE VIDEO / Coronavirus în R. Moldova: Ministerul Sănătății prezintă date actualizate despre numărul de infectați și starea lor

În prezent, în Republica Moldova au fost înregistrate 199 de cazuri cu COVID-19. Despre aceasta a declarat ministra sănătății, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul unui briefing de presă. 11 persoane au fost tratate, iar două persoane au decedat de la începerea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 09:04

INFORMAȚII OFICIALE / Cetățenii R. Moldova care vor să revină ACASĂ cu curse aeriene charter se pot înregistra ONLINE pe paginile ambasadelor

INFORMAȚII OFICIALE / Cetățenii R. Moldova care vor să revină ACASĂ cu curse aeriene charter se pot înregistra ONLINE pe paginile ambasadelor

Ministerul moldovean de externe anunță că începând de sâmbătă, 28 martie, moldovenii care vor să revină în țară cu curse aeriene charter se pot înregistra pe paginile de net și Facebook ale ambasadelor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 08:03

România a primit al doilea transport aerian cu echipamente medicale din Coreea de Sud / Au fost aduse Ministerul Apărării (FOTO)

România a primit al doilea transport aerian cu echipamente medicale din Coreea de Sud / Au fost aduse Ministerul Apărării (FOTO)

 Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că alte aproximativ 45 de tone de echipamente medicale vor fi aduse, sâmbătă, din Coreea de Sud, cu o aeronavă C-17 Globemaster III. Astfel, vor ajunge în ţară încă 100.000 de combinezoane de protecţie pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 07:57

România: Numărul MORȚILOR a ajuns la 26 de victime

România: Numărul MORȚILOR a ajuns la 26 de victime

​Numărul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns în România la 26, după ce un bărbat de 65 de ani din județul Timiș a murit la la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 07:53

Surse: Arafat l-a umilit total pe Ludovic Orban! Cum l-a îngenunchiat pe premierul României este jenant

Arafat l-a umilit total pe Ludovic Orban! Cum l-a îngenunchiat pe premierul României este jenant

Raed Arafat pare a fi de departe cel mai abil politician din România, după Traian Băsescu, căruia, însă a reușit să-i dărâme totuși un guvern. Indiferent de partidele care s-au perindat pe la putere, el a rezistat eroic în funcția de șef a ceea ce astăzi este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 07:46

Bilanţul pandemiei de COVID-19 în SUA: peste 100.000 de cazuri

Bilanţul pandemiei de COVID-19 în SUA: peste 100.000 de cazuri

La aproape trei luni de când omenirea a început să vorbească despre noul coronavirus SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19 - declarată între timp - continuă să facă ravagii pe continentul european și își face simțită prezența tot mai pregnant în Statele Unite....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 07:45

OFICIAL / Republica Moldova va trece la ora de vară duminică, 29 martie

OFICIAL / Republica Moldova va trece la ora de vară duminică, 29 martie

Republica Moldova va trece la ora de vară pe 29 martie, ultima duminică a lunii. Ceasurile vor fi schimbate cu o oră înainte. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 07:42

Renato Usatîi: Igor Dodon a cerut CNA-ului, SIS-ului și Procuraturii să mă DISTRUGĂ

Renato Usatîi: Igor Dodon a cerut CNA-ului, SIS-ului și Procuraturii să mă DISTRUGĂ

Președintele Igor Dodon ar fi cerut CNA, SIS-ului și Procuraturii Anticorupție să-l distrugă pe liderul Partidului Nostru Renato Usatîi. Despre aceasta edilul de la Bălți a anunțat într-un live pe Facebook, în care a spus că l-a înfuriat pe Dodon după a reușit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Martie 2020, ora: 04:43

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020. Mai multă energie în relații

Horoscop lunar DRAGOSTE APRILIE 2020. Mai multă energie în relații

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)